(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Hniličkovi. Nyní pan poslanec Lukáš Bartoň. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Já se tady budu muset připojit k panu předsedovi Stanjurovi. On ten návrh, tak jak je napsán a jak nám byl podán, není jasný, v čem je to, že nemůže to ministerstvo vypsat ty programy samo. Protože jak to čtu, tak v roce 2020 v zákoně je, že je vyplácí Národní sportovní agentura, a je tam přechodné období, že pro rok 2020 to vyplácí ještě ministerstvo. Celý návrh je o tom, že odteď rychle v legislativní nouzi zrušíme část tohoto přechodného ustanovení a už to necháme vyplácet Národní sportovní agenturu. Ale podle samého zákona, podle samých pravidel. Takže kde je to, že nemůže ministerstvo po 31. 12. 2019 vypisovat žádné programy? To jsem tam opravdu také nenašel.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a budeme rozhodovat, zda... Kolega Gazdík se chtěl ještě přihlásit? (Ne.) Pokud ne, tak můžeme tedy pokračovat s tím, že rozhodneme hlasováním o návrhu: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu, sněmovní tisk 839, ve zkráceném jednání."

Všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci, abychom měli přesný počet kolegů a kolegyň.

 

Jakmile se ustálí počet přihlášených o návrhu usnesení, které jsem přednesl, tedy o tom, že existují důvody pro zkrácené jednání, rozhodneme hlasováním číslo 149. Počet přihlášených je snad stabilizován.

Zahájil jsem hlasování číslo 149 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 149. Z přítomných 90, pro 65, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Usnesení bylo schváleno, budeme tedy projednávat tento návrh. Kolega Vácha se hlásí. Máte slovo k hlasování.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Já bych chtěl opravit. Mám tady u hlasování číslo 146, že jsem se zdržel, ale byl jsem pro. Nezpochybňuji hlasování, jenom do stenozáznamu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano děkuji, bude poznamenáno. Nyní přistoupíme k projednávání. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označeného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu, sněmovní tisk 839. Ve zkráceném jednání předložený návrh uvede ministr školství Robert Plaga. Příslušné usnesení mám po ruce a požádám ho tedy nyní o slovo. Ještě přitom požádám paní poslankyni Věru Procházkovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi po těch několika předúvodních slovech a výměnách, které tady padly, už jen ve stručnosti uvést odůvodnění zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu.

Cílem předkládaného návrhu je umožnit Národní sportovní agentuře, aby mohla poskytovat finanční podporu v oblasti sportu již v tomto roce, a mohla tak vypisovat programy pro sportovní organizace, které čelí následkům epidemie koronaviru. Podle schválené novely zákona o podpoře sportu totiž přejde na agenturu tato pravomoc z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy až od roku příštího. Toto navrhované řešení by se zároveň nemělo dotknout programů vypsaných ministerstvem na tento rok, jejich administrace bude dokončena, jak byla původně plánována a jak jsem tady i říkal. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. A ještě s procedurálním návrhem pan kolega Kubíček.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jako obvykle si dovoluji navrhnout omezení vystoupení pro jednotlivé poslance v obecné i podrobné rozpravě na pět minut.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, jde o procedurální návrh, o němž rozhodneme bez rozpravy.

Hlasování číslo 150, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. (O slovo se hlásí poslanec Stanjura.) Prohlašuji hlasování číslo 150 za zmatečné. Nevšiml jsem si přihlášky pana předsedy klubu ODS, omlouvám se. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že vidím počet přihlášených, tak bych ten návrh modifikoval, aby bylo deset minut pro jednoho poslance. Myslím, že je to rozumnější. Za klub může někdo - třeba těch deset minut ani nevyčerpá - než abychom mu v páté minutě odebrali slovo a má to třeba na sedm minut. Takže můj protinávrh k tomu procedurálnímu návrhu je, aby to bylo deset minut na jednoho poslance. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nejdříve budeme hlasovat o protinávrhu. Tedy procedurálně k návrhu panu kolegy Kubíčka je protinávrh na deset minut na jednoho poslance.

Hlasování číslo 151, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování číslo 151. Z přítomných 95, pro 79, proti nikdo. Návrh byl přijat. Čili o návrhu kolegy Kubíčka hlasovat již nebudeme.

 

A teď již tedy mohu požádat zpravodajku výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu paní poslankyni Věru Procházkovou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Procházková: Děkuji, pane předsedající. Já jenom velmi stručně. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů pandemie načtený jako tisk 839 zajišťuje finanční podporu pro kluby, které utrpěly pandemií ve smyslu provozních nákladů na svých sportovištích, které kluby buď vlastní, nebo je mají v dlouhodobém pronájmu. Dle něj by měla vyčleněné finanční prostředky již rozdělovat Národní sportovní agentura.

Nové dotační programy dle zákona o Národní sportovní agentuře již nemůže vypisovat Ministerstvo školství a vzniklo tak legislativní vakuum, které tento zákon řeší -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní zpravodajko, omlouvám se, já vás přeruším a požádám kolegy a kolegyně o klid. Myslím, že v počtu, v kterém tady jsme, by mohla být hladina hluku mnohem nižší, a pokud diskutujete jiné téma, než je tisk 839, prosím zásadně v předsálí. Prosím pokračujte.

 

Poslankyně Věra Procházková: Děkuji. Dále byl zde návrh na zkrácené jednání. Více k tomuto zákonu již bylo řečeno jak ministrem školství, tak panem poslancem Hniličkou.

Školský výbor projednal tento tisk dnes 5. 5. 2020 a já si dovolím zde přednést usnesení. Jenom podotýkám, že k němu byly dány dva pozměňovací návrhy. Jeden byl podán panem poslancem Hniličkou a druhý paní poslankyní Terezou Hyťhovou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP