Středa 27. května 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

295.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím paní ministryni, aby vám udělala místo u řečnického pultu. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrý den, dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Po delší době se vracíme k volebním bodům, naposledy někdy 11. března jsme volili a dnes jsou tedy připraveny čtyři volební body. Než vás s nimi seznámím, tak moc a moc vás prosím o pozornost i k realizaci provedení těch voleb ve Státních aktech, a to z bezpečnostních důvodů. My jsme se rozhodli, že dobu pro vydávání volebních lístků nadstandardně zhruba dvojnásobně prodloužíme, abyste se nemuseli zbytečně shlukovat ve Státních aktech v úzké frontě v nějaké větší koncentraci. Z bezpečnostních důvodů nejen pro vás, kteří volíte, ale i pro aparát Poslanecké sněmovny, pro ty, kteří se na volbách podílejí, a samozřejmě i členové kolegové a kolegyně z volební komise, tak i z našeho pohledu vás prosím, abyste dodrželi přiměřené rozestupy mezi sebou při výdeji hlasovacích lístků, abyste tam pro jistotu raději použili roušku.

A asi to nejdůležitější - nebudou tam tužky, přineste si k urnám každý svoji tužku, nebudeme je tam nechávat tak, jak jste na to zvyklí. Pro vaše případné použití bude při odchodu z volební místnosti možné použít dezinfekční gel. Samozřejmě i sdělení členům volební komise, pak pro to sčítání lístků budeme mít připravené rukavice a zmíněnou dezinfekci. Tolik k organizaci voleb. Prosím tedy o pochopení.

Nyní k samotným volbám. Prvním bodem je návrh na změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Lhůta byla vyhlášena do 21. dubna do 12 hodin. Byl podán pouze jeden návrh, a to ze strany poslaneckého klubu SPD do kontrolního výboru. Kolegové z SPD pak 26. května po lhůtě poslali nový dopis, kde ten návrh upravili. Došlo tam k jedné relativně drobné změně. My jsme to diskutovali ve volební komisi, a abychom nemuseli vyhlašovat novou lhůtu, tak jsme formou per rollam revokovali původní usnesení a přijali nové číslo 158.

Velmi jednoduché, jedna rezignace v rámci klubu SPD, paní poslankyně Lucie Šafránková z kontrolního výboru, a nová nominace do kontrolního výboru, Jaroslav Foldyna.

Volební komise standardně v tomto případě navrhuje hlasování veřejné pomocí aklamací. Bude jedno hlasování o rezignaci, jedno hlasování o nominaci. Prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Budeme tedy hlasovat, jak navrhl pan předseda volební komise.

 

Nejprve budeme hlasovat o rezignaci. Na hlasování jsme připraveni.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 52, přihlášeno 189 poslanců, pro 151, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o nominaci, jak nás s ní seznámil pan předseda.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 53, přihlášeno 189 poslanců, pro 156. I tento návrh jsme přijali. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP