Středa 3. června 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

255.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb.,
o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 589/ - třetí čtení

Poprosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček a zpravodaj garančního výboru, kterým je pan poslanec Milan Feranec. Garančním výborem je hospodářský výbor.

Pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 589/3, který byl doručen dne 6. března 2020. Usnesení garančního výboru nebylo doručeno. Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Ano, takže pane ministře, máte slovo. (Hluk v sále.) Prosím o klid, děkuji. Ještě jednou prosím o klid!

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládní návrh zákona o námořní plavbě nepatří mezi ty strategické, důležité, už jenom proto, že v podstatě se týká nás naprosto minimálně. Nicméně musíme provést transpozici směrnice Rady EU v souladu s požadavky EU, přičemž dochází zde pouze k určení námořního úřadu, jímž je podle zákona Ministerstvo dopravy.

V rámci druhého čtení byl k návrhu uplatněn jeden pozměňovací návrh spočívající v úpravě dne nabytí účinnosti zákona, se kterým se ztotožňujeme. Za mě je to vše. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Otevírám rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan ministr ne, pan zpravodaj také ne. Přistoupíme tedy k hlasování o pozměňovacím návrhu. Já poprosím pana zpravodaje, aby přednesl pozměňovací návrh a před hlasováním k němu sdělil stanovisko.

 

Poslanec Milan Feranec: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dobrý den. Jak už bylo řečeno, pozměňovací návrh je jeden a spočívá v posunutí účinnosti zákona, protože původní účinnost byla 16. února 2020, kdežto teď se navrhuje nově účinnost, a to prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Takže to je jediný pozměňovací návrh. Hospodářský výbor se tím nezabýval, protože z důvodu koronakrize nezasedal.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S náhradní kartou číslo 17 hlasuje pan místopředseda Filip.

Myslím, že není nezbytné, abychom hlasovali takovou jednoduchou proceduru, jedná se o jeden pozměňovací návrh. Budeme? Takže je zde zájem, abychom tu proceduru schválili.

Takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti?

Hlasování číslo 139, přihlášeno je 163, pro 157, proti 1. Procedura byla schválena.

 

Já tedy poprosím ještě jednou pana zpravodaje, aby vydržel ještě u stolku a provedl nás tím procesem, to znamená, ať navrhne hlasování o jednom pozměňovacím návrhu.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Takže podle schválené procedury budeme nejdřív hlasovat o pozměňovacím návrhu. Zopakuji znovu. Pozměňovací návrh posouvá účinnost zákona z původně stanoveného 16. února 2020 na první den druhého kalendářního měsíce po jeho vyhlášení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.) Garanční výbor?

 

Poslanec Milan Feranec: Garanční výbor neprojednával z důvodu...

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro pozměňovací návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 140, přihlášeno je 168, pro 159, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 51/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 589, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 141, přihlášeno je 169 poslanců, pro 151, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Já vám děkuji a končím třetí čtení tohoto tisku.

 

Otevírám další bod, bod 257, kterým je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP