(14.20 hodin)
(pokračuje Havlíček)

Ty bitvy budou na několika polích, přičemž bitva v oblasti zdraví, troufám si tvrdit, u nás dopadá dobře. Zaplať pánbůh, dopadá dobře, dopadá dobře díky všem, kteří se na tom spolupodíleli, ať už to jsou ti, kteří stáli v první linii, nebo stojí v první linii, ať už to jsou ti, kteří museli uzavřít všechny své provozovny, malé firmy, velké firmy, živnostníci, ať už to jsou úředníci, kteří pomáhají, ať už je to vláda, opozice. Jsem přesvědčen, že když to celé sečteme, tak ten výsledek České republiky a všech, kteří jsou aktivní ve veřejném či neveřejném životě, je ukázkový a neměli bychom to ztratit.

Vzpomínám si, když jsme zde tuto první bitvu zahajovali, když jsme zde na půdě Poslanecké sněmovny představovali první opatření, tak jsme byli podrobeni někdy až zdrcující kritice, že přeháníme, že jsme příliš rychlí, že jsme příliš zbrklí, že zastavujeme lety, že omezujeme pohyb osob. Nevyčítám to nikomu, protože rozumím i tomu, že tím, že se to nikdy neprožilo, tak možná v té chvíli převládla ta opoziční rétorika nad reálným nebezpečím, prostě nevěděli jsme, do čeho jdeme. A dobře je to, že jsme ta opatření nakonec udělali, protože právě proto, že jsme je udělali rychle, že jsme je udělali důsledně, tak výsledkem toho bylo to, že dneska, jak už tady bylo několikrát zmíněno, vedeme. Možná ne o mnoho bodů, ale nad koronavirem zatím vedeme.

Ta druhá bitva začíná a je to bitva ekonomická. Zatímco u té bitvy zdravotní výsledky vidíme, máme je a budeme věřit, že je uhrajeme i nadále a že ten zápas dotáhneme do vítězného konce, tak u té ekonomické jsme na absolutním začátku. Ano. A tak jako jste nás kritizovali před měsícem a půl, co vše děláme chybně, trpělivě jsme to vyslechli s tím, že ukážeme výsledky, tak i dneska respektujeme kritiku, co se nám nepodařilo v té ekonomické oblasti, co by mohlo být rychlejší, co jsme opomněli. Bereme to. Ale v každém případě výsledky se neurčují při všem respektu ve Sněmovně, výsledky se neurčují v médiích. Výsledky se určují v čase a určí se jasnými měřitelnými ukazateli, ať už v podnikatelském sektoru, nebo všeobecně v ekonomickém sektoru. Bude to možné změřit a myslím si, že na konci roku budeme moci být moudřejší ve smyslu toho, co všechno se udělalo špatně, dobře, počet firem, které naopak skončily, nebo naopak jak se podařilo udržet výkonnost v tom či onom sektoru, případně jakým způsobem firmy přispívají do státního rozpočtu, a tak dále. Prostě je velmi brzy toto hodnotit a ta ekonomická bitva bude ještě dlouhá.

No a ta třetí bitva je jasná, ta bude v budoucnu. Je to právní bitva. Tak jako ve všech zemích se bude bojovat na té právní úrovni. Bude celá řada spekulantů, bude celá řada méně či více oprávněných žalob, stížností a bude trvat nepochybně několik let.

Pro nás je podstatná ta bitva číslo jedna a soustředíme se nyní na bitvu číslo dvě. Rozumíme tomu, že musí být právní prostředí férové a že se musí dodržovat i forma. Je to pravda. Na druhou stranu my jsme drželi formu podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Rozhodovali jsme v řádu hodin, v řádu jednotek hodin, nikoliv desítek hodin. A ta forma, kterou jsme zvolili, nakonec v té první bitvě slavila svůj úspěch. V tuto chvíli se soustřeďujeme na všechna ekonomická opatření a nepochybně nás bude čekat i boj v právní oblasti.

Přesto bych chtěl všechny požádat a zdvořile poprosit o to, aby vzali v úvahu při hlasování to, že termín 25. 5., který jsme stanovili, není termín, který bychom si vymysleli. Je to termín, který je po diskusi s epidemiology, se všemi těmi, díky nimž dnes máme velmi dobré výsledky, a všichni budeme rádi, až ta doba skončí. Nicméně toho 25. z tohoto úhlu pohledu je nezbytně nutné datum. Nedovedu si osobně představit, že bychom tyto jízdní řády, které jsme představili, měli zredukovat tak, že by skončily třeba 30., 5. nebo 10. Mohli bychom tím pokazit nesmírně mnoho. Děkuji mockrát. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí s přednostním právem paní ministryně Jana Maláčová. Paní ministryně je v tuto chvíli poslední přihlášená s přednostním právem, pak budeme pokračovat rozpravou vystoupením poslanců, kteří jsou přihlášeni písemně. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, také bych ráda přispěla s argumentací, proč se domnívám, že by měl být prodloužen současný nouzový stav.

Uvědomuji si velmi dobře, že nouzový stav můžeme využívat pouze ve vymezených důvodech a ve výjimečných situacích, že v demokratické společnosti má vláda jasně vymezené pravomoci a musí dbát občanských a lidských práv. Nesmíme ale zapomínat na primární důvod vyhlášení nouzového stavu, a to je ochrana lidských životů a ochrana veřejného zdraví. Já mám jako ministryně práce a sociálních věcí za úkol chránit tu nejzranitelnější skupinu, to jsou senioři, zdravotně postižení a těžce nemocní lidé. Stejně tak mám za úkol chránit všechny občany, aby neupadli do existenční nouze. A za třetí mám za úkol podporovat a ochraňovat zaměstnanost tak, aby lidé mohli pracovat, mohli se starat o sebe i o své blízké. Nouzový stav umožňuje Ministerstvu práce a sociálních věcí dělat řadu kroků, které ochranu těchto skupin zrychlují a zjednodušují, a já se k tomu hned dostanu.

První a nejdůležitější věc jsou sociální služby. Jako ministryně práce a sociálních věcí mám jen omezené pravomoci ve vztahu k distribuci ochranných pomůcek, dostupnosti testování a tak dále. Zároveň ale nesu odpovědnost za to, aby všichni klienti sociálních služeb byli dostatečně chráněni. V případě selhání této ochrany to bude právě ministryně práce a sociálních věcí, zejména to budu já, kdo bude obviňován za rychlé uvolňování. A víte, dnes už to tady hodněkrát padlo, že je tu stálé riziko takzvané druhé vlny pandemie. Sami vidíme, že dosavadní opatření mají pozitivní vliv na ochranu zdraví a životů, mají také vliv na dostupnost a personální zajištění sociálních služeb. Začátky byly těžké, nicméně během několika málo dnů a týdnů se nám podařilo v průběhu března celou situaci stabilizovat a zajistit fungující síť distribuce ochranných pomůcek přes kraje.

Po dobu platnosti nouzového stavu je také nařízena pracovní povinnost studentů sociálních oborů. Díky tomu pomáhají stovky studentů v sociálních službách pokrýt výpadek personálu, který je způsoben ať už nemocí, nebo také například ošetřováním člena rodiny. Je také možné využít personál z dosud uzavřených sociálních služeb pro ochranu těch nejzranitelnějších, pro seniory nebo právě zdravotně postižené ať už v domovech pro seniory, nebo například v pečovatelských službách. Všem za to patří poděkování a já pevně doufám, že v příštích dnech na vládě schválíme mimořádný dotační titul pro sociální služby, kde kromě těch díků a vzdání holdu těmto lidem poděkujeme i finančně a jejich nasazení a práci finančně oceníme.

Vyhlášením nouzového stavu jsme mohli pro ochranu klientů uzavřít také vybrané sociální služby: stacionáře, centra denních služeb, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením nebo také sociálně terapeutické dílny. A já si velmi dobře uvědomuji, že tito lidé potřebují opět návrat do normálního života, že potřebují nejen oni, ale také jejich rodiny péči a podporu, kterou právě přes sociální služby měli.

Minulý týden vláda schválila plán rozvolňování sociálních služeb a já denně čelím dotazům, proč sociální služby nerozvolňujeme mnohem rychleji. A já říkám, že situaci těchto rodin a pečujících velmi dobře znám, velmi dobře chápu jejich situaci. Všichni se toužíme vrátit do normálního života, nicméně v tuto chvíli jsme se rozhodli opravdu velmi poctivě naslouchat doporučením epidemiologů. Chceme být spíše opatrnější, konzervativnější v návratu do normálního života, protože právě chráníme ty nejzranitelnější před tou takzvanou druhou vlnou. Každý týden budeme ten plán vyhodnocovat a na základě dat případně pozměňovat. Ale stále, to ještě opakuji, klíčová je ochrana zdraví před všemi ostatními důvody, i když jim osobně, lidsky rozumím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP