(10.30 hodin)
(pokračuje Fiala)

Máme výsledky i v tom materiálu, který jste předložili, čteme, že něco probíhá. Ale kam to bylo dovedeno? Podle čeho se tedy vláda rozhoduje, když jeden den řekne, že se budou uvolňovat věci k určitému datu, a druhý den řekne, že to bude o čtrnáct dní dřív? Na základě jakých kritérií? A na základě jakých kritérií se vláda třeba bude rozhodovat, že se má zase něco uzavřít? Víme to? Proč to neví veřejnost? Proč to není předloženo v tom materiálu, ve kterém žádáte o tak závažnou věc, jako je prodloužení nouzového stavu? A tak bych mohl pokračovat. Mohl bych těch příkladů tady uvádět celou řadu, ale omezím se na několik základních konstatování.

Jak jsem už řekl, tak ODS se v krizových okamžicích posledních týdnů a měsíců chovala maximálně konstruktivně. Ano, maximálně konstruktivně. Pomáhali jsme vládě nejen s přijetím restriktivních opatření, která pomohla pandemii zastavit, ale přicházeli jsme i s návrhy a řešeními, jak čelit jejím dopadům na občany, podnikatele a živnostníky. Nakonec řada z nich byla, byť v jakési okleštěné podobě, ale byla vládou i přijata. ODS se chovala konstruktivně. ODS se zachová konstruktivně i nyní, přestože se jí vláda za to ničím neodvděčuje, přestože premiér nás, kde může, ještě uráží.

My ten náš konstruktivní postoj a odpovědný postoj teď nezaujímáme kvůli vládě samotné, ale kvůli občanům této země, na nichž nám záleží kvůli tomu, aby se ještě dál neprohloubila nejistota a zmatek, který způsobuje svým rozhodováním vláda. A kvůli občanům dnes poslanci ODS zvednou ruku pro prodloužení nouzového stavu do příštího týdne, kdy zasedne Poslanecká sněmovna a kdy vláda bude mít možnost složit reparát z toho, co se tady dnes naprosto nepovedlo.

A protože jsem první řečník, tak přináším současně návrh alternativního usnesení, které bude znít, že Poslanecká sněmovna souhlasí s prodloužením nouzového stavu do 7. května. A chci k tomu také říct naprosto jasně, že dnes podpoříme prodloužení nouzového stavu opravdu naposledy. A pokud se s námi chce vláda bavit o nějakých dalších opatřeních a chce pokračovat v nějakých dalších opatřeních, tak propříště, do toho příštího týdne máme čtyři podmínky, přes které lidově řečeno nejede vlak. A chceme po vládě, aby tyto podmínky splnila.

Požadujeme po vládě za prvé podrobný plán restartu ekonomiky včetně termínů oživování v návratu k normálnímu životu. Ale prosím pěkně s termíny a kritérii, což je pro všechny občany naprosto zásadní.

Za druhé chceme podrobný plán ochrany rizikových skupin. Ochrany rizikových skupin. Plán, který bude garantován dodávkami ochranných prostředků a také financí. Pro domovy seniorů, pro sociální služby, pro domovy sociálních služeb, pro rizikové skupiny, prostě pro všechny, pro které dnes je ta situace nebezpečná, kde má stát pomoci. My víme, že ochrana rizikových skupin je jednou ze základních podmínek toho, abychom mohli efektivně uvolňovat. Takový plán ochrany od vlády postrádáme. A dejme zaměstnancům sociálních služeb, klientům podporu, zásoby, prostředky. Je potřeba tady jasná garance, aby to města, obce a kraje dokázaly zvládnout.

Za třetí je potřeba, aby premiér a členové vlády přestali zneužívat nouzový stav a postavení vlády na opakované nechutné útoky na opozici, od které zároveň opakovaně žádáte pochopení a podporu. To je náš třetí požadavek, naše třetí podmínka.

Pane premiére, vaše vystoupení a vaše propaganda zakládají hluboký problém České republiky. Ale kdo seje vítr, ten také sklízí bouři. A vy byste se měl aspoň zastavit na hranici, která by měla být v demokratické společnosti svatá každému bez ohledu na jeho politické přesvědčení, osobní zájmy a minulost. Stát, ani vláda, ani Parlament nejsou vaše firmy. A opozice zde zastupuje nejméně tolik voličů jako vy, pane premiére. A zájmy těchto voličů, zájmy našich voličů, názory těchto voličů, život těchto voličů je úplně stejně cenný jako názory, zájmy a životy voličů vašich.

Během celé krize jste, pane premiére, asi dvakrát dohromady asi na dvě nebo tři hodiny překonal svůj odpor k demokratické diskusi a opozici a zorganizoval jste společné jednání. Pak to šlo celé do ztracena. Já vás znovu vyzývám i k tomu, abyste se zaměřil na naše argumenty, zaměřil se na podobu té pomoci, ekonomické pomoci, se kterou zatím vláda přišla, protože k obrovskému množství lidí zatím vládní pomoc nedorazila. A ani pozvolné otvírání nevrátí klienty do mnoha provozů ze dne na den. A je třeba přinést řešení, je třeba nenechat tyto lidi padnout. Je třeba slyšet i naše názory, je třeba diskutovat i o zájmech našich voličů, nejenom těch vašich, a to se prostě neděje. To je třetí požadavek, třetí podmínka.

A za čtvrté poslední věc, ke které vás vyzývám a kterou kladu jako čtvrtou podmínku pro další možné diskuse o opatřeních. Zahajme opravdovou odbornou a politickou debatu o tom, jak dál, jak obnovíme ekonomiku. Nepokračujme v tomto chaosu. V jednom televizním vystoupení vytáhnete ten nekonečný investiční seznam, v dalším vykládáte zase něco jiného. Pojďme to změnit. Udělejme z krize příležitost. Pojďme si říct, čeho jsme schopni dosáhnout společně, a pak pojďme soutěžit argumenty v těch oblastech, kde se dohodnout neumíme.

My si například myslíme, že šetřit je třeba na státu, a nikoli na občanech. A že toto je unikátní příležitost, jak osekat byrokratické procedury, regulace, nesmysly a jak přejít na efektivní stát. My si například myslíme, že je potřeba a že je správné nechat peníze obcím a městům. Ony umějí dát práci i místním firmám. A nevidím jiný než marketingový důvod, proč by dnes měl toto stát diktovat a organizovat. A tak bychom mohli pokračovat. O tomto se chceme bavit, o tomto je potřeba společně mluvit.

Dámy a pánové, toto je náš čtyřbodový návrh podmínek a požadavků směrem k vládě. Ale toto je, pokud jste mě dobře poslouchali, znovu podaná ruka. Znovu podaná ruka. A my chceme lidem ukázat, že dobrá vůle je něco reálného. Že dobrá vůle není jen nějaké slovo, nějaká slova. Že to nejsou jen nějaká slova v cynickém marketingu. A že se lidé mohou stále spoléhat na to, že některé věci jsou v demokratické společnosti stále svaté každému bez ohledu na politické přesvědčení, osobní zájmy nebo minulost.

Proto, dámy a pánové, proto ODS podpoří prodloužení nouzového stavu o jeden týden. Jak už jsem řekl, děláme to kvůli občanům této země, děláme to, aby se znovu ze dne na den nezměnila všechna opatření a aby čeští občané nebyli ohroženi chybami vlády a jejím nezákonným jednáním. Kvůli českým občanům a kvůli tomu, abychom zabránili dalšímu zmatku, podpoříme prodloužení nouzového stavu o jeden týden.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní prosím předsedu pirátské strany. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, pane premiére, kolegyně, kolegové, občané, já bych svoje vystoupení chtěl rozdělit do dvou částí. Ta první část, to je přímá reakce na žádost vlády, kterou jsme obdrželi na konci minulého týdne o prodloužení nouzového stavu, a to o prodloužení nouzového stavu o další měsíc do 25. května.

Již bylo mnoho řečeno o tom, jak ta žádost je plytká a neobsahuje ty potřebné informace, na základě kterých by se mohli poslanci se svým vědomím a svědomím rozhodnout pro toto zvednout ruku. My jsme již minule hovořili o tom, co je potřeba nejen pro poslance Poslanecké sněmovny, ale i pro občany a firmy, aby skutečně mohli fungovat v tomto nouzovém stavu. A to je informace, perspektiva, záruky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP