Úterý 26. května 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

380.
Kompenzace za snížení daňových příjmů obcí a krajů
v důsledku výpadku kompenzačního bonusu

Prosím, aby se slova ujal za navrhovatele tohoto bodu pan poslanec Ondřej Veselý, který se buďto stane zpravodajem, nebo navrhne někoho, kdo by se zpravodajem stal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v prvé řadě mi dovolte, abych vám poděkoval za zařazení tohoto bodu, poděkoval za všechny obce a kraje. Pokud jde o tu vlastní problematiku, tak už jsem ji popsal ve chvíli, kdy jsem navrhoval bod, přesto stručně zopakuji.

Celý problém spočívá v tom, že následující bod, to znamená kompenzační bonus, slouží k tomu, abychom pomohli v této těžké době podnikatelům. Tak jak byl Senátem vrácen, podle mého názoru by neumožňoval, pokud bychom prohlasovali senátní verzi, vyplácet kompenzace OSVČ, což by byl problém. Na druhou stranu se ztotožňuji s názorem, že není spravedlivé, aby výplata kompenzačního bonusu šla k tíži obcím, městům a krajům, to znamená, aby je připravila o prostředky v rámci rozpočtového určení daní. Takže podáváme návrh, nebo budeme podávat návrh - a doufám, že najdeme shodu na tom, aby tato ztráta jim byla kompenzována. Předjímám tím a potvrzuji, že budu hlasovat právě pro poslaneckou verzi v tom dalším bodě, právě proto, abychom dál mohli podporovat, kompenzovat činnost OSVČ.

Usnesení v tuto chvíli číst nebudu, protože předpokládám nějakou debatu, a budeme se snažit najít shodu tak, aby to usnesení bylo přijatelné pro celou Sněmovnu. Jenom doplním k těm návrhům, že se na ztrátách museli podílet všichni, tedy nejen stát, ale i obce a kraje, tak všichni víme, nebo ti z nás, kteří pracují v komunálu, že obce a kraje se samozřejmě na té (nesroz.) na ztrátách podílejí, jednak samy už přicházejí o výpadky nebo v rámci RUD, v rámci výpadku z daní o část daňových příjmů. A druhý problém, který zde je, je samozřejmě v tom, nebo otázka, která zde je, je samozřejmě v tom, že řada obcí i krajů sama podporuje podnikatele nebo jiné osoby právě kvůli výpadku příjmů v rámci, řekněme koronakrize.

To znamená, tolik za mě stručné slovo. A pokud jde o návrh zpravodaje, tak navrhuji, aby se zpravodajem stal kolega Tomáš Martínek, protože to byl náš společný návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. V tomto případě je rozumné, abychom návrh na zpravodaje schválili hlasováním.

 

Zazněl návrh, aby se zpravodajem tohoto bodu stal pan poslanec Tomáš Martínek.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 28, přihlášeno 188 poslanců, pro 155, proti nikdo. Pan poslanec Martínek byl schválen zpravodajem a já ho prosím, aby se ujal své role.

 

Zahajuji všeobecnou rozpravu. Do rozpravy je s přednostním právem přihlášen pan předseda Farský, poté s přednostním právem pan předseda Jurečka a pak poslanci, kteří se přihlásili písemně. Pan předseda Farský má slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, debatu, kterou jsme měli absolvovat u bodu pět, evidentně budeme absolvovat u tohoto bodu a já si dovolím vám nastínit jeden úhel pohledu, který v té debatě zatím nebyl vždycky úplně viditelný. O co jde. Krátce, jde o to, že všichni si přejeme, že je nutno pomoci těm postiženým koronakrizí, že nechceme nechat padnout malá eseróčka, malé podnikatele. Skutečně víme, že jejich finanční zdroje vyschly, a je potřeba tam dát peníze.

Vláda také po naléhání opozice, po připomínkách, vyhlásila tento program, spustila ho. Pak se ale dost zřetelně ukázalo, že sice nahlas říká, jak vláda podpoří a o 300 miliard zadluží Českou republiku, ale že tady na tu pomoc si tak jako část, až třetinu, vezme z rozpočtů obcí a krajů s odůvodněním, že obce a kraje mají financí dost, že si našetřily v minulých letech, jinak řečeno, že dobře hospodařily. Že to, co všichni makroekonomové říkají, když je růst, když ekonomika roste, musíte spořit, musíte se připravovat na to, že ne vždycky bude tak dobře, jako je teď, a tak si ty peníze připravily, připravily si je na kofinancování projektů, připravily si je na chvíli, kdy rozpočtové příjmy nebudou tak vysoké. Naspořily si finance.

Vláda se tak bohužel nechovala, finance nenaspořila a ve chvíli, kdy dojde k tomu, že peníze chybí, tak řekne: obce, kraje, máte dost, podílejte se, přispějte taky. Už to nedává smysl. Tomu, kdo dobře hospodaří, my vzkážeme: nevyplatí se ti to, protože napříště uvidíme, že ty finance máš díky tomu, že jsi neutrácel tak, jak jsi utrácet mohl, tak ti je vezmeme. To je výchovně přece špatně. To každého, kdo by se napříště chtěl chovat odpovědně ke svému rozpočtu, ke své obci, ale i třeba ke státu, povede přesně k tomu, že peníze radši utratí, pro jistotu se ještě zadluží, a pak si řekne: nakonec mi stejně pomůžou a alespoň mi nebudou mít co vzít.

Je daný zákon o rozpočtovém určení daní, díky kterému se do obcí posílá část vybraných daní. Před mnoha lety - mnoha, osmi lety - jsme ve Sněmovně schválili navýšení toho podílu, aby se v obcích a v krajích dostalo financí na potřebné projekty. To, co mně na tom přišlo jako nejdůležitější moment, a dodnes to jako nejdůležitější moment vidím, nebyly až tolik ty peníze, až tolik ty miliony, které dotekly, a opravovaly se ty chodníky a školky a dětská hřiště. Pro mě to byla svoboda. Svoboda v tom, že když obce mají každoročně garantovaný podíl na státní ekonomice, na výběru daní, tak jim to umožňuje plánovat, umožňuje jim to přemýšlet o jejich vlastních prioritách, umožňuje jim to projednávat veškeré investice s občany, umožňuje jim to dělat kvalitní architektonické soutěže, umožňuje jim to kvalitně soutěžit a pak také kvalitně stavět.

To je obrovský rozdíl s dotacemi. Proč vlastně dotace zmiňuji? Protože ve chvíli, kdy se obce a kraje ozvaly a řekly, že je to špatně, že přece z jejich financí se v tuto chvíli brát nemá, protože ony podporují tu místní ekonomiku, ony stabilizují i práci v regionech, tak přišla vláda s tím, že sice 12, 14, 16, miliard obcím a krajům vezme, ale z druhé strany jim v podstatě stejnou částku dá na dotacích. To je úplný ekonomický nesmysl. To je prostě blbost na druhou. Protože dotace jsou neuvěřitelně neefektivní peníze. To, že připravují samosprávu o svobodu rozhodnout si, co je pro jejich region, jejich místo to důležité, je jedna věc, ale ony jsou i nesmírně drahé v tom, jak fungují.

Sám jsem byl osm let starostou. Samozřejmě nedosáhli bychom takového rozvoje obce Semily, kdybychom hospodařili jen s vlastními prostředky, o dotace jsme stáli. Ale zkušenost s dotacemi je skutečně tristní. Vy projektujete něco, o čem nevíte, jestli na to dostanete peníze, a kvalita projektu tomu často odpovídá. Protože nikdo nechce ukládat miliony v projektech do šuplíku. Takže připravujete projekt tak, abyste získali dotaci. Když se podaří získat dotaci, tak musíte rychle vysoutěžit dodavatele a musíte rychle uzavřít smlouvu o dílo a pak rychle realizovat.

Ta situace je taková, a rozdíl proti těm vlastním penězům a u dotací je skutečně v jejich hodnotě a v jejich efektivitě v desítkách procent. Protože takovou dotaci vy projektujete, nemáte moc času zapojit občany do toho, aby debatovali s vámi o investici, která je pro to území potřebná. Stihnout architektonickou soutěž, kvalitní výsledek, za veřejné finance, které můžeme dostat, je také velice složité. A když už uzavřete smlouvu o dílo, stáváte se svým způsobem rukojmím firmy, která ví, že vy tu dotaci musíte v nějaký čas vyúčtovat, musíte tu stavbu dokončit, a když to neuděláte, tak přijdete o dotaci a ještě dostanete velké penále. Ten vztah mezi investorem a dodavatelem je nesmírně nevyrovnaný.

Všechny tyto kroky už snižují hodnotu dotačních peněz oproti penězům, které mají obce z podílu na daních. V projektech, v kvalitě projektů, se zapojením občanů, v architektech, ale i v samotné veřejné zakázce a v soutěži. Myslím si, že hodnota peněz, které jdou skrz dotace, je lehce ohodnotitelná, že bude o 20 až 30 % nižší, než když ty peníze připlují a dají se plánovat.

Co je tam ještě důležitý prvek, že ty dotace je nutné administrovat. Někdo ty dotace vyhlašuje, vytváří podmínky, ty podmínky jsou složitější a složitější, vyplňujete víc a víc papírů, protože je snaha mít všechno naprosto bezpečné, pak se stejně ukazuje, že čím víc slov je v těch podmínkách, tím víc je mezer mezi těmi slovy a tím víc možných úniků a ohýbání těch pravidel. Někdo to pak mnoho dalších let drží v archivech a kontroluje, jestli jste náhodou tu cihlu nepřiložili opačně, než jste měli. I ta administrativa samozřejmě sežere obrovskou část těch financí.

Takže říkat, že na jedné straně obcím vezmeme peníze, které mají z rozpočtového určení daní, a na druhé straně je nahradíme dotacemi, prostě nedává smysl. Nedává to smysl z hlediska investic a nedává to smysl ani z hlediska efektivity peněz.

Navíc nejde přehlédnout, že pokud jsou veřejné rozpočty v krizi a stát si musí půjčovat, tak si půjčuje za lepších podmínek, za nižší úroky než samosprávy. A tak říct, stát, já si vytáhnu peníze od obcí, aby si ony půjčily, když on by si půjčoval za lepší procenta než ty obce, to přece nedává smysl. A to jsou všechno chvíle, které čistě racionálně stojí proti tomu návrhu, aby se stahovaly příjmy obcí na kompenzační bonus.

A není to tak, že by obce a kraje stály mimo rozpočet a tvářily se, že jich se krize netýká. Samozřejmě se jich týká. Týká se jich obrovsky, protože ony hospodaří se sdílenými daněmi. Když jde ekonomika nahoru, jdou nahoru i příjmy samospráv, když jde ekonomika dolů jako teď, jdou dolů i příjmy samospráv. Už teď, aniž by obce odeslaly někam peníze na kompenzační bonus, tak už teď mají propad v příjmech o 35 %. Ony se vyrovnávají s tím, že musejí škrtat v podstatě všechny investice, které nemají pod smlouvami nebo případně nejsou financovány z dotací.

To jsou momenty, které z čistě racionálního hlediska, ale i z ekonomického hlediska jdou prostě proti tomu, abychom přenášeli tuto zátěž na obce. Ona se totiž přenese i ta zátěž té krize a obce jako významní investoři a kraje, významní investoři území, budou tak muset osekat své výdaje, že krizi, která dnes jde zachránit tím, že se do ekonomiky přisypou peníze /obrovské peníze, to je zřejmé/, rozpustíme a rozprostřeme do celé České republiky, a zvláště už dnes ve slabých regionech, potom co jim tam pošleme ještě tento danajský dar, tak ty obce budou ještě slabší.

Poroste regionální nerovnost mezi těmi, kteří už teď byli znevýhodněni, a těmi, kteří byli bohatí. A my některá území v republice odepíšeme. Nebudou se tam opravovat silnice, nebude se tam investovat do škol, školek, nebude se tam investovat do výstavby infrastruktury pro občany, občané budou ztrácet důvody, proč tam bydlet, a jenom prohloubíme to, co už dneska je obrovským problémem České republiky, a to regionální nerovnost. Jsou regiony, kde je velice složité sehnat práci, žít, uživit se, dosáhnout na kvalitní vzdělání, a regiony, které ten problém vůbec neřeší.

Samosprávy a speciálně obce díky tomu, jak blízko jsou v kontaktu se svými občany, jsou nejefektivnějšími veřejnými investory. Kam se na ně hrabe stát při nakládání s financemi. Obce prostě dokážou z každé koruny udělat obrovskou hodnotu, dokážou finance rozprostřít mezi místní podnikatele ve veřejných zakázkách, mezi živnostníky, a dokážou tím pádem odspoda podpořit růst ekonomiky.

V tuhle chvíli stahovat finance od krajů a obcí je jako střílet se do nohy. My tím jenom zabrzdíme už tak složitou ekonomickou situaci v celé České republice a jenom ublížíme regionům. A to prosím nedělejme. Půjčujeme si 300 miliard korun. Není to málo. Tak proč ještě vytahovat peníze od obcí a likvidovat tak regiony?

Děkuji, že se nad tímto návrhem ještě zamyslíte a že třeba svůj hlas tomu návrhu ze Senátu, který přišel, připojíte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Petr Beitl. Není přihlášen, dobře, to je omyl. Bude následovat vystoupení pana předsedy Mariana Jurečky s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, ano, je to tak, že asi u tohoto bodu se odehraje velká část debaty, která souvisí přímo s tou senátní vratkou kompenzačního bonusu. A já musím říci za KDU-ČSL, že my jsme hlasovali pro pomoc živnostníkům, malým s. r. o., těm, kteří si pomoc zaslouží z důvodu dopadu koronaviru, a opatření vlády, která jsme jako KDU-ČSL tady podporovali, ale už při minulém projednávání v Poslanecké sněmovně tady byl z dílny KDU-ČSL od kolegy Honzy Bartoška pozměňující návrh, který upozorňoval na to, že je potřeba tyto finanční prostředky na pomoc těmto skupinám, které pomoc potřebují, brát přímo ze státního rozpočtu, tedy převedeno do praktické řeči především z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo vládní rozpočtová rezerva, kdy jsme my poslanci navyšovali dvakrát deficit státního rozpočtu, napřed na 200 a potom na 100 mld. korun.

To, že v důvodové zprávě byla jenom taková lehká zmínka, že to bude mít dopady na veřejné rozpočty, já považuji za ne úplně férový přístup k přípravě materiálu, protože když řekneme obecně, že to má dopad na veřejné rozpočty, tak můžeme mluvit také o vysokých školách, univerzitách, můžeme mluvit i o jiných oblastech než jen o rozpočtech měst, obcí a krajů.

Musíme si uvědomit, že už teď se obce, města a kraje podílejí solidárně na té situaci, už dnes mají zaznamenaný nižší daňový příjem. Velká část obcí a měst měla přímé vícenáklady s řešením koronavirových opatření. Jsou zřizovateli různých zařízení, která poskytují různé typy zdravotních a sociálních služeb, a už dnes výdaje jsou odhadovány na částku více než 2 mld. korun. A tady se bavíme o tom, že by měly obce, města a kraje přispět na kompenzační bonus částkou zhruba 14 mld. korun.

Já nevím jak vy, ale já jsem také zastupitel Olomouckého kraje. Jsme krajem, který zápasí s tím, aby dokázal ufinancovat výdaje na silnice druhých a třetích tříd, abychom dokázali ufinancovat kvalitní úroveň středního odborného školství, sociální služby. A mohl bych pokračovat ve výčtu věcí, které mají přímý dopad na kvalitu života v našem kraji, kde se lidem nežije úplně lehce. Jsme kraj, který bývá na třetím a čtvrtém místě různých srovnávacích tabulek od konce, ať už jde o průměrné výdělky, ať už jde o výši HDP apod.

A my tomuto kraji, městům a obcím v něm, máme vzít další peníze. Já s tím nemohu souhlasit, protože je potřeba také přetavit ten dopad do konkrétních dopadů. Za poslední dva týdny mám desítky příběhů starostů, kteří mi říkají, že na zastupitelstvech už projednávali, které investice případně zastaví, které nebudou realizovat ještě v letošním roce. Jsou to investice, na které ty obce třeba dlouho čekají, jsou to investice do budování kapacit třeba právě domů s pečovatelskou službou, nebo jsou to investice, které mají přímou souvislost s infrastrukturou té obce, vodovody, v dnešní době sucha tak často zmiňované téma. Je potřeba, aby si stát byl vědom toho, že když obce zastaví tyto projekty, tak se to samozřejmě logicky projeví také do čerpání evropských finančních prostředků.

To, co paní ministryně v tom dopise, který poslala minulý týden starostům, popisovala, že to nahradí masivním navýšením dotačních titulů, to prostě nevyřeší třeba kofinancování projektů, které už mají obce a města schválené, a teď už třeba chtěly začít s realizací, jak se rozbíhá stavební sezóna. Z dotačního titulu, který poskytne nějaké ministerstvo, nepokryjete tu částku, kterou máte dát na kofinancování. Jestliže se mají starostové chovat s péčí řádných hospodářů, tak nemůže být odpověď "tak si běžte ty peníze půjčit", protože musí už dnes šlapat na brzdu a řešit ty výpadky, které už teď mají ve svých rozpočtech.

A také je potom potřeba, aby vládní koalice férové řekla lidem, že zhruba 14 mld. v přepočtu na pracovní místa se rovná zhruba ohrožení 10 tis. pracovních míst v regionech. Kdo dělá zakázky pro města, obce a kraje? Jsou to především živnostníci, malé a střední lokální firmy. To nejsou nadnárodní společnosti, které vyvádějí dividendy a odvádějí kapitál do zahraničí. Takže i tento velmi nepříjemný dopad to opatření může mít na běžné životy občanů, i když ti občané dost často nevnímají, jak funguje rozpočtové určení daní a jak funguje financování obcí.

Byl bych velmi rád, aby tady dnes v této velmi důležité debatě jasně zaznělo, že buď přijímáme senátní návrh, anebo je tady jiné řešení, které to dokáže pokrýt. Na druhou stranu je potřeba říci, že to, co je navrženo v senátním návrhu, jasně říká, jak tu situaci vyřešit.

Mrzí mě, že tady teď není pan premiér, protože by se k té situaci měl vyjádřit. On jako předseda vlády ujišťoval starosty, hejtmany na začátku celé této koronavirové krize, že opatření, která vláda bude realizovat, se nedotknout rozpočtů měst a obcí, nedotknou se příjmů. To on přímo osobně říkal. Takže by bylo dobré, aby se také on postavil k tomu, co říkal, jako chlap, a řekl, jak to tedy myslel a jaká je dnes realita a jakým způsobem dokážeme ten problém pro města a obce, který se tady vytváří, řešit.

Já bych byl velmi rád, kdybychom jako poslanci při projednávání dalšího bodu přijali senátní návrh, který ten problém řeší a jasně říká, že tyto finanční prostředky se berou z deficitu, který tady Poslanecká sněmovna schválila.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Marek Výborný, připraví se pan poslanec Adamec. Ještě vás seznámím s omluvou. Pan ministr Miroslav Toman se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážená paní vicepremiérko, vládo, kolegyně, kolegové, rád bych se připojil k té debatě, která se zde vede. Myslím, že je tady naprosto jednoznačné, co je jejím předmětem. Už několik týdnů se na nás, na poslance, obracejí starostové, ale také hejtmani s žádostí, abychom nepřistoupili na tuto verzi, se kterou přišla vláda. Myslím, že by stálo za to některé ty argumenty tady odcitovat a zeptat se možná některých přítomných poslanců, protože jsou tady mezi námi starostové, jsou tady mezi námi také třeba kandidáti na hejtmana apod. A já myslím, že ty apely, které dostáváme, jdou zcela napříč Poslaneckou sněmovnou.

Na úvod, a to je potřeba zdůraznit, je velmi nekorektní, když tady kdokoli, kdokoli celý problém dává do pozice, že tady někdo, ať už jsou to starostové, kraje, nebo kdokoli další, nebo někteří poslanci, bojují proti živnostníkům nebo malým eseróčkům. To je velmi nefér, není to tak. My - a teď mám pocit, že naprostá většina z nás - tady dva měsíce upozorňujeme, že je potřeba těmto drobným podnikatelům, živnostníkům, malým eseróčkům pomoci. A byli jsme to my všichni, kteří jsme podpořili jednomyslně kompenzační bonus a další opatření, která jim měla pomoci. Co je ale velmi nešťastné, je to, jakým způsobem ten kompenzační bonus je vládou konstruován.

Já bych si dovolil odcitovat nebo parafrázovat nakonec dopis a usnesení městské části Praha 10, paní starostky Renaty Chmelové a radní pro finance doc. Sedmihradské, protože já myslím, že tam přesně vypíchli to, oč jde a co by měla vláda vzít v potaz. Ten stávající systém - a teď si dovolím citovat z toho veřejného dopisu - stávající systém fiskálních vztahů mezi státem a samosprávami je v České republice v souladu se stávající teorií i dobrou praxí západních zemí nastaven tak, že stabilizační a redistribuční funkci plní centrální vláda prostřednictvím státního rozpočtu, a zabezpečování veřejných služeb, tedy funkci alokační, sdílí podle charakteru těchto služeb ústřední státní správa se samosprávami. - To všichni víme. - Decentralizace poskytování lokálních veřejných služeb totiž umožňuje lépe tyto služby přizpůsobit místním potřebám. Ovšem tzv. kompenzační bonus je opatřením, jehož cílem je minimalizovat sociální dopady nouzového stavu na živnostníky, tedy funkce redistribuční, a zmírnit jeho dopady na ekonomiku, čili funkce stabilizační. A jako takový je zcela v kompetenci centrální vlády, a to včetně financování. Souběh stávajícího systému financování samospráv prostřednictvím sdílených daní a konstruování kompenzačního bonusu jakožto vratky daně z příjmů ze závislé činnosti ale způsobil, že podstatné náklady tohoto opatření mají nést samosprávy.

Když pominu to, že v tom dopise, který paní ministryně poslala samosprávám, je chyba, protože ve skutečnosti je to 34 %, nikoliv 32,5 %, tak to podstatné je otázka slíbených dotačních programů. Já myslím, že my tady jsme dneska v situaci, že buď podpoříme senátní verzi, tak jak nám ji Senát vrací a navrhuje řešení, které má zabránit tomu, aby šel kompenzační bonus na vrub rozpočtů a rozpočtových příjmů obcí, měst a krajů, anebo tak, jak o tom hovořil, tuším, už pan kolega Stanjura, že tady teď paní ministryně vystoupí a jasně sdělí nikoliv obecné věci nebo obecné sliby o dotačních programech pro obce a kraje - a já chci věřit, že ten návrh pana poslance Veselého nesměřuje k nějakému obecnému usnesení, že Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby to řešila -, ale tady odtud musí zaznít, že paní ministryně garantuje, že vláda - jestli to bude do konce tohoto týdne, nebo do konce příštího týdne, je teď myslím jedno - rozhodne, a to je důležité, o dotačním programu, který bude znamenat náhradu veškerých ušlých daňových příjmů obcí na základě výpočtu kompenzačního bonusu tak, jak je to v zákoně. To je jediná možná cesta.

Čili ještě jednou - je to neúčelová nároková dotace pro všechny obce a kraje, jejichž celková výše bude stejná jako celková výše vyplaceného kompenzačního bonusu, a ten klíč pro její rozdělení mezi jednotlivé samosprávy bude stejný jako klíč pro rozdělení výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Jedině tak je záruka toho, že to bude uděláno rychle. Jedině tak je záruka toho, že tam nedojde k upřednostňování toho nebo onoho. Jedině tak nebudeme násobit další byrokracii pro starosty, kteří už takhle nevědí, co by měli dělat dřív. To jsou jediné dvě možnosti. Pokud tady v rámci tohoto bodu bude přijato nějaké obecné usnesení typu, že vládu vyzýváme, tak to skutečně nemá vůbec žádný smysl a je to jenom jakási cesta bokem, nebo alibismus možná sociální demokracie, komunistů nebo já nevím koho, aby poté nepodpořili senátní vratku, a to já a KDU-ČSL jednoznačně, jednoznačně odmítáme.

A dovolte mi, protože skutečně tady to vnímám jako sloučenou rozpravu k bodu tomuto a následně bodu číslo 5 této schůze, tak mi dovolte se obrátit s konkrétními dotazy.

Já jsem dnes ráno obdržel dopis starosty města Chrudimi. Kolega David Kasal, nikde ho tady nevidím, je zastupitelem tohoto města, starostou města Chrudimi je František Pilný, je to starosta za hnutí ANO. A tento starosta za hnutí ANO nás jako poslance jednoznačně zavázal usnesením, které podpořil, usnesením zastupitelstva, které rada svolala, vyzývá k tomu, aby kompenzační bonus nebyl hrazen na úkor rozpočtů obcí, měst a krajů. Ono to totiž - a v tom se všichni starostové shodují - je přece naprosto nelogické. Vláda tady správně vyzývala a vyzývá k tomu, abychom v současné krizi nebrzdili, neškrtili investice. Každý starosta ale v okamžiku, kdy mu vypadne z balíku příjmů nemalá částka, bude muset zvažovat, co ta obec, to město skutečně bude schopno ještě zajistit a co nikoliv. Samozřejmě obec se musí postarat na prvním místě o své příspěvkové organizace, musí fungovat školy, školky, musí zajistit odvoz odpadů apod. No tak potom se prostě opraví o půl kilometru, kilometr, tři kilometry méně chodníků, prostě zastaví se ty investice, které ve finále by pomohly k tomu, co i paní vicepremiérka často zmiňuje, že je potřeba rozpumpovat ekonomiku, že je potřeba, abychom investovali, protože tyto práce velmi často vykonávají místní firmy, místní živnostníci, místní s. r. o. Je to přece jeden uzavřený kruh. A my bychom měli naopak podpořit to, aby míra těch investic na jednotlivých obcích zůstala zachována.

A není to jenom město Chrudim. Je to statutární město Pardubice, opět s primátorem za hnutí ANO, kde rada přijala úplně obdobné usnesení, které nás vyzývá k tomu, abychom podpořili tu senátní verzi a zamezili tomu, aby kompenzační bonus byl hrazen z rozpočtů samospráv. Mohl bych být zcela konkrétní i v případě dalších obcí Pardubického kraje, odkud pocházím, kde je to naprosto přesně vyčíslené, že když budeme brát v potaz i to, že ta predikce 11 % Ministerstva financí je velmi optimistická, že pravděpodobně ten propad - a s tím už obce a města dneska pracují, mají velmi seriózní odhady - že ten propad se bude pohybovat spíše ke 20 %, tak skutečně dělá u středně velkých obcí už několik milionů korun, které samozřejmě potom budou násobeny zhruba plus dalších 5 % v případě, že by obce byly postiženy tím, že se budou podílet na spolufinancování toho kompenzačního bonusu.

Chtěl bych tedy ještě jednou vyzvat, abychom všechny tyto věci vzali v potaz. Nakonec vidíte, že se tady skutečně nehraje nějaká politická hra. Poslanci sociální demokracie dostali dopis, který je veřejný, mohl bych tady z něj citovat, od hejtmana Pardubického kraje, kterým je Martin Netolický - sociální demokrat -, který spolu s reprezentací celého Pardubického kraje jasně píše a upozorňuje na to, co tady zaznívalo, že vláda ústy pana premiéra i paní vicepremiérky ještě v dubnu garantovala to, že nedojde k dotčení rozpočtového určení daní, a v tuto chvíli se tady děje něco zcela opačného. Čili je i ze strany komunálních politiků hnutí ANO a sociální demokracie poukazováno na to, že bychom měli zvolit takové řešení, které nezaškrtí investice krajů a obcí, které nepůjde na úkor ekonomiky a rozvoje regionů.

Já bych chtěl velmi poprosit, abychom buď od paní vicepremiérky - a já ji k tomu vyzývám - tady teď slyšeli jasný závazek, že vláda formou neúčelové nárokové dotace bude hradit prostředky obcím velmi jednoduchým způsobem, prostě ty peníze příští týden vláda pošle krajům, obcím a městům, a pak jsme schopni podpořit vládní poslaneckou verzi zákona o kompenzačním bonusu, anebo tedy potom podpořit senátní verzi tak, jak nám ji Senát vrací, a navrhuje to řešení, které je velmi elegantní a také realizovatelné.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Ivan Adamec, připraví se pan poslanec Gazdík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se také vyjádřil ke kompenzacím za snížení daňových příjmů obcí a krajů.

Já se přiznám, že už jsem toho v komunální politice zažil hodně a zažil jsem i krizi v roce 2008. Ale ta krize byla jiná. Tehdy prostě vypadly příjmy obecně, protože se nevybíraly daně a v těch poměrech samozřejmě jak stát, tak obce o ty daně přišly a musely se s tím srovnat. Každý se snažil, každý to nějak udělal. A krize je dneska pryč, dneska jsme až donedávna žili v ekonomickém růstu. Já říkám, že to se hezky dělá, protože daně jdou, a já říkám, že daně jdou navzdory jakékoliv vládě, která se vždycky snaží růst trošku přibrzdit, ať si říká, co chce. Nechci to tady dále rozebírat.

Jen tak mimochodem jsem už někdy před dvěma lety upozorňoval své zastupitele, že ekonomická krize přijde, že není možné tak dlouho být prostě v růstu, že to je zákonitost, která se musí dostavit, a stalo se tak, akorát se to stalo v takové míře až nevídané, protože tohle z nás opravdu nikdo nemohl čekat, co se stane. A to si myslím, že je potřeba se na to dívat s chladnou hlavou, co se teď děje a bude se dít, protože argument, že obce se mají dobře a že dobře hospodaří a že jim to vlastně neuškodí a že se budou podílet na řešení této krize, v tuto chvíli ekonomické, není validní, protože pokud hospodaří dobře obce, tak se samozřejmě zvyšují i příjmy státu. Otázka je samozřejmě, jak se stát chová ve výdajích, ale to tady v tuto chvíli hodnotit nechci. Takže tento argument je naprosto lichý.

A já musím říct, že když jsme tady schvalovali posledně ty bonusy pro tuto skupinu našich spoluobčanů, podnikatelů, živnostníků, tak jsme to vlastně schválili v podobě sdílených daní, to je potřeba říct. A jak se ukázalo - já jsem tady bohužel nebyl, protože jsem byl v té druhé partě, která měla ze Sněmovny distanc - tak si zahráváme s ohněm. Samozřejmě to tady jednou prošlo, podle mě to projde podruhé a uvidíme, co se bude dít dál.

Já tedy musím říct jednu věc. Riziko, že přestaneme vyplácet kompenzaci podnikatelům tím, že schválíme senátní verzi návrhu, je podle mě tak obrovské, že do tohoto rizika bych nešel ani za předpokladu, že se tady na těch kompenzacích obcí nedohodneme. To říkám zcela otevřeně. Tady naprosto souhlasím s paní ministryní, protože si myslím, že to není tak jednoduché a že tahle cesta, která byla zvolena, z hlediska rychlosti, z hlediska bezproblémovosti, z hlediska čistého procesu byla řečena správně, ale už od počátku jsme měli říkat, jak se na tom budeme podílet - obce, kraje a případně stát. To je potřeba si říct, to tady nezaznělo. A teď tady máme důsledky, které musíme řešit.

Co se týká nápadu změnit rozpočtové určení daní, tak před tím já varuji. Každé otevření zákona o rozpočtovém určení daní je otevírání Pandořiny skříňky. To známe. A problém je v tom, že je hodně zájemců o změnu, kteří si myslí, že si polepší, a pak je hodně zklamaných, že to tak není, a další spousta naštvaných, že přišli o peníze. To si řekněme na rovinu, protože ta kupička je jenom jedna, jsou to jedny daně, prostě víc se jich v tom státě nevybere. To je potřeba si říct. A na druhé straně i tady, když to vezmeme sumárně, to zaplatí stejně všechno daňoví poplatníci, ať jsou to daně, které patří komunálu, ať to jsou daně, které patří státu. (Ministryně pro místní rozvoj hovoří s ministryní financí.) Já bych prosil, aby mi do toho paní ministryně nemluvila.

Já musím říct, že jsme teď v situaci, kdy starostové sledují s obavami vývoj placení daní z RUD. Já jsem si to teď vytáhl v případě svého města a musím říct, že to není nic příjemného, a ty tři hlavní daně, o které se vlastně ekonomika měst opírá, bych tady vyjmenoval a řekl bych propady, které jsou vlastně teď za duben, a to jsme čtyři měsíce, a řekl bych, že ta čísla nejsou opravdu úplně nízká a že bychom se nad tím měli opravdu zamyslet, jak chceme tu situaci vyřešit. Obce se totiž na rozdíl od státu nemohou zadlužit, jak se jim zamane, jim to žádná Sněmovna neschválí, zastupitelstvo už vůbec ne, tam je velký boj, a když se obec zadluží více, tak to snižuje její rating, dostupnost úvěrů, dostupnost dotací z Evropské unie a všechny negativní jevy, které kolem toho jsou, včetně toho, že to destabilizuje politický systém v dané obci nebo městě. Takže musím říct, že říkat ještě jednou, že obce měly v těch posledních letech krásné příjmy, je pravda, a také je potřeba říkat to B - taky měly vyšší výdaje, protože když se společnosti daří, tak samozřejmě inflace, některé ceny za služby a podobně se výrazně zvyšuje, takže rozdíl, který je tam pak mezi provozem a penězi na investice, je de facto skoro pořád stejný. Ale zase abych mluvil pravdu, dařilo se poslední roky, těch investic v obcích je viditelně více a takhle je to dobře.

Co se týká mého názoru na dotace - a teď mám na mysli ty pravé dotace. Neříkejme, co tady říkal pan kolega poslanec Výborný, že vlastně by to byla dotace neúčelová, na kterou mají nárok všichni, to pak není dotace, to je příspěvek, ať si to vyjasníme úplně přesně. Dotace, já říkám, a říkal to můj zesnulý kamarád, kolega Kubera, je sprosté slovo. My jsme se ale s nimi naučili žít, protože Evropa a Evropská unie - to přerozdělování peněz je víceméně přímo závislé na dotačním systému a všichni víme, kdo pracujeme s dotačními penězi, že dotační peníze jsou velmi drahé a velmi nebezpečné, protože těch případů, kdy obce, kraje nebo i privátní sektor musely vracet dotace a k tomu všechny ty náklady na ty peníze, a nakonec byli všichni rádi, že neskončili v kriminále, protože poškodit Evropskou unii v rámci dotačních podvodů, i neúmyslných, je vlastně trestný čin. A ještě mají dotace jednu nepříjemnou vlastnost - jejich vyplacení, jejich získání je strašně dlouhý proces z hlediska času, a drahý proces. Nakonec všichni známe, kolik firem se na tom přiživuje, že seženou dotaci, že dotaci zadministrují, že za to dávají záruku, a to jsou všechno náklady, které v těch penězích jsou. Takže pokud bychom chtěli tuto částku kompenzovat dotačně, tak to rozhodně nebude stejná částka, která by byla vyplacena tím příspěvkem, o kterém už tady byla řeč. Takže si myslím, že dotace bychom měli opravdu používat velmi střídmě a v tomto případě bychom tu záležitost měli vyřešit jinak.

Navíc dotace mají ještě jednu takovou nepříjemnou vlastnost - pokud nejsou nárokové, jsou korupční. A nemám tím na mysli, že někdo někoho uplatí nebo si vybere peníze za to, že mu sežene někdo dotaci, ale to je i sociální korupce, klientelismus, prostě známosti a podobně. A můžete to zastírat různými komisemi, jak chcete, ale prostě z podstaty věci ty dotace jsou takhle nastavené a nic se s tím dělat nedá.

Tak já vám řeknu ty propady. Daň z příjmů ze závislé činnosti fyzické osoby, to je přesně tohle, o čem se bavíme, že ten stát si to jakoby bere na ty kompenzace, tak to je daň, která v našem případě, ve městě Trutnově, činí ročně asi 100 milionů korun, je to ten podíl 23,58. To je druhá nejvyšší daň, resp. druhý nejvyšší výnos. Další daň je samozřejmě daň z právnických osob, která se pohybuje těsně pod touto hranicí. A pak je to daň z přidané hodnoty, která je jednou taková přibližně z hlediska objemu peněz. A teď to vypadá tak, že jsme vlastně ve čtvrtém měsíci, na dani z příjmů ze závislé činnosti je propad 5,3 milionu z těch 100, o kterých hovořím, na dani - hned to najdu, mám to na dvou papírech (listuje) - teď na dani z příjmů z právnických osob je propad 5,5 milionu korun, ale tam jsou různé odložené platby z hlediska státu a podnikatelů, takže tam se to může nějakým způsobem vyrovnávat. A poslední významná daň, DPH, je propad 1,5 milionu z celkové sumy asi 215 milionů korun. A to jsme prosím v dubnu.

Takže pokud tady hovoříme, že to bude dělat problémy malým obcím, tak to bude dělat problémy všem obcím. Všem obcím. Já si myslím, že pokud se to číslo propadů bude vyvíjet ještě méně pozitivně, tak nepůjde v řadě případů už jenom o investice, a v letošním roce i o provoz (nesrozumitelné) organizací. Prostě to je realita. To znamená, že to je vážný problém. Ale na druhou stranu musím říct, že některé daně teď neumíme odhadnout. Takové ty katastrofické scénáře... Já bych byl optimista, protože třeba to DPH nebo tu daň z právnických osob, tak o tom se bavme někdy v srpnu, začátkem září, jak to vlastně vypadá, protože tam ty platby teprve dojdou.

Takže jsem jenom chtěl říct, že jsme si zahráli s ohněm v rámci toho, že jsme chtěli být pozitivní, že jsme chtěli být rychlí, protože jsme otevřeli vlastně jednu z těch sdílených daní. A teď se tady budeme bavit, kdo, co, jak se státem obce a kraje dohodnou, za jakých podmínek.

Poprosil bych, kdyby opravdu to bylo míněno vážně, kdyby to bylo spíš nějakým příspěvkem, protože říkat, že by to mělo být hlavně na investice, tak to je taky velmi ošidný termín. A kdybychom tady ve Sněmovně nerozhodli, a uvidíme, jak rozhodneme dále, jestli to schválíme, tak vlastně ten problém tady je a je to navíc proti tomu, co jsme očekávali, ty výpadky v důsledku ekonomické krize, která sem přišla v rámci té zdravotní krize, a podle mě ještě se prohloubí možná na podzim a v zimních měsících, což nechci tady strašit, ale mám z toho trochu obavy.

Takže zkusme to vyřešit jinak. Ty peníze by ty obce stejně utrácely podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Kdybychom to tady takhle nerozhodli, tak by patřily těm obcím. My jsme rozhodli jinak. Teď to máme potvrdit, nebo máme schválit senátní verzi. A já to řeknu úplně otevřeně. My jsme na začátku koronové krize umožnili místním živnostníkům, podnikatelům řadu úlev. Stálo nás to cca 5 milionů korun. A myslím si, že teď jim provést to, že jim zastavíme vyplácení kompenzačního bonusu jenom proto, že se tady nedohodneme na kompenzacích s obcí, to mi připadá neuvěřitelné. Neuvěřitelné. Myslím si, že nám nic jiného nezbyde, než schválit vládní návrh tak, jak tady už jednou ve Sněmovně prošel, a skutečně pojďme se dál seriózně bavit, jak to budeme kompenzovat obcím, protože pokud to neuděláme a uděláme to dotacemi, tak to bude špatně, bude to pomalu a nedostanou to všichni. A důsledky nakonec přijdou a dopadnou na nás na všechny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickými poznámkami budou reagovat nejprve pan poslanec David Kasal, potom pan poslanec Václav Votava. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji, pane místopředsedo. Musím reagovat na slova předřečníka pana kolegy Výborného vaším prostřednictvím. Chtěl bych tady upravit, nebo resp. opravit to, co tady říkal. Chtěl bych říct ano, přišel dopis, ale neposlal ho pan starosta. Včera probíhalo zastupitelstvo. Rada města tento dopis neschválila a schválilo ho zastupitelstvo. Takže tady nemůžete říkat, že to je jaksi rozhodnutí pana starosty, člena ANO. Tak to vůbec nebylo. Takže prosím, pokud používáte nějaké informace, tak si ověřte, jakým způsobem to bylo. A zaznělo, já jsem na zastupitelstvu jasně řekl včera, že to, jakým způsobem Svaz měst a obcí vystoupil, se mi nelíbí. Řada jeho představitelů pětkrát pro toto hlasovala. A místo toho, aby vyvolala jednání a navrhla, jakým způsobem kompenzovat, tak vyvěšování vlajek a parte se mi zdá velice přes čáru. (Tleská poslanec Adam Kalous.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Václav Votava a potom také s faktickou poznámkou pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já můžu podepsat to, co říkal pan kolega Adamec. Pouze s jednou výhradou. Já nepovažuji dotaci za sprosté slovo, protože řada malých obcí bez dotace by spoustu investic neudělala, pane kolego, to určitě. Je rozdíl mezi velkou obcí a malou obcí. Opravdu obec, která má 3 miliony rozpočtu, potřebuje udělat kanalizaci za 10 milionů, tak to horko těžko bude dávat ze svých daňových příjmů dohromady.

V čem s vámi souhlasím, je to, co jste zmínil ohledně senátní vratky. Nechme vyplácení bonusu tak, jak je, pro živnostníky a malé firmy. Nicméně kompenzujme. Je třeba kompenzovat to, o co přicházejí nebo přijdou obce a kraje na svých daňových příjmech. To pravda je. To bude i obsahem našeho usnesení, které předloží pan kolega Veselý.

Ještě bych se možná vrátil k těm dotacím v rychlosti. Paní ministryně říká, že obce dostanou masivní dotace. Dobře. Ale to, že přijdou o daňové příjmy, je plošná záležitost. A dotace jsou samozřejmě pro někoho, co si budeme říkat, ne všichni na ně dosáhnou.

A když už mám tady slovo, chtěl bych zásadně odmítnout ten názor, a činil jsem tak i minulé volební období, že obce mají hodně na účtech a že už nepotřebují žádné peníze. To bylo vždy také argumentem, když jsme projednávali rozpočtové určení daní. Je to hloupost. Obce šetří většinou na investice, šetří na podíly k dotacím, šetří na kofinancování. Ale nesedí na penězích. V žádném případě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, čas. Děkuji. Následují další faktické poznámky. Pan poslanec Marek Výborný, potom pan poslanec Adamec, pan předseda Rakušan, pan poslanec Birke. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Omlouvám se, musím zareagovat, a už to nebudeme dál rozebírat, na kolegu Davida Kasala. Dopis přišel na hlavičkovém papíru. Starosta města Chrudimi, kde je mimo jiné uvedeno, jménem města Chrudim si vás - čili hovoří v první osobě - dovoluji požádat, abyste podpořil tento návrh Senátu Parlamentu České republiky, protože takto citelné dopady do našeho rozpočtu naše město nemůže unést ani při úsporách, které už realizujeme. První podpis, protože pak jsou tam podpisy ještě tří místostarostů Chrudimi, je inženýr František Pilný, starosta města. Čili to je dohledatelné. Možná že ten dopis šel i vícero starostům. Pokud se podíváte na sociální sítě, pokud se podíváte, pane kolego, na sociální sítě, tak pan starosta Pilný se k tomu vyjadřuje několik dnů, možná 14 dní, tam to je samozřejmě dohledatelné. Chápu, že to není úplně příjemné, protože to je váš kolega, ale je to tak.

A co bych chtěl jednoznačně říci - běžte se starostů nejenom malých, ale i velkých obcí zeptat. Léta šetřili na to, aby postavili kanalizaci, vybudovali. Léta šetřili na to, aby mohli postavit dům s pečovatelskou službou, domov pro seniory. A teď říkat o tom "vy máte našetřeno, tak nám to sem dejte, protože to potřebujeme, protože přece to musíme řešit společně", to je opravdu, opravdu velmi nefér, jakýkoli podobný argument.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Ivan Adamec - faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající, já jenom na kolegu Votavu. Já jsem to samozřejmě řekl jako nadsázku, protože jsem říkal ty důvody, proč říkám, že to je sprosté slovo. To, jestli některé obce bez dotací nejsou schopny investic, nebo dokonce provozu, to je otázka jiná, to je na zamyšlení o tom, zda ty obce ekonomicky vůbec mají opodstatnění. Ale to je jiná diskuse, do té se nechci dostávat, takže to prostě tak je. Takže jenom na vysvětlení, aby bylo jasno. A já znovu říkám, ten systém tak je nastaven. Ale na druhé straně ještě chci říct, že kolikrát evropské dotace mají lepší parametry než ty české, to je potřeba říct.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Vít Rakušan s faktickou poznámkou, potom pan poslanec Birke. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji, pane místopředsedo. Jenom krátce vaším prostřednictvím k panu kolegovi Votavovi. No určitě, já jsem si jako starosta 30tisícového města zažil administraci dotací a je jasné, že v tom městě té velikosti je to pro nás jednodušší než pro malé obce. A samozřejmě si uvědomuji, že malé obce jsou mnohokrát na dotacích závislé. Na druhou stranu, o tom se tady teď přece nebavíme. My se bavíme o tom, zda obcím všech velikostí, i těm malým obcím, peníze v jejich rozpočtech nechat, a ty obce si potom budou moci svobodně rozhodnout, do čeho a bez nějakou deformací dotačním titulem budou investovat, anebo jim potom vytvoříme nějaké dotační tituly, které jsou nesmírně administrativně náročné. A pro ty malé obce mnohem náročnější než pro města a kraje, které k tomu mají vytvořeny nějaké své aparáty. Takže si naopak myslím, že pro malé obce v této chvíli příslib toho, že přijdou nějaké tučné dotační tituly, není ničím lákavým. Pro ty malé obce je mnohem lákavější, že jim peníze v jejich rozpočtech prostě zůstanou a že si budou moci svobodně určit v rámci nějaké i mnohdy dlouhodobé finanční rozvahy, kam ty peníze budou investovat. A dotační tituly samozřejmě budou mít nějaké kapitoly a jenom povedou k tomu, že se těm samosprávám bude ubírat na té svobodě, kam mají peníze investovat, protože ty dotační tituly vždycky budou nějakým směrem konkrétně zacíleny. Proto my říkáme: nechme peníze městům a obcím v této chvíli a nestavme proti sobě - což se tady také děje - města, obce versus podnikatelé jako nějaké nepřátele.

Chtěl bych dodat, že v tom nejsou jenom města a obce. Devět ze 14 krajů v České republice se také staví proti tomu, aby to šlo na úkor měst, obcí a krajů v České republice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jan Birke, připraví se pan poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji mockrát za slovo. Kolegyně, kolegové, já se pokusím jenom zareagovat. Každý máte svoji pravdu a každý zcela určitě hájí svůj region a svoje město a každý má nějakou zkušenost. Já bych mohl tady hovořit o zkušenosti středně velkého, nebo řekněme většího města. A nebudu vás tím unavovat, protože to je zhruba přes 6 000 příběhů, protože každé město má jiné parametry, jiný charakter, jiné zadlužení atd., atd. A samozřejmě mnohdy se i ti komunální politici ne svou vlastní vinou dostávají do velmi složité situace, protože prostě zdědili zadlužené město. A přiznám se, především pro města, která jsou toho menšího charakteru, ty jedničky, chcete-li, ta nejmenší města, tak pokud má nějakou vysokou zadluženost, tak to pro ně do jisté míry může být velmi komplikované.

Na druhou stranu ale musím říci, že co mě trošku na tom malinko děsí, to souhlasím tady s mým předřečníkem - vaším prostřednictvím - Ivanem Adamcem, taky kolegou starostou, že máme tady velký propad už dneska. V mém městě je to 37 %. To je docela vážná věc, to je hodně, protože právnické nebo fyzické osoby nula, teď, co se týče alikvóty, DPH je odloženo, takže velmi nízké, a fyzické osoby, pardon, právnické osoby, tam je propad v těch 37 %. To mě trošku děsí. Takže tím pádem se dostáváme do situace, kdy není cash flow, což do jisté míry to město nějakým způsobem ale vůbec ne destabilizuje. Prostě pravda je ta, že vycházíme z toho, že v roce, nebo sedm let jsme měli velkou konjunkci, měli jsme velké příjmy, a ten, kdo mohl tu možnost mít, jak se říká střádat a nějakým způsobem si to jistit, tak se pojistil a dneska do jisté míry s tím nemá problém. To město, které já reprezentuji, s tím problém nemá. (Mpř. Fiala: Omlouvám se, čas.) Ale znovu říkám, je to 6 000 různých příběhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec David Kasal, připraví se pan poslanec Stanislav Blaha.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Jenom krátká reakce. Moc děkuji panu poslanci Výbornému vaším prostřednictvím, že to alespoň uvedl na pravou míru. Ano, bylo to jménem města, které přijalo usnesení. A jestliže jsou tam starosta a dva místostarostové, tak je jasné, že to je za vedení města a že to není za pana starostu. Takže jsem rád, že jste to uvedl sám na pravou míru.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Stanislav Blaha, připraví se pan předseda Bartošek, také faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Děkuji, pane předsedající. Já cítím potřebu zasáhnout do debaty na téma, zda obce mají nebo nemají chtít dotace. Já dotace principiálně odmítám, protože každý z nás starostů ví, jak drahá je jejich obsluha. Nicméně vždycky říkám, systém je nastaven, jsme povinni těm rozpočtům ulevit. Toto ale není ten případ. Tady chceme to, aby nám stát vrátil to, co si z rozpočtů obcí, měst a krajů půjčil. Všimněte si, že nepoužívám výrazu sebral, protože já očekávám, že vystoupí paní ministryně a jasně nám sdělí, jak chce tento výpadek kompenzovat. Ty názory, které říkají, že se na té krizi musejí podílet všichni, to já sdílím taky. Ale přece ty obce a města a kraje taky jsou tím zasaženy úplně stejně jako všichni ostatní, protože tím, že se snižuje základna, že se nevybírají daně, to všechno znamená obrovské výpadky do našich rozpočtů.

Já proto žádám paní ministryni, aby před následujícím bodem, který budeme projednávat a kde budeme mít obrovské dilema, zda podpořit senátní návrh, a tím možná ohrozit celý kompenzační bonus, pomoc těm nejpotřebnějším, kteří jsou zasaženi koronavirovou krizí nejvíce, možná ohrozit, anebo jestli podpoříme rozpočty měst a obcí a samozřejmě podpoříme své kolegy a fakticky připravíme všechny podnikatele o peníze, které jsme jim už před časem schválili, a teď bychom to všechno brali zpět. A já toto dilema nechci podstoupit, proto bych byl rád, aby paní ministryně svým jasným prohlášením potvrdila svá slova, která různě zaznívají, a jasně sdělila, jak posílí rozpočty měst, obcí a krajů tak, abychom nebyli nakonec vlastně v podstatě zatíženi nadměrně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Jan Bartošek, v tuto chvíli poslední faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo. Budu stručný. Řekl bych, milá vládo, dobře to tady s námi teď hrajete. Protože tohle je součástí strategie, kterak rozmělnit, zpochybnit a znejistit před dalším hlasováním o kompenzačním bonusu.

Návrh usnesení, který tady je, v podstatě říká, že vláda poskytne kompenzaci kompenzačním bonusem. A mě zajímá: bude to napřímo do rozpočtů obcí, nebo se vláda bude vymlouvat a bude říkat "je to přes různé dotační programy, my se budeme snažit, uvidíme"? Jasně. Já vůbec nechápu, proč to vláda nejdřív vezme a pak horko těžko se to snaží nějakým způsobem do těch rozpočtů doplnit. To je pro mě naprosto nepochopitelné. To znamená, že pro mě je největší problém, že já nevěřím této vládě, protože bylo jasně řečeno, že se nebude sahat na rozpočty obcí a krajů. Tento slib nebyl dodržen! Kdybychom si toho nevšimli, tak se tím krásně prošlo jako nůž máslem, obce a kraje se voholily o 11 nebo 15 mld. a šlo se dál.

To znamená, kde je garance toho, že když jste předtím nedodrželi slovo, že nebudete sahat na rozpočty obcí a krajů, že dodržíte usnesení, které vyzývá vládu? To je takové, že jako Poslanecká sněmovna žádá vládu, zda by mohla. A já chci slyšet jasnou garanci, jakým způsobem se to provede. A přesto pro mě nejjednodušší řešení a nejčistší je senátní vratka zákona o kompenzačním bonusu, kterou podpořím a preferuji. Díky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Petr Gazdík. Připraví se pan poslanec Martin Kupka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážený pane premiére, vážená paní vicepremiérko, milé kolegyně, milí kolegové, základním úkolem vlády v každé době je udržovat zemi ve stabilitě. O to více tento úkol vlády je důležitý v době, kdy se nachází v krizi nevídaného rozsahu a netušených věcí, které jsme ještě před půlrokem nebyli schopni ani odhadnout. To, co vláda dělá tímto zákonem, je, že dělá přesný opak. Uvrhuje zemi do nestability. Staví proti sobě živnostníky, obce a města. To je něco, co je neodpustitelné.

Každý, kdo má alespoň elementární ekonomické vzdělání či cítění, a já předpokládám, že jak pan premiér, tak paní vicepremiérka jej mají, tak ví, že v krizi polovinu propadu vytváří nedůvěra, nestabilita a strach. Proč obce a kraje vrháme v tuto chvíli do nestability a nedůvěry? Moje obec, v případě, že tento návrh projde a nebude ze strany vlády jasná garance toho, jakým způsobem a jak nejrychleji tuto situaci vyřeší, tak okamžitě přeruší práce na další etapě vodovodu, nebudeme stavět další vrt vodovodu, nebudeme pokračovat v rozvoji optických sítí v obci, nebudeme dělat opatření proti suchu a nebudeme stavět nové veřejné osvětlení.

To jsou investice, které by ve výsledku měly lokální firmy, měly by je lokální živnostníci, kteří je v tomto čase krize potřebují nejvíc. Ta pětistovka na kompenzačním bonusu je sice hezká, ale ty firmy více potřebují práci a potřebují stabilitu. A já vás o tu stabilitu teď žádám, a proto vás, pane premiére i paní ministryně, teď a tady veřejně vyzývám, pojďte nám říct, jak tu stabilitu zajistíte. Pojďte říct obcím a krajům, jak tento problém vyřešíte, a jak ho vyřešíte co nejrychleji.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat, a to vystoupením pana poslance Martina Kupky, připraví se kolega Foldyna. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, já jsem tady 28. dubna načetl usnesení, které právě mělo už v té době přinést pomoc obcím a městům a navíc pomoc české ekonomice, protože je jasné, že obce a města jsou součástí veřejného prostoru, veřejných rozpočtů celé České republiky, a hrát si na to "jsme jedni a druzí" nemá příliš smysl. Má smysl hledat řešení pro to, jak překonat tu krizi, jak zajistit, aby se rozpočty měst a obcí nezadrhly, nespadly do situace, kdy nebude možné pokračovat v důležitých investicích, když navíc víme - a shodují se na tom vlastně úplně všichni napříč Sněmovnou - že investice jsou prostě důležitý krok k tomu, aby se ekonomika vracela zpátky a povzbuzovala. V tomhle směru má přece smysl finanční prostředky obcím a městům a krajům uvolnit na investice, uvolnit je tak, aby opravdu bylo možné zadávat zakázky i u českých firem, nebo právě u českých firem na investice v těch menších sídlech i ve větších městech a na krajích.

Proto jsme přišli s tím, aby v té situaci, o které jsme věděli, a věděli jsme o ní stejně jako vy před měsícem, prostě už vláda hleděla na to, jakým způsobem vypomoci s tím výpadkem daňových příjmů. Bylo přece jasné, že to postihne nutně i města a obce. Proto se vracíme k tomu, a vláda má nástroje, jak to řešit, a to řešení neznamená na úkor státního rozpočtu pomocí jedné součásti těch veřejných rozpočtů. To je přece krok společného zájmu a koneckonců i ve vyjádření paní ministryně financí jasně zaznívá, že je potřeba, aby obce a města investovaly.

Hledáme řešení, jak to udělat, pokud je tedy ten zájem myšlen vážně. Já odmítám to, že by se to mělo realizovat prostřednictvím dotací, protože o nich přece dobře víme, že jsou to jedny z nejdražších peněz, protože spotřebujeme spoustu českých korun na to, abychom zajistili veškerou administrativu, abychom zajistili rozhodování o tom, kdo dotace dostane a kdo dotace nedostane. Proto je namístě hledat řešení, které bude pokud možno co nejpřímější a které umožní například, tak jako je to v případě, kdy stát pomáhá obcím a městům s financováním volebních výdajů - velmi jednoduše přicházejí finanční prostředky na hlavu do jednotlivých měst a obcí a následně se jenom vyúčtují. Tímto způsobem vláda může velmi efektivně určit, kam by finanční prostředky měly jít, a mají to určitě být investice a údržba, tak aby to opravdu znamenalo podnícení dalšího ekonomického rozvoje. V tomto směru se nepochybně shodneme.

Je přece jasné, že za daných okolností odčerpání finančních prostředků z měst a obcí nutně poškodí i celou Českou republiku. To není věc, kdy by jeden z toho těžil a druhý by strádal. To je přece krok, který bude znamenat ztrátu na obou stranách, a má smysl udělat všechno pro to, abychom takovým ztrátám předešli. Je navíc zcela průkazné, dané zkušeností, že obce, města a i kraje jsou schopny okamžitě investovat. Nečekat na to, až se nějaký projekt teprve schválí, protože ve většině obcí a měst jsou připraveny investice už na letošní rok, byly rozpočtovány, a je možné je tedy okamžitě realizovat a okamžitě uvolnit další finanční prostředky do české ekonomiky. V tomto směru voláme znovu po tom - a připomínám, že v tomhle kroku jsme byli měsíc dozadu na tom podobně - aby se opravdu podařilo kompenzovat obcím a městům výpadek ideálně takovým způsobem, aby to byla jasná částka směřující na jednoho obyvatele. Třeba i proto, aby občané mohli snadno zkontrolovat, zda se s tím opravdu města a obce vypořádaly tak, že ty peníze investovaly, že mají pomáhat dál rozvoji i místní ekonomiky i obecně tomu, s čím bojujeme v České republice.

Znovu tedy vyzývám vládu, protože to může udělat. Může to udělat velmi rychle. Může to, když by existovala shoda, udělat třeba i dnes. Rozhodnout o tom, že v rámci rozpočtové rezervy zajistí financování investic, investování údržby v celé České republice prostřednictvím měst a obcí a krajů. Je to v tomhle směru opravdu konkrétní, jasný návrh, jak se s tím vypořádat a pomoci české ekonomice. My nepochybně podpoříme návrhy, které půjdou tímto směrem, které jednoduchým způsobem, ne tak, že se vytvoří nové dotační programy a vytvoří se znovu jistě i nerovnost v tom, že ty obce, které mají dávno dopředu velké projekty přichystané, tak budou nutně o krok napřed. Voláme po tom, abychom v tomto směru v situaci, kdy všichni čelíme poklesu příjmů, dokázali v obcích a městech zajistit co nejrozumnější podmínky a co nejrovnější podmínky.

Tedy ještě jednou. Podpoříme návrh, který bude směřovat k tomu, že vláda najde finanční prostředky na investice a údržbu ve městech a obcích. Neházejme obce a města přes palubu. A stejně tak je jasné, že nemůžeme hodit přes palubu všechny podnikatele, kteří čekají na kompenzační bonus, kteří čekají na to, že Česká republika naplní to, o čem i ve Sněmovně dlouhodobě hovoříme. Volám po tom, abychom dokázali vyřešit A i B. Aby se nevyřešilo A na úkor B, nebo obráceně, B na úkor A. Vláda k tomu má nástroje, je možné tomu pomoct a výsledkem, když to udělá například i podle té naší inspirace, bude prospěch jak státu jako celku, tak nepochybně i jednotlivých měst, obcí a krajů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu poslanci Martinu Kupkovi. Nyní pan poslanec Jaroslav Foldyna. Připraví se Věra Kovářová. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Pane předsedající, děkuji za slovo. Kolegové a kolegyně, já si opravdu myslím, že tady nejde o střet opozice a vlády. Společně tady hledáme východiska z něčeho, co jsme nikdo neočekával. Ta postkoronární krize ekonomická je velmi složitá situace a já si myslím, že to není o tom, co si budeme poměřovat, kdo je chytřejší, bystřejší anebo rychlejší. Při naplnění prognózy, tak jak to tady probíráme, tento návrh zákona, by obce a města přišly o 11 miliard korun. O 11 miliard korun, se kterými ony dnes počítají pro různé investice, a mají to ve svých programech. Kraje by přišly o 4 miliardy korun. To jsou prostě peníze, které v zásadě prostřednictvím těch malých firem jsou určitým řešením pro tu postkoronární ekonomickou krizi. My si prostě nemůžeme dovolit vytvářet dojem, že podporujeme a řešíme krizi akorát tím, že si přendáme peníze z jedné kapsy do druhé.

Poslanci SPD, frakce, ve které sedím a se kterou jsme to probírali, podpoří návrh zákona tak, aby v § 6 odst. 2 byl text upraven tak, že kompenzační bonus je příspěvkem fyzické osobě hrazeným ze státního rozpočtu. Domníváme se, že to je jediná možná cesta, a tak jak jsem bedlivě poslouchal i své předřečníky, a opravdu to vnímám ne jako střet opozice a vlády, ale jako hledání řešení, je to jediná možná cesta, tak abychom malým a středním podnikatelům a obcím neztížili tu situaci, ve které se v této chvíli nezaviněně, a nezavinila ji ani vláda, do které jsme se v této chvíli dostali. Takže náš návrh je ten, jak jsem tady přečetl, a nepodpoříme to, co teď je navrženo, to znamená, že kompenzace by šla na úkor rozpočtů měst a obcí a krajů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Foldynovi. Nyní vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová a připraví se paní ministryně Dostálová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, na začátku mi dovolte říci, že pomoc živnostníkům, malým firmám a všem, kteří byli postiženi koronavirovou krizí, tato pomoc je potřebná a nutná. S čím však nemůžeme souhlasit a co je pro nás nepřijatelné, je způsob, jakým vláda vytahuje na takovouto pomoc peníze z rozpočtu samospráv, a to bez předchozího varování. Kdyby paní ministryně na začátku přišla s tím, že ty výpadky pro obce a kraje budou existovat, že budou masivním způsobem, jak dnes o tom hovoří, nahrazeny, tak možná bychom si dnes tuto diskuzi mohli odpustit.

Dnes ráno jsem si ještě myslela, že tento den bude černým dnem pro obce. Tato diskuze ve mně však vyvolává naději, že ten den nebude černý, ale možná jen tmavě šedý. A pevně doufám a věřím, že paní ministryně zde vystoupí a navrhne způsob, jak tyto výpadky, oněch 16 miliard, obcím a krajům jednoduchým způsobem a hlavně rychlým způsobem nahradit.

Možná to zde již zaznělo, ale víte, o kolik v průměru tímto opatřením, tímto bonusem přijde každá obec na jednoho obyvatele? Na jednoho obyvatele každá obec dostane o 1 100 korun méně. Takto se to jeví jako malá částka, ale v malé obci, která má 500 obyvatel, tak taková obec přijde o více než půl milionu korun a to je jistě výrazný zásah do rozpočtu. A samozřejmě, že takovéto úspory, které bude potom muset každá obec hledat, a snižování výdajů, tak ty dopadnou a projeví se v kvalitě života všech občanů.

Zaznamenali jsme predikci Ministerstva financí, která hovořila o tom, že výpadky obcí budou ve výši 11 %. Situace, která je dnes, se zdá, že to nebude 11 %, ale možná 20 %. Co nás k tomu vede, k takovémuto odhadu? Zeptejte se, jaké výpadky jsou v obcích za květen ve srovnání s květnem loňského roku. V dotazovaných obcích, tam, kde jim již přišly všechny platby za květen, je ten rozdíl od 30 do 40 %, tedy výpadek za květen. To znamená, že starostové nejenom že hledají a snižují a přizpůsobují své rozpočty té situaci, těm výpadkům, které budou - protože to je to, co oni vždycky říkali: dýcháme s tím, jak dýchá stát -, a hledají všechny úspory, ale také nám starostové píšou, že budou muset rušit, a ruší, řadu investičních projektů. Víte, ono to takto vypadá. Vždycky hovoříme o těch investicích, ale když si konkrétně promítneme, co to znamená investice v obci, tak to je otázka toho, zda děti budou moci chodit do školy, jestli tam budou mít školku, jestli tam budou jezdit autobusy, jestli tam budou bezpečné chodníky, jestli občané budou mít pitnou vodu a podobně. A to nechceme dopustit přece, a myslím, že ani vláda, ani paní ministryně financí, aby k takovýmto situacím docházelo.

Ještě mi dovolte právě v rámci této diskuze zmínit jednu věc. Pandemie koronaviru skutečně zasáhla nejen Evropu a celý svět, náš stát, ale všechny kraje, města, obce, a to bez výjimky. A vzpomeňte si na to, jakým způsobem starostové a starostky se zachovali na počátku a během oné koronavirové krize. Nejenom že platili veškeré ochranné pomůcky z rozpočtů svých obcí, ale našili statisíce roušek, zajistili velké množství dezinfekcí, tak aby ochránili zdraví svých občanů. A jen si musím povzdechnout - vždy se zde děkovalo. Vláda děkovala hasičům, vláda děkovala lékařům, záchranářům a podobně, ale neslyšela jsem ani od pana premiéra, ani od paní ministryně, že by výslovně poděkovali starostům a starostkám, kteří skutečně stáli v první linii ve svých obcích. Akorát že o tom nemluvili a nedělali si PR. A jakou odměnu dostali od vlády? Odměna je minus 16 miliard! Chci říci, že obce skutečně řeší výpadky příjmů, snižují své výdaje, a to je to, o čem paní ministryně vždycky hovoří. Dýchají se státem. Ale to, že přijdou náhle o 16 miliard, to pro ně bylo a je překvapením.

Já bych ráda zde zmínila ještě tiskovou zprávu Ministerstva financí, kdy paní ministryně vyzývá obce i města, že by stejně jako stát neměly své investice omezovat, ale naopak zvyšovat, a upozorňuje na to, že vláda, píše se v tiskové zprávě, včera schválila novelu státního rozpočtu, která navyšuje výdaje státu o dalších 40 miliard. A na ty si vláda, respektive stát neváhá půjčit na finančním trhu. - Paní ministryně, jen musím podotknout, že tuto možnost obce a města nemají. Ony si nemohou tisknout peníze, nemohou si půjčovat a prodávat dluhopisy, tak jak to činíte vy. - A také v této tiskové zprávě se říká, že obce a kraje se nemusí obávat o své zákonem dané příjmy. Tak myslím, že těch komentářů v tomto ohledu bylo již dost.

Posledním tématem, ke kterému bych se chtěla vyjádřit, jsou ty mýty o úsporách obcí a o bohatých obcích, městech a krajích a miliardách korun, které leží, v uvozovkách leží, na jejich účtech. A to jsou pouze čísla, protože proč mají obce a kraje peníze na účtech? Zkrátka jde o úspory, které jsou většinově vázané na probíhající nebo připravované investice a slouží také k tomu, aby byly předfinancovány evropské a národní dotace, které se proplácejí většinou zpětně.

Za druhé je potřeba říci, že tyto miliardové úspory mají na svých účtech většinou ta největší města.

A zatřetí je třeba konstatovat, že tyto v uvozovkách úspory na účtech obcí a krajů nejsou peníze státu a nepatří mu. Patří občanům a rozhodují o nich obecní a krajští zastupitelé a na ty je vidět daleko více než na peníze spravované ministerstvem.

Proto bych ráda vyzvala vládu a především ministryni financí, aby dovolila obcím využít své připravené projekty, které jsou připravené se stavebním povolením, je možné hned spustit jejich realizaci, aby toto umožnila a jednoduchým způsobem kompenzovala onen výpadek všem obcím a městům, a to z toho důvodu, že investice v obcích, investice v krajích pomohou rozhýbat lokální ekonomiku. A o to nám přece jde po celé České republice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Požádám paní ministryni Kláru Dostálovou ještě o posečkání. S faktickou poznámkou se přihlásil Petr Gazdík. Jo? Tak ji stahuje. Prosím, paní ministryně. Máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Tak děkuji. Já jsem opravdu velmi pozorně poslouchala tuto debatu, protože se to samozřejmě týká obcí, na kterých Ministerstvu pro místní rozvoj velmi záleží. Já bych tady - nechci tady rozdmýchávat nějakou další debatu, ale jenom bych ráda, abyste to zasadili i do nějakých jiných kontextů.

Často tady zaznělo, že výpadek u malých obcí, teď naposledy to zaznělo, by mohl být až 500 tisíc korun. Já jenom bych vám chtěla ukázat. Toto je seznam projektů. (V ruce drží svazek dokumentů.) A jenom pro pana poslance Stanjuru prostřednictvím pana předsedajícího, nejde o žádný nový dotační titul. To jsou připravené projekty se stavebním povolením, takzvaně v zásobníku projektů. Prosím, je jich 1 500. My jsme oslovili všechny starosty a čekáme na tu reakci, na zpětnou.

A jestli dovolíte, tak jenom pár reakcí těch starostů. (Čte z tabletu.) "Děkuji vám všem za všechny náhradníky starosty, že se snažíte zajistit finance na projekty pro obce naší kategorie. Jste šikovní. Obec Hošťálková. - Zdravím vás z Otic. Samozřejmě jsme připraveni, peníze na spolufinancování máme. - Moc vás zdravím. Omlouvám se za pozdní reakci na vaši zprávu. Nicméně zájem o dotaci na obnovu křížků trvá. Rádi bychom opravili alespoň jeden z nich. Obec Kelčany." A takhle bych mohla pokračovat, protože k dnešnímu dni máme 1 145 odpovědí, kde starostové chtějí pokračovat ve svých projektech.

A pokud vy říkáte, že ten výpadek by byl zhruba 500 tisíc pro ty malé obce, protože víte, že Ministerstvo pro místní rozvoj řeší zejména obce do tří tisíc obyvatel, tak průměrná výše dotace je 1,5 až 10 milionů. To znamená třikrát tolik, než by byl ten výpadek. A samozřejmě ti starostové po těch dotacích volají z jednoho prostého důvodu, že samozřejmě budou rádi, když se finance už vynaložené do těch projektů zrealizují. Což je samozřejmě pochopitelná záležitost.

Takže absolutně bych tady ráda podtrhla to, že nejde o nový dotační titul. My jdeme do zásobníku projektů v národních dotačních titulech, dokonce i v rámci Integrovaného regionálního operačního programu jako takového.

Pokud bychom vlastně vzali to, že bychom to udělali prostřednictvím rozpočtového určení daní, tak já jenom, jestli si uvědomujeme, že všichni se snažíme pomoct těm malým. A pokud by to bylo rozpočtové určení daní, tak to samozřejmě nejvíce dopadne ve prospěch velkých měst. Takže znovu je potřeba se na to podívat s určitou tou logikou, že bychom měli tedy pomáhat těm malým obcím. A jestli já si něco myslím, tak skutečně zásadní je se proinvestovat z této krize. Prostě musí být zajištěno, aby ty zdroje šly do investic. Ale na tom se asi shodujeme. Tady na tom asi nebude v rámci těch našich debat rozporu.

Takže já jsem přesvědčena o tom, že když jsme byli v takovéto krizi, do které jsme se nikdo nedostali zaviněním, všichni jsme v tom samozřejmě, v té situaci, byli pravděpodobně poprvé, nebo s vysokou mírou pravděpodobnosti poprvé, takže myslet si, že se ta krize dotkne jenom nějakých vybraných složek veřejné správy a nedotkne se obcí a krajů, tak to si myslím, že takto uvažovat nelze. Musíme s tím principem solidarity na tom pracovat. A já jsem ráda, že když jsou to připravené projekty, tak skutečně pokud ta masivní podpora do investic bude, tak ta rozhodnutí budou do konce června. Ne že budeme vyhodnocovat dotační titul ještě třeba několik měsíců a tak dále. To znamená, ty investice, a starostové odpovídali, zda mají stavební povolení, dokdy jsou schopni zrealizovat. A jsem velmi ráda, že starostové reagují takto pozitivně a jsou připraveni společně s námi ty investice realizovat.

A jenom bych chtěla říci, že ve stejné situaci není jenom Ministerstvo pro místní rozvoj. My jsme se o tom bavili na vládě. Samozřejmě sbíráme projekty všech resortů, to znamená Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, zemědělství a tak dále. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové. Máme čtyři faktické, respektive tři faktické poznámky. A ta první poznámka je Marka Výborného, připraví se Petr Gazdík a poté kolega Jiří Bláha. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. (Hovoří velmi důrazně.) Propánakrále, paní ministryně, co to tady povídáte? Proč to děláte takhle složitý? Proč budete formou vašich dotací přispívat obcím a městům na nějaké projekty z vaší tabulky? Tak jim ty peníze nechte! Teď jste tady vytvořili konstrukt kompenzačního bonusu, dobře, tak pokud nechcete jít na senátní vratku, tak jim ty peníze pošlete, ať je mají jako příjem, ale netvořte tady nějaké dotační tituly. Na to nikdo z těch starostů není zvědavej. Proč to děláte tak složitý? Nechte jim ty peníze, starostové si s tím umí poradit, a netvořte tady nějaké tabulky. To je úplně k ničemu. Jako co jde udělat lehce, tak uděláte složitě. To je celý! (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Petr Gazdík s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Gazdík: Tady si někdo zapomněl brýle. Paní ministryně asi. (Předává brýle.)

Paní ministryně, vy si z nás děláte srandu. Jinak to nevidím. To opravdu nemyslíte vážně. Tímto rohlíkem můžete opít někoho, kdo skutečně neví, o čem je řeč. Ale předpokládám, že většina poslanců má nějakou komunální zkušenost nebo je alespoň soudných, takže ví, o čem je řeč.

Vy mluvíte o 1 400 projektech, ale obcí je 6 250. Co ty ostatní? Ty si mají trhnout nohou? (Zvýšeným hlasem.) To myslíte vážně? Vy dáte - jak za starého Říma nám dáte práci a hry? A toto jsou ty hry? Vy jste představitelka protikorupčního hnutí? Takže jak se to bude rozdělovat? 6 200 obcí, a dostane jich jenom 1 400? Kdo bude mít přednost? Někdo z hnutí ANO? A to celé bude trvat měsíce? Styďte se! To je podpora korupce!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jiří Bláha s faktickou poznámkou, dále poslankyně Věra Kovářová a paní ministryně. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já opravdu nechci zdržovat. Taky jsem podrobně poslouchal. Jsem rád za tuhle diskusi. Tato diskuse přesně měla být už před měsícem nebo před třemi nedělemi, kdy jsem žádal, abychom takhle diskutovali o podnikatelích.

Tady zazněla otázka, kde se sebraly peníze v těch městech a obcích našetřené. Já vám to řeknu, kde se sebraly. Sebraly se od těch firem, které je vydělaly a prostřednictvím daní vám odevzdaly a vy s nimi můžete hospodařit. Ale ty firmy, které byly zavřené nebo omezené, nepřišly ani o deset, ani o dvacet, ani o třicet, ale často o sto ale i o tři sta procent svého měsíčního obratu nebo svého zisku. Takhle to prostě je. Za dva měsíce uzavření těch firem - a já to budu deklarovat na mé firmě - jsem přišel o pět let naspořených peněz. O pět let spoření. To znamená, že o 20 milionů pro mou firmu. Ale takhle dopadlo tisíce firem po celé republice. A díky tomu, že jsme jim nepomohli, že jsme je v tom nechali, že řada firem, která pracovala, nedosáhla na bonusy. A když jsem tady navrhoval, abychom do toho šli opravdu všichni, tak jsem byl za největší hyenu v rámci národa, protože jsem si dovolil říci, že bychom měli snížit platy všem, napříč celým spektrem, abychom měli právě pro ty obce, abychom měli pro podnikatele, pro všechny. Protože když si budeme rozdávat plnými hrstmi napříč, tak nám nezbude na obce, nezbude nám na podnikatele. Ale když ten podnikatel nebude, tak vy na té obci nebudete mít ani korunu. Nebudete moct financovat ani autobusy, ani školky, ani školy. Takže první (upozornění na čas) jsme měli pomoci těm podnikatelům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní paní poslankyně Věra Kovářová se hlásila s faktickou, poté paní ministryně Dostálová. Máte slovo k faktické poznámce, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já musím reagovat na paní ministryni, na to, jakým způsobem se chystají dotace. Já jenom musím říci, že celý ten systém, tak jak to zde navrhuje, co ještě se chystá, úplně nevíme, na obce. Ale možná ten cíl je prostě vyhladovět obce a města, a pak je právě začít ovládat přes dotace. A to prostě není možné.

A ještě k panu poslanci Bláhovi prostřednictvím předsedajícího. O těch investicích, o kterých my hovoříme, tak to je ta... Jestliže obce budou moci investovat, budou zaměstnávat právě malé a střední firmy, ti, kteří v nich pracují, budou mít příjmy, a pak vy, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, třeba nebudete mít takové výpadky, protože právě tito lidé budou k vám chodit do firmy nebo do obchodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení k faktické poznámce. Nyní paní ministryně Klára Dostálová, připraví se kolega Bartošek. Paní ministryně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji. Já budu jenom velmi stručná. Já myslím, že jsme se neposlouchali. Znovu říkám, že finance jsou zaměřeny na zásobník projektů, nejde o nový dotační titul. A v zásobníku projektů budou podpořeny všechny projekty. To znamená, nějaké tady adresování kvůli stranickým knížkám, to si prosím nechte od cesty! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní ministryně. (Potlesk poslanců hnutí ANO a KSČM.)

Nyní pan kolega Jan Bartošek s faktickou poznámkou také, připraví se s přednostním právem kolega Zbyněk Stanjura, který předběhl řádně přihlášeného kolegu Juránka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. No mně se na celém tom konstruktu líbí heslo hnutí ANO, že chcete jednoduchý, funkční a levný stát. Proto nejdřív daně vyberete, abyste je potom přes dotační tituly zase rozdělili zpátky, abyste dotační tituly mohli kontrolovat a abyste ty starosty zatížili spoustou papírů a vyplňování a nesmyslů, aby se v tom ztratili, a následně byste ty dotace nemuseli vyplácet. To je tedy logika, které nerozumím. Nezlobte se na mě, ale proč to dělat jednoduše, když to jde složitě. Vždyť stačí nechat nastavení rozpočtového určení daní, tak jak je, a starostové si s tím poradí. Ne. Tímto mechanismem vytvoříte práci pro tisíce úředníků a byrokracii, takže místo elektronizace státní správy opět půjdeme cestou papírů, vyplňování a kontroly. Toto je jednoduchý funkční stát podle hnutí ANO. Děkuji, tohle nechci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s přednostním právem... nebo s faktickou poznámkou, paní ministryně (Schillerová)? S přednostním právem. Tak nejdříve pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, poté paní ministryně financí. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Musím říct, že nerozumím tomu, co v těchto hodinách a minutách předvádí vláda. Problém existuje, na tom se shodujeme všichni. Neshodujeme se, jak ho vyřešit. Jednu cestu navrhli kolegové ze Senátu - k té se teď vyjadřovat nebudu. Druhou cestu tady paní ministryně pro místní rozvoj - ta je ta nejhorší, nějakým dotačním titulem. A já opakovaně, dnes už podruhé, ale je to asi podesáté za posledních pět týdnů, nabízím vládě jednoduchou cestu - a jsem rád, že tady je pan premiér.

Nemusíte ani svolávat mimořádnou vládu, pane premiére. Pokud v pondělí rozhodnete, že z vládní rozpočtové rezervy uvolníte těch 15 miliard, zhruba 10,5 miliardy pro obce, 4,5 miliardy na kraje, tak příští týden to mají hejtmani a jejich zastupitelstva, starostové (nesrozumitelné) na účtě a problém je vyřešen. Můžeme v klidu odhlasovat bod číslo 5 ve sněmovní verzi. Tím pádem se dostane na statisíce živnostníků a statisíce malých s. r. o. Teď tady už zhruba dvě a půl hodiny objevujeme dávno objevené. Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě.

Dotační titul obecně je už ze své podstaty nespravedlivý, byrokratický, zbytečný. Tak buď vláda chce ty peníze obcím kompenzovat - a pochopil jsem z vystoupení mnoha členů vlády, že ano, tak to udělejme jednoduše. Je tady návrh 1 600. My předneseme náš návrh, který je v souladu s legislativním procesem, který byl projednán v Senátu, 1 000 a 400. My podpoříme i ten první po tom procesním návrhu, aby se o tom našem hlasovalo jako o druhém, kdyby ten první náhodou neprošel. A problém je vyřešen. A je vyřešen v průběhu příštího týdne a nemusíme ve svých poslaneckých kancelářích napříč - jak říká pan poslanec Bláha - napříč republikou poslouchat oprávněné stesky starostů. Oprávněné stesky starostů. Oni si poradí s tím sníženým daňovým příjmem, s tím jsou smířeni. A je to v pořádku. Když stát vybírá méně, tak mají méně i obce a kraje, je to logické. A nikdo nenavrhuje, abychom to dorovnávali na úkor státních financí, na úroveň roku 2019, 2018 nebo dalšího. Ale to navržené řešení je prostě zbytečně komplikované.

Paní ministryně Dostálová, to je proti zájmům těch starostů a obcí. A vy jste tady citovala dopis z Otic. Já pana starostu Otic znám dlouhodobě. Byl to - doufám, že se pan starosta, až to bude číst, nebo až to uslyší, ať se neurazí - byl to můj skvělý úředník, než se vydal na dráhu komunálního politika, je velmi úspěšný komunální politik, je potřetí v Oticích starostou. Tentokrát už neměl ani protikandidátku, protože to fakt dělá dobře a voliči, občané Otic, oceňují jeho práci.

Paní ministryně, pojďme mu teď zavolat a zeptejme se ho, když jste si ho už brala do úst, pana starostu Otic, jestli by přivítal jednoduchých 1 000 korun na hlavu příští týden, nebo dotační titul. Já vím, že on je připravený. On je vždy připravený. On má zásobník projektů. Ale proč to dělat jednoduše? A já se vsadím, že pan starosta Otic bez mrknutí oka, bez váhání řekne: No samozřejmě že jsem pro jednoduchou cestu 1 000 korun na hlavu, nebo 1 100 korun na hlavu. Pošlete mi to, já si s tím poradím. Moje zastupitelstvo si s tím poradí. Ano, v nejhorším případě, když si vymyslíte dotační titul, tak já jsem připravený poslat i žádost o tu dotaci."

Ale proč to dělat tak složitě? Nebo máme nedůvěru v obecní zastupitelstva, která se z veřejných institucí, z politických institucí těší největší podpoře našich občanů? Když srovnáte důvěru, Sněmovnu, Senát, vládu, krajská zastupitelstva, obecní zastupitelstva, tak dlouhodobě na prvním místě s výrazným náskokem jsou obecní zastupitelstva. Tak proč se tomu bráníte? Pokud říkáte, že ty peníze uvolníte.

My jsme dokonce navrhli jako občanští demokraté, aby tam byly i podmínky, aby to bylo buď na investice, nebo údržbu majetku. Nebudu potřetí říkat, že ten rozdíl je velmi malý. Myslím si, že každé zastupitelstvo si s tím poradí a že vám pak v lednu napíše, jak se ty peníze použily. Bez toho, že by psal někdo žádost, bez toho, že by se dělaly výběrové komise, bez toho, že někdo bude nad čarou, někdo bude pod čarou. Protože Petr Gazdík měl naprostou pravdu. Máme 6 250 obcí a každá si to zaslouží. Tak proč má být dotační titul? Nebo si snad myslí paní ministryně Dostálová, že některá ta obec si to nezaslouží? Tak ať nám to řekne tady, která obec si to nezaslouží. Tak když mají dostat všichni, tak proč mají psát žádosti? To mi hlava nebere. Jediné, co mě napadá, že vláda ty peníze nechce dát, ale současně říkají, že je chtějí dát. A nemůžou platit obě dvě podmínky najednou.

Tak pokud je vláda chce dát, a je na to tady většinová vůle ve Sněmovně, tak pošleme buď 1 100 plus 600, nebo 1 000 a 400. A hotovo. Problém vyřešen. Od příštího týdne to řeší zastupitelstva. A je velmi pravděpodobné, že to budou malé zakázky, že to dostanou lokální firmy. Ti, kteří potřebují zakázky v těchto týdnech a měsících. A ne, že v září se dozvědí výsledek z dotačního řízení. Já tomu rozumím. Tomu dala, tomu ne. Tomu dala, tomu ne. Ale to není to, co si ta zastupitelstva všech obcí a všech měst zaslouží.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak nyní je sice řádně přihlášena paní ministryně vlády Alena Schillerová, ale s faktickou poznámkou kolega Kalousek. Pan kolega Juránek je stále na čekačce. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom stručně zareagovat na polemiku pana poslance Stanjury, který pokládal řečnickou otázku, zda ta vláda tedy chce ty peníze dát, nebo je nechce dát. No, ono platí obojí, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. Někomu je dát chce a někomu nechce. Tímto mechanismem, že odebereme obcím zhruba 11 % jejich příjmů a potom někomu dáváme dotaci, se naprosto nepřiměřeně posiluje moc centrální vlády nad demokraticky zvolenými zastupitelstvy. A to je jedna z věcí, pro které je obtížné tento proces akceptovat. Prostě chceme-li tu moc nechat vyváženou, tak vraťme těm obcím peníze. Ať už způsobem, který navrhují senátoři - já jsem ochoten iniciovat rychlou jednorázovou novelu RUD, to je jedno. Ale nějakým způsobem to těm 6 248 obcím vraťme, aniž bychom vybírali, které ano a které ne, pokud to myslíme poctivě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová s přednostním právem. Prosím, paní vicepremiérko, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já budu velmi stručná. Nebudu řešit kompenzační bonus. Za chvíli máme ten bod a budu tam mít dlouhé úvodní slovo, kde popíšu celou tu genezi, připomenu, jak hlasovala Poslanecká sněmovna, a řekneme si všechno kolem toho. Takže to řeknu za chvíli, až se dostaneme k bodu 5.

Jenom, já to tady poslouchám, tu debatu. Mám to chápat tak, že vy nestojíte o dotace pro obce? To znamená, nestojíte o dotace pro obce, vůbec nestojíte o dotace? To znamená, říká pan předseda Bartošek tady - nechte tam RUD a my si s tím poradíme. RUD, uvědomujete si, jaká největší částka jde z RUDu, komu jde? Jde Praze, Brnu, Ostravě, Plzni. Tam jde největší částka z RUDu. Kdyby nebylo dotací a nebylo programů, o kterých mluvila paní ministryně Dostálová, tak kdejaká malá obec by nedostala vůbec nic. To je potřeba si uvědomit, když tady tyto soudy tak příkře teď vyslovujete k tomu, co tady paní ministryně řekla.

Říkáte - šetří se na investice. Víte, my to vidíme na Ministerstvu financí. Ano, šetří se na investice, peníze na účtech jsou. Já tady mám - já to nebudu teď připomínat, možná v té debatě o kompenzačním, bonusu - mám tady asi sto měst, kolik mají stavy na účtech a podobně. Ale nechci to teď vyčítat. Nechci. Šetří se na investice a my to potom vidíme. Projektová hodnota investice je 240 milionů, a když dojde k té realizaci za tři čtyři roky, tak je to 400 milionů. A řeší se prostě navýšení a tak dále.

A úplně, úplně mi připadají unfair tady ty debaty o korupčním prostředí a o tom, že se někomu přihrají dotace. Dotační proces je jasně transparentní. Jsou tam výzvy, musí být splněny podmínky, zasedá komise, ta to boduje. To snad všichni tady víte. Jak by mohl někdo přihrávat dotace někomu a jinému ne? My naopak uvažujeme o tom, že bychom obnovili program, který byl na Ministerstvu financí velmi oblíbený pro obce do 3 tisíc obyvatel. Paní ministryně má tyto dotační tituly, máme školství, máme sport. Je toho celá řada. Budeme podporovat dvojky, trojky, teď ve vztahu ke krajům. Čili já si prostě myslím, že toto je debata, která je nedůstojná.

A k tomu návrhu na ten jednorázový příspěvek. Ano, ono by to - já jsem si nechala udělat analýzu - nebylo by to tak jednoduché, možná by to chtělo nějakou novelu. Šlo by to určitě. Nebudu tady říkat nejde to, šlo by to. Ale jaká je jistota - a je jedno, jestli ta částka bude tisíc korun, pět set korun, dvě stě korun - jaká je jistota, že ty peníze - když vy tak tady plédujete za ty jistoty - jaká je jistota, že ty peníze skutečně půjdou na investice? Já nechci nikoho osočovat, ale my chceme, aby se investovalo, aby nám skutečně pomohly kraje, města, obce s investicemi, protože to bude jediné, co tuto ekonomiku nakopne.

Takže to je ten důvod, proč mně se to nelíbí.

A jenom ještě malá poznámka, paní poslankyně Kovářová. Mýlíte se, obce mohou vydávat dluhopisy a mohou obchodovat na finančních trzích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí. Nyní tři faktické poznámky - pana kolegy Kupky, Gazdíka a Onderky. Pak kolega Juránek, je trpělivost sama. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kupka: Paní ministryně zmínila, že ta debata je nedůstojná. Já jsem tedy na ní doposud nic nedůstojného neviděl až do její poznámky. Přece všichni víme, že jakmile se do financování dostane nějaký dotační program, tak to samozřejmě znamená mnohonásobně větší výdaje, protože to někdo musí zkontrolovat, někdo to musí vypsat, někdo se tomu intenzivně věnuje na ministerstvu a samozřejmě také na těch obcích a městech. Je to prostě náročnější model, který je výběrový ze své podstaty, má svoje místo. Ale pokud hledáme způsob, jak opravdu velmi rychle a spravedlivě pomoci městům a obcím, tak to prostě není cestou nově vyhlašovaných nebo už existujících dotačních programů, ale skutečně té plošné podpory, která bude směřovat na hlavu.

A já jsem říkal způsob, jak je to možné zajistit a jak je to vyzkoušeno. Všichni v obcích a městech máme přece zkušenost s tím, jak se financují volby. Příspěvkem konkrétně na hlavu a následně dochází jenom k tomu, že obce a města pošlou velmi jednoduché vypořádání té finanční částky. Velmi jednoduché. Jakmile bude řečeno, že je to určeno na investice a údržbu, stačí, když města a obce zpětně pošlou státu jenom výkaz toho, na co ty finanční prostředky vynaložily. A pokud nestačí proinvestovat všechno, tak stejně jako v případě voleb tu malou částku pak vracejí. Ale je to způsob nejspravedlivější, nejrychlejší, bez administrativní zátěže, bez toho, že bychom vydávali další finanční prostředky navíc.

A tady jsem měl za to, že jsme se většinově shodli na tom, že každá byrokracie je přece zbytečná. A tady najednou, v době, kdy navíc řešíme naléhavou potřebu, do toho vpouštíme další byrokratické mechanismy, administraci projektů na straně ministerstva a administrativní náročnost na straně obcí a měst. Úplně zbytečně. Děláme věc, která by mohla být jednoduchá, mnohem složitější. Tak prosím volám po zdravém rozumu. Je tady cesta, kterou si stát i obce opakovaně osahaly, a je možno tímto způsobem pokračovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan kolega Petr Gazdík s faktickou poznámkou, připraví se kolega Onderka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Gazdík: Dobrý den. Paní ministryně, to, jakým způsobem spolu dýchají velká města a menší obce, jistě jste si povšimla, že jsme řešili mnoho let. A v roce 2013 se nám skutečně podařilo to vyřešit a ten nemravný rozdíl v příjmech na obyvatele mezi největšími městy a těmi menšími se z 6,5násobku snížil v roce 2013 na zhruba trojnásobek, který už odráží ty lokální služby, které ta velká města, nebo ta větší města obecně, vytváří. Takže to, jestli máte strach o malé obce, je velmi chvályhodné, ale ten rozdíl a ten poměr mezi nimi je už dnes mnohem slušnější, než býval, a funguje.

A druhá věc. Pokud se bavíme o korupci, o transparentnosti, o prostředcích a o těch dotačních titulech, tak se zkuste zeptat v brněnském ANO. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní kolega Onderka s faktickou poznámkou. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová, také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Paní ministryně, prosím neotvírejte rozpočtové určení daní, neotvírejte tuto Pandořinu skříňku. Já osobně jsem už ji otevřenou zažil a kolega Gazdík prostřednictvím pana předsedajícího o ní mluvil. Že má Praha a Brno nejvíce z RUDu. No, logicky, když se měnily okresy a zaváděly kraje, tak majetek, jako jsou například divadla, až po, já nevím, zoologickou zahradu, přešel pod město Brno. A samozřejmě na to dostalo finanční prostředky od státu. A z tohoto pohledu je potřeba vnímat, o co se ta města starají, co a jaké potřeby zajišťují ne pro své občany, ale pro občany kraje a i jiných krajů, kteří přijíždějí do těchto divadel, potažmo dalších zařízení.

Neotvírejme tuto Pandořinu skříňku, prosím vás o to, a věnujme se bodu, který projednáváme. A ten bod zní: Jako Poslanecká sněmovna jsme udělali chybu, protože jsme si neuvědomili, že veřejné finance jsou finance obcí a krajů. Až nás na to starostové a primátoři České republiky upozornili.

A my jsme dnes tady od toho, abychom tuto chybu napravili. To znamená, aby o tyto finanční prostředky nepřišly ani rodinné s. r. o., ale zároveň abychom tyto finance nevzali obcím a krajům České republiky, protože je budou potřebovat, abychom historicky ekonomiku nastartovali daleko rychleji a daleko lépe, než tomu bylo v té krizi minulé. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nemohu reagovat, musel bych se nechat vystřídat, nemá mě kdo vystřídat.

Paní kolegyně Kovářová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji paní ministryni, že mě vyvedla z omylu ohledně dluhopisů.

A nyní k její poznámce, že by to, co se zde navrhuje, bylo možné poslat obcím a krajům přímo peníze, ale že není ta jistota, zda by se to investovalo. No tak to je velký omyl! A víte proč? No přece kdo kontroluje rozhodování zastupitelstva na obcích? Občané! Jak se volí starosta či zastupitelstvo dané obce? Za co? No za to, jestli to zastupitelstvo, ta obec dostatečně investovala a postavila to, co ta obec potřebuje. A to je ta jistota, že zastupitelé, starostové, jsou kontrolováni svými občany a se pak tito občané rozhodují ve volbách, zda obecní zastupitelstva dostatečně investovala. A každý, kdo chce být zvolen, musí investovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Václav Votava, připraví se Jan Bartošek a Marek Výborný. Kolega Juránek opravdu překypuje trpělivostí. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, teď se často skloňuje a je to populární - proinvestovat se z krize, investovat, investovat. Fajn. Ale také musí být z čeho investovat. A jestliže obce přijdou o část sdílených daní z bonusu, který se vyplácí, a ještě přijdou o další částky ze sdílených daní tím, že funguje to, co funguje, pandemie zafungovala, 20 %, to si starostové určitě ověřují, kolik dostávají teď v těch jednotlivých tranších, tak z čeho pak mají investovat? A ještě se jim bere z toho bonusu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji také za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Jan Bartošek, připraví se Marek Výborný. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Nejprve vaším prostřednictvím panu kolegovi Onderkovi. Pane poslanče, na to, že bude problém s veřejnými rozpočty obcí a krajů, jsem upozornil v Poslanecké sněmovně já, když jsem k tomuto tisku podával pozměňující návrh. Vaše koalice ho tehdy odmítla. A to řešení tady bylo. Následně na to zareagoval Senát.

Druhá věc. Já jsem velice pozorně poslouchal vaše vyjádření, paní ministryně financí, a pochopil jsem, že to je o dvou věcech. Za prvé, že nevíte, jestli návrh ODS je realizovatelný, jestli jsem tomu dobře rozuměl, ale hlavně za druhé, že vy skutečně chcete těm obcím určovat, za co mají utrácet. Vy ze starostů děláte nekompetentní lidi, protože vy z Prahy jim budete říkat, jak to mají lépe dělat a za co to mají utratit, protože vy tady v Praze na ministerstvech jim moudře vypíšete dotační projekty a řeknete "milí starostové, tady máte a zkuste to".

Nechte, prosím vás, ty starosty a kraje být. Jako bývalý místostarosta vám můžu říci, že každý, kdo si prošel komunální politikou a má rád svoje město, ví sám, za co ty peníze může utratit. Nepotřebuje na to rady z Prahy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji také za dodržení času. Nyní pan kolega Marek Výborný a třeba už dojde na pana kolegu Juránka. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Paní ministryně, děkuji za to, že jste potvrdila, že to jde, že ten příspěvek obcím a městům, který by jim vypadl díky podílu na kompenzačním bonusu, jim můžete poslat. To je dobrá zpráva.

Ono to chce možná konkrétní příběhy. Tak opět jednoduchá čísla za město Holice v Čechách. Predikované příjmy byly 106 milionů, teď upravené společností Rating dělají 88 milionů, čili propad příjmů na sdílených daních u města Holice v Čechách už dnes činí nějakých 18 milionů, plus cca 6 milionů by dělalo opatření při tom, o čem teď hovoříme, to znamená podíl na kompenzačním bonusu.

Ale to, co mi tady skutečně velmi vadí, a já mám pocit, že v tom je to jádro - zaznělo to od vás, zaznělo to od paní ministryně Dostálové. Proč tady panuje taková nedůvěra vůči obcím? Proč chcete všechno kontrolovat, proč hovoříte o tom, kde máme tu jistotu, jestli by to ti starostové - oni by si to asi vzali domů a zašili to do štrozoku a spali na tom! Nebo já nevím, co si myslíte. Tam žijí lidé, ti lidé vědí, co ta samospráva dělá, ti lidé potřebují opravit chodníky, potřebují, aby fungovala školka, potřebují udělat kanalizaci, vodovod apod., tak jim propánakrále už věřte. Já opravdu nevím, mně to přijde, že jste jako v Jiříkově vidění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní ještě pan kolega Jan Birke s faktickou poznámkou a pak už snad bude pan kolega Juránek a kolegyně Vostrá. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji za slovo, pane předsedající. Omlouvám se kolegovi Juránkovi, že ho ještě zdržím.

Tak si nalijeme čistého vína. Promiňte mi, budu teď hodně otevřený. Za deset let jsem na dotacích načerpal 1,9 miliardy. Tečka. Reálně. Velmi slušné číslo. Na druhou stranu musím říci, když chcete dát kompenzační bonus tisíc korun na obyvatele pro obec s 500 obyvateli, tak pokud dobře počítám, je to půl milionu korun. Za půl milionu korun nepostavíte ani 150 metrů chodníku z vlastních zdrojů. Z vlastních zdrojů, bez dotací. Malé obce nepostaví vůbec nic. Tak si to řekněme na rovinu a neříkejme si tady, jestli je něco špatně, nebo dobře. To je prostě realita. A neotevírejme RUD. Jestli otevřeme diskusi o RUD - a já jsem to zažil před sedmi lety, pokud se nepletu, tak to tedy byla děsná debata. Děsná debata, jaký je rozdíl mezi Prahou, jaký je rozdíl mezi trojkou, sebereme ty peníze Praze, atd. atd. No ti mají 20 miliard v tý Praze, tak to můžeme sebrat tý Praze, je to jednoduchý. Ale proboha, tohleto přece není řešení! To není absolutně žádné řešení. Okamžitě na to zapomeňte, že jsem něco takového tady samozřejmě řekl. Koukám - pan předseda Bartoš na mě kouká zle... No tak pod tou rouškou to tak vypadá, teď už se směje, děkuju mockrát.

Ne, takže já jenom chci říci, že je potřeba na to koukat jako fakt rozumně, a myslím si, že tady všichni říkáme stejnou věc, že se z toho můžeme dostat prostě těmi investicemi. Ale problém je v tom, že když nenakopneme ta eseróčka, ty podnikatele, nějakým způsobem, tak ty daně prostě nedostaneme. Nedostaneme ty daně, to je přímá úměra a je to uzavřený kruh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Skončil váš čas k faktické poznámce. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Zbyňka Stanjury. Pane předsedo, máte slovo. Měřím vám čas.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Ctěný kolega pan poslanec Birke vystoupil a já musím říci, že jsem nepochopil, jestli je pro to usnesení, nebo ne, nebo pro kterou cestu. Já se omlouvám. .

Já myslím, že to, co jsme navrhli my, je fakt jednoduché a proveditelné. Nepodceňujte ty malé obce. Za 500 tisíc možná nepostaví kilometr chodníků, ale budou udržovat majetek, opraví kus mateřské školy nebo něco takového. V mém okrese je takových obcí plno. Starostové si s tím půlmilionem rozumně poradí. Já vím, že pohled z okresního města je trochu jiný. Jsou tam ale jiné cenové relace. A velmi často to dostanou místní podnikatelé, místní živnostníci. To je to, o čem se bavíme. To jsou spojité nádoby, jak nastartovat ekonomiku v obcích. Jasně, tendr na dálnici 4 mld. je dobrá věc, že? Tam ministr přidá 10 % především zahraničním firmám a k těm malým českým to nedojde. Když tady máme pomoci dát prostředky starostům s vysokou pravděpodobností pro malé firmy, tak najednou je problém.

Já tomu fakt nerozumím. Pokud ty peníze tam chceme dát, tak zvolme jednoduchou cestu, a je to příští týden tam, je to i v Náchodě, v Trutnově. A je tady plno úspěšných starostů a vy si s tím poradíte, aniž bychom my vám říkali, co s tím máte udělat. A také investice jsou přípravy projektů na budoucí dotace, na spoluúčast. Musíte si zadat toho projektanta. A to se ti starostové bojí. Oni třeba ještě letošní zvládnou z rezerv, ale bude jim chybět za rok, za dva, protože letos nebudou mít na projektovou přípravu. A pak se za rok, za dva budeme divit, že se nikdo do dotačních titulů nehlásí. Z čeho by se hlásil, když dnes nemůže zaplatit projekt za 50 tisíc nebo 70 tisíc? A je to spravedlivé, jestliže říkáme na hlavu stejně, tak je to spravedlivé a je to jednoduché. Nebudeme nikoho ponižovat tím, aby psal žádosti a pak říkal "Ježiš, moje žádost neuspěla, protože můj úředník zapomněl na žádost dodat doklad číslo 13". Vždyť to přece starostové chápou.

Takže můj návrh je, abychom podpořili první nebo druhé usnesení, vláda ať to příští týden udělá a můžeme se věnovat -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, skončil vám čas k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Můžeme se věnovat bodu číslo 5 a schválit podporu živnostníkům a malým s. r. o.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě dvě faktické poznámky - kolega Jan Birke, potom Jiří Bláha. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Pane kolego, já se omlouvám ještě za zdržení, nezlobte se, potřebuji jenom reagovat. Já jsem samozřejmě v žádném případě ani v mém prvním vystoupení, ani v tomto druhém nezpochybnil obce jedničkové, to znamená ty nejmenší, sám jich mám pod sebou 36 a znám velmi dobře, řekl bych detailně, jejich rozpočtové možnosti a jejich manévrovací prostor. Ten není mnohdy moc velký, řekl bych, že je velmi malý, takže to vůbec nezpochybňuji.

To, že jsem řekl půl milionu korun, to je pohled toho velkého města, správního obvodu, rozumím tomu. A souhlasím s vámi, že on z toho nebude chtít stavět chodník, ale třeba to bude na nějaký rozvoj nebo opravu třeba dlouhodobě neřešitelného problému, řekněme střechy v hasičské zbrojnici. Tečka. Ne, tohle já nezpochybňuji, nicméně vaše otázka byla, jestli podporuji senátní, nebo sněmovní verzi. Já podporuji sněmovní verzi, protože v tuhle chvíli se aspoň někam posuneme, protože fakt je ten, že bez té ekonomiky a bez těch podpor podnikatelů to prostě nejsme schopni dát. To je celé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Faktická poznámka Jiřího Bláhy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Bláha: Já děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, tady zaznívá stále RUD, ale nikdo neřekne to zásadní. Pořád slyšíme - neotvírejme, neotvírejme, neotvírejme. Ale já si právě myslím, že bychom měli otevřít a hlavně o tom hovořit. Protože přece není možné, aby v rámci republiky docházelo k takovým nesmyslným rozdělováním, jako že jedno město dostane 11 tisíc na obyvatele, a to podotýkám stotisícové město, a druhé město dostane 22 tisíc na obyvatele. A každé to město je v jiném kraji, každé to město má jiné povětrnostní podmínky, někdo horší, někdo lepší, někdo má víc divadel, někdo má víc kopců a víc silnic v kopcích atd. a nikdo to neřeší. A to jako ti občané v tom městě, kde mají jenom 11 tisíc na obyvatele, jsou horší než ti občané a mají nárok na méně komfortu, méně věcí, které z toho jdou zafinancovat? To si myslím, že je zásadní.

Takže za mě, RUD bychom měli otevřít. Znovu to nastolit. Já si myslím, že řada starostů to má připravené, mohli bychom o tom hovořit klidně celý zbývající rok a připravit to třeba pro další Sněmovnu, abychom to vyřešili jednou provždy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě faktická poznámka Petra Dolínka a kolega Juránek stále připraven. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já tady velmi s nelibostí cítím touhu zneužít situace, která se děla v posledních měsících, pro to, aby si zkusil někdo získat něco pro nějakou obec. Já si myslím, že v tuto chvíli paní ministryně předložila zákon, který se týká toho, aby se ihned pomohlo někomu, komu se může pomoci. Vedle toho je potřeba zmínit to, že musí zaznít jasné přísliby, že se pomůže i obcím a krajům, o tom žádná. Ale abychom v tuto chvíli vypočítávali, kolik návštěvníků použije pražské chodníky tam, kde jsou univerzity, kolik návštěvníků použije jiné věci, kolik návštěvníků použije pražské zastávky apod., si myslím, že není namístě. Pojďme si prosím teď říct, že vyřešíme to, co je na stole. Já nejsem šťastný ze sněmovní verze, nicméně senátní návrh nikomu nic dnes nepřinese.

Já proto podpořím návrh, který je zde předložen, a zároveň pevně doufám, že jsme schopni vyřešit to tak, aby se opravdu pomohlo v těch obcích a krajích, které nyní naštěstí peníze ještě v příštích měsících mají, a doufám, že na konci tohoto roku se zde sejdeme a budeme schopni říci, že Ministerstvo financí pomohlo jak těm, co to hned potřebují, tak obcím a krajům. A jenom samozřejmě doufám, že to nebude přes nějaké dotace, které se musí vyjednávat na ministerstvech, ale bude to přes peníze, které starostové a hejtmani, kterým já osobně důvěřuji, protože ukázali v minulosti, že jsou schopni investovat, budou moci použít co nejdříve. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a nyní konečně řádně přihlášený kolega Stanislav Juránek, připraví se paní poslankyně Miloslava Vostrá. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený předsedo vlády, všichni ostatní, kteří jste tady přítomni, já jsem nechtěl na nikoho reagovat. Chtěl jsem spíš říct svoji zkušenost a chtěl jsem ji říct kompletně. Budu ji říkat z pohledu člověka, který začal v politice v obyčejné městské části. Městská část ve městě Brně je skutečně na tom hůř než Horní Dolní, protože má mnohem méně pravomocí než kterákoli jiná obec v České republice. Když si vezmu potom svoje pokračování, byl jsem starostou, byl jsem hejtmanem a dostal jsem se i do Senátu jako senátor. A já bych řekl, že právě všech těchto věcí se to dnes dotýká.

Jestliže totiž tady mluvíme o problému, který zde nastal, tak ten problém nastal proto, že jsme to nedocenili jako Poslanecká sněmovna, a Senát nás nějakým způsobem zastavil a upozornil na to, abychom problém řešili. Poslanecká sněmovna má velkou výhodu. Může si najít svoje řešení, může použít i to řešení, které vymyslel Senát. Ale to, co tady zaznělo, je, že nás upozornil, že došlo k porušení rovnováhy. Víte, ono když se podíváme na to, jaké jsou rozpočty měst, obcí a krajů - zdůrazňuji i krajů - tak jsou nějakým způsobem postaveny ze dvou částí. Ta jedna část to je to, co se tady neustále říká, že je rozpočtové určení daní. Ale to jsou peníze, které pravidelně chodí do rozpočtu, a jsou to peníze, se kterými mohou obce, města a kraje plánovat budoucnost. To není jenom o tom, že se teď něco stalo. To je o tom, že ta obec, že ten kraj, že to město mají velikou možnost na základě těchto základních peněz něco plánovat. A teprve vedle toho leží ta možnost dotací, které jsou nutné na to, aby nastaly ty větší rozvojové prvky, a zcela určitě se jich nebude žádná obec vzdávat.

To znamená, my teď, v tuto chvíli - to, co mně nejvíc vadí - chceme narušit rovnováhu, která zde je. A teď vám řeknu, v čem je ta rovnováha. Nejenom obce, ale i kraje se nějakým způsobem podílejí na příjmu z rozpočtu. Jestliže stát dostane hodně peněz, dostane přiměřeně k tomu stejně peněz a hodně peněz kraj, dostane město, dostane obec. A tahle rovnováha byla porušena. Z těch peněz, co mají dostat obce, se vzalo 16 miliard korun. A to je strašně důležité. Tam nejde o to, kam ty peníze šly, ale odešly peníze, které tady mají fungovat po mnoho a mnoho desítek let. Přes všechny vlády, které tady jsou. Samozřejmě trvalo to dlouho, než se obce dohodly na nějakém rozpočtovém určení daní, a to už můj předřečník tady řekl, že k tomu došlo, že ta debata ohledně rozpočtového určení daní mezi Prahou a Horní Dolní proběhla - a jsem přesvědčený, že k naprosté spokojenosti je vždycky daleko, ale že ta možná spokojenost a dohoda už tady nastala.

Teď se obrátím k rozpočtovému určení daní krajů, protože kraje vznikly fakticky na konci roku 2000 a to rozpočtové určení daní se odvíjelo od činností, které předtím měly okresní úřady, a ty kraje navzájem se musely nějakým způsobem dohodnout, jak jim rozdělí ty peníze, které do krajů vláda, tehdejší vláda, připravila. A já jsem rád, že se tehdy zohlednily všechny ty regionální zvláštnosti, které v rámci České republiky fungují. Já jsem rád, že k této dohodě došlo. A tehdy zazněla ta důležitá věc. A ta byla důležitá pro ty kraje, stejně jako předtím pro obce. Budete dýchat s rozpočtem státu. Jestliže stát bude mít hodně - a znovu to zopakuji, jestliže stát bude mít hodně - budete mít taky hodně. Jestliže na něj něco dopadne, a byly to třeba předtím povodně nebo koronavir teď, tak v ten okamžik, v ten okamžik to pocítíte. A já teď v rámci toho výkladu chci říci, že toto ty obce absolvují. Ony dostanou do rozpočtu méně peněz právě s ohledem na to, jak koronavir dopadl a jak se vybraly, nebo spíš nevybraly a nevyberou daně. To znamená, že tady je naprostá spravedlnost a rovnováha.

To, co je před námi, jsou ty možnosti, které zde byly nějakým způsobem vyčísleny, a mluvilo se o nich. Ale vezměte, že nejlepší bylo to rozpočtové určení daní zachovat tak, jak je, a najít v rozpočtu peníze, které se dají podnikatelům. Jestliže tuhle cestu porušíme, jestliže si zvykneme, že budeme kompenzovat něco, co kompenzovat nemusíme, tak si budeme vytvářet v rozpočtu velké problémy a budeme si vytvářet velké problémy mezi městy, obcemi a kraji na straně jedné a státem a vládou na straně druhé. A to nechci, protože skutečně ty peníze z toho rozpočtového určení daní jsou jenom základ. To není o tom, jestli dotace chtít, nebo nechtít, to je, jestli si můžu dovolit dotace spolufinancovat, nebo nemohu dovolit spolufinancovat, jestli mohu v té obci svítit, jestli se můžu postarat o školu, jestli se kraj může postarat o své základní věci, které se ho dotýkají, jako jsou - teď zdůrazním - nemocnice, ale také regionální rozvoj. A to bych chtěl zdůraznit s ohledem na to, že tady je významná funkce krajů, která je více nebo méně v různých krajích naplňována, a to je regionální rozvoj. A jestliže tady v rámci regionálního rozvoje nebudou přiměřené peníze v rozpočtovém určení daní, tak ten kraj nemůže pomoci rozvíjet jednotlivé regiony svého kraje, a proto doporučuji, abychom v této věci hledali takovou cestu k řešení, abychom měli a zachovali rozpočtové určení daní. A znovu zdůrazním proč: protože se tady táhne celou dobu, nějakým způsobem se vyvíjí a ještě nikdy se nějakým takovým způsobem na rozpočtové určení daní nesáhlo. (V sále je obrovský hluk!)

Když tuhle cestu opustíme, je zde vždycky určitá cesta větší nespravedlnosti při rozdělování peněz, protože rozpočtové určení daní má svá pravidla, má své koeficienty, dochází na ta místa, kam podle mě nejlépe patří, protože je to dobře vyjednáno jak na úrovni měst a obcí, tak také na úrovni krajů. Ale v okamžiku, kdy zvolím jakékoliv jiné řešení, tak už tam stejně provedu nerovnováhu, protože ho musím provést jednoduchým způsobem tak, jak je navrženo, tak, jak tady navrhli kolegové z jiných politických stran, a řešení to je jenom částečné. To, co na tom je úplně nejhorší, je, že se bude říkat: z těchhle peněz, které mají obce, kraje a města, si můžeme kdykoliv peníze půjčit a můžeme je na něco použít, a to je špatně. To je špatně, protože to tady bude už jako precedent a bude se říkat: ano, už se to použilo, když tady byl koronavirus, a můžeme to použít znovu.

Proto znovu říkám, můžeme používat různá řešení, těch matematických řešení je mnoho, ale z hlediska kontinuity, která tady funguje a nějakým způsobem se spoluvytvářela, se dostáváme k situaci, že do toho budeme vnášet takový klín, který bude znamenat, že budeme některé věci muset řešit od začátku. Jedna z těch věcí, která právě potom následně hrozí, je, že potom budeme muset skutečně sáhnout na to rozpočtové určení daní. A jak tady už řekl můj předřečník, není to dobrá cesta. Rozpočtové určení daní bylo už tolikrát prodebatováno, když budu mluvit o obcích, že nemůžeme o těchto věcech uvažovat. Je zde pouze otázka u krajů, jestli se dokončí reforma veřejné správy, na kterou teď není čas, abychom ji dokončili, ale ten čas tady není už dvacet let, tak je důležité, aby v okamžiku, kdy se některé kompetence krajům dají, aby se potom následně to rozpočtové určení daní krajů navýšilo. Ale znovu říkám, i dřív se mluvilo o tom, že když se bude navyšovat rozpočtové určení daní krajů, že to bude vždycky spojeno s nějakými kompetencemi, které kraj bude vykonávat, a teď řeknu nebo s potřebami státu, který zjistí, že prostřednictvím krajů to jde dělat lépe. (Hluk v sále neutichá. Velmi špatná slyšitelnost.)

Já tady dávám námět, který se týká té funkce krajů v rámci regionálního rozvoje. To znamená, když se rozhodne vláda ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, že podpoří část regionálního rozvoje přes kraje, a bude jim důvěřovat, může tam navýšit rozpočtové určení daní krajů. Ale vracím se zpátky. To není tím úkolem. Tím úkolem dnes je napravit chybu, které jsme se dopustili při minulém projednávání. My jsme se dopustili té chyby, že jsme jeden problém vyřešili tím, že nám tady vznikl druhý problém. A proto budu velice rád, když si řekneme, že je mnohem lepší navýšit schodek rozpočtu, jak jsme i my v rámci KDU-ČSL tento schodek podpořili, protože jsme si řekli, že je lépe, když se ty peníze a ty problémy, které se řeší, vyřeší prostřednictvím schodku v rozpočtu, než abychom neuváženě v první chvíli přemísťovali jednotlivé složky rozpočtu. A tady tedy prosím, abychom hledali tuto cestu.

Já věřím, že k nějaké cestě a k nějakému závěru dojdeme. Věřím, že ve všech politických stranách jsou komunální politici, že všichni chceme pomoci krajům, které teď, v tuto chvíli, mají před volbami, a mají před volbami, které budou znamenat zhruba totéž, co bylo v roce 2000, to znamená, bude před nimi naprosto neznámá cesta. Ona ta neznámá cesta je i v rámci měst a obcí, ale kraje jsou v té situaci teprve podruhé za svoji existenci, to znamená na samém začátku, a teď, v tuto chvíli, poté co se fakticky změnila veškerá ekonomika i veškeré věci, které se budou týkat právě regionálního rozvoje, já myslím, že je to velká příležitost pro ty, kteří usednou v zastupitelstvech krajů na podzim letošního roku, a velmi se přimlouvám, aby se tam ve všech krajích našel prostor pro všechny zastupitele, kteří budou členy zastupitelstva, tak jak to bylo v tom prvním volebním období. Tehdy se musel ten kraj budovat, ty kraje měly ale velmi nízké rozpočty, ale to, co bylo, bylo nadšení - my něco pro ten náš kraj uděláme, my něco uděláme pro ty naše obce. A já jsem měl tu možnost prožít jako hejtman nádherná léta, kdy jsem spolupracoval se starosty obcí, a byl jsem na tom tak, že jsem zjistil, že starosta, kterého jsem dělal, měl takové bezprostřednější starosti, a ten hejtman se vlastně stává takovým starostou starostů a může si taky dovolit říct: jo, spadla ti střecha, tak nejdřív udělej všechno, co můžeš udělat pro to, aby se ta střecha spravila, a pak já ti pomůžu, protože ten rozpočet kraje ti může trochu pomoct. A to je velice důležitá záležitost, která nás teď čeká.

Já myslím, že bezprostředně ty kraje uvidí a pocítí konce podnikatelů, které teď chceme podpořit, kteří byli navázáni na rozpočty krajů a na rozpočty měst a obcí. A já vidím, že je velice důležité, abychom na tyto věci navázali a nechali ten prostor, alespoň co se týká rozpočtového určení daní, v té podobě, se kterým mohou ty kraje v tuto chvíli počítat. Já vím, že v našem kraji se uvažuje, které položky do konce roku omezíme. Co však nechci, aby se omezilo, jsou právě záležitosti investic, a investice na úrovni krajů umožňují investovat právě bezprostředně ihned bez velkých výběrových řízení a bez velkých rizik.

Jestli se nám podaří právě teď najít tu správnou cestu, tak prosím, aby ta cesta byla dlouhodobě udržitelná, tak jak dlouhodobě udržitelný může být právě ten způsob rozdělování rozpočtového určení daní. Moc o to prosím. Protože to, když znejistíme města a obce, znejistíme i řadu dodavatelů, kteří tam jsou, a také vlastně ohrozíme poměrně velké množství pracovních sil. A já si troufnu říct tu věc, že to bude jedna z těch věcí na začátku příštího roku a vlastně v tom příštím volebním období krajů, kdy se bude hledat každá podpora každého pracovního místa, které v daném regionu existuje. (Hluk v sále trvá.)

A jsem opravdu přesvědčený o tom, že společnou shodu najdeme. Jenom znovu chci říct, že je důležité zachovat rovnováhu na jedné straně toho rozpočtového určení daní, na kterém jsou kraje, obce a města založeny, a na druhé straně tu možnost dotačních titulů, kde hlavní slovo budou zcela určitě hrát ministerstva a vláda, ale hned na druhém místě v pomoci a spolupráci tuto možnost budou hrát kraje. Pevně věřím, že se mi podařilo, nastínit alespoň ten rozdíl mezi penězi, které jdou z rozpočtového určení daní, a penězi, které jdou z dotací.

To poslední, co chci říct, je spíš prosba, abychom hledali takové řešení, které bude skutečně rychlé stran podnikatelů a na druhé straně pokud možno zachová příjem rozpočtového určení daní do krajů tak, jak je dlouhodobě vyjednán a jak může pomoci v rámci celého ekonomického systému veřejných rozpočtů v České republice.

Děkuji vám za pozornost. Těm, kteří mě ještě poslouchali, děkuju za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Juránkovi. Ještě než dám slovo s přednostním právem Janu Chvojkovi a poté kolegyni Vostré, přečtu došlé omluvy z jednání dnešního dne, a to od 18 hodin pana ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka a od 19 hodin paní poslankyně Zuzany Majerové Zahradníkové. Nyní s přednostním právem předseda klubu sociální demokracie. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezký podvečer, kolegyně, kolegové. Máme 18.22, myslel jsem si, že budeme dnes rychlejší, ale jako vždycky to trošičku trvá, což je správně. Demokracie, diskuse. My máme ambice jako vládní koalice, ale vím, že i někteří jiní z jiných klubů, abychom projednali senátní vratky plus prosím ještě první čtení zrušení daně z nabytí nemovitosti. Proto si dovoluji jménem dvou poslaneckých klubů ČSSD a hnutí ANO navrhnout, aby Poslanecká sněmovna jednala a meritorně i procedurálně hlasovala dnes o všech návrzích po 19. hodině i po 21., přičemž věřím, že určitě to stihneme dříve, než bude ta 21. hodina, ale v rámci prevence navrhuji i po 21. hodině. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Procedurální návrh. Ještě se k němu vyjádří předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Já zagonguji, pane předsedo, takže tady bude trochu hluk.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: My budeme hlasovat proti, pane předsedo Chvojko. A jednoduchý důvod. Je fajn, že vládní koalice chce projednat dlouhodobě programový cíl ODS zrušit daň z nabytí nemovitosti. To vás chválím. Ale bohužel už tři hodiny, možná tři a půl, vládní koalice obstruuje projednání těch dalších bodů. Stačilo, kdyby v 15.10 vystoupil pan premiér a řekl, já to příští týden zařídím, 10,5 miliardy z vládní rozpočtové rezervy jde obcím, 4 miliardy krajům, já vám to garantuji, věřte mi. A mohli jsme si tři a půl hodiny té debaty ušetřit.

Protože to bohužel pořád neslyšíme od pana premiéra, protože on tu vládu řídí, teď říká, jako rodinou firmu, jak jsem se dočetl, tak věřím, že ve firmě by to dávno prosadil, tak pokud ta vláda chce a když pan premiér teď vystoupí, tak možná fakt budeme do osmi hotoví, protože pak bod 5 bude velmi jednoduchý, no, obecní policie je trošku složitější, daň z nabytí... (Řečník se dívá na tabuli, kde svítí následující bod 5 kompenzační bonus, bod 6 obecní policie, bod 76 daň z nabytí.) Zrušení daně z nabytí nemovitosti my určitě podpoříme v prvním čtení zrušení po pěti letech. Poprvé jsme to navrhli v roce 2015. Než jsme vás přesvědčili, tak to trvalo pět let. Ale příště se budeme snažit být rychlejší.

Ale teď ještě vést dvě hodiny debatu, což je správné, protože my potřebujeme ujištění členů vlády, že to vyřeší a že to vyřeší rychle, tak to nestihneme ani do půlnoci s takovou. Máte to v rukou. Pan premiér to má v rukou. Když teď vystoupí, řekne přibližně to, co jsem řekl, my to oceníme, starostové všech obcí to ocení, myslím, že i hejtmani, i vaši hejtmani to ocení. A můžeme jít na bod 5. Ale pokud tady budou pořád členové vlády vykládat pohádky o tom, jak nám nastaví skvěle dotační tituly, tak vás budeme chodit pořád přesvědčovat, a bude to možná trvat pět let jako u té daně z nabytí nemovitosti. A to by bylo špatně. Mezitím by ty obce opravdu neměly ekonomicky vůbec ani na svůj provoz.

A jenom připomenu, že jsme to už zúžili, to využití peněz, na finance pro investice a údržbu majetku. A to se nemusíte bát, ani paní ministryně pro místní rozvoj se nemusí bát, že by to některé zastupitelstvo nezvládlo. Každé zastupitelstvo to zvládne.

Takže pane premiére, máte to v rukou. Když nám teď řeknete ty jednoduché tři nebo čtyři věty, tento bod můžeme ukončit hlasováním. Za deset minut máme bod číslo 5 za sebou. Pak bude chvilku obecní policie a pak rychle projdeme prvním čtením a zrušíme tu daň z nabytí nemovitosti, jak už pět let navrhujeme. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, no, žádný procedurální protinávrh nepadl. Budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Jana Chvojky, poté budeme pokračovat v diskusi vystoupením paní poslankyně Miloslavy Vostré. Zagongoval jsem. Stav přihlášených se ustálil. Pokud je zájem o odhlášení, všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu, abychom jednali, meritorně rozhodovali po 19. i 21. hodině o zákonech, rozhodneme v hlasování číslo 29, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 29 ze 180 přítomných pro 104, proti 33. Návrh byl přijat. Budeme tedy podle toho jednat a rozhodovat.

 

Nyní tedy požádám o vystoupení paní poslankyni Miloslavu Vostrou, která je poslední přihlášená do obecné rozpravy. A poté pan předseda vlády se hlásí. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, z debaty, která tady zazněla, je určitě jasné, že nikdo nechce, aby obce a kraje jaksi doplatily na situaci, která vznikla koronavirem, a že se snažíme najít nějaké racionální řešení vzniklé situace. Na druhou stranu přiznejme si, kompenzační bonus jsme hlasovali několikrát. Už od samého počátku bylo jasné, jak bude financován. A v podstatě jsme to, protože prvně byl odhlasován, jestli se nepletu, tady v mých poznámkách, do 30. dubna, a pak si vzpomenete, že jsme tady prodlužovali kompenzační bonus a navyšovali pro malá eseróčka, což si myslím, že je správná cesta. To vůbec nediskutuji. Je to správná cesta. Určitě si každý vzpomeneme, jak tady zaznívaly návrhy ne 25, 30, 40, eseróčka o dvou, třech, pěti lidech. Ale nikdo - nikdo z nás - se tady nezmiňoval, že to bude v podstatě hrazeno z prostředků, dejme tomu, když řeknu vratky daně ze závislé činnosti, daně sdílené. Je potřeba si uvědomit, že ta zátěž je rozložena vlastně trošku více než třetinou, je to zhruba 32 % zaokrouhleně, na municipality a zbytek zůstává na státní rozpočty. To je potřeba také si tady připomenout.

A jinak se omlouvám, já jsem na rozdíl od kolegů zapomněla hlásit střet zájmů. Já jsem zastupitelka obce, tisíc obyvatel. Ano. Taky hlásím střet zájmů. A střet zájmů hlásím proto, že budu navrhovat usnesení. Z celé té debaty a taky samozřejmě, jak všichni jsme měli spojení se starosty, vyšlo najevo, že vlastně nejvíce, nejvíce tímto naším rozhodnutím, které si myslím, že bylo správné, protože jsme podpořili zhruba 700 tisíc OSVČ a malá eseróčka, tak nejvíce z našeho pohledu to dopadá na malé obce. Na opravdu ty nejmenší obce, kde výpadek každých 10 tisíc hraje velkou roli. My jsme si toho naprosto vědomi, a na druhou stranu souhlasíme s tím, že nesmí být zastaveny investice na všech obcích, které jsou započaty, rozjednány, a zrovna tak na krajích. Takže z toho všeho mi dovolte, abych vás seznámila s návrhem usnesení, které dávám k vašemu zvážení.

Návrh usnesení by zněl: "Poslanecká sněmovna žádá vládu o předložení A) návrhu řešení výpadku příjmů ze sdílených daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 u obcí do 3 000 obyvatel; B) návrhu finančního zajištění investičních akcí obcí a krajů v letech 2020 a 2021 v souvislosti s výpadkem daňových příjmů minimálně v rozsahu 15 miliard." A termín si dovoluji navrhnout do 16. 6. 2020, a to z toho důvodu, že by měl být variabilní týden, že se tady potkáme a že předpokládám, že nás vláda seznámí, jak bude tuto situaci řešit. Takže toto je návrh usnesení za poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy a já věřím, že nám návrh usnesení podpoříte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezký večer. Nyní s přednostním právem sice měl být pan předseda Stanjura, nicméně dává prostor panu premiérovi. Sám mě o to požádal, pane premiére, tak se nemusíte obávat. Takže pan premiér vystoupí a připraví se předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a následně ještě s přednostním právem zpravodaj pan poslanec Martínek. Tak, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, poslanci. Tak já jsem byl vyzván, já tady téměř celý den sedím a nestačím se divit. Ta zručnost a vystupování. Chápu, že budou krajské volby a že je to příležitost tady vystoupit a prezentovat některé věci, které podle mého názoru nejsou takové, jak jsou prezentovány.

Já bych začal - tady opozice vlastně skončila vládu v roce 2013 a vrátil bych se ke krizi 2008 a 2011.

Vážený pane předsedo Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, tak bych vám jenom připomněl, že RUD pro obce, DPH, v roce 2008, 2011 bylo 21,40 % a vy jste to v roce 2012 snížili na 19,93. (Ukazuje podklady, grafy.) Vy jste tehdy vzali RUD obcím i krajům. My žádné RUD nikomu nebereme. My jsme potom nastoupili a my jsme to vaše snížení z 19,93 nejdřív navýšili na 20,83, potom v roce 2017 na 21,4 a v roce 2018 a 2019 na 23,58. DPH a daň z příjmu právnických osob, kterou my jsme navýšili na 23,58. Dneska je všechno 23,58. Takže my za prvé jsme navyšovali to, co vy jste snížili do té krize, a stejné to je u krajů. Vy jste snížili z 8,92 na 8,29, potom na 7,86 u krajů a my jsme to dorovnali a vrátili na číslo, které vy jste snížili. A my žádné RUD nesnižujeme.

Jak všichni víte, vy jste skončili roku 2013 a díky tomu, a samozřejmě my spravujeme peníze daňových poplatníků tím, že jsme vybírali dobře daně, tak od roku 2013 dostaly kraje v porovnání s koncem roku 2019 o 100 mld. korun navíc. Sto miliard! A obce, a tady samozřejmě je plno střetu zájmů, akorát paní Vostrá to jenom hlásila, takže obce 2013 měly, když jste končili ve vládě, 256 mld. a 2019 360 mld. Takže dostaly o 104 mld. necelých navíc. Takže to je důležité, protože vy dobře víte, že skutečně ty daně jsme vybrali i díky kontrolnímu hlášení, EET a reformě Finanční správy, takže jste dostali balík peněz. Balík peněz. Ale ne všichni, já uznávám, že ty nejmenší měly vždycky problémy. A v rámci toho kompenzačního bonusu ano, a o tom se vědělo, jsme nesnižovali RUD, ale tím, že to šlo z daní, a podle paní ministryně Schillerové nešlo to jinak, tak je tady vlastně řádově, pokud se na to dívám, na obce, 10 mld. ztráta. Já bych jenom připomněl, že naše vláda zafinancovala odměny veškerých sociálních služeb, to je 5,2 mld. Zafinancovali jsme veškeré záchranky, které patří krajům, 1,25. Ochranné pomůcky. Tak jenom do krajů jsme dali 13 miliard.

Takže bych byl velice rád, kdybyste byli objektivní. A rozumím tomu, co říkáte, ano, slovo dotace si asi vymysleli v Bruselu, nebo nevím, kdo to vymyslel, předpokládám. A my jsme to vstupem, ale asi už předtím to bylo, nevím, není podstatné. Ale my samozřejmě máme zájem na tom, aby naše obce, hlavně ty nejmenší, které na to nemají prostředky, protože samozřejmě když se podíváte na, a já souhlasím, co tady zaznělo, že ti nejmenší nemají tolik peněz jako Praha, má na účtě 79 mld., nebo Brno 7,9 mld., Ostrava 4 mld., Plzeň 3,7 mld, tak ano, a to je velice dobře, že paní Vostrá navrhla, co navrhla. Právě těch obcí do 3 000 obyvatel je 80 %, a ty samozřejmě ty programy, které my připravujeme, jako paní Dostálová, pan Brabec, kanalizace, Dešťovka, pan Toman a toho je, chceme do revize rozpočtu 2020 prosadit dalších 25 mld., a samozřejmě i ty školy bude dělat, paní poslankyně Kovářová prostřednictvím pana předsedajícího, i ty školy chci, aby všechny, které jsou připravené, tak dostaly peníze a mohly investovat. A ty obce, které nebudou mít na kofinancování, tak nad tím se samozřejmě zamyslíme a budeme hledat řešení, jak jim pomoci. A jsem přesvědčen o tom, že to řešení a pomoc určitě převýší částku, o které vy mluvíte.

Takže myslím, že tady není žádný rozpor. Myslím, že návrh usnesení je velice dobrý, protože je to právě pro ty nejmenší. Paradoxně vždycky ty největší mají nejvíc peněz a ty investují co nejméně. Takže já s tím problém nemám, a pokud moje vystoupení uspokojí pana předsedu Stanjuru, tak tam není žádný rozpor a my určitě uděláme všechno pro to, aby nedošlo k tomu, že obce zastaví investice. Není pro to nejmenší důvod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan premiér a nyní s přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, dále zpravodaj Tomáš Martínek a potom Miroslav Kalousek se hlásí. Takže s faktickou jste se hlásil. Vy jste zvedl ruku, tak jsem nevěděl. Takže prosím na faktickou. Nicméně na faktickou mi tady stále visí pan poslanec Stanislav Juránek, ale já jsem přišel později, to už bylo, takže na faktickou pan poslanec Miroslav Kalousek. Vaše dvě minuty, prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane premiére, já teď nevím, jestli jste špatně informován, nebo lžete úmyslně. Ono je to v podstatě jedno. Snížení podílu DPH v roce 2012 v rozpočtovém určení daní nebylo v souvislosti s krizí. Bylo v souvislosti s penzijní reformou a s druhým pilířem, protože snížená sazba DPH byla zvýšena jako zásadní finanční zdroj pro financování penzijní reformy. A protože penzijní reforma byla výlučně záležitostí centrální vlády, tak její výnos šel pro centrální vládu, a proto parametricky se upravil poměr pro obce a kraje. To byl ten důvod.

Vy jste v roce 2014 ten druhý pilíř zrušili, ale ty zvýšené sazby jste si nechali. Takže je pravdou, že co se týče RUD, jste ty peníze obcím a krajům vrátili. Ale občany o ně odíráte dál. Tam už máte šest let zpoždění. A teď místo abyste ty peníze vrátili občanům, protože ty jim od toho roku 2014, co jste zrušili ten druhý pilíř, prostě kradete každý rok, tak teď chcete ještě okrást ty obce. Taková je skutečnost. Je to doložitelné z ověřitelných zdrojů.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem vystoupí předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a připraví se zpravodaj Tomáš Martínek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. V rámci objektivní diskuse nebudu polemizovat s čísly a daty změn zákonů, která uvedl pan premiér. To ovšem nijak neřeší dnešní problém. Já jsem položil řečnickou otázku, na kterou jsem si sám odpověděl, a už teď si zdaleka nejsem jistý, jestli ty peníze vláda tedy těm obcím chce, nebo nechce poslat. Pan premiér říká, že slovo dotace vymysleli v Bruselu. Já se obávám, že jsme to vymysleli my sami. V Bruselu jsou taky dotace a místo toho - a ten kritický pohled na dotace máme oba dva, aspoň jsem to tak pochopil - abychom se v tomto případě těm dotacím vyhnuli, protože můžeme, máme jednoduché, elegantní řešení, tak v jednom vystoupení řeknete, že dotace jsou úplně na nic, vymysleli to někde v Bruselu, a hned za tři věty řeknete, a výborně, máme recept pro obce a vymyslíme dotace.

Vy tam necítíte ten rozdíl, pane premiére? Vy jste popřel sám sebe. Proč to dělat složitě? Proč pro ty obce dělat dotace? Kdo to bude na těch malých obcích psát, ty dotační žádosti? Jděte se tam někdy podívat, kolik je tam úředníků, na obcích, které mají 300, 500, 700 občanů. Tam nejsou žádní úředníci, kteří by psali žádost. Tak když kritizujete dotace - a já s vámi souhlasím - tak proč chcete vymyslet nové dotační tituly? Proč se tomu pořád bráníte a říkáte, nakonec těch peněz bude ještě víc! (zvýšeným hlasem) Tak řekněte, kolik jich bude. Nemusí to být tisíc, může to být patnáct set na občana. Já s tím nemám problém.

My jsme to chtěli vykompenzovat, tu ztrátu, za ten kompenzační bonus obcím, taková složitá věta. Jinými slovy, aby tu pomoc, která je zasloužená, OSVČ a malým s. r. o. skutečně platil stát, neplatily ji obce a kraje, jak je tomu doposud, tak pak to můžeme udělat velmi jednoduše a vy to můžete udělat příští týden. Můžete to udělat na vládě. A ještě můžete říct, a my vás za to pochválíme, vyhnuli jsme se zbytečným dotačním titulům. Nebudeme to dělat tak blbě jak v tom Bruselu. Ale vy to chcete dělat úplně stejně blbě. A je jedno, jestli paní ministryně vymyslí lepší nebo horší dotační titul. Bude to nespravedlivé, bude to náročné, bude se na tom živit někdo jiný, kdo bude psát ty dotace. Někdo je bude posuzovat. Potom Finanční správa je bude muset z titulu své kompetence chodit kontrolovat. Tak to bude mít kolik? Osmdesát procent obcí je to 3 000 obyvatel, takže 0,8 krát 6 200. Takže to bude nějakých skoro 5 000 dotačních žádostí. Kdo je bude chodit kontrolovat? Kdo je bude vyhodnocovat? Jak rychle to půjde? To je řešení, které vy nabízíte.

A teď si představte, že by přišla opozice a řekla: Milá vládo, navrhujeme dotační titul, o který se přihlásí každá obec. Budete posuzovat 5 000 žádostí. Chceme, abyste to udělali rychle. Nejlépe za týden abyste to poslali. Tak byste nás poslal zcela oprávněně někam s takovým návrhem. A když to vymyslí vaše ministryně, tak vy to ještě, pane premiére, hájíte.

Tak abychom ta hlasování měli komplet, pane zpravodaji, já bych načetl pro pořádek na mikrofon návrh usnesení. Pak navrhuji procedurálně, aby se nejdřív hlasovalo o tom prvním návrhu, to znamená 1 100 a 600 korun. Já navrhuji, aby Poslanecká sněmovna vyzvala vládu, aby do 3. června představila řešení, kterým kompenzuje ušlé příjmy z toho kompenzačního bonusu obcím a krajům v minimální výši 1 000 korun na občana obce a 400 korun na občana kraje. Do 3. 6. aby to představila. Vláda to opravdu může, když bude vůle, stihnout v pondělí. Myslím, že dokonce i bez rozpravy. Klidně to dejte do bloku s rozpravou, do půl hodiny to máte hotovo a starostové budou spokojeni.

Proč to dělat složitě? Já jsem pořád nepochopil, proč dotační titul. Proč to nedělat jednoduše, když říkáte, že to mají dostat všichni?

A k debatě o rozpočtovém určení daní - a byl jsem v té době za naši politickou stranu hlavní vyjednavač. A nebylo to jednoduché. Můj stranický kolega pan docent Svoboda byl primátor Prahy a změnou RUD Praha přišla takhle naším hlasováním o 20 miliard. Roman Onderka byl primátor Brna v koalici s ODS. Jeho náměstci z ODS za mnou jezdili a říkali - tolik peněz chcete vzít Brnu? Přesto jsme měli odvahu a prosadili jsme to. A dneska nikdo z těch starostů nevolá po změně rozpočtového určení daní. Platí to osm let a trefili jsme to. Byl to těžký politický kompromis. Nebyla na to jednoduchá debata ani uvnitř vládní koalice, ani v Poslanecké sněmovně, ani uvnitř politických stran, protože samozřejmě každý starosta chce nejvíc pro sebe, to je legitimní snaha každého starosty, ale trefili jsme to. Zeptejte se starostů. Taková ta křivka, kterou si všichni pamatují, U nebo J, je pryč. Vyřešili jsme to. Vyřešili jsme ty skoky. Dneska už starosta nemusí ubytovat tři občany, aby překonal hranici 30 000, jak se to dřív dělo, protože pak se najednou platilo za každého víc, nejenom za to, co bylo přes tu hranici.

Tohle všechno jsme vyřešili, funguje to, tak do toho nesahejme. Máme tady 10,5 miliardy, které potřebují obce. Pan premiér říká, že chce víc. Dobře, já s vámi nebudu soutěžit, nám by stačilo 10,5 miliardy. Tak jim pošlete dvanáct, když chcete dát víc. A udělejte to rychle a jednoduše. Příští týden. Bez těch dotačních titulů, jinak budete horší než v tom Bruselu. Horší. Když se na to podívám politicky - ano, možná v těch největších městech (nesroz.), ale primátor Ostravy je z ANO, ne? Myslíte, že to zašantročí, ty peníze? Těch 300 milionů, které by dostala Ostrava? Fakt si myslíte, že to váš primátor zašantročí? Že jste v Praze v opozici, to my taky, když jste vyhráli volby. Ale nemůžete se na to dívat pohledem toho, kdo konkrétně je starosta ve které obci. Fakt se na tohle takhle nemůžu dívat, protože k tomu jsou totiž ty dotační tituly, abychom vybrali podle správné politické příslušnosti toho starostu. Ten bude mít hezčí žádost, barevnější, formálně správnější, lépe analyticky zdůvodněné, proč on to zrovna použije. A co ti chudáci ostatní? Ti přijdou zkrátka. A ne že na konci roku si řekneme. To už je pozdě.

Tak já tomu fakt nerozumím a bohužel jsem nabyl dojmu ze slov pana premiéra, že vláda chce těch 10,5 miliardy vyplatit. Pokud by chtěla, tak to udělejte fakt jednoduše. Bez těch dotací. Ukažte, že jste lepší a pružnější než ty, které kritizujete, dotační tituly. Ne že, jak jste říkal, pan Brabec vymyslí jeden titul a paní Dostálová. Já bych tam použil to - ministr - ale teď cituji pana premiéra, takže berte to jako citaci. A paní Dostálová něco vymyslí. Proč, když paní ministryně financí je to schopna poslat příští týden na těch 6 250 plus 14 krajských účtů. Proč mají ti ministři něco vymýšlet? Jaký je smysl? Kromě toho, že chcete politicky vybírat, kdo dostane a kdo ne. Žádné jiné zdůvodnění v tom nemůže být. Každé zastupitelstvo si s tím poradí. Ať je tam starosta za ODS, ANO, sociální demokracii - a teď bych mohl vyjmenovat všechny strany, které jsou ve Sněmovně nebo v Senátu. Tak se ptejte těch svých.

A to, že mají velká města, jak tady slyším, jak šeptají za mnou - ano. Tak když budu mluvit o svém městě, copak divadlo je jenom pro občany konkrétního města? Nemá nějakou regionální funkci? Copak my všichni nejezdíme v metru? Možná všichni ne, ale já jezdím v metru. Které dotuje kdo? Praha. Ne stát. A když někdo přijede k nám do Opavy a jede MHD, tak taky jede za (nesroz.) jízdenku, kterou neplatí ten návštěvník, ale platí to Opava a daňoví poplatníci z Opavy. A je to tak logické. A navíc říkám, starostové se s tím vyrovnali. Poradili si s tou změnou rozpočtu, daní. Takže to není žádná cesta pořád ukazovat - ti mají hodně, a ti mají na účtě. A co? Tak líp hospodařili. Možná si šetří na nějakou investici. A vy děláte dobro. My vás za to chválíme. Ale za cizí peníze. To se to rozdává z cizího. Pětistovka denně, dvacet pětka... jak to říkala... Pětadvacítka, říká paní ministryně. Ale není to Pětadvacítka. Marketingově to hnutí ANO velmi ráno používá - Pětadvacítka. Ale z těch pětadvaceti dává pětadvacet procent město a devět procent kraj. Takže není to žádná pravda. Tak uveďte do souladu realitu, pošlete jednoduše těch 10,5 miliardy, a problém vyřešen. (Potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane předsedo, vy jste tady jenom naznačoval nějaký procedurální návrh, ale ještě nevíme, kolik bude usnesení. Něco jste říkal, že první usnesení jako první. Tak teď nevím co.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Navrhuji potom, až budeme jednat o proceduře, nejdřív návrh - tedy už zazněl. (Mpř. Okamura: To znamená paní poslankyně Vostré?) Nezazněl, tak to tedy asi načte pan zpravodaj, ale zazněl první v rozpravě, ne formálně. Jako druhý náš návrh, který jsem přednesl a jako třetí bych poprosil o hlasování o návrhu paní poslankyně Vostré. V logice věci mi to připadá. Já jsem připraven podpořit všechny tři, ale chci mít tu nejjednodušší a nejvelkorysejší vůči městům, pak to kompromisní, pak případně návrh, který přednesl klub KSČM. Byl bych velmi nerad, kdyby se hlasovalo naopak a vládní většina vlastně znemožnila, aby se každý z nás vyjádřil, zda chce poslat 1 100 nebo 1 000 korun na tu obec, nebo nechce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. O tom ještě se bude hlasovat. Ale teď momentíček, musíme to zrekapitulovat. Takže s faktickou poznámkou pan poslanec Josef Hájek chce vystoupit, následně s přednostními právy je tady pan poslanec Martínek, Jurečka a potom pan premiér. Pan premiér mě tedy žádal, jestli kdyby to nevadilo nikomu, jestli může reagovat, ale jestli bude vadit, tak vy si vystoupíte v pořadí. Takže nyní dvě minuty - pan poslanec Josef Hájek. Prosím.

 

Poslanec Josef Hájek: Dobrý podvečer. Já se budu snažit být stručný. Reaguji tady na pana kolegu Stanjuru, který prohlásil, že nezná žádného starostu, který by byl nespokojen s rozpočtovým určením daní, takže bych ho pozval 15. června. Sdružení měst a obcí okresu Karviná pořádá setkání se starosty, kde všichni poslanci z Moravskoslezského kraje byli pozváni, takže předpokládám, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, že přijmete toto pozvání a vyslechnete si názory starostů z hornického regionu, který se tak jako v Karlovarském, tak jako v Ústeckém kraji potýká s problémy, a vy, předpokládám, víte, s jakými problémy se v našem regionu potkáváme nebo setkáváme. To je za prvé.

Za druhé. Já jsem za svůj pracovní život zažil řadu krizových situací a vždycky ta krizová situace je nějaká výzva. Já pamatuji minulý režim, a kolik bylo v minulém režimu krajů? Jestli se dobře pamatuji, bylo sedm. Není to dneska výzva k tomu, abychom se podívali - potřebujeme 14 krajů, nebo 7? Když to fungovalo tenkrát se sedmi kraji a nebyly dálnice, tak proč to dneska nemůže fungovat v sedmi krajích? To je téma k diskuzi, pojďme se o tom bavit a samozřejmě můžeme v téhle chvíli potom říct, kolik to přinese úspor úředníků, kolik to přinese úspor byrokracie atd. Takže taková trošku hozená rukavice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Moment, máme tady faktickou poznámku, takže pan poslanec Martínek bude muset chvilku počkat. Já přečtu dvě omluvy a potom na faktickou půjde předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a připraví se na faktickou pan poslanec Miroslav Kalousek.

Takže paní poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková ruší omluvu dnes od 19 hodin a mezi 19. hodinou a půlnocí se omlouvá, do konce jednacího dne, z rodinných důvodů pan poslanec Jiří Kobza.

Takže nyní předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan premiér správně uvedl, že máme před krajskými volbami, tak pro pana poslance Hájka prostřednictvím pana místopředsedy: Poraďte panu hejtmanovi Oklešťkovi, ať si dá na svůj předvolební billboard: my, olomoucké ANO, navrhujeme začlenění Olomouckého kraje pod kraj Moravskoslezský, jak to bylo v minulém režimu, protože ušetříme. Blahopřeji! My budeme rádi, když takový billboard použijete nejenom v Olomouckém kraji, ale i v Hradci Králové, v Plzni, v Karlových Varech, v Ústí, v Liberci, všude! (Potlesk zprava.) Jen do toho! Tady vás to nic nestojí. Tak si to napište na ty billboardy! Přesvědčte své občany, že se má Olomoucký kraj a Zlínský začlenit zpátky pod Moravskoslezský. My asi budeme pro v Moravskoslezském kraji, že? To jsme oba dva. Já si pamatuji Severomoravský. Ale nevím. Ale myslím, že to je dobrý nápad. Nevím, nevidím teď pana hejtmana Oklešťka tady momentálně, teď nevím přesně, která je jeho... Navrhněte mu to a uvidíte, jestli si to na ten billboard dá, nebo ne! Já si myslím, že ne!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí na faktickou poznámku pan poslanec Miroslav Kalousek a připraví se v obecné rozpravě pan zpravodaj Tomáš Martínek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom pro pana poslance Hájka jako pamětník. Krajů nebylo sedm, ale osm. A já jsem patřil k těm, kteří v té vstupní diskuzi navrhovali konečné číslo pět. Všichni víme, že to skončilo číslem čtrnáct. Chci vás ujistit, pane kolego, a ujišťuji kohokoliv dalšího, že pokud někdy v budoucnu tohle téma otevřeme, tak to nemůže skončit méně jak šestnáct. (Smích a potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní bych požádal poslance, aby se oslovovali mým prostřednictvím. A nyní tedy vystoupí s přednostním právem zpravodaj Tomáš Martínek. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji za slovo. Já bych tedy rád přečetl to usnesení, o kterém se tady už delší dobu baví, které jsme dali dohromady s rozumnějšími poslanci.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke kompenzaci za snížení daňových příjmů obcí a krajů v důsledku výplaty kompenzačního bonusu: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 30. 6. 2020 připravila návrh jednorázového opatření pro rok 2020, které samosprávám poskytne jednorázovou finanční kompenzaci za ztrátu příjmů, která je způsobena kompenzačním bonusem, a to minimálně ve výši 1 100 korun obci a 600 korun kraji za každého obyvatele."

Odůvodnění: Kompenzační bonus, který je v současnosti účtován jako vratka daně z příjmů fyzických osob, ve svém důsledku ohrožuje stabilitu rozpočtu samospráv, tedy obce, kraje a hlavního města Praha, (které) jsou pro rok 2020 vystaveny nečekanému propadu příjmů. Tento propad příjmů nebyl obcím, krajům a hlavnímu městu Praze představen, prokonzultován nebo řádně projednán a zcela narušuje jistotu dotčených subjektů. Proto se navrhuje, aby podobně jako v současnosti projednávaný senátní tisk číslo 263 byla obcím, krajům a hlavnímu městu Praze poskytnuta jednorázová kompenzace ze státního rozpočtu. Obce a kraje v současné době stejně jako stát čelí výzvám, které přináší krize způsobená pandemií koronaviru, jako je program bezúročných půjček, plánovaných investic a další potřeby výdajů. Z těchto a dalších důvodů je problematické zasahovat do očekávaných příjmů. Hlavní město Praha se podle zákona o hlavním městě Praze a dále ve smyslu zákona o rozpočtovém určení považuje za kraj i obec zároveň, tedy Praze přísluší na každého obyvatele součet obou částek, celkem 1 700 za každého obyvatele. Dofinancování samospráv má mnohé výhody. Stát si především půjčuje za nižší úrok než samosprávy. Samosprávy mají často efektivnější možnost investování do připravených projektů, což může být důležité pro obnovení ekonomiky po konci opatření souvisejících s koronavirovou nákazou.

Pak bych tu ještě krátce zareagoval na to, co padlo v rozpravě například o tom, že by nemuselo být takovéto dorovnání férové. Naopak, poněvadž je zde stanovena částka na obyvatele bez ohledu na velikost města, tak toto usnesení právě pomáhá především těm nejmenším, protože ti dostanou více, než standardně dostávají z rozpočtového určení daní. Takže toto je velice přátelské, přívětivé právě pro ty menší obce. Kromě toho bych dodal, že například podle našich výpočtů, i kdyby bylo toto usnesení přijato a realizovalo by se, tak hlavní město Praha by stejně doplácelo na kompenzační bonus zhruba miliardu. Takže si nemyslím, že to je něco, co by bylo proti tomu, abychom tady házeli klacky pod nohy obcím, městům a dalším. Já myslím, že tady je plno rozumných poslanců, kteří vědí, že právě ty projekty, které mají připraveny obce, a financování obcí je tak důležitá věc, že si myslím, že by to měli podpořit a umožnit realizaci těchto projektů než nějakým dotačním programem, nějakou formou medvěda apod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já bych požádal poslance, co tady načítají v obecné rozpravě usnesení, aby se k němu minimálně přihlásili, když ne tedy zopakovali, ještě v podrobné rozpravě. Ano? V podrobné rozpravě je potřeba minimálně se přihlásit.

Takže nyní s přednostním právem pan poslanec Marian Jurečka a připraví se pan premiér Andrej Babiš. Zatím poslední dvě přihlášky, co tady mám. (Posl. Veselý též avizuje přihlášku.) Přednostní? Po? V obecné rozpravě. Protože jinak máte ještě právo závěrečného slova. Tak prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, já musím říci, že my určitě v Olomouci nikam pod Ostravu nechceme, my v tom máme jasno. O čem si můžeme rozhodnout na Hané, o tom si tam rádi rozhodneme.

Ale já bych tady navázal na pana premiéra. On když tady nebyl, tak já jsem tady zmiňoval jeho osobní citaci, kterou řekl zhruba před měsícem a půl: "Ministerstvo ani vláda v tuto chvíli rozhodně nebude navrhovat žádnou úpravu rozpočtového určení daní v neprospěch územních samospráv," což je doposud pravda. "Obce a kraje se tak nemusí obávat o své zákonem dané příjmy," což už pravda není. To je to, o čem tady vedeme tu debatu.

A není pravda, že se na to tady neupozorňovalo před dvěma týdny. Upozorňovalo, byl tady ten pozměňovací návrh, a já se tedy jménem těch starostů, a KDU-ČSL má nejvíc komunálních politiků v zemi, nejvíc starostů a místostarostů, tak se, pane premiére, ptám, když tady před měsícem a půl z vašich úst zazněla věta "obce a kraje se tak nemusí obávat o své zákonem dané příjmy", jaká je garance, že když tady z vašich úst zaznělo, že nějakým způsobem těmi dotacemi se to vyrovná, tak jak se to udělá?

A mám ještě otázky. Konkrétně když budete vystupovat, tak byste mohl zodpovědět, prosím pěkně. Já neznám dotaci z žádného ministerstva, která by neměla kofinancování. Každá dotace, kterou ministerstva dávají, má kofinancování. Tak mně prosím pěkně zkuste říct, a hlavně těm starostům, kde na tu dotaci, kterou budete dávat, a kde podstatou bude to kofinancování, kde ty města, obce na to dokážou vzít ty finanční prostředky, které se jim teď berou.

A mimochodem já se necítím být ve střetu zájmů. Já u nás v obci nejsem v komunálním zastupitelstvu. Ale hájím tu obec. Žiji tam. Jsem poslanec, který hájí svůj region a hájí zájmy občanů této země. Není to ve střetu zájmů. To když budeme příště hlasovat o zákonech o vodovodech a kanalizacích nebo o zákonech o městech a obcích, budeme hlásit střety zájmů tady?

A jenom se pojďme podívat na ty částky, když tady zazněla ta pozvánka do Karviné. Tak potom vyřiďte, pane poslanče Hájku, v Karviné, tento kompenzační bonus, pokud nebude vyřešen, tak jenom pro město Karviná je to minus 44 milionů korun. Pro město Ostrava je to minus 420 milionů korun. Pro město Olomouc, opět nejsem ve střetu zájmů, je tam primátor za hnutí ANO, je to minus 92 milionů korun. V městě Olomouci v tento okamžik pozastavili investiční projekt na prodloužení tramvajové trati, který má mít kofinancování z městských rozpočtů pouze 15 %. Přesto to město na to nemá a tenhle projekt zatím pozastavuje. A mohl bych takhle pokračovat. Je to město, které třeba za 230 milionů korun nese náklady na divadlo a na filharmonii. Jako jediné město v zemi. A já v tom městě nežiji, ale jsem v tom regionu. Ale minimálně i kdybych nebyl ani z toho regionu, tak jako poslanci mně to není jedno, jaký to bude mít dopad na toto dané město.

Tak prosím vás pěkně, já jsem přesvědčen, že tady to řešení lze najít. Že nemusíme hledat ani přes složité dotační tituly, které budou znamenat další a další počty administrací. Tak zkuste, prosím pěkně, vzít rozum do hrsti a najít jednoduché řešení. Buď je to to, že se podpoří senátní návrh, návrh senátní vratka, anebo se podpoří ta varianta 1 000 nebo 1 100 korun na jednoho obyvatele v obci a 400 nebo 500 korun na obyvatele kraje. Ale prosím pěkně, já to říkám jako obyvatel malé obce, nedělejme rozdíl mezi tím, jestli to bude obec do tří tisíc obyvatel, nebo nad tři tisíce obyvatel. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana premiéra Andreje Babiše a připraví se navrhovatel pan poslanec Ondřej Veselý. Tak, pane premiére, máte slovo. Tak prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže děkuji za slovo. No, já tady moc často nevystupuju, protože vždycky dospěju k názoru, že je to vlastně zbytečné. Protože jste mě vyzvali, abych vystoupil, já jsem vystoupil, já myslím velice konkrétně.

(Mluví k poslanci Jurečkovi.) A to, co tady předvádíte, to je úplně neuvěřitelné. Takže vy vlastně říkáte, že ty dotační systémy na ty školy, co tady paní poslankyně Kovářová, ona mi dala tehdy ten tip, v listopadu 2013, když jí Kalousek nechtěl dát ty peníze. A v červnu 2014 jsem začal s tím programem na školy, 4 miliardy, asi 200 obcí. A ty mateřské školky, které jsme vyprodali za minutu v září 2008. Takže to už nemáme dělat ani školky, ani školy, ani chodníky, ani Dešťovku? Ani ty dotace na kotle? To všechno zrušíme teďka. Nebudeme dělat žádné dotace. Jo?

Takže to RUD, které se nezměnilo, teď vezmeme 10 miliard děleno 6,5 tisíce. To je kolik? Milion sedm set tisíc? Každému dáme milion sedm set tisíc? Dostanou to na účty. To je ono, to je to vaše řešení. Jo? Je to vaše řešení? (Od poslanců zprava: Ne.) Vy jste normální demagog, jako. Vy vůbec ani jste neposlouchal, co jsem tady řekl, jako.

My máme připravené peníze na převisy, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího. Na převisy. Víte, co je to převis? To je poptávka. Poptávka. A na to nebyly peníze. A já jsem jasně řekl paní ministryni Schillerové a všem ministrům, aby dali na stůl, co potřebují. Pan ministr Toman, Brabec. Dva a půl miliardy na kanalizace. Tak to zrušíme. Nedáme jim na kanalizace, těm malým. Ne? Nedáme. Nebo jak si to představujete? Já vám nerozumím. Takže zrušíme veškeré dotační tituly historicky, které tady byly. Vy vlastně říkáte: tak jim nedáme nic. Každá obec dostane milion sedm set tisíc a tím je to OK. Tím je to, tím jsme skončili, jo?

No tak já, když se bavíme o těch přídělech, o tom RUD, no tak my tady máme historicky nějaké speciální koeficienty. Pamatujete na ty koeficienty? Na jednoho obyvatele? Praha 43 tisíc korun. Ostrava, Plzeň, Brno 25 tisíc korun, tam máte střet zájmů, ne? A ostatní 14 tisíc. Ti chudáci.

Zdravím starostu z Němčovic, ten má 208 obyvatel. Ten má rozpočet dva a půl milionu. Má tam bytovku za tři a půl a lávku. Má projekty za 50 milionů. Tak ty potřebují pomoc, ty malinký, ne ty veliký.

To jsem zvědav na toho Hřiba, kdy konečně začne něco dělat v tý Praze. I ten obchvat Prahy nám blokuje. (Smích v sále.) Protože už jsem mu psal dopis, ale je to marné, samozřejmě. ŘSD vykupuje, ten obchvat, pane předsedající, pane předsedo tradiční demokratické strany, který jste nepostavili. Tak my bychom ho rádi postavili kolem tý Prahy. Ale ŘSD vykupuje za tisíc pět set korun. A Hřib dává dvě stě. No tak kdo by mu to prodal? No nikdo mu to neprodá, no. Takže bylo by dobré, kdyby aspoň tohle udělal, ne, má tam 80 miliard na účtě. Teďka vytvořil ty tři restaurace tam na tom, na nábřeží, jako to je nový objev, no. Takže proč bychom měli dávat Praze milion sedm set tisíc, ne? Nebudeme jim dávat. Nebo ani Brno to nepotřebuje. Má taky na účtě balík peněz, no.

Takže těch deset miliard, které vy tady reklamujete, my je dáme. Ale jak to načetla tady paní kolegyně Vostrá, pro ty malinký do tří tisíc obyvatel. Protože ty nemají peníze. Ty velký mají peníze. A nejsou schopni je ani utratit. Nejsou. Takže i ty koeficienty nejsou spravedlivé.

Takže ono je to zbytečné tady vlastně vystupovat. Vy jste tady profesionální řečníci, já vám gratuluju, já vás obdivuju, já bych to nedokázal. Já bych to nedokázal tak manipulovat a oblbovat lidi. (Hlasitý smích a potlesk zprava.)

Já to, pane, já to myslím vážně. A Kalousek, ten je ještě lepší, ten lže jak tiskne, ne? A snížil to RUD, snížil ho. Vzal ty prachy. A kdy byla krize, vy jste to ještě dorazili. Vzali jste prachy všem, důchodcům, státním zaměstnancům. My nebereme prachy, my jsme rvali ty prachy do lidí ještě před krizí, před virem, než přišel. Dostali balík peněz. Průměrná mzda 39 tisíc státní zaměstnanci. I ti učitelé dostali. A důchodci dostali. Všichni dostali. A dostanou i ty obce. Takže my jsme RUD nesnížili.

A dotace, prosím vás, pokud nevíte, jak fungují dotace, tak paní Dostálová vám dá školení. I Brabec, Toman a paní Kovářová vám dá školení, protože paní Kovářová ví, jak to funguje. A já jí fandím, to je moje oblíbená poslankyně. A ona chce ty školy a školky a já taky, paní Kovářová. Včera jsem psal všem ministrům, protože my to máme tak rozdělené, Dostálová, Schillerová, Plaga, jo, aby mi napsali veškeré školy a školky, které mají stavební povolení. A paní Schillerová bude hledat na to peníze. Takže určitě se mnou souhlasíte, že ten systém je dobrý, ne? Vy jste ho zavedla, Kalousek vám nechtěl dát prachy, já teď prachy mám, já jsem je dal, my to spolu otvíráme, vy tam vždycky mluvíte, jste šťastná, já taky. (Smích v sále.) Takže poučte pana, já nevím, vy jste ještě stále v topce? Nejste? Vy jste už ve STAN. Ale to nevadí. Tak zkuste to naučit tady pana kolegu, na co jsou dotace. A to podporujeme, ty nejmenší dostanou, ne? Souhlasíte, určitě? No.

Takže prosím vás jako, těch 10 miliard místo toho, abyste to rozdělili, že každý dostane milion sedm set, tak my podle toho, jak to načetla paní Vostrá, já myslím, že to všichni chceme podpořit, ty nejmenší, se soustředíme na to, abychom nahradili těch 10 miliard a abychom jim dali ještě víc a ještě ty dotace k tomu.

Takže já děkuji za pochopení. Snad jste to pochopili. A já už vystupovat nebudu, protože chápu, že teď budete vystupovat vy... a vlastně je to i celkem zbytečné, no tak... Děkuji. (Potlesk z lavic ANO a KSČM.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já bych teď zrekapituloval tedy vystupující, aby se neztratil přehled. Takže na faktické poznámky tady mám čtyři poslance. Já vás tedy vyjmenuji rychle: Stanjura, Výborný, Kalousek, Kovářová. Dále s přednostním právem se přihlásil ještě před pana navrhovatele pan poslanec Ivan Bartoš a předsedkyně TOP 09 Adamová Pekarová. Potom je tady navrhovatel pan poslanec Ondřej Veselý.

Takže půjdeme ty faktické, pan poslanec Stanjura, dvě minuty. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Opravdu věřím, že Andrej Babiš zná systém dotací. Souhlasím. Tesat do kamene dotace pro ty nejmenší. Včera vláda rozhodla, že se bude soudit, že taková ta malinkatá firma Agrofert nedostala, nedej bože, čtyři desetiny promile jejich ročních dotací. Zhruba 2 miliardy, čerpám z výroční zprávy vaší bývalé firmy, jak rád říkáte. To je ta malá firma, která se (nesrozumitelné).

Pan premiér fakt nerozumí česky. My řekneme, že má dostat každá obce podle počtu obyvatel, a on tu částku vydělí počtem obcí. Protože pan premiér se domnívá, že v České republice je 6 200 obcí a každá má stejný počet obyvatel. Pak by jeho argument byl logický. My jsme řekli podle počtu obyvatel. Takže ten pan starosta by dostal 208 tisíc příští týden, o kterém jste mluvil. Určitě by si s nimi poradil lépe než vy, pane premiére. A vy mu je nechcete poslat. Takže takhle to je jednoduché matematicky. Ne to dělit počtem obcí, ale podle počtu obyvatel.

Já už jsem předtím říkal, neposuzujme podle konkrétních primátorů a starostů, která obec se nám líbí více než ne, nebo méně. Panu premiérovi to je prostě zbytečné vysvětlovat. On říká, že je zbytečné vystupovat, no on to nechápe. Já jsem nenavrhoval zrušit všechny dotační tituly. Já jsem říkal, nezavádějte nové na těch 10,5 miliardy. A vy jak pohádky ovčí babičky začnete úplně o něčem a jiném, a vaši poslanci vám ještě tleskají. Tak oni nás neposlouchají. Podle počtu obyvatel není vydělením 10,5 miliardy počtem obcí, pane premiére. To je matematicky úplně něco jiného. A určitě jste větší expert na dotace než já. To já vám přiznávám.

Ale držte se v praktické politice toho, že ti malí mají dostat. Představme si, jaká je jiná pozice České republiky pro příští programovací období? Nesmí přijít o dotace ti velcí. Říká pan premiér, který říká: My chceme hlavně na ty malé. Takhle to totiž funguje. Takže ta ironie je úplně zbytečná od pana premiéra. (Upozornění na čas.) Já jsem reagoval naprosto klidně, věcně. (Čas!) A chtěl jsem, ať se to stane podle počtu (Čas!) - já vím - podle počtu obyvatel.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak prosím o dodržování času. Jednu krátkou větu ano, ale už ne souvislé věty. Prosím. (Smích a pobavení v sále.) Dvě minuty, pardon. Prosím, máte dvě minuty.

 

Poslanec Marek Výborný: To jsem rád. Děkuji pěkně, vážený pane místopředsedo. Vážený pane premiére, tak já se přiznám, že nechci hodnotit to, jestli vaše vystoupení je hodno této Sněmovny, nebo jestli se spíš blíží do nějaké 4. cenové skupiny. Mně vadí to, jakým způsobem tady se ironicky obracíte na některé kolegy a kolegyně, a to i z jiných politických stran.

Ale musím říct, že jestli něčím jste mistr, když vás tady pochválil kolega Stanjura za to, že rozumíte dotační politice, tak je to ještě jedna věc, a to je vytvářet kouřovou clonu. To umíte skutečně naprosto geniálně. My se tady bavíme o kompenzačním bonusu, bavíme se o dopadu na rozpočty obcí, měst a krajů, a vy tady to odkloníte úplně někam jinam, k tomu, jak skvěle poskytujete dotace těm obcím, případně k rozpočtovému určení daní. Ale o tom opravdu tady ta debata, diskuze není. My vás už tady už čtyři hodiny vyzýváme k tomu, přijďte tady k tomu pultu, na tady ty dva mikrofony řekněte: Zítra vláda ty peníze, o které přijde obec, kraj, město, jim pošle. Dělá to nějakých - padalo to tady opakovaně - 15 miliard. My to zítra schválíme a jdeme od toho. Je to tak jednoduché. Tak jednoduché. A vy tady začnete mlžit, že dotační politika, jak to skvěle vaši ministři umí apod. Případně ještě začnete zabíhat do rozpočtového určení daní. O tom to opravdu není.

Přijďte sem, potvrďte: Ano, obce, města to dostanou a umí si s tím poradit. Samozřejmě se to vůbec nedotýká nějaké další dotační politiky. Samozřejmě že ty malé obce ty dotace budou využívat, i ty další. Tady se bavíme o kompenzaci za kompenzační bonus. Sice už je to trošku slovní hříčka, ale je to tak. Tak pojďte sem, řekněte to, jdeme od toho. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní vystoupí na faktickou poznámku pan poslanec Miroslav Kalousek a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Tak ne že by s vámi nebyla sranda, pane premiére. A ku zoufání je, že takhle skutečně mluví a argumentuje předseda vlády České republiky. Vy jste mluvil o něčem úplně jiném než my. Já to pro jistotu zkusím ještě jednou.

Rozpočet každé obce, jeho příjmy, se skládají ze dvou částí. Ta první část jsou její vlastní autonomní příjmy z místních poplatků, z jejich hospodaření a především ze sdílených daní. Ty sdílené daně jsou tři. DPH, daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob. A to jsou jejich autonomní příjmy. Vedle toho se každá obec samozřejmě uchází o nějaké dotace, kde je, jak všichni víme, převis a vždycky bude převis, protože tam vždycky bude převis poptávky nad nabídkou, jak už to u rozpočtových peněz bývá.

A my jsme přeci nic neříkali o tom, že chceme zrušit dotační systém pro ty obce, tu druhou část těch jejich příjmů. Ale my zásadně protestujeme proti tomu, abyste sebral z té první části, z těch autonomních příjmů, z těch sdílených daní a udělal z toho dotační titul. Protože i kdybyste to udělali férově a vrátili těm obcím to, co jste sebrali, tak jste neudělali nic jiného, než že jste posílili centrální moc nad demokraticky zvolenými samosprávami nad únosnou úroveň. Prostě nesahejte obcím na jejich autonomní příjmy!

Co se týče dotační politiky, tam vždycky bude převis poptávky nad nabídkou. S tím nic neuděláme. Ale vy jim berete jejich autonomní příjmy, tak si to proboha už jednou uvědomte! Mluvíte o něčem jiném!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní požádám o vystoupení na faktickou poznámku paní poslankyni Věru Kovářovou a v obecné rozpravě se připraví předseda Pirátů Ivan Bartoš. Prosím, vaše dvě minuty, máte slovo, paní poslankyně. (V sále silný hluk.)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, tak už jsme tady slyšeli -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A já vás prosím o klid!

 

Poslankyně Věra Kovářová: Už jsme tady mnohokrát slyšeli, že politiku dělat nechcete. Nechcete dělat politiku? No, my ano, protože politika je služba pro lidi. Ale co by vám šlo, tak to je demagogie. Říkáte, že je tady zbytečné hovořit. Vždyť jste nemusel zbytečně hovořit. Stačilo říci dvě věty. Obcím dáme, každé obci na obyvatele 1 000 korun, kraji 400 korun na obyvatele, pošleme to tehdy a tehdy, a mohl jste skončit.

A omlouvám se teď kolegům, ale musím si tady přihřát polívčičku s těmi školami. Tak jsem tedy na to zvědavá, kolik na ty školy dáte. Dali jsme vám seznam, už žádný nemusíte shánět, kde byly školy a školky za 9 miliard, tak to můžete využít. Ovšem na letošní rok jste neschválili 300 milionů ani na školky, ani na školy, protože, jak tvrdili vaši kolegové z poslaneckého klubu a i vy sám, že by to zruinovalo rozpočet. Takže prosím pěkně, jak chcete teď dávat další peníze na školy? Pokud se rozhodnete, že tomu tak nebude a že ten rozpočet pro školy rádi zruinujete, a školky, tak já to jenom podpořím. Protože školy a školky, to není ani pro mě, ani pro vás, ale to je pro ty občany, pro jejich děti, pro rodiče, nemají kam dávat děti. Takže pane premiére, doufám, že tady budete na interpelacích, abychom si o tom tady spolu pošpitali veřejně, jak to s těmi školami a školkami bude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení předsedu Pirátů Ivana Bartoše. A přečtu jenom pořadí, než pan předseda dorazí. Takže potom bude následovat paní předsedkyně Adamová Pekarová, pan předseda Rakušan a premiér Andrej Babiš. Tak prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já vám děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěl reagovat na vystoupení pana premiéra Babiše, a to v několika rovinách. Já jsem měl možnost se teď bavit s některými diplomaty, kteří jsou v České republice, kteří se koukají na ta velká čísla a říkají: Hele a vy to zvládáte docela dobře. Jo navenek to vypadá dobře. No proč? Protože ta zátěž, která vznikla složitým obdobím koronakrize, se prostě distribuuje na ta všechna další patra, která následně potom nesou tu finanční zátěž, zatímco pan premiér Babiš může říkat: My jsme to celé zvládli.

Spousta otázek zvládnutí krize ale je, že jedni občané dluží druhým občanům, jedni dluží někde na nájemném, někomu se to odkládá, a nakonec to všichni zaplatí. A pan premiér bude moci říct, my jsme to celé zvládli. A tímto způsobem, kde se skutečně hovoří o tom, že budou mít ministerstva nějaké dotační tituly, kterými vrátí prakticky obci peníze, které tímto návrhem berou, bude moci zaznít co? My tam cpeme peníze, my tam futrujeme peníze. Budou moci vystupovat ministři a říkat: vymysleli jsme skvělý program na výstavbu.

Já jsem teď schvaloval nějaké výsledky z Ministerstva pro místní rozvoj na výboru pro veřejnou správu a byli tam zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a bavili jsme se, kolik těch smluv na tu výstavbu bylo uzavřeno v minulém roce. Teď se tam přilévají nějaké peníze. V čem je problém, proč to ty obce nemohou zpracovat? Protože je to náročné a zrovna výstavba jsou poměrně velké projekty, tedy investiční, a ani tam se ty žádosti směrem dotačními tituly nedají takto jednoduše zpracovávat.

Proto my jsme o tu přímou pomoc a podporujeme i tu senátní verzi z toho důvodu, že skutečně tohle není otázka toho, aby jednotliví ministři vystupovali na tiskovkách s různými marketingovými hesly Pětadvacítka, výstavba a hnutí ANO dělalo tady skrze své ministry - nebo někteří tedy nejsou členy hnutí - velkou šou, aby potom složitě administrativně vracelo peníze. Protože o nic jiného než o ty tiskovky a o tu prezentaci ministrů vlády Andreje Babiše nejde.

A druhá věc, a omluvte mě, navážu možná i na nějaké předřečníky. Já jsem v životě nevěřil, že se jako relativně ještě mladý člověk, který má rád legraci a který není žádný suchar, budu ze své pozice snažit dovychovat trochu pana premiéra České republiky, v tuto chvíli tedy pana premiéra Babiše. Já zvládnu, když je někdo dobrý řečník a má dobrou formu. Anebo není dobrý řečník, ale ta jeho řeč má nějaký obsah. Jedno nás pobaví, druhé nás poučí. Já jsem u pana premiéra tedy neviděl ani formu, ani obsah.

Nechápu, jak se premiér České republiky zde může jako ležérně, jako někde v hospodě, opřít o stůl a takhle si tady s poslancema povídat, házet tady nesmysly, tu nakopnout Prahu, tu nakopnout nějakého starostu. Já jsem přemýšlel - já jsem se tady minule trošku zastával pana Ferjenčíka, protože to chování ministrů vlády Andreje Babiše tady zažíváme poměrně často. Vy máte nějaké speciální kurzy na to, trénujete to nějakým způsobem? Já říkám ten obsah, dobře. Ale prostě nechápu, jak premiér může k poslancům mluvit tímto způsobem, hrát si tady na jakéhosi hochštaplera.

Jednak to jsou tedy peníze daňových poplatníků. To nefutruje vláda. I peníze na krajích, i peníze v obcích. To vydělali občané a firmy v České republice. Prosím vás, pane premiére, chovejte se v té Poslanecké sněmovně - i když tady nechcete vystupovat - alespoň slušně, zachovejte tu formu. A mě fakt zaráží, že to musím říkat zrovna já. Ale já jsem neviděl, že by tady někdo šel do takovéhle roviny prostě žoviálnosti a urážlivého chování. To je nepředstavitelný! (Potlesk z řad poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení předsedkyni TOP 09 paní poslankyni Adamovou Pekarovou a připraví se pan poslanec Vít Rakušan. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Možná jenom na předřečníka navážu, že i ten obsah tedy dosti konkuroval jistému Milouši Jakešovi. Alespoň mně to tedy připomínalo docela jasně. A já bych také na tu demagogii, která tady zazněla z úst pana premiéra, chtěla reagovat i samotnou výzvou, společnou výzvou vládě, kterou jste určitě obdržel, pane premiére, kde spolu s vámi tady citovaným primátorem Prahy panem Hřibem je tam připodepsán i hejtman za hnutí ANO. Je to tedy pan Bohumil Šimek. Tak tomu to běžte také vysvětlit tou formou, jakou jste to tady popisoval nám a kde jste totálně smíchal, co smíchat šlo, hrušky s jabkama, a ještě jste na to nasadil tu aroganci, která z vás doslova kypěla.

Myslím, že si to nezaslouží nejenom zastupitelé obcí, starostové, všichni ti, kteří se věnují komunální politice, ale zejména si to nezaslouží občané všech obcí a krajů, na které tady to, co tady předvádíte, dopadne zejména. To oni nebudou moci posílat děti do těch opravených škol, oni nebudou moci chodit po opravených chodnících. A ti živnostníci a firmy, kteří by díky těm investicím získali práci, ji nezískají. Běžte to takto vysvětlit. Jednoduše, prostě takhle to bude, takhle to dopadne.

Pokud tady skutečně nepřijdete s konkrétní kompenzací, která půjde všem bez ohledu ne na to, jak vy se vyspíte nebo jak se vám kdo zalíbí, nebo kdo je právě vám lépe nakloněn, nebo kdo více zaleze do jedné části těla, ale ten, kde skutečně o ty peníze přijde, by je měl taky získat. A ne že tady budete předvádět tuto neskutečnou aroganci.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A nyní požádám o vystoupení předsedu STAN Víta Rakušana a připraví se pan premiér Andrej Babiš. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji, pane místopředsedo. Já to opravdu zkusím velmi jednoduše.

Vy jste nám nejdříve vzkázal, pane premiére, že my jsme těmi profesionálními řečníky. No, vy jste prokázal, že profesionálním řečníkem určitě nejste. Ale ukázal jste nám - a to nám prokazujete už delší dobu - že jste profesionálním demagogem, pravděpodobně s panem Prchalem na mobilním telefonu, a to se vám daří opravdu dobře.

Ale vy jste nám ještě prokázal, že nejste ani profesionálním premiérem. Vy tomu vůbec nerozumíte. Anebo to předstíráte, že tomu nerozumíte. A já tady teď zkusím apelovat na vaše stranické kolegy, pokud se nebudou bát vaší autority, aby vám starostové a hejtmani vysvětlili, co jsou příjmy města a obcí a s čím města a obce hospodaříme. Já jsem bývalý kantor a bývalý starosta, tak to zkusím hodně názorně a didakticky.

Jsou dvě hromádky. Jedna ta hromádka jsou sdílené daně, ty příjmy, které nám náleží ze zákona. Z té hromádky my si investujeme v těch městech - protože máme samosprávu - to, co zinvestovat chceme, to, co jsme slíbili našim voličům, na co jsme v našich programech vyhráli volby. A to jsou ty peníze, na které vy nám chcete sáhnout.

A potom je druhá hromádka, to jsou dotace. Administrativně nesmírně náročné, malé obce to skoro nezvládají. A vy nám zcela nesmyslně říkáte: sáhneme vám na jednu hromádku, abychom vám přisypali do druhé hromádky. A ta druhá hromádka je mnohem složitější pro čerpání peněz a v té druhé hromádce vy nám jako vláda řeknete, na co ty peníze máme určit. Protože ty dotační tituly vy na něco vypíšete. A už nám neumožníte, abychom si jako v případě té první hromádečky čerpali a investovali ty peníze do toho, co my uznáme za vhodné.

Já už nevím, jestli to lze vysvětlit jednodušeji. Jestli se vás vaši spolustraníci tak bojí, tak se zeptejte jmenovaného hejtmana Šimka nebo starostů, co tady sedí, nebo hejtmanů, kterých máte dost. Mimochodem hlasování mezi hejtmany - devět ze 14 hejtmanů, včetně například hejtmana za KSČM, říká totéž co my tady ve Sněmovně. Saháte nám na peníze a budete tím vytvářet mnohem větší nerovnosti ve společnosti, než jaké byly doposud. Zastavíte tím lokální investice, zastavíte tím peníze pro lokální živnostníky, zastavíte tím projekty, které mají vydané stavební povolení.

Tady se vůbec nebavíme o školkách pro paní Kovářovou, která nikdy v TOP 09 nebyla, byla vždycky u Starostů a nezávislých. Tady se bavíme o tom, že chceme mít jako města, obce a kraje v České republice peníze, které nám podle zákona přináleží a kdy my se svobodně rozhodneme, kam je budeme investovat, aniž vy byste nám řekli: budete je dávat sem, sem, sem, anebo sem. To je totiž princip administrativně složitých dotací.

A když už si tady berete do pusy ty starosty malých obcí, zajeďte do těch malých obcí a zeptejte se, kolik mají úředníků na to, aby administrovali další dotace. Už administrace těch evropských dotací jim bere valnou většinu jejich pracovního času. A vy jim přidáte další dotace. Propánajána, nechte jim peníze, které jim náleží podle rozpočtového určení daní, oni si s tím poradí, je to jednodušší, a nedávejte jim nějaké nové dotační tituly.

Já nevím, jestli jsem vám to vysvětlil dobře, protože vy v té předchozí řeči jste mluvil o úplně něčem jiném. Marketingově dobrý, Prchal má radost. Ale věcně to nestálo za nic. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku pan poslanec Jan Volný a připraví se pan premiér Andrej Babiš. Prosím máte dvě minuty.

 

Poslanec Jan Volný: Já budu velice stručný. Jenom když jsem tady slyšel pana kolegu, je tady znova apel na to, abychom zrušili dotace pro malé obce, protože to tam nikdo neumí dělat.

Prosím vás, já jsem si vzal slovo jenom proto, že jsem chtěl reagovat na vystoupení pana kolegy Bartoše. Mrzí mě, že ho nechalo chladným - nebo tady nebyl - vystoupení pana kolegy Gazdíka, když více než hlasitým hlasem přímo v extázi tady urážel naše ministryně a předváděl tady naprosto nesmyslné argumenty. To nebyly argumenty, to byla prostě extáze, a tím chtěl něco dokázat. To vás nechalo chladným prostřednictvím pana předsedajícího. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku pan poslanec Václav Klaus, zatím poslední přihlášený na faktickou. Připraven je stále pan premiér. Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty.

 

Poslanec Václav Klaus: Vážené dámy, vážení pánové, já bych řekl naše stanovisko. Já tady sedím v lavici jako oukropeček a čekám, abych mohl občanům snížit daně a zrušit daň z nemovitosti. Vy se tady místo toho tři hodiny nebo pět hodin hádáte o nějakou věc, kdy už každý, kdo hezky mluví, promluvil. Já nejsem pánbůh ani tady učitel Sněmovny, abych hodnotil, kdo mluví hezky a kdo nehezky. Každý sdělil své stanovisko a pak se to podle počtu poslanců nějak rozhodne. Budeme tady zase do půlnoci a jedna pozitivní věc nás čeká, a to je zahájení odstranění daně z nemovitosti. Na to se velice těším. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan premiér Andrej Babiš. Prosím, máte slovo. Potom pan navrhovatel Ondřej Veselý. Jinak další přihlášku zatím nemám. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já se omlouvám panu Klausovi. Já tady nevystupuji často, víte, že sem ani moc nechodím, takže - tak dneska mě to ale baví jako, takže se omlouvám. (Směje se.)

Tak začneme od těch daní. My jsme od roku 2014 snížili daně v rozsahu 140 mld. a pokračujeme dál, daň z nabytí. No, je ten rozdíl mezi vámi a námi v tom, že vy jste něco slibovali, ODS, snížíme daně, DPH jste navyšovali. Vždycky to děláte naopak, i tu superhrubou mzdu. To je takový podvod. Nejdříve rovná daň, potom superhrubá mzda. Takže daň z nabytí, ano, to je určitě důležitá věc, protože novostavby nemají daň z nabytí, nevím proč, a staré stavby ji mají, takže to chceme změnit. No, takže ty daně - nebudu dlouhý - takže jak bylo řečeno, neumím mluvit. Pan učitel, pan Rakušan, říká, že neumím. No tak to všichni vědí.

A nejsem profesionál. To je pravda. Já nejsem v politice za peníze, posílám všechno samoživitelkám. No a tu školku, no - tu školku vlastně jsem organizoval pro pana Farského v Semilech. Tam budou mít krásnou školku za 90 milionů, myslím, jsme to organizovali. Teďka organizujeme Drahelčice, paní Kovářová. Tam budu mít za 60. A ještě teďka starostka, ona má pět dětí a chtěla, aby aspoň jedno dítě šlo do tý školky, tak to poslední, to se asi povede. A školu. Takže to všechno děláme.

No a ještě jsem zapomněl říci, že když byla ta krize a když tady tak bojujete za tu samosprávu, tak proč jste v roce 2011 jim vzali příspěvek na výkon státní správy o 16,5 %, o 1,9 mld.? My jsme ten příspěvek navyšovali. V roce 2017 9 %, 2018 5 %, 2019 10 %, pět, 2,7 mld. jsme dali navíc. No.

Takže já nevím, koho - já jsem nikoho neurážel, já se omlouvám. Já neumím mluvit, to všichni říkáte, já zase možná umím jiné věci na rozdíl od vás, takže to mluvení mi asi nejde, mluvím tak, jak jsem se to naučil.

Škoda, že pan Bartoš se nevyjádřil k tomu obchvatu Prahy, že proč ten váš primátor, když má 79 mld., blokuje obchvat Prahy. Vážený občane, blokuje primátor Prahy obchvat Prahy. A dělá všechno pro to, aby ten obchvat nebyl. No.

A pane předsedo Stanjuro, tak já teďka jsem to pochopil, jak to chcete, já jsem si to spočítal. Rozumím tomu, že Praha, Brno, Ostrava, Plzeň mají 2 150 000 obyvatel. Tyhle čtyři města mají na účtě 94 mld. a vy jim teďka chcete ještě dát více než 2 mld. Super. Takže vlastně - a ty malinký, ty nedostanou nic. Takže vlastně ty největší mají na účtech peníze, proč neinvestují, nevím, Praha, obchvat Prahy, a vlastně teďka jste to propočítal podle obyvatel, takže ty, který to de facto nepotřebujou, tak ty peníze dostanou, takže teďka tomu rozumím, že těch 10 mld., o které se přišlo tím, že - vy vlastně říkáte, že nemáme dávat tomu OSVČ, těm živnostníkům ty peníze, že jim to nedáme, protože zkrátka oni jsou taky daňoví poplatníci a taky jim to jenom vracíme, takže teďka tomu rozumím, že podle obyvatel by to bylo, ty největší města, který mají ty největší koeficienty, tak by dostaly 2,2 mld. a ty ostatní asi ne.

No tak já si myslím, že by bylo spravedlivější, abychom zůstali u toho pozměňováku, a já vám tady říkám, že my ty peníze samozřejmě dodáme, kromě dotací, ano. Takže už se opakuju, tak snad jsem to už vysvětlil, já jsem váš propočet pochopil, takže to určitě bereme na vědomí, ale my to takhle nechceme a my to chceme určitě podpořit, právě ty nejmenší, kteří to nemají.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní udělám trošku rekapitulaci, protože nevidíte na tabuli. Mám tady šest faktických poznámek. Přečtu pořadí, aby se poslanci zorientovali, kdo kdy přijde na řadu: paní poslankyně Kovářová, Fiala, Martínek, Stanjura, Čižinský, Onderka. Nyní požádám o vystoupení na faktickou poznámku paní poslankyni Věru Kovářovou a připraví se místopředseda Sněmovny Petr Fiala. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dovolte, abych zareagovala na vystoupení pana premiéra, který neustále opakuje, jak zařizoval peníze na školku v Semilech. Jak jste to, pane premiére, mohl zařídit? Vždyť tato školka byla financována z fondů Evropské unie. To jste tedy mluvil do hodnocení Komise a výběrové komise?

A pro pana poslance Volného, který se tady rozčiloval na pana Gazdíka. Tak takhle se to dělá. A v přímém přenosu. Dělá to váš premiér, prostřednictvím pana předsedajícího, a pan premiér je v hlavní roli, takže si potom ty špatné poznámky vůči kolegům, kteří svým způsobem mají pravdu, protože pan premiér nám to tady potvrdí, odpusťte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí na faktickou poznámku místopředseda Sněmovny Petr Fiala a připraví se pan poslanec Tomáš Martínek. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ona je to, vážený pane premiére, pořád stejná řečnická figura, to znamená, když se máte bavit o něčem, co dělá vaše vláda a co je potřeba udělat teď, tak se obracíte do minulosti. Já vážně přemýšlím, že uspořádám někde na akademické půdě nějaký seminář, kde se budeme zabývat historií české politiky v letech 2008 až 2013. Tam vás pozvu, protože tam budete určitě vystupovat s velmi zajímavým projevem. Ale ta historie, ke které se tady pořád vracíte, ta občanům, kteří teď řeší problémy s koronavirovou krizí, obcím a krajům, ta jim prostě vůbec nepomůže.

A vy nejste historik, vy jste - a možná amatérsky, a to já nezpochybňuji a třeba jste v tom výborný - ale vy jste předseda české vlády a máte tady nabízet řešení, a to nenabízíte. A my vás tady tři a půl hodiny tlačíme k tomu, abyste nějaké řešení řekl, abyste za vládu přislíbil, že obce a kraje dostanou peníze a že to budou peníze, které budou sloužit lidem, protože obce budou schopny lépe než vy ve vašem osmibilionovém investičním seznamu obcí, budou lépe a účinněji schopny ty peníze utratit na investice, které opravdu budou sloužit lidem. Ale to se od vás nedočkáme.

A uvedu jeden příklad, jak ta vaše demagogie vypadá. Superhrubá mzda. Všichni to viděli. Viděla to obrovská spousta lidí, když jsme byli spolu v Otázkách Václava Moravce. Já jsem vám nabízel podanou ruku a smlouvu, ať se zavážeme, že tento rok společně zrušíme superhrubou mzdu. Máme na to dost hlasů. A co jste vy udělal? No prostě jste to odmítl. Tak nám tady nevykládejte pohádky a radši slibte jako předseda vlády, že něco uděláte pro obce a kraje, což znamená pro občany.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já přečtu jednu omluvu. Paní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová se omlouvá mezi 19.30 a 23. hodinou do konce dnešního jednání, což tedy může být až do půlnoci, z rodinných důvodů.

Nyní pan poslanec Tomáš Martínek a připraví se předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Máte slovo, prosím.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážený pane premiére, já bych vás chtěl prostřednictvím pana předsedajícího požádat, abyste při svém vystoupení alespoň tady na půdě Sněmovny nelhal. Jestli jste poslouchal návrh, který jsme tu citovali, tak tam je jasně řečeno 1 100 na obyvatele obce, 600 na obyvatele kraje, na každého obyvatele kraje. Takže pokud tady říkáte, že malí nedostanou nic, tak to není pravda. Dostanou všichni, naopak všichni stejně, je to podle mě absolutně férové. A naopak ti malí dostanou víc než standardně, protože je to oproti RUD výrazně výhodnější i pro ty malé obce, nezvýhodňuje to nikoho.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní vystoupí předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a připraví se pan poslanec Jan Čižinský. Tak prosím, pane předsedo, máte slovo, dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak jsem rád, že po čtyřech hodinách pan premiér pochopil ten návrh 1 000 korun na hlavu, takže už to říkal pan poslanec Martínek, to znamená, pro ty malé obce by bylo přes 8 miliard podle počtu obyvatel. A ti starostové měst to nezávidí. Podle mě nebudou ukazovat na vedlejšího starostu, který má o 300 obyvatel větší obec, že dostal o 300 tisíc korun více.

Ale pan premiér vystupuje, jako by do té vlády přišel včera. - Ty koeficienty v RUD, to je hrozné, nespravedlivé! - Jak dlouho má hnutí ANO Ministerstvo financí, které má v gesci RUD? Sedm let, pane premiére! Co jste udělal s koeficienty RUD? Nic! Ani vy, ani pan ministr Pilný, ani paní ministryně Schillerová. Neudělali jste vůbec nic. Tak bych mohl pokračovat se vším, co tady kritizujete. Zrušení daně z nabytí nemovitosti. Pětkrát bylo stanovisko vlády nesouhlas, proti, nesouhlas, ostrý nesouhlas, abychom dneska - klíčovým bodem - říkal pan poslanec Chvojka - dneska to musíme projednat! Taky jste neudělali nic. Pět let. Tak bych mohl pokračovat.

Tak těch 10,5 miliardy prostě pošlete, anebo řekněte, a to je taky politický postoj, že to nedáte těm městům a obcím! Ale vy se jen vykrucujete. Vy to reálně nechcete poslat. Protože kdybyste to chtěli poslat, tak to uděláte příští týden! Anebo připravíme společně zákon o kompenzačním bonusu obcím, kterým se bude kompenzovat výpadek díky kompenzačnímu bonusu OSVČ či malým s. r. o. Už ten název říká, jak je to absurdní. Ale vy nás do toho tlačíte. Kolegové v Senátu už to vlastně připravili a do měsíce ten návrh zákona máme tady. Tak nemusíme dělat nový zákon, můžeme to řešit velmi rychle exekutivně rozhodnutím vlády. A pokud se vám, pane premiére, nelíbí koeficienty v RUD, já předtím varuju, ale pokud se vám nelíbí, tak už něco po těch sedmi letech udělejte s těmi koeficienty! Jinak o tom mlčte.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní požádám o vystoupení pana poslance Jana Čižinského a jako poslední se připraví pan poslanec Roman Onderka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Z úst premiéra tady zazněla ohledně Prahy lež a je potřeba na to upozornit. Takže chci Sněmovnu uklidnit, že to není tak, že někdo v Praze blokuje okruh, že to je přesně naopak. Pan náměstek pro dopravu Adam Šajner, jeden z nejlepších manažerů, který měl dopravu kdy v Praze na starosti. Okruh probíhá. Pokud pan premiér bude chtít, nebo někdo z vlády, tak se může u pana náměstka objednat, on mu to všechno ukáže. Takže bylo by skutečně velmi smutné, kdyby tady takové lži, že někdo v Praze okruh blokuje, zaznívaly.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak a jako poslední vystoupí pan poslanec Roman Onderka a připraví se pan poslanec Ondřej Veselý. Tak prosím.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, už asi podruhé tady říkáte, jaké ta velká města v České republice mají miliardy na svých účtech, jak ty malé obce mají málo peněz. No možná ono to bude asi tím, že v těch velkých městech žije trošku více občanů než v těch malých. Možná to bude asi tím, že v těch velkých městech zajišťují zaměstnanost, sportovní vyžití, kulturní vyžití, zdravotnictví a školství, které svým způsobem částečně supluje buď kraje, anebo stát. Možná vám uniklo, že třeba druhé největší město v České republice, i když s oblibou říkávám to největší, Pražáci mně odpustí, protože Praha je v tom systému kraje, zajišťuje i tu zdravotní péči, protože je vlastníkem zdravotnického zařízení, protože Brno je vlastníkem několika kulturních zařízení, jako jsou muzea a divadla, protože město Brno je zřizovatelem např. příspěvkových zařízení a předškolních a školních zařízení. A z tohoto pohledu je potřeba se na to dívat. A vyvíjet zde nějakou náladu v tom, že by zde měla být určitá závist nebo nerovnost mezi občany malých a velkých obcí, před tím bych velmi varoval. Možná můžeme rozdělovat občany v České republice politikou, svým názorem, který máme na život a na dění na té naší matičce Zemi, ale určitě ne v tom, jaké dostávají peníze a kdo tyto peníze čerpá. Až někdy přijedete do Brna do divadla a sednete si do divadla na jakékoli sedadlo v jakémkoli divadle, které zřizuje město Brno, tak si vzpomeňte na má slova. Na tom sedadle totiž je tisíc korun dotace statutárního města Brna. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav Kalousek, zatím poslední faktická. A poté se tedy připraví v obecné rozpravě s řádnou přihláškou pan poslanec Ondřej Veselý. Tak prosím, máte dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vážený pane kolego, pane poslanče Romane Onderko prostřednictvím pana předsedajícího, přiznám se, že mě rozesmála vaše představa, jak si pan premiér sedá na sedadlo v divadle. Ale o tom jsem mluvit nechtěl. Chtěl jsem říct, že souhlasím s vaším vystoupením a že ty nehoráznosti, které tady pan premiér říká, ale především uvádí ve společenskou realitu, může uvádět ve společenskou realitu, protože má vaši podporu. Tak mu tu podporu odepřete a snad tady začne vládnout konečně někdo rozumnější.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní mi naskočily další dvě faktické poznámky. Takže pan poslanec Stanislav Blaha a pan poslanec Patrik Nacher. Takže pan poslanec Stanislav Blaha, máte dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Děkuji, pane předsedající. Už tady dlouho bojuji s takovým pokušením a nemohl jsem se tomu nakonec ubránit, abych nepoložil panu premiérovi otázku. Mě velmi zajímá, pane premiére, co považujete za spravedlivého v tom, že podpoříte obce do 3 tisíc obyvatel a všechny ostatní ne. Já v tom žádnou spravedlnost nevidím a popíšu vám to na takovém klasickém případu.

Jsem starostou města Uherské Hradiště, které má 25 tisíc obyvatel. A my mimo jiné kromě toho, že v mnoha směrech plníme i regionální funkci, protože máme velkou spádovou oblast, zřizujeme Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Převzali jsme ho po zániku okresních úřadů v roce 2003 a 25tisícové město dnes své příspěvkové organizaci, která má významně regionální charakter, dotuje její rozpočet částkou už přesahující 30 milionů korun. Proč jsme to udělali v roce 2003? Je to přece šílenství, aby tak malé město zřizovalo stálou kamennou divadelní scénu. No protože jsme měli příslib od státu, že nám to bude dokrývat ze státního rozpočtu. Stát na to časem zapomněl a já každý rok bojuji o to, aby někdo našemu městu pomohl. Ztrácím 30 milionů, teď mám díky kompenzačnímu bonusu přijít o dalších 20 milionů, to už je 50 milionů, které budou chybět v investicích. A vy nám tady budete povídat, že spravedlivé je podpořit obce do 3 tisíc obyvatel. To považujete za spravedlivé? Já tedy ne. A žádám od vás reakci na tento můj výstup, abych od vás slyšel odpověď, kde je teda ta spravedlnost a jestli stát je vůbec schopen našem městu v tom pomoct, protože když se obracím na kraj, řeknou - no, to jste blázni, že to financujete, ale my vám v tom nepomůžeme, obraťte se na stát. Ministerstvo kultury v tomto směru neudělalo vůbec nic a já prostě každoročně bojuju o to, abych vrátil zpátky městu Uherské Hradiště v rozpočtu 30 milionů. A je to prostě marný boj, je to boj s větrnými mlýny (upozornění na čas), a vy tady budete povídat něco o 3 tisících a menších městech. To prostě nejde.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí na faktickou poznámku pan poslanec Patrik Nacher a připraví se pan poslanec Martin Baxa. Dvě přihlášky tady mám zatím. Tak prosím. Dvě minuty. (Velký hluk v sále.)

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, pěkný večer. Já jsem nechtěl hovořit v tomto bodě, se přiznám, ale trochu mě nadzvedl kolega Čižinský, on to asi čekal, když řekl, že Adam Šajner je nejlepší manažer. Tak já bych řekl, že zatím nejviditelnější věcí je takové neortodoxní zavření Smetanova nábřeží, a jak jsem se dneska dozvěděl, namalování cyklopruhu na D5 u sjezdu z Rozvadovské spojky. Takže já tu výzvu beru a na nejbližším zastupitelstvu si rád poslechnu, co tato koalice v Praze udělala pro ten městský okruh a jakým způsobem participuje na tom vnějším pražském. Já děkuji panu kolegovi Čižinskému a doufám, že to podpoří stejně tak agilně, jako mluví tady, i na pražském zastupitelstvu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Martin Baxa, zatím poslední přihláška na faktickou, takže pak se připraví a stále je připravený pan navrhovatel Ondřej Veselý. Prosím.

 

Poslanec Martin Baxa: Vážený pane místopředsedo, během dnešní odpolední rozpravy tady myslím dvakrát nebo třikrát také zaznělo jméno mého města, kde jsem primátorem města Plzně, a beru jako takový folklór, ale folklór nehezký, veřejné rozpravy v naší zemi to, když se bavíme o rozpočtovém určení daní, že se staví proti sobě velcí a menší, že se proti sobě staví ta velká města, města střední a obce. Bylo to tady tak odjakživa, novela zákona o rozpočtovém určení daní ty disparity trochu vyřešila.

Ale musím, pane premiére, teď reagovat na to, co jste zmínil ve svém posledním příspěvku, kde jste mluvil o tom, že máme, ta velká města, takzvaně miliardy na účtech a že neinvestujeme. Pane premiére, vy si vždycky zakládáte na tom, že říkáte, jaký máte přehled o tom, co se děje, šermujete čísly, uvádíte konkrétní data, tak vám tady chci říct, že jste tady řekl jasnou lež. Prostě naše města žádné - předpokládám, že kolegové mi to potvrdí, anebo když ne kolegové, tak to řeknu alespoň za město Plzeň - my žádné takzvaně volné miliardy na účtech nemáme, a to, pane premiére, proto, že naše město odjakživa rok co rok investuje. A mimo jiné, pane premiére, investujeme do infrastruktury, kterou nutně potřebují právě všichni ti, kteří do našeho města, stejně jako do všech těch velkých měst, jezdí. Stavíme velkou vozovnu dopravního podniku, kterou každý den využívají stovky tisíc lidí, kteří se pohybují po našem městě, nejenom občané města Plzně, ale i ti, kteří přijíždějí za prací, studenti univerzit, studenti středních škol. Investujeme do naší vodárny, která zásobuje vodou široké okolí, a tak dále.

Možná, pane premiére, nevíte tyto konkrétní investice, ale co byste určitě vědět měl, je, jakým způsobem velká města fungují, jak fungují městské aglomerace, a nevykládejte tady to, že velká města jenom berou peníze a nic nedělají, zatímco ty malé obce peníze nemají. (Předsedající upozorňuje na čas.) Já malým obcím peníze přeji, jsou důležité, ale chci říct, že bez infrastruktury velkých měst bychom dobře fungovat nemohli.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy vystoupí pan navrhovatel Ondřej Veselý. Jste se dočkal, hodinku, dvě. Prosím. Zatím jste poslední vystupující. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji, pane předsedající. Já toho využiji, pokud budu poslední, jako závěrečného slova.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Závěrečné slovo ještě dostanete.

 

Poslanec Ondřej Veselý: To je jasné, ale abych potom třeba už nemusel vystupovat.

Řekl bych, že debata byla plodná. Samozřejmě jsou tady velké rozpory, nicméně v čem se shodujeme, je to, že chceme pomáhat jak OSVČ a malým s. r. o. v rámci kompenzačního bonusu, tak zároveň chceme pomoct obcím, městům a krajům, aby nepřišly o prostředky, které nutně potřebují pro svůj rozvoj a investice. Z tohoto důvodu padala různá usnesení. Já si to dovolím trochu zkomplikovat tím, že načtu i svoje usnesení, které podporují mí kolegové, se kterými jsme vlastně ten bod dnes navrhovali.

Takže navrhuji, aby bylo přijato usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby do 30. 6. 2020 připravila návrh na jednorázovou kompenzaci za snížení daňových příjmů obcí a krajů v důsledku výplaty kompenzačního bonusu, a to ve výši minimálně 10 mld. korun pro obce a minimálně 6 mld. korun pro kraje". Takže tolik náš návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se rozhlédnu po sále, zdali je ještě nějaký zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Nyní se táži, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan navrhovatel? Nemáte zájem. Pan zpravodaj? Nemáte zájem. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné, do které mám přihlášené tři poslance. Jako první vystoupí pan poslanec Tomáš Martínek a připraví se pan poslanec Martin Kupka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já bych chtěl jenom ještě jednou načíst usnesení, které jsem odůvodňoval v obecné rozpravě, a to: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 30. 6. 2020 připravila návrh jednorázového opatření pro rok 2020, které samosprávám poskytne jednorázovou finanční kompenzaci za ztrátu příjmů, která je způsobena kompenzačním bonusem, a to minimálně ve výši 1 100 korun obci a 600 korun kraji za každého obyvatele."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Martina Kupku. Nicméně v pořadí tady nevidím také paní poslankyni Vostrou, ale já bych vás požádal, abyste se přihlásila k usnesení v podrobné rozpravě, aby vám to nepropadlo. Prosím, poslanče.

 

Poslanec Martin Kupka: Já si dovoluji navrhnout a načíst usnesení, o kterém jsme už mluvili, které jsme zdůvodňovali: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 3. června připravila návrh jednorázového opatření pro rok 2020, které samosprávám poskytne jednorázovou finanční kompenzaci za ztrátu příjmů, která je způsobena kompenzačním bonusem, a to minimálně ve výši 1 000 korun obci a 400 korun kraji za každého obyvatele pro financování investic a údržby majetku".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Předejte prosím panu zpravodaji usnesení, ať víme, o čem budeme hlasovat. Nyní vystoupí pan poslanec Ondřej Veselý.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo. Já odkazuji na svoje usnesení, ale protože bylo relativně nové, tak ho přečtu ještě jednou: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby do 30. 6. 2020 připravila návrh na jednorázovou kompenzaci za snížení daňových příjmů obcí a krajů v důsledku výplaty kompenzačního bonusu, a to ve výši minimálně 10 mld. korun pro obce a minimálně 6 mld. korun pro kraje".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám paní poslankyni Miloslavu Vostrou.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte i mně, abych se přihlásila k návrhu usnesení, který jsem tady četla v obecné rozpravě. Ale protože už uběhla nějaká doba, tak dovolte, abych ho také zopakovala.

Ten návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu o předložení

A. návrhu řešení výpadku příjmů ze sdílených daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 u obcí do 3 000 obyvatel;

B. návrhu finančního zajištění investičních akcí obcí a krajů v letech 2020 a 2021 v souvislosti s výpadkem daňových příjmů minimálně v rozsahu 15 mld. korun, a to v termínu do 16. 6. 2020".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy v podrobné rozpravě už další přihlášku nemám, nicméně jenom upozorním, že pan předseda Stanjura bude muset trošku revokovat svůj procedurální návrh, protože jste navrhoval pořadí tří usnesení, ale ona jsou čtyři. Tak jenom na to upozorňuji, že to stejně budete potom muset říct znovu. Já teď ukončím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě. Zájem nemáte. A nyní mě předseda klubu ČSSD poslanec Chvojka informoval, že tady bude žádost o pauzu.

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezký večer, kolegyně a kolegové. Já bych chtěl poprosit o pauzu na klub v délce patnácti minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vaší žádosti vyhovím a sejdeme se tady ve 20.12 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 19.57 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 20.12 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vypršel čas určený pro přestávku. (Gong.) Všechny jsem vás svolal do sálu, protože jsme ukončili jak podrobnou rozpravu, tak proběhla možnost pro závěrečná slova, takže nyní budeme muset pokračovat návrhem procedury.

Poprosil bych kolegy, aby uvolnili místo u řečnické pultíku, jinak nebudeme moci pokračovat. (Všude stojí hloučky poslanců, největší shluk je okolo premiéra před vládní lavicí.) Prosím, pánové. Pane vicepremiére. Pane předsedo. Prosím o uvolnění místa u řečnického pultíku. (Předsedající zvoní zvoncem.) Anebo si prosím požádejte o delší pauzu. (Hlouček u řečniště se rozpouští.) Děkuji.

Pane zpravodaji, chtěl bych vás požádat, abyste nás seznámil s návrhem procedury k tomuto bodu hlasování.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Během podrobné rozpravy byly předneseny čtyři návrhy usnesení, přičemž bych navrhl hlasovat o nich postupně v pořadí, v jakém byly předneseny, s tím, že pokud bude přijat některý z návrhů usnesení, tak vylučuje hlasování o následujících.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Myslím, že to je procedura jednoduchá a jasná. Poprosím ještě o pořadí, v jakém byly načteny.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Ano, abych připomněl to pořadí. Tak první byl návrh zpravodaje - pan poslanec Martínek. Jako druhý bychom hlasovali návrh usnesení pana poslance Kupky. Jako třetí bychom hlasovali návrh pana poslance Veselého. A jako čtvrtý bychom hlasovali o návrhu paní Vostré. S tím, že pokud by byl vždy přijat některý z návrhů dřívějších, tak by se o dalším již nehlasovalo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Teď je procedura myslím úplně jasná. Je zde žádost o odhlášení, takže vás všechny ještě odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Až se nám počet přihlášených ustálí, budeme hlasovat o proceduře. Vypadá to, že se nám počet přihlášených ustálil.

Pan předseda Chvojka chce ještě něco sdělit? (Ano.) K proceduře? Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jen jsem se chtěl zeptat, jestli jsem slyšel dobře, protože jsem tam ještě něco řešil s kolegy, že nemůžeme potom hlasovat ty dvě poslední procedury, nebo hlasování, to znamená, když projde třetí, tak už se nehlasuje čtvrté. Nebo jak to přesně je? Můžu požádat, abyste to zopakoval?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já jsem to pochopil tak, že budeme hlasovat o těch návrzích postupně, jak byly předneseny, a pokud kterýkoli z nich schválíme, tak v ten moment už nebudeme hlasovat o tom zbytku.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já jsem to tak navrhoval. Pokud se domníváte, že se nevylučují, tak... (Mnoho reakcí z pléna. Poslankyně Valachová: Třetí a čtvrté se nevylučují.) Tak já klidně jsem schopen upgradovat návrh procedury tak, že by se vylučovaly jenom ty návrhy jedna, dva a tři, a s tím, že o čtvrtém návrhu se bude hlasovat i tak.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, takže je tady pozměněná procedura, která by zněla tak, že hlasujeme návrhy v pořadí Martínek, Kupka, Veselý, Vostrá, přičemž se předpokládá, že návrhy jedna až tři se mezi sebou vylučují, to znamená, pokud kterýkoli z nich bude schválen, tak o těch dalších již nehlasujeme, nicméně o návrhu paní poslankyně Vostré budeme hlasovat v každém případě, jestli jsem to řekl správně. Pokud proti tomu již není námitek, tak bychom tuto proceduru hlasovali.

Zahajuji hlasování číslo 30. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 30 je přihlášeno 189 poslanců a poslankyň, pro 189, proti nikdo. Jednomyslná shoda.

 

Prosím pana zpravodaje o přednášení jednotlivých návrhů a budeme postupně hlasovat.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Jako první tu máme návrh zpravodaje - poslanec Martínek. "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 30. 6. 2020 připravila návrh jednorázového opatření pro rok 2020, které samosprávám poskytne jednorázovou finanční kompenzaci za ztrátu příjmů, která je způsobena kompenzačním bonusem, a to minimálně ve výši 1 100 Kč obci a 600 Kč kraji za každého obyvatele."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování číslo 31. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 31 je přihlášeno 189 poslanců a poslankyň, pro 85, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Jako druhý tu je návrh poslance Kupky, který zní: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 3. 6. 2020 připravila návrh jednorázového opatření pro rok 2020, které samosprávám poskytne jednorázovou finanční kompenzaci za ztrátu příjmů, která je způsobena kompenzačním bonusem, a to minimálně ve výši 1 000 Kč obci a 400 Kč kraji za každého obyvatele pro financování investic a údržby majetku."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 32 je přihlášeno 189 poslanců a poslankyň, pro 86, proti nikdo. Ani tento návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Další je návrh poslance Veselého. "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby do 30. 6. 2020 připravila návrh na jednorázovou kompenzaci za snížení daňových příjmů obcí a krajů v důsledku výplaty kompenzačního bonusu, a to ve výši minimálně 10 miliard Kč pro obce a minimálně 6 miliard Kč pro kraje."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 33 je přihlášeno 190 poslanců a poslankyň, pro 96, proti nula. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Martínek: A posledním návrhem, který budeme hlasovat, je návrh paní poslankyně Vostré. "Poslanecká sněmovna žádá vládu o předložení

A. návrhu řešení výpadku příjmů ze sdílených daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 u obcí do 3 000 obyvatel;

B. návrhu finančního zajištění investičních akcí obcí a krajů v letech 2020 a 2021 v souvislosti s výpadkem daňových příjmů minimálně v rozsahu 15 miliard Kč."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan předseda Stanjura se hlásí k předchozímu hlasování? K tomuhle. Dobře. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych potřeboval vyjasnit a vysvětlit, o čem to usnesení vlastně je. Je to navíc, chápu to dobře? Je to usnesení, které má kompenzovat výpadek sdílených daní, které je díky sníženým daňovým příjmům republikově - pak to můžeme hlasovat zvlášť, ale nemá to žádnou souvislost s bodem číslo 5. Tak já chápu návrh usnesení. Ale než o tom budeme hlasovat, tak bych byl rád, kdyby předkladatelé nám to zdůvodnili, protože v návrhu usnesení není ani slovo o kompenzačním bonusu a o tom, že obce a kraje se na něm podílejí. Pokud je to navíc, tak já za sebe nemám problém. Pokud předkladatelé chtěli řešit kompenzační bonus, tak to napsali blbě, protože to v tom usnesení prostě není.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane předsedo, já bych nerad otevíral znovu obecnou rozpravu, nicméně dal jsem vám slovo a hlásí se další, takže prosím pana předsedu, ale jenom s přednostním právem.

 

Poslanec Jan Bartošek: Jenom krátce, děkuji. Jestli můžu poprosit upřesnění. Jedná se o těch 14 nebo 16 miliard, co navrhuje sociální demokracie, plus dalších 15 miliard, které navrhuje KSČ? Je to tedy v součtu dohromady 31 miliard? Rozumím tomu dobře? Jenom upřesnit, abychom věděli, o čem hlasujeme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan předseda Kováčik doufám upřesní.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Jednak směrem k předřečníkovi panu kolegovi Bartoškovi prostřednictvím pana předsedajícího. Žádná KSČ tady není, je tady KSČM!

Jednak prosím pěkně, připadá mi velmi neobvyklé a při jiných příležitostech se také i někteří z těch, kteří tady bezprostředně přede mnou mluvili, ohrazují, když uprostřed hlasování se znovu otevírá diskuse a vede se diskuse. Takže můžete vyjádřit hlasováním, ale nemyslím si, že by bylo dobře otevírat diskusi. Ledaže by snad některý z ministrů chtěl vystoupit a otevřel rozpravu znovu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan předseda Stanjura se opět hlásí s přednostním právem. Já budu dobrota sama, ale prosím o stručnost a krátkost!

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: No to mě motivuje k tomu, abych nebyl stručný a krátký! Taková poznámka, pane místopředsedo, je úplně nemístná. Za prvé diskuse není, ale ti, kteří mají přednostní právo, vystoupit mohou podle jednacího řádu.

A mně to fakt není jasné! To není, že bych argumentoval pro nebo proti tomu návrhu, to bych se vracel do diskuse. Já jsem to pochopil úplně přesně jako pan poslanec pan předseda Bartošek, že to je dalších plus 15. My jsme tak odvážní nebyli, ale chtěl jsem se jenom ujistit u předkladatelů, že je to tak myšleno. Protože není to alternativa k tomu, co navrhl pan poslanec Veselý, co jsme před chvílí schválili. To bychom o tom nemohli ani hlasovat, kdyby to byla alternativa. Takže pokud to vládní poslanci chtějí podpořit, tak chci jenom říct, že výsledek projednávání bude lepší, než jsme čekali, bude to plus 31 miliard do rozpočtů měst, obcí a krajů. Tak odvážní jsme zdaleka nebyli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já si dovolím podotknout, že jsme na počátku schválili proceduru na požadavky tady v sále, aby tahle poslední možnost nebyla vnímána jako vylučující se s těmi ostatními. Takže hlasovat určitě budeme. Nevím, jestli pan zpravodaj to chce nějak doplnit. A pokud by to bylo potřeba nějak dál vyjasňovat, tak já bych spíš požádal o přestávku na takové vyjasnění. Děkuji.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Jako zpravodaj to chápu tak, jak to tady bylo řečeno, že to je doplnění bodu 3. Takže asi víme, o čem hlasujeme. Že to je navíc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nevím, jestli se můžeme posunout ke konečnému hlasování a jestli je potřeba znovu přečíst návrh usnesení, nebo jestli si ho všichni pamatují. K hlasování, tak prosím.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já se velice omlouvám, ale zpochybňuji předchozí hlasování číslo 32.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Třicet dva, nebo třicet tři?

 

Poslanec Stanislav Grospič: Předchozí hlasování - zdržel jsem se, a na sjetině mám ano.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Takže jedná se o zpochybnění hlasování číslo 33. Tak budu muset nechat hlasovat o námitce proti hlasování.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s námitkou proti hlasování. Kdo je proti?

hlasování číslo 34 o námitce je přihlášeno 190 poslanců a poslankyň, pro 167, proti 4. Námitka byla schválena.

 

My bychom měli opakovat předchozí hlasování. Takže poprosím pana zpravodaje. Je zde žádost o odhlášení, já vás odhlásím před tímto hlasováním. Přihlaste se prosím znovu svými kartami. Prosím pana zpravodaje, aby nám případně zopakoval návrh usnesení, o kterém teď budeme hlasovat.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Takže ještě jednou tu máme poslanecký návrh pana poslance Veselého: Poslanecká sněmovna Parlamentu... už jsem to četl, asi není nutné opakovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já teď nevím, budu doufat, že sněmovna ví, o čem budeme hlasovat. A zahajuji opakované hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 35 je přihlášeno 189 poslanců a poslankyň, pro 95, proti nikdo. Návrh byl přijat. (Silný potlesk poslanců v pravé části sálu, výkřiky.)

 

Poslanec Tomáš Martínek: A teď bychom tedy hlasovali o poslaneckém návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Mám podezření, že zde ještě bude kontrola hlasování. (Rozruch v levé části sálu.) Dám prostor ke kontrole hlasování. Pan předseda Kalousek s přednostním právem.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, na rozdíl od některých jiných klubů já jsem si ještě dneska nevzal přestávku. Jestli chcete pokračovat v těchto praktikách, může k tomu dojít.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A pan poslanec k hlasování, prosím.

 

Poslanec Jan Richter: Dobrý večer. Já bych chtěl předchozí hlasování zpochybnit z toho důvodu, že kartu jsem zastrčil, ale zde mám enko. A když se podíváte na hlasování předtím, tak jsem se taky zdržel, takže není důvod tady zpochybňovat moji řeč!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nevím, jestli zazněla správně námitka, obávám se, že ne. Pan předseda Kalousek se hlásí, pan předseda Stanjura se hlásil.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane poslanče, asi budete muset ještě dodat, že zpochybňujete hlasování, aby se dalo o námitce hlasovat. Nicméně aniž bych vám chtěl sahat do svědomí, v tomhle sále jsou kamery. (Reakce ze sálu.) Musíte si být opravdu jist, že jste na svém místě byl. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec znovu.

 

Poslanec Jan Richter: Takže jak jsem uvedl na začátku, zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, to je námitka. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem vstřícnost sama, ale nepochopil jsem, proč je zpochybněno hlasování. To jsem fakt nepochopil. A pan poslanec tu byl dvakrát. Já nevěřím tomu, omlouvám se, nevěřím tomu, že mi nefunguje hlasovací zařízení, sedím jako pecka, nedělám nic, a až když mě přijde sprdnout předseda klubu, tak si vzpomenu, že mi to nefungovalo! Tomu fakt nevěřím! Večerníček už byl! (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tomu rozumím, nicméně námitka zazněla. Pan předseda Kalousek ještě.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nezlobte se, já jsem člen mandátového a imunitního výboru. Pokládám to za vážnou věc. Já žádám o třicet minut přestávky a kontroly vizuálního záznamu na kamery, zda byl skutečně pan poslanec na svém místě. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já podle všech zvyklostí této Sněmovny v tuto chvíli vyhovím. Přestávky v průběhu hlasování jsme dělali běžně. Na druhou stranu je pravda, že o námitce se má hlasovat bezprostředně. Nicméně to je vůči rozpravě. Takže vyhlašuji přestávku do 21.00 hodin.

Pan předseda Kalousek ještě upřesní.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane přesedající, já opravdu žádám o ten kamerový záznam!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Přestávka do 21.00 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 20.31 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 21.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas vyhrazený pro kontrolu záznamu proběhl. Já jsem záznam získal a promítl jsem ho všem členům mandátového a imunitního výboru, které jsem sehnal v tu chvíli v sále. Mohu konstatovat ze záznamu, že pan poslanec celou dobu seděl na místě, které má vyhrazené, a případné další komentáře nechám na ostatních členech, kteří viděli záznam. Pan předseda Kalousek to tedy nebyl, ale slovo mu dám. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pan poslanec byl na svém místě. Já se vám omlouvám za půlhodinu, o kterou jsem vás zdržel, ale myslím si, že to je dobrá cena za odstranění pochybností a možné pachuti z toho, že něco nebylo v pořádku. Ale pan poslanec byl na svém místě, viděl jsem to na vlastní oči. (Potlesk všech v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A můžeme tedy pokračovat tam, kde jsme skončili, což je námitka o hlasování, která byla přednesena panem poslancem, protože mu nefungovalo hlasovací zařízení, o které nyní budeme hlasovat.

 

Takže zahajuji hlasování o námitce proti hlasování číslo 35. Ptám se, kdo je pro námitku. Kdo je proti námitce?

Hlasování číslo 36, je přihlášeno 189 poslanců a poslankyň, pro 167, proti nikdo. Námitka byla přijata.

 

Takže budeme podruhé opakovat hlasování o třetím návrhu pana poslance Veselého. A prosím pana zpravodaje, aby ho případně uvedl. Je zde žádost o odhlášení? Tak já vás všechny odhlásím. Přihlaste se, prosím, znovu svými kartami. A prosím pana zpravodaje, aby mezitím připomněl.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Poněvadž už bylo přečteno, tak myslím, že není nutné opakovat. Jedná se o 10 miliard pro obce a 6 miliard pro kraje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To, věřím, stačí. A já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 37, bylo přihlášeno 186 poslanců a poslankyň, pro 90, proti nikdo. Návrh tentokrát nebyl přijat.

 

Pokud nebude další kontrola hlasování, tak bych poprosil další návrh.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Takže jako poslední budeme hlasovat návrh poslankyně Vostré, který zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu o předložení A. návrhu řešení výpadku příjmů ze sdílených daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 u obcí do 3 tisíc obyvatel; B. návrhu finančního zajištění investičních akcí obcí a krajů v letech 2020 a 2021 v souvislosti s výpadkem daňových příjmů minimálně v rozsahu 15 miliard korun.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 38, je přihlášeno 189 poslanců a poslankyň, pro 143, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Já vám děkuji. To byly všechny návrhy, pokud se nemýlím. Já děkuji navrhovateli, děkuji zpravodaji, končím projednávání tohoto bodu.

 

A posuneme se dál v pořadu, což je bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP