(23.30 hodin)
(pokračuje Okamura)

Ve Sněmovně leží i návrh SPD, který uzákoňuje nové pořadí splácení dluhů, tedy nejprve jistina, aby věřitel dostal své peníze a současně aby se dlužník zbavil úročeného dluhu, a pak teprve přísudky a poplatky exekutorům. Dnes je to naopak. Dnes se platí nejprve přísudky a poplatky, a pak teprve jistina, což je problém.

Zároveň navrhujeme zrušit úroky z úroků. V současné ohavné praxi lidé platí často dlouhé roky úroky a úroky z úroků, které v celkové částce už často přitom násobně přeplatily původní dluh, ale jistina dluhu jim stále zůstává a dluh neklesá a nemohou se exekuce zbavit. To je otřesná situace. Tedy je opravdu pozoruhodné, že takto jednoduchý a logický návrh, který tady SPD navrhuje, aby se nejprve platila ta jistina, tedy ten původní dluh, a pak teprve ty přísudky a poplatky a zrušení úroků z úroků, že prostě v této Sněmovně několik let nemůže projít a že tento návrh je blokován. To je opravdu neuvěřitelné a musím říci, že pak vzniká otázka, za koho ostatní politické strany ve Sněmovně vlastně kopou. Jestli za občany, nebo za exekutory, nebo potažmo za lichváře.

Protože tady bych samozřejmě ještě připomněl další návrh z pera SPD, který už tady dokonce několik let prosazuji a leží tady, a to je zastropování úroků u takzvaných RPSN - roční procentní úrokové sazby u spotřebitelských úvěrů. Platí to ve většině zemí EU. To znamená - a tady ta Sněmovna to nechce přijmout, čímž i tím, že bychom zastropovali úroky, abychom - v podstatě zrušíme lichvářské úroky - tak vlastně také pomůžeme tomu, aby lidé nepadali do dluhových pastí. A tady to Sněmovna prostě přijmout nechce. Takže my SPD budeme bojovat, aby to prostě přijato bylo, protože jsme na straně těch občanů.

Mohl bych v příkladech návrhů a změn pokračovat ještě dlouho. Máme tady samozřejmě další návrh na uzákonění takzvané místní příslušnosti exekutorů, což by zabránilo byznysu s dluhy. Ten je tady ve druhém čtení, ale teď se to nějak zaseklo a už to tady trvá nějak zase dlouho. Mimochodem tento návrh jsem v minulém volebním období tady navrhl a byl mi zamítnut tenkrát v minulém volebním období. Takže to je taky dobrý návrh, ale nějak se nám to tady neposouvá.

Měli bychom mít na paměti, že je nutno dluhové pasti radikálně vyřešit, protože na tom vydělají všichni. A navíc nevím o jediné zemi na světě, kde by kolem exekucí a půjček fungovala zlodějna a lichva na takové úrovni jako v České republice v posledních třiceti letech. A věřte, nechávali jsme si na toto téma dělat i mezinárodní analýzy od Parlamentního institutu.

Měli bychom řešit i další dluhy vzešlé z lichvářských úroků a ze špatně nastaveného systému z minulosti. I byť trochu jinak, osobně bych byl pro splácení jistiny a odpuštění všech přísudků. Většině dlužníků by odpadla drtivá část dluhu. Přidat by se mohly také instituce pod státní kontrolou, jako zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení nebo finanční úřady, a mohly by odpustit alespoň lichvářské penále. Jsem pro princip dluhy si plaťme, ale zkusme se u toho neokrádat.

V této souvislosti bych připomněl otřesnou situaci, protože v současné době stát na exekucích parazituje jednou pětinou, 21% DPH, které si naúčtovávají navíc exekutoři. A já, když jsem se ptal - protože my v SPD navrhujeme, aby stát přestal parazitovat na těch exekucích a nezdražovali o tu pětinu, o to DPH, tak my navrhujeme to DPH zrušit, dát na to nulové DPH. Ovšem světe div se, vrátila se mi informace, že pakliže nebudou zestátněni exekutoři - což ovšem navrhuje SPD tady po celou dobu, zestátnit exekutory, a nenacházíme tady k tomu podporu - tak u těch soukromých exekutorů pravidla Evropské unie neumožňují odpustit DPH. Neboli když to řeknu jednoduše, tak kvůli Evropské unii, kvůli pravidlům Evropské unie, není možné odpustit DPH 21 % u exekutorů.

A jak jsem na to přišel? Když jsem se na to ptal na jednání s paní ministryní Schillerovou před 14 dny, na jednání mezi opozicí a vládou jsem tento dotaz vznesl, tak paní ministryně to řekla, a slyšelo nás to víc, odpověď na tu moji otázku. Takže kvůli Evropské unii se prodražují exekuce o 21 %. To je opravdu neuvěřitelná situace a je to další důvod, proč vystoupit, abychom si mohli udělat vlastní pravidla.

Takže na jednu stranu vláda nechce podpořit náš návrh na zestátnění exekutorů, čímž by se zlevnili. Ti exekutoři by si nemohli účtovat 21 % DPH a zlevnilo by se to. A na druhou stranu nám ani nechcete povolit referendum o vystoupení z Evropské unie, které - my jsme to počítali před chvílí - už třináctkrát jsme ho v této Sněmovně navrhli, včetně minulého volebního období, třináctkrát jsme to tady navrhli a třináctkrát jste nám tento bod ve Sněmovně zamítli. Takže v podstatě teď na to doplácí mimo jiné - bavíme se tady o lidech v dluhové pasti, bavíme se o exekucích, bavíme se o insolvencích. Takže v podstatě vy vlastně jste manévrovali, ostatní strany, tímto svým postojem občany, kteří jsou v podstatě opravdu v totální pasti, i legislativní, ale platí jak mourovatí, protože jim nechcete povolit ty otěže.

Takže já znova říkám, že za SPD tady připomínám, že ve Sněmovně už nám tady leží tyto naše návrhy, které zásadně řeší pomoc lidem v dluhové pasti, skutečně systémově. Dneska tady v tom nouzovém stavu, co probíráme, tak jsou to taková řešení, která samozřejmě jsou k diskuzi. My podpoříme všechny návrhy, které by pomohly lidem v dluhových pastech, v exekucích a v insolvencích. Ale to skutečně systémové řešení, které my chceme nastavit, k tomu se tady nemůžeme dobrat ani po té relativně dlouhé době práce ve Sněmovně.

Musím říct, že mě malinko mrzí, nebo mě dost mrzí, že Ministerstvo spravedlnosti přesto, že jsme o tom s paní ministryní hovořili, o těch našich návrzích, ještě před 14 dny, tak já jsem malinko očekával, alespoň jsem doufal, doufal jsem, že alespoň některý z těchto našich návrhů, o kterých jsem tady hovořil, bude zapracován teď v rámci té legislativní nouze, v rámci tohoto bodu. A zapracován není. Takže opět jsou to v podstatě změny, které nejsou opravdu ty skutečně hluboké změny, abychom skutečně mohli ulevit těm lidem v dluhových pastech.

Samozřejmě dalším tématem je také v podstatě odpuštění všech těch malých exekucí, které se nedají vymáhat, ale to je zase další téma a je to téma, o kterém se tady určitě bude ještě mluvit, a budeme o něm mluvit i my.

Takže za nás říkám, že doufáme, že ostatní strany konečně ty naše návrhy, které tady ve Sněmovně už několik měsíců leží, že je podpoříte, že si sáhnete do svědomí, protože situace statisíců lidí je velmi vážná. A není to jenom o těch lidech, kteří jsou v exekucích, ale je to i o jejich rodinách. A mimochodem tady bych chtěl zdůraznit, že teď, když stát se dostává do velkého, a my jsme tady schválili navýšení deficitu na 200 miliard korun letošního rozpočtu, tak stát by se měl i pokusit na druhou stranu vygenerovat i nějaké příjmy. A tím, že těch cca několik set tisíc lidí, 300 lidí (?), kteří mají exekuce, často pracuje v šedé ekonomice, protože pracují často na černo, aby se nějakým způsobem mohli tomu zrůdnému, ohavnému systému v podstatě vyhnout, tak v podstatě ani ten stát nedostává ty příjmy od těchto občanů. Přitom jsou to práceschopní občané. A ten stát by vlastně měl také zvážit tu rovnováhu, aby stát dostával platby za sociální pojištění, za zdravotní pojištění a za daň z příjmu. A my bychom se měli pokusit ty lidi, kteří jsou vlastně nuceni kvůli státní neschopnosti a neschopnosti dosavadních vlád žít v té šedé ekonomice, tak je dostat zpátky do té normální ekonomiky a do toho normálního běžného sociálního života, aby se nemuseli schovávat. A stát by na tom finálně vydělal.

Proto jsem vás chtěl požádat, abyste se zamysleli nad těmi dlouhodobými návrhy SPD, které se tady několik let snažíme prosazovat, protože pomoc lidem v dluhových pastech a v exekucích je jedno ze zásadních programových témat SPD už několik let. A abychom skutečně - je tady ta schůze, od toho 21. bude řádná schůze Poslanecké sněmovny a bude tady znova na programu zase určitý vládní návrh, který má jakoby něco řešit - ale abychom skutečně sáhli k těm hlubším řešením, abychom konečně těm lidem pomohli.

Protože upozorňuji, že máme rok a půl do voleb, toho času už moc nezbývá. Legislativní proces ve Sněmovně trvá cca rok. Sněmovna, Senát, podpis prezidenta. A v podstatě jestli my letos na jaře už neodsouhlasíme tyto návrhy, které by zásadně pomohly lidem v dluhových pastech, návrhy z pera SPD, a budou to jenom ty kosmetické vládní návrhy, tak těm lidem už nepomůžeme minimálně odteď tak dva a půl roku. Protože než se znova sejde Sněmovna, příští rok na podzim volby, zase ten legislativní proces, než se dá dohromady, tak jestli letos, teď už na jaře nepomůžeme lidem v dluhových pastech a nepřijmete některé tyto zákony, nepomůžete nám s tím - protože my máme jenom 20 hlasů, SPD - tak automaticky odsuzujete ty lidi, že budou minimálně dva až tři roky znova v těchto dluhových pastech trpět.

A musím říci, že i ten náš návrh na zestátnění exekutorů, myslím, že je přímo namístě, protože to není ojedinělý návrh a funguje i v některých zemích Evropské unie.

Takže děkuji za pozornost a doufám, že budeme mít odvahu, budete mít odvahu podpořit ty hlubší změny tak, abychom pomohli statisícům občanů a jejich rodinám, které tady my navrhujeme za SPD. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP