(19.10 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tak já myslím, že jsem vystoupil na začátku, a myslím si, že na většinu věcí, které tady zazněly, jsem řekl odpověď a stanovisko. Možná jste tady nebyli, možná jste to neslyšeli, ale bylo to tak, hovořili jsme i o těch datech. A já nevím, o jakých datech stále hovoříte, o jakých datech mluvíte, když ta data jsou zveřejňována, jsou zveřejňována do detailu a jsou k dispozici všem, veřejnosti. V tomto směru skutečně by mě zajímalo, jaká data, řekněte, jaká data potřebujete, jaká data do detailu. Osobní údaje pacientů? Konkrétní pacienti, kteří jsou nakaženi, nebo kde jsou, v jakých vesnicích, nakaženi? Takže já si myslím, že skutečně v tomto směru ministerstvo s ÚZIS zveřejňuje data, která jsou k dispozici, o vývoji epidemiologické situace, každý se na ně může každý den dívat, a v tomto směru tedy nechápu, o jakých datech hovoříte.

Pokud jde o chytrou karanténu, chytrá karanténa běží, aktuálně běží na pěti krajských hygienických stanicích a v tomto týdnu se implementuje i na dalších tak, aby běžela skutečně na všech čtrnácti krajských hygienických hranicích. Tedy ten projekt běží. Souhlasím s tím, že ty porodní bolesti byly možná trošku větší, než jsme očekávali, to je pravdou, ale pět krajských hygienických stanic již využívá tu možnost vytvářet vzpomínkové mapy, vytvářet mapy na základě dat od mobilních operátorů a podobně, takže to skutečně je projekt, který běží a bude se rozjíždět, a tak jak bude v těch následujících dnech v těch krajských hygienických stanicích, tak bezesporu bude využíván. Takže ten projekt běží, spoléháme na něj, byť vzhledem k tomu, že nyní je poměrně malý počet nakažených pacientů, tak samozřejmě není to projekt, který by byl tak zásadně využíván, ale samozřejmě s ním počítáme a využíváme data tak, jak jsme deklarovali v rámci krajských hygienických stanic. Takže tento projekt běží na pěti krajských hygienických stanicích a poběží od příštího týdne nejpozději na všech čtrnácti. Takže na tom se skutečně, skutečně pracuje.

Pokud jde o ty predikce, jak tady hovořil pan poslanec Stanjura, tady skutečně nehovoříme nyní o predikcích, pokud jde o květen. Jestli jste mě správně poslouchal, tady hovoříme o tom, jak rozložit rozvolňování jednotlivých opatření tak, aby to dávalo smysl. A já chápu, že tady můžete se dívat na jednotlivé oblasti a říkat na to svůj názor, ale věřte mi, že skutečně toto proběhlo epidemiologickou skupinou, která znova dnes také zasedala, a určitě veškeré ty detailnější informace v tomto týdnu budou prezentovány, stejně jako byly prezentovány pro vlnu, která byla vlastně otevřena, nebo ta opatření rozvolněna v pondělí, to znamená, pravidla pro obchody, pravidla pro zoologické zahrady atd. To znamená, skutečně pro restaurace a další věřte, že ta pravidla budou jasně zveřejněna na základě stanoviska epidemiologů, takže tady nemusíte mít obavu, že by Ministerstvo zdravotnictví ta hygienicko-epidemiologická opatření a pravidla nezveřejnilo.

Takže v tomto směru skutečně si myslím, že ministerstvo dělá maximum možného, zveřejňuje ty informace, snaží se informovat. Samozřejmě je spousta životních, detailních událostí, respektive situací, které možná ne vždycky jsme schopni uchopit. Je to zkrátka o tom, že děláme nějaká obecná pravidla, která třeba ne vždy na všechny konkrétní události a skutečnosti se dají vztáhnout, takže pak je musíme vyložit nějakým výkladem daného opatření, ale jinak si myslím, že ta pravidla platí všeobecně a jsou srozumitelná a budeme je takto zveřejňovat i nadále.

Pokud jde o ty školy, jak říkal pan poslanec Výborný, my jsme se na tomto plánu dohodli s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které nikterak nenabádá k tomu, aby se změnil ten plán. Ten plán je zveřejněn, myslím si, že poměrně dlouho, vytvářel se před několika týdny, a v tuto chvíli tedy, pokud nebude žádný požadavek ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak nevidíme důvod, proč bychom ho měli jakýmkoliv způsobem měnit.

Myslím si, že je dobře, pokud nebudou ta opatření, řekněme, kumulována, respektive to rozvolňování kumulováno v rámci těch jednotlivých vln, že to bude postupné, stejně jako školy. Pokud by skutečně došlo k tomu, že budeme v jeden termín rozvolňovat rizikové provozy, provozy, kde se koncentruje velký počet lidí, zároveň školy a podobně, tak si myslím, že by to riziko bylo poměrně velké, takže proto chceme rozdělit to rozvolnění ještě i u škol do delšího času, s tím, že samozřejmě pokud se epidemiologická situace bude vyvíjet dobře, tak se můžeme bavit v červnu o podobném režimu, jako je třeba u prvních stupňů základních škol i u druhých stupňů základních škol a podobně, ale to bude záležet na dohodě s Ministerstvem školství, se kterým jsme tento plán vytvořili, a tak jak ho Ministerstvo školství schválilo, tak my ho respektujeme, respektive, ta pravidla jsou nastavena. Myslím si, že jak říkáte, nemají se ty věci měnit stále dokola, takže tento plán byl zveřejněn a my ho takto budeme držet.

Jinak ještě bych se možná vyjádřil k těm řečem tady pana Stanjury o tom, že jsem lhal a tak dále, 28. 1. Já jsem nelhal. Tehdy ta situace taková byla. Tehdy ta situace taková byla, tehdy to skutečně byla pravda. To, že ta situace byla velmi dynamická a změnila se v následujících týdnech, kdy zkrátka, objektivně řečeno, prostě ty zdravotnické prostředky již za několik týdnů nebyly k dispozici, to je pravda, ale 28. 1. to byla data a byla to informace od dodavatelů na základě zmapování aktuální situace na trhu, kde skutečně ty zdravotnické prostředky byly, bohužel poté ta situace se v následujících týdnech změnila, protože ta situace byla velmi dynamická, velmi dynamická, Nejenom u nás, ale v rámci celé Evropy se během pár týdnů zvedla poptávka po ochranných prostředcích mnohonásobně a samozřejmě ta nabídka, respektive produkční kapacity byly v tomto směru nedostatečné. Ale to byla situace, která bohužel byla na konci ledna těžko predikovatelná, jak se vlastně ta pandemie rozšířila zejména na území Evropy.

Takže jsem nelhal, nebyla to lež. Byla to situace 28. 1., 28. 1. skutečně toto byla informace, která byla pravdivá, ale za několik týdnů následujících vzhledem k rozšíření, masivnímu rozšíření té pandemie v rámci celé Evropy, kdy první případ v Evropě byl potvrzen 24. ledna, první případ ve Francii, tak samozřejmě byla úplně jiná situace 28. 1. a úplně jiná situace na začátku března. Takže to je třeba si uvědomit, skutečně, ten kontext té situace, jakým způsobem se to vyvíjelo i z hlediska těch nákupů. Ale o tom teď nechci hovořit, možná o tom bude samostatný bod, takže skutečně mě tady budete moci poučit, jak se nakupuje. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Mám zde v tuto chvíli tři přednostní práva. Zrekapituluji, nejdříve pan předseda Stanjura, poté pan předseda Jurečka, poté pan předseda Kalousek. A z místa se hlásil pan poslanec Kupka, nezapomněl jsem na něj. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan ministr nezklamal, na zásadní otázky neodpověděl. Tak znovu, pane ministře. Kdo vymyslel tu právní fintu? Proč jste to navrhoval? Kdo vám to napsal a co jste udělali s těmi původními usneseními vlády, která byla podle krizového zákona? To je klíčové.

Já jsem řekl, že jste manažersky selhal, že jste 28. ledna odmítl debatovat, a říkal jsem, že jste lhal na začátku března. Nebo lhal pan premiér, který říkal, že všichni všechno mají, ta legendární věta "kdo nemá, já mu to dneska dovezu"? Já jsem předpokládal, že vycházel z informací od vás a Ministerstva zdravotnictví. A mluvím o 14. březnu! Nemluvím o 28. lednu! Tak nepoužívejte takovou figuru, oblíbenou, že protestujete proti něčemu, co váš oponent neřekl. Já jsem řekl, že jste odmítl o tom debatovat. A to je fakt. A připomenul jsem, 14. března, tisková konference vlády, takové ty hodinu až tři, jak se tam producírujete, a tam pan ministerský předseda říká: všichni všechno mají, a pokud někdo něco nemá, tak já mu to dovezu. A já myslím, že premiér neměl dobré informace a že jste mu lhal. Až poté jste přiznal, že vám chybí ten milion respirátorů.

A jinak to je, jak všichni všechno vědí. Mně to nemusíte vysvětlovat. Ti provozovatelé jsou nešťastní. Pan ministr na rozdíl od členů vlády ani nevěděl, jestli může kadeřnice k vám přijít domů, nebo ne! Vzpomeňte si na tu debatu! Člen vlády: nesmí! MPO: může. Nesmí! - Prymula. MPO: může. A po dvou dnech ministr zdravotnictví: může, jsem se spletl. Tak člen vlády, který to rozhoduje, to neví a myslí si, že ti provozovatelé, ti chudáci, kteří mají zavřené provozovny, se to dozvědí den předem a budou spokojeni. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP