(18.40 hodin)
(pokračuje Dolínek)

Potom bychom se vypořádali, už potom následně, tak jak máme zde tyto návrhy, to znamená, potom by byl pozměňovací návrh 4714, následně 4727, následně 4733, následně 4743, následně 4810, následně 4841, následně 4842, potom 4843, potom 4844, následně 4845, 4846 a poslední 4849 s tím, že takto bohužel jsem se s legislativou bavil, že to má svoji logiku. Vím, že zde je návrh pana kolegy Munzara, aby pozměňovací návrh 4842 byl hlasován s pozměňovacím návrhem 4743, jelikož upravují výši garance státu za nájmy, které by nebyly splaceny. Nicméně jak jsem se bavil s legislativou, v té logice, jak jsem to nyní řekl, tam je všechno obsaženo a budeme se schopni takto s tím vypořádat.

Takže to je návrh procedury, samozřejmě pakliže bude jiný návrh, případně jsem schopen si ho osvojit tak, abychom se hlavně už prokousali těmito návrhy. Takže tolik zatím návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Je k proceduře nějaký jiný návrh? Prosím poslance Munzara.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já to nechci komplikovat, nicméně by mi přišlo logičtější - zcela správně v proceduře se začíná návrhem poslankyně Válkové na tu nejkratší lhůtu, nicméně můj návrh 4841 je z této logiky druhý a až třetí je ten původní návrh paní kolegyně Válkové do konce června. Je to jenom drobná změna, aby to mělo nějakou logiku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já si to osvojím a udělám tady dvě drobné úpravy. První je tedy ten návrh poslance Munzara o celém jiném pojetí zákona, druhý poslankyně Válkové, který má nejkratší lhůtu, třetí návrh 4841 (? nesrozumitelně řečeno) pana kolegy Munzara, který má také kratší dobu, než je v původním návrhu zákona. Následně by bylo začtvrté, kdyby nebyl schválen, tak zase pozměňovací návrh paní kolegyně Válkové 4875.

A ještě jedna změna: v pozměňovacím návrhu poslankyně Kovářové bychom potom hlasovali po bodech, protože tam se musíme vypořádat s tím, že kdyby nebyl přijat návrh poslankyně Válkové, tak potom se budeme vypořádávat s jednotlivými body a tam budeme potřebovat s legislativou trpělivost, protože samozřejmě ne všechno, i když chce vyjadřovat stejné věci, je vyjádřeno právně stejně.

Takto by to bylo navrženo a myslím si, že už je to jasné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pochopili všichni pana zpravodaje a jeho návrh na proceduru? Já to nechám odsouhlasit.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro takto navrženou proceduru. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 127. Přihlášeno 98, pro 86. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Chtěl bych za náš klub požádat, jestli bychom mohli dostat jeden výtisk té procedury, aby si zpravodajka klubu mohla odškrtávat, co už bylo schváleno a co ne, protože jinak je to velmi komplikované. Díky. (Předsedající: Můžou ho dostat?)

 

Poslanec Petr Dolínek: Vzhledem k tomu, že procedura nevzešla z hlasování výboru, ale byla zde navržena a odhlasována, tak já bych vám ji musel ručně napsat znovu, jestli chcete. To ale znamená nějakou přestávku dvě minuty, abych vám mohl napsat... Myslím, že je to jasné, u všech těch návrhů vám budu říkat, co je v nich obsaženo, a budu říkat ty detaily, takže si myslím, že nedojde ke zmatení, o čem hlasujeme. Budu to říkat opravdu velmi zřetelně, aby bylo jasné, o čem hlasujeme. Ano prosím? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Přistoupíme k jednotlivým návrhům. Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Petr Dolínek: Takže první, o čem hlasujeme, je návrh SD 4744 poslance Munzara, který řadu odstavců zrušuje a v § 2 se celé odstavce 1, 2 a 3 nahrazují textem, že po dobu trvání mimořádných opatření při epidemii v období bezprostředně po něm následujícím, nejpozději do šesti měsíců od konce nouzového stavu, může být podpora poskytována podle zákona o podpoře malého, středního podnikání, a tak dále. Čili to znamená úplně jiné pojetí, jakým způsobem vyřešit tuto situaci.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahajuji hlasování. Pardon. Ukončuji hlasování. (Ministr: Nesouhlasné.) Stanovisko pana ministra je nesouhlasné.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 129. Přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 32, proti 47. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

 

Poslanec Petr Dolínek: Nyní hlasujeme návrh poslankyně Válkové pod číslem 4881 s tím, že to nemáte na tom dokumentu, který vám byl zaslán e-mailem, protože je to návrh, který paní poslankyně načetla zde v tom znovuotevřeném druhém čtení. Oproti tomu návrhu, který máte bod bodem E na straně 4, SD 4875, se liší v jediné věci, a to, že v bodu 1 je datum, to směrné datum, 30. června 2021 nahrazeno datem 31. prosince 2020. Následující čtyři body zůstávají stejné, to znamená, těch pět bodů je stejných jako pod bodem E vyjma toho data. Takže nyní bychom hlasovali o návrhu SD 4881 s datem 31. 12. 2020.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko pana ministra? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 130. Přihlášeno 98 poslankyň a poslanců, pro 95, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Tím se stal nehlasovatelný návrh pana Munzara SD 4841, který měl jiné datum, zde jsme rozhodli, takže ho můžeme vypustit. Také se tím pádem stal nehlasovatelný návrh poslankyně Válkové SD 4875, jelikož byl schválen ten modifikovaný návrh, takže jej můžeme vypustit.

A nyní tím pádem se dostáváme k tomu, že budeme hlasovat tak, jak jsem říkal, to znamená v nějaké logice, jak byly časově podány. Nyní budeme hlasovat o bodu B na straně 1, je to SD 4714 poslankyně Šafránkové a některých dalších, který v tuto chvíli řeší vyloučení z daně z příjmu právnických osob. Myslím si, že to bylo popsáno v projevu paní kolegyně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 131. Přihlášeno 98 poslankyň a poslanců, pro 43, proti 40. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Nyní se máme vypořádat s body poslankyně Kovářové pod bodem C, návrh SD 4727. A požádal bych legislativu, aby řekla po těchto usneseních, která máme za sebou, který z těchto bodů je ještě hlasovatelný, který jsme nevyloučili předchozími usneseními.***
Přihlásit/registrovat se do ISP