(17.50 hodin)
(pokračuje Staněk)

Vláda již předložila plán pozvolného rozvolňování restriktivních opatření, takže pokud myslíme vážně slova o tom, že chceme ochránit naše občany a nechceme situaci využívat jen k vlastní stranické sebeprezentaci, prosím, podpořte žádost vlády o prodloužení nouzového stavu do 25. května 2020. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní s přednostními právy pan poslanec Jurečka - mám za to, že to je druhé vystoupení, a poté pan místopředseda Fiala - také druhé vystoupení. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já si dovolím tady zareagovat na pana kolegu poslance Staňka. On říkal, že nikdo z předřečníků nevzpomněl ty skupiny lidí, kteří mají obavu o svůj život, jsou ohrožení, patří mezi ohrožené skupiny. Mrzí mě, že asi neslyšel mé vystoupení, které jsem tady říkal před obědem, protože já jsem o nich hovořil na úvod toho svého vystoupení, že jsem je zmiňoval. Myslím si, že skoro každý z nás by i v našich rodinách našel tyto lidi, naše rodiče, prarodiče, o které i my - nejenom oni sami, ale i my o ně máme obavu.

Ale dovolím si navázat na jednu věc, o které on ve svém projevu hovořil, a to byla otázka také sucha a této tematiky. Já jsem je také zmiňoval v závěru, když jsem říkal, že důležité, abychom nenechali lidi na suchu, nejenom pokud jde o tu zdravotní část, případně o tu existenční, o jejich příjmy, o jejich bydlení, domovy, střechu nad hlavou, ale i opravdu fakticky z hlediska té krajiny atd. A musím říct, že mě trošku mrzí, že když jsme tady rozdělovali a dělali úpravu parametrů státního rozpočtu a i Ministerstvo zemědělství získalo peníze navíc, tak ty peníze bohužel nejdou na podporu například pozemkových úprav, které v krajině řeší právě to, aby krajina byla schopna zadržet více vody, aby tam vznikaly remízky, mokřady, rybníky, retenční nádrže atd. To se bohužel nepodařilo. A doufám, že ještě v letošním roce by vláda k tomu mohla přistoupit a tyto věci napravit, minimálně tři až čtyři miliardy korun, které by mohly jít na pozemkové úpravy, by výrazně pomohlo v naší krajině.

Dneska můžeme číst na serverech, že tady opravdu v tento okamžik už máme sucho největší ve svých dopadech za posledních pět set let. A já jako zemědělec s velkými obavami vzhlížím k tomu, jaká bude úroda nejenom u nás, ale i v celé Evropě, a proto jsem vyzýval pana ministra i vládu, aby provedli inventarizaci těch dopadů a prognózu na ty výnosy, abychom si také řekli, jestli vůbec budeme potravinově soběstační v letošním a příštím roce, jestli tady bude dostatek komodit pro nás i pro celou EU a pro tyto obyvatele. To opravdu už jsou věci, které začínají mít vážné kontextové dopady.

Nicméně abych tady nevystupoval potom ještě jednou, tak teď tento prostor také využiji k tomu - já jsem tady dopoledne zmiňoval návrh doprovodného usnesení, které budu chtít, abychom také dnes projednali a hlasovali o něm. Já ho tady tedy nyní načtu. A sice to usnesení se týká apelu, aby bez ohledu na to, o kolik dnů prodloužíme stav nouze v průběhu měsíce května, tak aby už od 1. května i ve stavu nouze se vláda při nákupu jakýkoliv zdravotních ochranných pomůcek řídila podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Tedy to usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyzývá vládu, aby od 1. května, i v prodlouženém stavu nouze realizovala jakékoliv nákupy ochranných pomůcek v souladu se zákonem o veřejných zakázkách."

Dávám to proto, jako reakci na ty diskutované nákupy především na Ministerstvu zdravotnictví, kdy tady můžeme v mediálním prostoru sledovat zásadní rozdíly v položkových cenách při nákupu zdravotních pomůcek ochranných mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Chtěl bych potom požádat, abyste mi to doručil písemně, to usnesení. A nyní s přednostním právem pan místopředseda Fiala. Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem bedlivě poslouchal vystoupení pana poslance Staňka, ke kterému se teď vaším prostřednictvím obracím. Pane poslanče, já nevím, o jaké opozici jste mluvil. A pokud do této opozice zahrnujete... (Hlas z pléna.) Nechápu vůbec, o čem jste mluvil. Ale pokud do této opozice, tak jak jste ji vy popsal, zahrnujete Občanskou demokratickou stranu, tak si vám dovolím připomenout, že my nekritizujeme vládu paušálně, ale konkrétně. My nekritizujeme vládu proto, že trpíme nenávistí k někomu. To je nám naprosto cizí. My kritizujeme vládu za to, co nedělá a co dělá špatně. A na tuto kritiku máme právo.

Ale kromě toho to není jenom kritika. My jsme také předložili a odpočátku předkládáme návrhy, jak by se měla ekonomická situace v České republice řešit. Jak a komu by se mělo pomoct. Předložili jsme dva ekonomické balíčky. A pokud jsem si všiml, a mohl byste si toho všimnout také prostřednictvím pana předsedajícího, tak ta opatření, se kterými přišla vláda, byla všechna nejprve zformulována, nebo naprostá většina, abych byl spravedlivý, námi. To je konstruktivní přístup k řešení ekonomické krize a těch dopadů, které pandemie má.

A troufnu si tvrdit - a teď nemluvím jenom za Občanskou demokratickou stranu - troufnu si tvrdit, že málokterá vláda má takto konstruktivní opozici. A v polistopadových dějinách české politiky takto konstruktivní a chápavá opozice tady snad ještě ani nebyla. My jsme podpořili ta klíčová opatření, se kterými přišla vláda. A lidé to viděli a lidé to vidí. Ale to neznamená, že tady budeme nekriticky se dívat na ten zmatek a chaos, který v poslední době vláda vytváří, a že budeme okřikováni, když se ozveme. A to, co je na tom nejpodstatnější a co mě vlastně přimělo k tomu, abych tady teď vystoupil, je ta představa, že pokud my kritizujeme vládu, tak to děláme z nějaké své zábavy, osobní zaujatosti, závisti, že má někdo nějaké preference, nenávisti k určitým lidem ve vládě apod. Je to úplný nesmysl.

Pane poslanče Staňku, my tady mluvíme za lidi, kteří nás volili. My tady mluvíme za lidi, kteří věří nám, a ne vám. My tady mluvíme za lidi, kteří jsou zmateni z těch opatření, se kterými přichází vláda. My tady mluvíme za lidi, kterým se ta slibovaná pomoc ve výši 1,2 bilionu korun prostě nedostala, nedostaly se k nim ani ty tisícovky. My tady mluvíme za lidi, kteří mají strach o svoje svobody. My tady mluvíme za lidi, kteří nerozumějí tomu, proč nemohou jezdit do zahraničí. My tady mluvíme za lidi, kteří sice chápou nezbytnost určitých opatření, ale nechápou ten chaos, který je doprovází. My tady mluvíme za lidi, kteří nevědí, kdy se která věc bude otvírat, jak to bude se školami pro jejich děti, jakým způsobem se budeme vracet k normálnímu životu. Za tyto lidi tady mluvíme! Za tyto lidi máme právo mluvit. Tyto lidi my nehodíme za hlavu. A za ně my tady mluvit budeme, ať se vám to líbí, nebo ne! (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní se vrátíme do obecné rozpravy a přihlášen je pan poslanec Výborný, připraví se pan poslanec Martínek. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, nikoho dalšího tady z vlády nevidím. Já pečlivě dnes poslouchám všechna vystoupení jak pana premiéra, potom ministrů, kolegů poslanců, poslankyň, a mně to bohužel nedá. Já se musím vrátit také k tomu vystoupení pana kolegy Staňka, protože mě to opravdu nadzvedlo a považuji to za nehoráznost. Kdybychom nebyli na půdě Parlamentu, tak bych vám doporučil raději mlčet. Samozřejmě tady máte naprosto svobodné právo říci, co chcete. Ale světe div se, představte si, pane kolego Staňku prostřednictvím pana místopředsedy, že za současnou koronavirovou krizi nemůže ani premiér Babiš, ani pan ministr zdravotnictví, ale světe div se, on za to nemůže ani předseda jedné opoziční strany Marian Jurečka nebo předseda ODS Petr Fiala. Ani opozice za to nemůže.

Ano. Na začátku jsme na to nikdo nebyli připraveni. Já myslím, že ty první reakce také i ze strany opozice byly skutečně o tom jednom provazu. A já jsem se teď ještě díval, tak za ty dva měsíce jsme jako opozice a jako lidovci podpořili do této chvíle 26 zákonů, opatření ve prospěch občanů České republiky. A mě mrzí to, že ty desítky pozměňovacích návrhů, kterými jsme chtěli ta opatření nějakým způsobem věcně vylepšit, tak aby skutečně byla účinná a byla ku pomoci podnikatelům, živnostníkům, občanům, rodinám, rodičům, že opozice (koalice) en bloc odmítala. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP