(18.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě ještě vystoupí pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Takový klid ve sněmovně si fakt nepamatuji. Nevím, čím to je, jestli všichni tak pozorně posloucháme, nebo to naopak mnoho poslanců nezajímá.

Mluvil o tom už i můj kolega Martin Baxa. Pane ministře, já mám pocit, že na to jdeme zbytečně složitě. Teď nechci říkat, jestli ta pomoc oprávněná je, nebo není, podle mě oprávněná je. Když se podíváte na ty výjimky v textu tohoto zákona, vzhledem k tomu, že se velmi často uplatňuje prodej přes internet, tak vlastně kdo bude chtít, si najde ve své rodině seniora a požádá si o vstupenku. Já se chci zeptat, jestli vláda nezvažovala, nebo aspoň Ministerstvo kultury, jednodušší systém. V samosprávě se tomu říká přechod na finanční výpomoc, že prostě někomu půjčíte bezúročně peníze. Samosprávy to prostě znají a mnohé to svým spolkům a neziskovým organizacím prostě dělají, pokud se rozhodnou a shodnou se na tom, že to je dobrá věc. Myslím si, že by to bylo mnohem jednodušší. Ta představa, když se podíváte, že se to bude muset vystavovat, dejme tomu, u těch velkých akcí, a oba dva jsme z Ostravy, takže si můžeme představit jednu konkrétní velkou akci, tisíce lidí budou psát žádost, bude se vystavovat tisíce voucherů. Mně to nepřipadá jako jednoduché řešení. Jestli jste, pane ministře, nepřemýšlel o té cestě mimořádné finanční bezúročné půjčky na jeden rok. Mně to přijde mnohem jednodušší. V okamžiku, kdo by požádal o vrácení, by ty peníze dostal, a protože by to byla půjčka od státu, tak by to vlastně ty pořadatele nezatěžovalo a netáhlo by to k té insolvenci. Mně ten systém přijde mnohem jednodušší.

Já jsem v důvodové zprávě nenašel, asi jsem nemohl najít, odhad, kolika akcí by se to mohlo týkat - návrh zákona. Ten zákon je napsaný tak, že vlastně teoreticky jsem si včera nebo dneska mohl koupit vstupenku a budu mít nárok na ten voucher. Já nevím, jestli ten prodej ještě probíhá, nebo neprobíhá, ale není tam třeba ten 12. březen, což jsou vstupenky zakoupené před 12. březnem, pak už to bylo velmi problematické. A na rozdíl od svého předřečníka si myslím, že je fakt jisté, že ty masové akce nebudou. A nechci to nějakým způsobem zpochybňovat. Jenom mi přijde, že ten systém je příliš náročný.

Vy jste, pane ministře, říkal, že to je win-win řešení, ale já to úplně jako win-win řešení nevidím. Za prvé stát vlastně v tomhle případě nepomáhá. Stát dá nějaká pravidla a řekne: kdo si požádá, dostane voucher, je tam nějaká možnost výměny, posečkání, jsou tam rozumné výjimky, a já ty výjimky nijak nezpochybňuji, ale ten okruh těch žadatelů o výjimky může být hrozně široký a bude to prostě administrativně hrozně náročné. Jestli jste nezvažovali tu jednodušší možnost? Protože to nebudou tisíce pořadatelů, předpokládám, možná se pletu. Jestli by nebylo jednodušší u těch velkých festivalů dát jim přechodnou finanční výpomoc neboli bezúročnou půjčku, klidně do 31. října příštího roku, kdy si to budou muset vyúčtovat a vrátit. Podle mne by to bylo pro všechny jednodušší. Všichni pořadatelé, nebo téměř všichni, co jsem si zaznamenal, vlastně deklarovali, že ty vstupenky platí pro příští ročník. A záleží na každém tom držiteli vstupenky, jestli si o peníze požádá, nebo si to nechá v šuplíku a vytáhne to na příští sezónu kulturních festivalů.

Takže to není kritika, to je spíš dotaz, jestli to neděláme zbytečně složitě. Protože když si pak prakticky představíme, jak to vlastně bude fungovat, tak opravdu bude muset držitel té vstupenky někde požádat, někdo mu bude muset ten voucher vystavit, musí tam být ty náležitosti, o kterých říká ten zákon, to znamená ta firma a tak dále, datum a podobně. Mně to přijde příliš komplikované. Vůbec nezpochybňuji účel zákona pomoct pořadatelům, protože ti z rozhodnutí státu akce prostě pořádat nemohou. A někdo z předřečníků tady mluvil o tom riziku insolvence a to reálně existuje. Protože to nejsou jenom ty vstupenky, tam vznikají další náklady a nebudou proti tomu příjmy. Tak by mi přišlo jednodušší ty peníze prostě půjčit a stát je schopen vyhodnotit, komu ano a komu ne.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, jednak bych chtěl na úvod zdůraznit, že za poslanecký klub KDU-ČSL návrh zákona podpoříme. Ministerstvu kultury a panu ministrovi děkuji za jeho předložení, nicméně bych chtěl říct, že tam skutečně vidím některá slabá místa, a v těch předchozích vystoupeních kolegů už to tady zaznělo.

Jednak samozřejmě díky škále těch výjimek to skutečně můžou všichni ti, kteří si, a dneska je to v řádu opravdu desítek procent, vstupenky zakoupili on-line způsobem, využít k tomu, aby ty peníze stejně dostali zpátky, čili tady vidím jedno slabé místo. Jestli jsem správně zaznamenal, pan ministr hovořil asi o 50 akcích, jeho hrubým odhadem. Nicméně to je otázka, která tady je asi opravdu namístě, co se rozumím tím termínem kulturní akce. Pro mě to může být velmi široká paleta. A kdo také bude posuzovat, jestli ta kulturní akce ještě spadá do dikce tohoto zákona, nebo nespadá do dikce tohoto zákona. Samozřejmě tyto věci by asi bylo dobré vyjasnit. Ale samozřejmě ta bezprostřední podpora pořadatelům je klíčová a důležitá. Řeší segment, řekněme, těch festivalů, jak o tom hovořil pan ministr.

Ale já bych chtěl velmi požádat také o to, abychom nezapomínali, že gesce kultury je daleko širší, že je potřeba v tuto chvíli také pamatovat na podporu dalších segmentů, jako jsou divadla, jako jsou orchestry, na které je samozřejmě ten dopad taky enormní. Tento zákon to vůbec neřeší. A myslím si, že by si to zasloužily. A teď samozřejmě máme další nejenom živé umění, ale máme také galerie a tak dále, a tak dále. Na tyto věci by podle mého názoru vláda a ministerstvo také měly pamatovat. Tak jak se na mě obracejí zástupci například orchestrů a podobně, tak situace není jednoduchá. A chápu, že samozřejmě kultura je až tím posledním v řadě, co je za této krizové situace potřeba řešit, nicméně bylo by dobré zdůraznit, že bychom na tento segment měli také pamatovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo? Ano, paní poslankyně. Jsme pořád v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Kozlová: Dobrý podvečer, vážení kolegové, vážený pane předsedo a pane ministře. Já bych vlastně měla jenom takovou faktickou připomínku, protože v podstatě nechci opakovat to, co tady říkali předřečníci. Uvedla bych dva zásadní důvody, proč Piráti nechtějí tento zákon podpořit. A sice je to pro tu už tady několikrát zmiňovanou insolvenci, která hrozí i v případě podpory producentům. A další věc je ta, že v podstatě se ten zákon soustředí jenom na ty velké producenty, na ty velké akce, ale v podstatě ti, kdo dělají menší, drobnější akce, vůbec na žádnou podporu nedosáhnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě je prosím zájem o vystoupení v obecné rozpravě? Není. Obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova po obecné rozpravě? Ano, zájem má pan ministr kultury. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Bylo moře dotazů, tak se s tím teď pokusím porovnat.

Hned mě napadá, že se musím trochu omluvit, protože jsem zavedl debatu falešným směrem. Já jsem mluvil o festivalech a nějak jsem u toho uvízl. To neodpovídá tomu zákonu. Ten zákon je skutečně koncipován pro koncerty, divadla, pro všechny podniky, takže jsem vás všechny trochu zmátl tím, že jsem začal vytvářet dojem, že to je festivalový zákon. A to je moje chyba. To na sebe beru v úvodu. Skutečně, a je to také odpověď na dotaz, který tady padl, komu to vlastně je určeno. Je to míněno šířeji. A vůbec to tedy nejsou jenom ty festivaly, i když je pravda, že jsem tady o nich dlouze mluvil, jaké jsou to významné letní události, ale je to skutečně koncipováno šířeji a najdete to v zákonu, že to patří pro kulturní akce divadelní, pro komerční akce divadel, pro všechny tyto akce, kde prostě probíhá prodej vstupenek dopředu a kde to naplní podmínky účinnosti, to je v tom jasně řečeno, kdo se může zúčastnit. To předesílám úplně na začátek, abych to hned korigoval. To je trošku omyl, který jsem sám vyvolal tím, že jsem příliš zvýraznil ty festivaly. Ta definice akcí, o které se jedná, je skutečně výrazně širší. A vztahuje se obecně na všechny kulturní akce, na vstupenky zakoupené před účinností zákona. Takže to je první věc, která tedy padá na mou hlavu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP