Úterý 28. dubna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

2.
Návrh na revokaci usnesení č. 1103 ze dne 22. dubna 2020

Teď tedy požádám zástupce navrhovatelů. Prosím, pan poslanec Kubíček. Máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Dobrý den, pane předsedající. Děkuji za slovo. Já bych se připojil k revokaci usnesení číslo 1103, které bylo ze dne 22. dubna 2020 o odložení těchto dvou bodů na 5. 5. 2020. Nicméně abych byl korektní, k přerušení těchto dvou bodů došlo v souvislosti s nepřítomností pana premiéra. Já jenom upozorňuji, že pan premiér je omluven z jednání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, byl jsem u toho, když panu místopředsedovi Pikalovi se omlouval pro schůzku s prezidentem republiky, na kterou odjel.

Takže já jenom konstatuji, že podle § 63 odst. 6 písmeno d) přijatý návrh lze revokovat, pokud byl přijat a pokud ten návrh předloží ten, kdo hlasoval pro návrh. Což pan kolega Kubíček splňuje.

 

Tak teď je na nás, abychom rozhodli hlasováním, pokud se nikdo k tomu nehlásí, jestli budeme revokovat usnesení 1103 z 22. dubna a budeme se zabývat dalšími body, protože to s tím souvisí.

Rozhodneme v hlasování, pokud se nikdo nehlásí, číslo 17, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. (Hlasy ze sálu.) Už funguje. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 17, z přítomných 101 poslance pro 87, proti 1. Návrh byl přijat, a můžeme tedy pokračovat v jednání. Tím je bod číslo 2 vyřešen.

 

Bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP