Středa 27. května 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

298.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Prosím pana předsedu Martina Kolovratníka.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. A to je nový volební bod. Do Rady Státního fondu kinematografie budeme obsazovat nově tři místa. Sekretariát volební komise obdržel 12. února dopis ministra kultury Lubomíra Zaorálka s nominacemi na členy této rady. Podle zákona je to zde tak nastaveno, že návrhy Sněmovně předkládá osobně ministr kultury. Volební komise 3. března v usnesení číslo 154 tyto návrhy přijala standardním způsobem, životopisy kandidátů včetně koncepce jejich práce byly zaslány předsedům poslaneckých klubů i členům volební komise, a to 13. února 2020.

V usnesení číslo 154 pro vás tedy konstatujeme devět nominací ze strany ministra kultury. Pod čarou přidám tedy informaci, kolik nominací získali od kulturních institucí směrem k ministerstvu, než to bylo postoupeno nám do Sněmovny. Může to mít nějaký dopad pro vaše rozhodování.

Petr Jarchovský se třemi nominacemi, Čestmír Kopecký se třemi, Jiří Kubíček devět, Richard Němec s osmnácti, Alena Prokopová s osmi, Vít Schmarc se čtyřmi, Pavel Sladký s deseti, Nataša Slavíková se šesti a Jiří Voráč s osmi nominacemi.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise v tomto případě navrhuje volbu tajnou, o které bychom měli rozhodnout hlasováním. Volební období, tříleté funkční období, těm zvoleným mohlo začít nejdříve 6. dubna. Tato lhůta již uplynula, takže tam nemáme žádný časový konflikt a v souladu se zákonem funkční období nově zvolených členů započne dnem zvolení a bude v délce tří let. Připomenu tedy, že z devíti navržených nominací vybíráme tři kandidáty.

A nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu a poté nechal hlasovat o návrhu na tajnou volbu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan předseda Ivan Bartoš. Nehlásí, stahuje svoji žádost. Nikoho dalšího nevidím, takže rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o provedení tajné volby.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 54 přihlášeno 180 poslanců, pro 109, proti 19. Tajnou volbu jsme schválili.

 

A nyní prosím, pane předsedo, abyste nás seznámil s lhůtami a časy.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Povím to odzadu. Výsledky voleb bych standardně vyhlásil ve 14.30 před zahájením odpolední části programu. A ještě jednou opakuji: na vydávání lístků dávám hodně času, půl hodiny, třicet minut, to znamená do 13.15, takže prosím, kolegyně a kolegové, nemusíte teď spěchat do fronty, můžete si zajít na oběd a přijít třeba až za tu necelou půlhodinu. Volební místnost bude otevřena do 13.15. A prosím o kolegiální přístup k dodržení těch bezpečnostních rozestupů a vlastní propisky k označování lístků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a končím dopolední jednání Poslanecké sněmovny. Sejdeme se znovu ve 14.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.45 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji vám hezké odpoledne. Budeme tedy pokračovat. Já tedy, než budeme pokračovat v programu schůze, prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly před polední přestávkou. Jedná se o návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu, o návrh na volbu členů Rady České televize a návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Přeji dobré odpoledne. Konstatuji, že k volbám se dnes dostavil vysoký počet poslanců, mohu říci jeden z rekordních, co si pamatuji z posledních měsíců. Celkem 193 hlasovacích lístků bylo ve všech případech vydáno i odevzdáno, žádný lístek nechyběl. Ve všech třech volbách kvorum nutné pro zvolení bylo 97.

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP