Středa 27. května 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

297.
Návrh na volbu členů Rady České televize

Zde je situace podobná. Pan předseda Martin Kolovratník má slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V České televizi jsme obsazovali, resp. ještě obsazujeme, tři místa. 11. března jsme tři místa zvolili. Byl to Roman Bradáč, Pavel Kysilka a Jiří Šlégr. Nyní zbývá provést druhé kolo této volby. Budeme dovolovat tři zbývající místa.

V souladu s jednacím a volebním řádem Sněmovny postupuje do posledního kola dvojnásobek počtu neobsazených míst, takže budeme vybírat ze šesti kandidátů. Do druhého kola postoupili: Ivan Douda se 49 hlasy, Zdeněk Holý s 53 hlasy, Michal Klíma s 57, Hana Lipovská s 83, Pavel Matocha se 77 hlasy a pan Lubomír Veselý s 53 hlasy z prvního kola. Ještě jednou zopakuji, ze šesti kandidátů vybíráme tři.

I zde je druhé kolo, takže prosím o přerušení tohoto bodu a otevření dalšího.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Rozprava se sice nevede, ale s přednostním právem se přihlásil pan předseda Jakub Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl připomenout věc, kterou už všichni víme, že Radu České televize volíme tak, aby v ní byly zastoupeny všechny významné politické, sociální a kulturní proudy. My jsme se snažili o jednání s vládní koalicí, tak aby se nám podařilo tento cíl naplnit, bohužel ta vyjednávání nebyla úspěšná a nepodařilo se nám dosáhnout shody v tom, aby ty proudy, které respektují názory poloviny obyvatel, která není zastoupena ve vládní koalici, se nějakým způsobem promítly i do fungování a obsazení České televize.

Já jsem chtěl poprosit zástupce vládní koalice, jestli by nás tedy mohli seznámit s tím, jakou mají vizi pro Českou televizi a jestli dosáhli nějaké dohody na tom, jaké osoby budou tuto vizi v České televizi naplňovat. Je možné, že se zde nikdo neozve, že taková vize tady není, že taková dohoda tady není.

Já jsem zaznamenal z médií články o různých plánech na obsazení a věřím, že tyto články, které jsou poměrně znepokojivé, které vypovídají nebo spekulují o tom, že mají být zvoleni pouze zástupci jednoho proudu, tak že jsou nepravdivé. Pevně v to věřím a věřím v to, že se všichni rozhodneme v souladu se slibem tak, abychom naplnili ten účel, ke kterému Česká televize byla zřízena, a to je veřejnoprávní služba. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní předsedkyně Pekarová Adamová s přednostním právem. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Vážené dámy, vážení pánové, já vás chci z tohoto místa před touto volbou požádat o to, abyste nebrali volbu Rady České televize na lehkou váhu. Věřím, že si všichni uvědomujete, na jakou funkci tady aspirují daní nominanti a kandidáti, a že tedy jejich účelem v radě je skutečně být nezávislými nestrannými zástupci, kteří zaručí i nadále fungování České televize tak, aby mohla plnit svoji funkci tak, jak je daná zákonem.

Věřím, že nemusím připomínat, že ne všichni z těch, kteří jsou v tom výběru, si uvědomují, k čemu vůbec veřejnoprávní televize slouží. Jedna nejmenovaná kandidátka se takto přímo i veřejně vyjadřovala. A já nechci odrazovat od volby kohokoli, resp. někoho doporučovat. Já chci apelovat na vás, na vaše svědomí, na to, že to rozhodnutí, které teď budeme činit, má velké dopady i na fungování naší společnosti, a já pevně věřím tomu, že máte velký zájem na tom, aby i nadále naše společnost byla zcela svobodná a demokratická, a k tomu právě i veřejnoprávní média mají přispívat. Proto prosím neberme tu volbu na lehkou váhu. Jakkoli tady někteří se teď usmíváte nad tím, tak skutečně prosím, jednejte podle slibu, který jsme všichni na začátku svého mandátu dali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Chvojka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, kolegyně a kolegové. Já bych chtěl reagovat jenom vaším prostřednictvím na pana předsedu Michálka. On to řekl trošku nepřesně. Já jsem sám osobně s panem předsedou Michálkem jednal, on mluvil o zástupcích vládní koalice, o kandidátech a o volbě do Rady České televize zejména, to znamená, není to tak, že zástupci vládní koalice, jak říkal pan předseda Michálek, nechtěli jednat nebo nejednali s Piráty. To za prvé. Prosím o případné opravení této informace.

A za druhé, klub ČSSD jako vždycky bude volit ty kandidáty, kteří dali najevo, že budou respektovat nezávislost České televize. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a nyní přerušuji projednávání tohoto bodu na provedení tajné volby. Poslední bod, kterým se nyní budeme zabývat, má číslo 298. Jde o

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP