(15.20 hodin)
(pokračuje Černochová)

Současná krize může vést ke zvýšení nestability ve světě, a proto považuji za zcela nemístné, aby jedinou oblastí, kde se zatím hovoří o škrtech, byla obrana a bezpečnost. Od pana premiéra a od paní ministryně financí jsme dosud neslyšeli nic jiného, než kolik stovek miliard si půjčíme a že přehodnotíme či oddálíme nákup BVP, případně jiných obranných investic. Ani zde se tedy zatím nekoná snaha o nějaký promyšlenější postup, kde hledat úspory a kde ve státním rozpočtu odtékají zbytečné peníze, které by bylo možné zachytit. Opakovaně na vládu apeluji, aby neopakovala chyby minulosti a poučila se i z chyb, které v minulosti ohledně obrany a bezpečnosti udělala naše vláda, vláda Mirka Topolánka nebo vláda Petra Nečase, která dopustila škrty v oblasti obrany a bezpečnosti. Neudělejte stejnou chybu! Pokud dojde na škrty v obraně, vláda je zjevně má v plánu, alespoň podle výroků ministryně financí, zatím se o úsporách nemluví vůbec v jiných resortech.

Já si osobně myslím, že pro Ministerstvo obrany to je nesplnitelný úkol, aby našlo rezervy. Oni tam žádné rezervy nemají. Zítra máme výbor pro obranu. Já budu doufat, že najdu podporu napříč politickým spektrem ohledně usnesení, ve kterém vyzveme vládu České republiky, aby skutečně nedopustila to, že jediné škrty a jedinou obětí pandemie bude resort Ministerstva obrany. Pana ministra obrany jsme tady dlouho neviděli. Ale kdyby tady byl, tak by se mnou určitě souhlasil.

Netvrdím, že v resortu obrany není možnost hledat úspory. Ale při hledání zdrojů na sanaci škod způsobených pandemií je nutné postupovat citlivě a promyšleně a provést jen nejnutnější úpravy a změny. Například, pane premiére, není vhodné zasahovat do klíčových modernizačních projektů armády, které mají zvýšit naši obranyschopnost a jsou v souladu s obranným plánováním NATO a plněním našich závazků. Pokud chceme být připraveni na nové hrozby - a víme, že nastanou, bohužel, protože svět bezpečnější nebude, obzvlášť po tom, co se teď děje, tak nebude, víte to vy, vědí to naši kolegové, vědí to za hranicemi České republiky. Takže pokud chceme být připraveni na nové hrozby, pokud chceme být připraveni na kybernetické útoky na naši kritickou infrastrukturu, čehož jsme také v poslední době svědky, měli bychom i nepřestat vynakládat finanční prostředky na klíčový výzkum a vývoj. Tohle všechno jsou věci, které nesmíme opomenout, a nesmíme dovolit, že tady budou probíhat ty škrty, byť prostě chápeme všichni, že někde se budou finanční prostředky muset hledat.

Považuji tedy za důležité ještě jednou tady hlasitě říct: Může nastat situace, že se bez armády neobejdeme, a tak z ní prosím nedělejme v budoucnu obětního beránka na oltář sanace ekonomických dopadů pandemie. Hledejme prostředky jinde.

Jak řekl Vladimír Špidla, zdroje jsou. Kolegyně, kolegové, stačí, když se rozhlédnete po krajině, uvidíte ty nepřehlédnutelné záplavy sytě žluté barvy řepkových lánů, které náš rozpočet na podpoře a daňových úlevách stojí nemalé finanční prostředky. Jenom připomenu, že k podpoře biopaliv takzvané první generace již nejsme nijak nuceni unijními pravidly. Navíc se jedná o díru ve státním rozpočtu, kterou jsme mohli zacelit již dávno. Naposledy loni na jaře. A nestalo se to, klasicky a jen a pouze kvůli odporu poslanců a poslankyň ANO, ačkoli pan premiér s námi vždy sehraje takovou roztomilou hru, že řekne, já bych to chtěl stejně jako vy, ale oni ti kolegové mě v tom nepodpořili, představte si to.

Dámy a pánové, je smůla našeho národa, že v tuto chvíli jejich životy, jejich osud jsou v rukou vlády chaosu. Myslím si, že dneska ten návrh na prodloužení nouzového stavu zcela jistě projde. Nevíme, jestli o týden, o dva týdny, o tři týdny, o měsíc. Projde. Já chci apelovat na všechny ministry této vlády, na pana premiéra, aby se chovali zodpovědně, aby na lékárnických váhách vážili každé další omezení našich svobod, omezení svobod lidí, kteří - ano, přes třicet let žijeme ve svobodné společnosti. Možná jsme zpovykaní a možná jsme si na to zvykli. Ale já se tady nechci probouzet každý den do nějaké nejistoty, s čím zase přijdete.

Dělejte méně tiskových konferencí! Méně si přeměřujte ego, kdo co řeknete! Více komunikujte s námi jako opozicí! My jsme - myslím občanští demokraté - v průběhu celé této krize nejenom na našich radnicích, ale i tady ve Sněmovně dokázali, že my umíme krizové situace zvládat, že s nimi máme z minulosti zkušenosti, ať už to byly povodně, nebo různé jiné živelní katastrofy. Nabízeli jsme vám pomocnou ruku. Tu pomocnou ruku vám nabízíme dál. Ale prosím, nezneužívejte toho!

A já jsem i ráda za to, že dnes poprvé tady od pana premiéra i zazněla ta slova uznání opozici, poděkování opozici, protože skutečně Občanská demokratická strana se chovala konstruktivně a hodlá se konstruktivně chovat v době této pandemie i nadále. Nejsme žádní - v tomto ohledu použiji slovo - sebevrazi, kteří by chtěli dostat Českou republiku ať už do situace, kdy to ekonomicky nezvládne, nebo do situace, kdy tady skutečně budou umírat lidé a lékaři budou řešit, komu dají přednost v záchraně. Nic takového nechceme. Jsme připraveni spolupracovat, pomáhat! Ale prosím, dělejte ta opatření nechaoticky! Dělejte je tak, aby nejenom my politici, kteří máme přístup k informacím lepší než běžní občané, pokud o to stojíme, ale aby ti běžní občané věděli, co je čeká za den, za tři, za týden, a podle toho si mohli naplánovat svůj život i svoje podnikatelské aktivity.

Děkuji vám. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jako další v rozpravě vystoupí pan poslanec Jan Birke. Ne. S přednostním právem se hlásí pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji moc. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Chtěl bych jenom reagovat vaším prostřednictvím krátce na vystoupení paní kolegyně Černochové, která tady řekla jednu věc. Vůbec nechápu, jak to souvisí se stávající situací. Nicméně tady apelovala na nepodporu biopaliv první generace.

Paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, prosím vás pěkně, biopaliva první generace nejsou vůbec - vůbec - podporována. Ani korunou! Nemaťte prosím prostřednictvím pana předsedajícího naši veřejnost. Evropská unie chce po nás po České republice jako po všech státech Evropské unie, abychom dodrželi deset procent obnovitelné energie v dopravě a šest procent snížení emisí. To je všechno, co po nás chce Evropská unie. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní... (Hlásí se poslankyně Černochová.) Nejsou připuštěny faktické poznámky z hlediska jednacího řádu. Pan poslanec Jan Birke vystoupí v rozpravě. Připraví se paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych dnes tady vystoupil s podporou návrhu na prodloužení nouzového stavu do 25. příštího měsíce, a to z jednoho prostého důvodu, že si dovolím vám tady možná jako první z těch předřečníků říci příběh - a omlouvám se za to, že vám ten příběh budu vyprávět - příběh starosty, který vlastně prožil od 12. března ten nouzový stav, jak se říká, v plné parádě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP