(10.50 hodin)
(pokračuje Bartoš)

Je to fáze, kterou bych nazval do prázdnin, to je takový psychologický moment zlomu, kde je důležité skutečně pořešit tu situaci, kdy lidé a firmy upadají do neřešitelných situací, může se roztočit nějaká spirála exekucí či případně insolvencí, kde se musíme soustředit na tu okamžitou, efektivní pomoc nejen pro ty, kteří si vyběhají úvěr, za který pak stát ručí, od banky, ale skutečně pro všechny, kteří byli krizí zasaženi, abychom se nevraceli potom do normálu předtím, ale abychom se tím krokem posunuli.

Je to i otázka sociálních služeb, které stále strádají a byly poslední, kdo dostaly zdravotní pomůcky. Je to otázka ochrany zdraví, chytrých řešení, chytré karantény, systému eRouška. Všechny tyto návrhy zde jsou. (Ukazuje materiál.) Na některých už se pracovat začalo, ne s dostatečnou intenzitou. Je tam i ten výhled do konce roku. V tuto chvíli už proudí stovky miliard, desítky, stovky miliard, některé tedy ještě nedoproudily, do investic této země. A je strašně důležité, jakým způsobem nasměrujeme tyto investice, zda to bude obnova toho zasukovaného státu, neefektivního státu, jak o něm hovořil NKÚ, pardon, NBÚ, kdy nefunguje digitalizace, kdy se nestaví dálnice, kdy jsou investice promrhávány na neperspektivní úkoly, zda v tom střednědobém horizontu se nám podaří ty investice nasměrovat do ekonomiky tím způsobem, abychom tady měli mozkovnu, a ne montovnu. A pak je tady ta dlouhá predikce, co by se mělo dál dít, aby Česká republika nejen v krizi obstála, ale uchopila ji i jako příležitost.

Tak já tady oficiálně i před vámi poslanci včetně vládního hnutí ANO předám tenhle ten plán ve větším formátu premiérovi Babišovi, aby mu nikam nezapadl, aby nemohl v médiích pomlouvat opozici, dělat z ní nějakého viníka současné situace. Jak jsem řekl, my jsme ochotni se s vládou kdykoli bavit. Ve věci prodloužení nouzového stavu jsem nebyl kontaktován jako předseda opoziční strany jediným vládním politikem, aby tuto věc se mnou diskutoval, aby odpověděl na naše čtyři otázky. Tak já doufám, že tento plán Budoucnost řešíme teď bude pro pana premiéra inspirativní. A když náhodou objeví něco, co by od Pirátů potřeboval dovysvětlit, tak my jsme kdykoli k dispozici. Děkuji. (Předává plán na lavici premiérovi. Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Jako další vystoupí předseda SPD Tomio Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, hnutí SPD navrhuje prodloužit stav nouze o sedm dnů, tedy do 7. května. Celý příští týden probíhá schůze Sněmovny, takže můžeme kdykoli ihned stav aktualizovat na základě nejnovějších faktů a nouzový stav buď znovu prodloužit, nebo neprodloužit, tak aby nebylo ohroženo zdraví a životy našich občanů a zároveň aby měli lidé co nejmenší ekonomické a sociální škody. Není tedy nutné dnes prodlužovat o měsíc, jak navrhuje vláda, když tady ve Sněmovně stejně celý příští týden všichni budeme.

Vždy jsme byli a stále jsme připraveni za SPD podporovat veškeré kroky a rozhodnutí vlády, které budou chránit životy a zdraví našich občanů. Je nutné podtrhnout dobrou vůli, kterou v této věci hnutí SPD má. Současně ovšem připomínáme, že vláda musí chránit jak životy, tak svobodu a majetek občanů. Velká část vládních nařízení v souvislosti s bojem s koronavirem svobody omezuje a majetek poškozuje. To není kritika. Opatření jsou potřeba. My i vláda musíme ale proto pečlivě měřit míru zásahu do svobod ve jménu ochrany životů, aby škody nebyly zbytečně větší, než je nezbytně nutné. Zde zdůrazňuji, že zdraví a životy občanů jsou pro hnutí SPD nejdůležitější hodnota.

V jaké jsme situaci? Proti protahování restrikcí se veřejně ozývají lékaři, ekonomové, podnikatelé a odborníci. Běžná veřejnost začíná být zmatena protichůdnými zprávami a názory. Čekala na výsledky plošného testování a počítala se zavedením chytré karantény, která měla jít ruku v ruce s uvolňováním omezení a zákazů. Čekala jasná slova a jasný plán. Nedočkala se. A tak po správných krocích vlády na počátku nákazové krize, a tyto kroky podporovalo i SPD, je zde nyní ve veřejnosti nejistota, co bude dál. Lidé se ptají: Proč jsou omezení stále platná. Proč něco mohou, a jinou věc mohou až za týden? Proč má pokračovat nouzový stav? Občané už dnes nahlas spekulují o tom, že vláda potřebuje prodloužit stav nouze jen proto, aby se mohly dělat milionové nákupy z veřejných peněz bez výběrového řízení.

Vláda navrhuje prodloužit nouzový stav do 25. května, ale přitom nepředložila ani veřejnosti, ani Sněmovně faktické argumenty. Pochopitelně zmatek vidíme nejen v samotné vládě, ale i v krizovém štábu. Minulé úterý například pan premiér v televizi Prima řekl, že on ani ostatní ministři za hnutí ANO nechtějí prodloužit nouzový stav. Uběhlo pár dní, a vše je zase jinak. Důvodem má snad být rozsudek soudu ve věci pochybení vlády při přijímání mimořádných opatření. Šlo o zbytečnou chybu.

Zdůrazňuji, že chápu, že taková pandemie je nová situace. A je to nová situace, kterou tady dosavadní vlády nezažily. A je nutné dělat řadu obtížných rozhodnutí. Proto to vláda nemá úplně snadné. A proto SPD v prvé řadě vládě předkládá konstruktivní návrhy. Řada těchto myšlenek už byla dílčím způsobem i přijata. A snažíme se spolupracovat, protože myslím, že ve stavu krize a nouze bychom měli především my všichni tady spolupracovat, abychom pomohli občanům a pomohli se vypořádat v rámci celé republiky s touto krizí. Všichni bychom měli táhnout pokud možno za jeden provaz.

Musím se proto naprosto ohradit proti tvrzení, že by měla na Sněmovnu padnout odpovědnost za poškození zdraví občanů, neboť neprodloužení nouzového stavu podle přání vlády bude prý znamenat ukončení nutných a potřebných omezení a zhroutí se boj proti šíření nemoci. Jak jsem říkal, tak Poslanecká sněmovna zasedá celý příští týden. Takže náš návrh na prodloužení o sedm dní, o kterém se dnes také bude hlasovat, má jednoduchou logiku. Můžeme naopak stav kdykoli aktualizovat a klidně příští týden znovu během doslova pár minut ten nouzový stav buď prodloužit, nebo upravit, nebo se k tomu můžeme postavit tak, aby to bylo co nejlepší řešení.

Vláda musí vládnout v souladu s právním řádem této země. A i věcně správné rozhodnutí musí být s tímto právním řádem v souladu. To je základem ústavního pořádku demokratického státu, jinak směřujeme ke zvůli. Stav, do kterého se vláda dostala, lze napravit. A není nutné to řešit měsíčním prodloužením stavu nouze. Připomínám, že hnutí SPD nabízelo po výzvě premiéra odborníka na krizové řízení za člena krizového štábu. Nakonec nebyl zájem a místo odborníka na krize si vláda vybrala do týmu zubaře. Přitom se ukazuje, že právě odbornost chybí.

V této souvislosti naprosto důrazně žádám všechny vládou jmenované členy krizového štábu, aby svoje spory neřešili přes média. Přispíváte k nejistotě lidí. Musím zde zmínit v této věci i neblahou roli některých médií, která tyto spory přiživují, a tím pádem občané jsou v této krizové situaci zmateni a nedostávají správné a hlavně odborně založené informace.

Zmatek a nedostatek relevantních informací nás tedy v hnutí SPD dostává do skutečně špatné situace. Protože chceme být konstruktivní a nemáme důvod být proti jen proto, že to navrhuje vláda, jakkoli jsou v poslední době informace zmatené. Nechceme a nebude samozřejmě bojkotovat opatření, která skutečně mohou chránit lidské zdraví a možná i životy. Přestože o naše odborníky s mezinárodním renomé není zájem, pokusím se dát vládě z tohoto místa jménem hnutí SPD pár doporučení a návrhů.

Důrazně žádám, abychom v této době měli zásadní informace, to znamená v době prodloužení nouzového stavu o sedm dní, jak my navrhujeme, to znamená nejpozději příští týden, abychom měli v této době zásadní informace z plošného testování a informace o stavu slibované chytré karantény. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP