Středa 3. června 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

257.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 643/ - třetí čtení

Pan ministr, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček již zaujal své místo a stejně tak paní poslankyně Zuzana Ožanová jako zpravodaj. Garančním výborem byl hospodářský výbor. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 643/3, který byl doručen 10. března. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 643/4.

Pan ministr má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pouze jenom zrekapituluji, že se jedná o návrh zákona, jenž musí být předmětem zvláštní vnitrostátní regulace, a to za účelem splnění závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Lze tuto novelu rozdělit do čtyř oblastí. Velmi zjednodušeně a krátce, v té první se jedná o dobu řízení tzv. velkých vozidel, o bezpečnostní přestávky, dobu odpočinku a rovněž se jedná o vedení a uchování záznamu. Druhá oblast, upravovaná oblast, je problematika kontroly případného opatření nebo trestu za nedodržení těchto požadavků. Opět se tady jedná o dobu řízení velkého vozidla, bezpečnostní přestávky, odpočinek atd., to, co bylo v té první části. Třetí oblast se zaobírá vydáváním a odevzdáváním karet řidiče, karet podniku, karet dílny, případně kontrolních karet za účelem zajištění plné slučitelnosti vnitrostátní právní úpravy a právě toho nařízení Evropské unie. A konečně poslední a čtvrtá oblast je problematika podmínek profesní způsobilosti řidičů vybraných velkých vozidel.

K návrhu zákona byla uplatněna řada pozměňovacích návrhů, s většinou Ministerstvo dopravy souhlasí, s některými ne, to bude nepochybně další diskuse. Za mě je to vše, děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Otevírám rozpravu, do které jako první je přihlášen pan poslanec Čižinský. (V sále je značný hluk.) Vážené kolegyně, vážení kolegové, opravdu vás prosím o klid v sále, abyste umožnili vystoupení svého kolegy. Děkuji.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych rád upozornil na tři pozměňovací návrhy, na pozměňovací návrh C1, C2 a C3.

Návrh C1 zachová možnost, kterou využívají města napříč naší zemí, aby řidiči taxislužby procházeli zkouškami z právního povědomí. Je to jedna z možností regulace situací, které nastávají ve městech, proti kterým se všichni vymezujeme - okrádání lidí, neznalost právního prostředí apod. Města to využívají, využívají to ta největší města. Skutečně se domnívám, že to v zákoně má zůstat.

Pozměňovací návrh C2, ten má širokou podporu a jedná se o komplikace, které nepoctiví taxikáři působí kontrolám a vlastně znemožňují kontrolu.

A ten třetí návrh, C3, tam se jedná o obecní mobility. Já jsem si půjčil od své dcery Aninky koloběžku, abych to tady demonstroval, tak jenom poprosím kolegy, aby se o to nepřerazili. (Pokládá koloběžku před řečnický pult.) Doufám, že tady nikdo nespadne. (Hluk v sále trvá.)

Ze všech měst vidíme - prosím, dejte pozor na tu koloběžku (k procházející pracovnici Kanceláře PSP) - ze všech měst vidíme, že se po chodnících, kde jsou sdílené koloběžky a sdílená kola, prostě normálně povalují dopravní prostředky. Je to nebezpečné, pro nevidomé to je vysloveně smrticí, pokud na takovou koloběžku narazí. A to, co navrhuji já, je možnost regulovat tu obecní mobilitu. Já si nemohu stěžovat na to, že by Ministerstvo dopravy nekomunikovalo. Jak pan ministr, tak pan náměstek Němec, tak pan náměstek Kopřiva se mnou velmi čile komunikují.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Prosím o klid v sále. Máte-li co k projednání, běžte prosím do předsálí. Ještě jednou prosím o klid! (Předsedající zvoní.)

 

Poslanec Jan Čižinský: Dámy a pánové, řešíme zcela konkrétní problém, který statisíce lidí trápí každý den. Máte možnost teď ve Sněmovně řešit prostě to, co má konkrétní význam. A co se děje s takovou koloběžkou? (Přichází předseda klubu ODS Stanjura a koloběžku odnáší.) Často ji pozorný občan uklidí stranou, aby se o ni někdo nepřerazil. Ale pane předsedo, to není koncepční řešení, na to se nedá takhle spoléhat. Prostě není možné na to spoléhat.

S tou koloběžkou se zachází jako s dopravním prostředkem. To znamená, pokud tam leží nebo pokud tam leží kolo, tak co může městská nebo státní policie udělat? Nemůže odtáhnout, pokud tam je 1,2 metru, je možné to obejít. Nemůže odtáhnout. Já jsem tady navrhoval pozměňovací návrh, aby bylo možné odtahovat vozidla z chodníku, ten byl většinou zamítnut. To znamená, všechno to nějakým způsobem souvisí a má to nějakou logiku. Takže koloběžku nejde odtáhnout. Jde odtáhnout, pouze pokud tam není 1,2 metru a nedá se obejít. Pak ano, ale to je jediné. Ona se válí na chodníku, který je široký 2,5 metru, a válí se tam pořád. Takže jediné, co je možné v tuto chvíli s tou koloběžkou udělat, je dát jí botičku. Dovedete si představit, jak efektivní je dát na takovouhle koloběžku nebo na kolo botičku. Nic jiného nejde dělat.

Ten návrh, který tady je, spočívá v tom, že pokud nějaká společnost ve městech distribuuje stovky, tisíce koloběžek, tak je možné, pokud nerespektuje předpisy, aby město tu činnost zakázalo. Vím, že tady zazní, že se to dá již teď řešit. Já jsem to demonstroval - nedá se to řešit. Kdybychom byli na ulici, tak by přišel strážník s metrem, zjistil by, že jsem nechal 1,2 metru, pozorný občan pomohl, ale v tuto chvíli tyto situace není možné řešit.

Proto vás žádám, abychom ten návrh C3 poslali do Senátu, a pokud má Ministerstvo dopravy návrh na nějakou drobnou úpravu, tak ať to řešíme přes Senát. Ale pokud to teď nebudeme řešit, budou se opět válet tisíce koloběžek a kol neregulovaně po městě, po městech, a budou neustále ohrožovat naše sousedy. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Pro záznam: Poslanci Okleštěk a Vrána ruší svoji omluvu, jsou již přítomni.

Nyní se do rozpravy přihlásila paní zpravodajka, poté z místa poslanec Nacher. Pardon, omlouvám se, faktická poznámka - poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Krásné dopoledne, dámy a pánové. Já ten pozměňovací návrh pana kolegy starosty Čižinského rozhodně podpořím. Akorát by možná bylo fajn uvést některá fakta na pravou míru, protože bohužel kdyby některé městské části, jako například Praha 1 i Praha 7, tehdy nepodepsaly memorandum s tou společností Lime, která ty koloběžky do Prahy přivezla, tak jsme tady ten problém neměli. Byla to jediná Praha 2, která to memorandum odmítala podepsat a která proti těmto novým druhům alternativní dopravy po Praze velmi protestovala. Takže možná tady teď řešíme následek něčeho, co mohlo být řešeno už dávno jenom z pozice zástupců hlavního města Prahy a z pozice nás starostů. Pokud by v tom nezůstala Praha 2 osamocená - a nechali jste nás v tom všichni - tak si myslím, že to skutečně nemusíme řešit zákonem, ale šlo by to řešit v rámci nějakého nařízení v rámci hlavního města Prahy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Čižinský. Ještě jednou vás prosím o klid. Opravdu. Jestliže něco potřebujete probrat, proberte to venku. Děkuji.

 

Poslanec Jan Čižinský: Já bych na to rád zareagoval. Paní kolegyně, bohužel nemáte pravdu. Kdybyste tu pravdu měla, tak tady nestojím a ten návrh nepředkládám. Ta společnost se vás vůbec nemusí ptát, ta společnost prostě začne. A stejně i v Praze 2 se na chodnících občas ty koloběžky válejí. Praha 2 také neví, co s tím. Když ta koloběžka tam leží, tak s ní Praha 2 legálně neudělá vůbec nic. Memorandum žádná firma nepotřebuje. To memorandum není potřeba. A navíc v tom memorandu bylo právě napsáno, že to, co se děje, se nesmí dít. To bylo v tom memorandu napsáno. Jenže ty firmy to nerespektují, ty koloběžky a ta kola tady skutečně vadí. Omlouvám se, ale Praha 2 nemá nějakou výlučnou pozici, i v Praze 2 se ty koloběžky válejí. A žádná jiná Praha nemá žádnou legální možnost, jak to řešit. Ta legální možnost tady teď je navrhována.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktickou poznámkou chce reagovat poslankyně Černochová, poté poslanec Birke.

 

Poslankyně Jana Černochová: To vystoupení poslance Čižinského je trošku mimo. Já tady neříkám, že Praha 2 má nějakou výlučnou pozici. Říkám tady, že vy jste posadili ty společnosti ke stolu. Ty společnosti říkaly: A my máme domluvu s Prahou 1, my máme domluvu s Prahou 7. A my na Praze 2 jsme jim říkali: Jak můžete mít dohodu, když nemáte potřebné certifikace, nemáte osvědčení o tom, že tyto koloběžky mohou do silničního provozu? Všechny ty naše kroky, které jsme dělali, tak vy jste tím memorandem znegovali. Tady skutečně Praha 2 ten problém možná řešila dřív než Praha 7. Bohužel výsledek je ten, že za dva roky už to není v Praze jenom společnost Lime, ale jsou to i další společnosti, které se odvolávají na to a dožadují, že když jim hlavní město Praha společně s některými městskými částmi dalo ten statut na základě memoranda, že s tím, že tady podnikají a provozují tuto podnikatelskou činnost, že s tím vlastně souhlasí. Pokud by tento krok nenastal, jsme v jiné situaci.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, poslanec Birke.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Při veškeré úctě k samosprávám hlavního města Prahy a jednotlivých městských částí Prahy bych velmi rád požádal, abyste si to řešili v Praze a neřešili to v Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Uvidíme, co na to s faktickou poznámkou poslanec Čižinský, který je přihlášen. Poté poslanec Bendl.

 

Poslanec Jan Čižinský: Pojďme to zjednodušit. Ono pokud to nebude nějakým způsobem regulováno, ono to do toho Náchoda dojde také. Ty společnosti se nemusí ptát, a tak se neptají. Memorandum teď žádné není, ve městech, která nemají memorandum, je to také problém, a která nikdy memorandum neměla. Já tady vlastně nerozumím, o co jde. Navrhuji tady řešení, aby bylo možné s tím něco dělat. A o to tady jde.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poslanec Bendl, faktická poznámka. Poté pan předseda Stanjura, také faktická poznámka.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. V podstatě něco podobného jako pan kolega Birke jsem chtěl říci i já. Co uděláte ve městě, když se válí na chodníku něco, co se tam válet nemá? Necháte to uklidit, ne? Co je koloběžka? Je to registrovaný dopravní prostředek? Asi ne. Myslím, že si tady stěžujete na výkon samosprávy v Praze a že je zbytečné to tahat na jednání Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda Stanjura, poté se hlásil pan ministr s faktickou poznámkou, poté poslanec Čižinský.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem tolerantní k tomu, že tady občas řešíme problémy hlavního města, je to také největší obec a také kraj. Vzpomeňte si na debatu o Airbnb, taky to většinu země nezajímá, protože ten problém netrápí naprostou, drtivou většinu měst, a přesto jsme to tady řešili.

Ale můj kolega Petr Bendl naznačil směr, kterým bychom mohli jít obecně, nejenom v Praze. Já bych to fakt házel do kontejneru, nemá to tam co dělat. Představa o tom, že budeme dávat botičky nebo odtahovat koloběžku... Už jsem viděl ten jeřáb, který přijel na Nerudovku, spustí, přiváže tu koloběžku, nadzvedne ji, protože ji může odtáhnout, hodí na korbu nákladního vozu a odvezou to někde za Prahu. Nevím, kam dáme ten lísteček, že auto bylo odtaženo za Prahu.

Ale problém to je. Je to nebezpečné pro imobilní občany, pro starší občany. Je to nepříjemné. Podívejte se, kolikrát leží ty koloběžky přímo před vchodem do Poslanecké sněmovny nebo směrem na Nerudovku. Já bych prostě nařídil, teď nevím, jak se jmenují technické služby v Praze, ony mají nějaký speciální název... (Nápověda zprava.) TSK, Technická správa komunikací. Chodník je komunikace. Házet to do odpadu. Normálně, nekompromisně, možná na sběrné místo, vytřídit to, že bude jeden kontejner na použité a odložené koloběžky. A vyřešeno. Ale ten problém bych nezlehčoval, on reálně existuje. Ale myslím, než řešit botičky a odtahy, je lepší to prostě vyhodit. Myslím, že ty firmy to povede k tomu, že buď budou vybírat větší zálohu nebo něco, nebo ten byznys budou dělat v nějakém jiném městě nebo v jiné zemi. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Pan předseda evidentně zaujal svým vystoupením. Mám zde pět faktických poznámek. Nejdříve pan ministr, připraví se poslanec Čižinský.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Tak já velmi krátce. My to s poslancem Čižinským řešíme, ale ta diskuse je celkem věcná a my chápeme ten problém. Ale zbytečně se vlamujeme prostě do cizích dveří. Jak řekla poslankyně Černochová, dá se to řešit jednodušeji, elegantněji a v podstatě nemusíme zavádět nové správní řízení, nemluvě o tom, že i ten návrh má určité nedostatky. Ale živnostenský zákon v současné době umožňuje prostřednictvím tržního řádu řešit to na bázi nařízení obce. Nic více, nic méně. To znamená, Praha vlastně může vydávat nařízení tohoto charakteru, využije k tomu stávající tržní řád. Nebudeme do toho zatahovat ostatní města, která mají možná úplně jiné problémy. A Praha si to tímto krásně, elegantně a jednoduše může vyřešit bez nějakých zásadních změn. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, poslanec Čižinský. Připraví se poslanec Bělobrádek.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Byl bych velmi rád, kdyby skutečně to bylo tak jednoduché, jak to tady zaznělo z úst pana kolegy Bendla. Bohužel to tak není. Kolo nebo koloběžka je prostě dopravní prostředek. Je to tak definováno, musíte s tím tak nakládat. Je to prostě tak. Také bych si přál, aby bylo možné to řešit tak, jak říká pan ministr. Ale to také není jednoduché, protože potom se to bude vztahovat na jakékoliv kolo a jakoukoliv koloběžku. To znamená, že když opře někdo před obchodem koloběžku svého dítěte, tak dostane pokutu.

My jsme zpracovali návrh, který právě rozlišuje mezi koly a koloběžkami, které jsou ve velkém množství a na kšeft, a těmi, které používají lidé pro sebe. Možná vám to může přijít zvláštní, že si náš právní sytém s koloběžkami neví rady, ale je to tak a je potřeba to řešit.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Bělobrádek, poté paní poslankyně Ožanová. Opět registruji, že se nám zvýšila hladina hluku v sále, tak vás opravdu prosím o nějakou ohleduplnost. Děkuji. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, no, ještě nám zbývá, aby uvědomělí občané považovali ty koloběžky za ztracenou věc, tak ji nalezli a odevzdali podle svých občanských povinností na obce a považovali ji za ztracenou věc a obec by měla zjišťovat vlastníka a roky je kdyžtak držet u sebe. Tak možná kdybyste si udělali nějaké domobrany nebo občanské hlídky, které nalezené věci budou odevzdávat na obec, že by to také bylo řešení, i když je to dopravní prostředek, což chápu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Ožanové, připraví se pan poslanec Nacher.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, ona tady zapomněla být řečena jedna věc. Na hospodářském výboru jsme to probírali. Podle mě jako zpravodaje je to prostě legislativně špatně napsáno. A já se domnívám, že i Praha by si zasloužila to, aby se schvalovaly zákony, které se dají uvádět do praxe. Protože tam chybí nějaké věci. Já si myslím, že když si přečtou stanovisko Ministerstva dopravy, bude jasné, co tam chybí.

Nicméně hospodářský výbor uznal, že je to problematika, kterou se musíme zabývat. Již zítra je podvýbor pro dopravu, který je cíleně zaměřen pouze na tuto část legislativy. Ministerstvo dopravy už se tím zabývá, samozřejmě neobejde pana Čižinského. To znamená, problém se řeší. Ale bylo by dobré, aby byl vyřešen tak, aby potom ty úřady a všichni mohli řádně konat.

Protože vy chcete, aby dopravní úřady něco schvalovaly, ale jaká jsou kritéria? Bude to svévole? Na základě jakých kritérií budou schvalovat tyto věci? Svévolně, každý si udělá něco jiného? Prosím vás, zkuste být konstruktivní a nechat to na to... Zítra už se tím speciálně zabývá podvýbor pro dopravu. To jste, pane Čižinský, zapomněl říct.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Nacher, připraví se pan poslanec Válek.

 

Poslanec Patrik Nacher: Vážená vládo, dámy a pánové. Já za prvé řeknu, že podpořím všechny ty tři pozměňovací návrhy C1 až C3. Nicméně já jsem byl původně připraven požádat v rozpravě velmi pokorně, byť vím, že se to týká vesměs hlavního města Prahy - ta diskuze mě tady trochu mrzí, protože právně potom to má tu negativní konotaci. My jsme tady už párkrát řešili věci, které se týkají zejména Prahy, připomenu směnárny, průvodce a podobně. Nicméně to tak je v momentě, kdy to nemůžete řešit jiným způsobem než zákonem. A vy víte konzistentně, že my jsme tady různě, kolegové jako poslanci z Prahy, i přicházeli s návrhy, kde chceme zplnomocnit obce, aby si to mohly na svém území, tu věc, rozhodovat sami. Připomenu Airbnb, to neprošlo.

Teď v tom C1 ta podmínka udělení licence řidiči taxislužby složením zkoušky je na té obci, aby se rozhodla.

To znamená, že já s tím souhlasím, pokorně tedy požádám o podporu minimálně tedy C1, C2. Na C3, byť já to podpořím, tak bude ten podvýbor pro dopravu zítra, kde se budeme bavit o koloběžkách a dalších věcech. Jenom připomenu, že tady ten problém předtím byl třeba se segwayi. Ono se to furt posouvá. A přiznám, že se to týká jen Prahy, je to tak. Ale když nemáme šanci, jak to řešit, tak to řešíme tímhle způsobem. Tak já vás v tom případě podpořím i u té C1. Protože ta zplnomocnění obce, ať si to na svém území rozhoduje. Ale podle mě není možné říct nebavme se o tom ve Sněmovně, ale zároveň aby Sněmovna nedala to zplnomocnění obce, abychom si to mohli rozhodovat na tom území. Ano, využije toho Praha, všechny ostatní obce nikoliv. Tak to bude a je to v pořádku. A pak se tady o tom nebudeme moci bavit, o různých věcech, mimo jiné o těch taxikářích, Airbnb a podobně. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Válek faktická poznámka, připraví se pan poslanec Birke.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Dámy a pánové, já si dovolím velmi stručně navázat prostřednictvím pana předsedajícího na předřečníky, na kolegy Birkeho a Bendla. V Brně taky máme koloběžky, tak vás to možná někoho překvapí, a taky se tam chvílemi válejí. A teď bych chtěl říct, já mám uklízecí reflexy, to znamená, když vidím papír - není to vlastnost, která by byla získaná, je to tvrdá výchova manželky a matky - vidím-li papír, zdvíhám a hážu do koše, vidím-li láhev na zemi, zdvíhám a hážu do koše. Je to reflex, těžko se ho zbavovat. A potkávám-li po Praze koloběžku, ten reflex se probouzí. Před vchodem na ubytovnu na Nerudovce pravidelně leží několik koloběžek. Včera, když jsem se vracel z Poslanecké sněmovny, tak koloběžka byla ve vedlejším kontejneru, nebo popelnici, nebo co to tam je. A teď já nevím. Já jsem se zaradoval, trošku jsem se styděl, že mě to nenapadlo udělat, a teď z těch vystoupení tady nevím, když to někdo udělá, jestli smí, nebo nesmí. Nechci, aby moje kolo, když si ho opřu před obchodem, nebo koloběžku - taky mám koloběžku - někdo hodil do popelnice. Na druhou stranu nechci, aby se ty koloběžky válely po chodníku a lidi o ně zakopávali.

To znamená, je-li to problém - a omlouvám se, že nejsem zastupitel, který by fungoval v samosprávě tak, aby tento problém chápal a rozuměl mu - ale je-li to problém, není to jenom problém Prahy, je to problém i Brna a určitě dalších měst, je to obecný problém, pojďme ho vyřešit. Kdo jiný než zákonodárci? Pojďme se o něm bavit a neshazujme to. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Birke, faktická poznámka, připraví se pan poslanec Beitl.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji moc. Vystupuji ještě jednou, aby to bylo jasný a srozumitelný, aby ten můj myšlenkový pochod byl pochopitelný pro některé kolegy. Já jsem vůbec nezpochybňoval, že ten problém existuje a že ho (nesroz.) zlehčovat. Ten problém prostě je, je zcela určitě v Praze, je určitě v Brně, v dalších velkých městech, kde se samozřejmě byznysově tento obchod vyplatí, jednoznačná věc. Samozřejmě to patří na jednání Poslanecké sněmovny jako obecně. Já jsem narážel pouze jenom na to, aby se s prominutím tady nehádaly dvě Prahy, Praha 2, a teď nevím, 7, nevím, omlouvám se, neřeknu správně tu druhou Prahu, protože mi připadalo, že to prostě nepatří na jednání Poslanecké sněmovny. Ale co patří, je bezesporu vyřešení tohoto problému. A já ho nezpochybňuji. To znamená jinými slovy, podpořím ten pozměňovací návrh, nebo tak jak říkal pan kolega Nacher. Ale já to říkám z tohoto pohledu, že nepatří hádání jednotlivých Prah, nebo řekněme - promiňte, že hloupě skloňuji, ale vy mi rozumíte naprosto přesně. Děkuji moc.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Omlouvá se pan poslanec Jan Bauer od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Beitl, připraví se pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Petr Beitl: Vážené dámy, vážení pánové, dobré ráno. Já bych chtěl v dobrém prostřednictvím pana předsedajícího oslovit paní zpravodajku, aby v případě samostatného rozhodování obcí nepoužívala slovo svévolně, ale spíše samosprávně. Chápu, jak to myslela, ale tohle bylo opravdu nevhodné. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Adamec, připraví se paní poslankyně Černochová. Všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Tak říká tady kolega Birke, že nechce zdržovat. Mě to zase baví, protože to je ukázka toho, jak tady nefunguje komunikace. Já si myslím, že když tady říká pan ministr za hnutí ANO, že to je špatně, a paní zpravodajka za hnutí ANO říká, že to je špatně, a pak tady různí poslanci z koaličních klubů říkají, že to chtějí, že je to dobře. Tak prosím vás, jsme ve třetím čtení, tak si to vyjasněte předtím a přijďte s hotovým názorem! Vypadá to děsně!

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Černochové.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já bych chtěla, pane předsedo, vaším prostřednictvím požádat pana poslance Birkeho, aby nás tady neškolil z toho, co můžeme na půdě zákonodárného sboru řešit nebo neřešit. On tady několikrát vystupoval s věcmi, které se výsostně týkaly jeho regionu. Myslím si, že i kolega Válek tady řekl, že koloběžky nejsou pouze problémem Prahy. Je to problém velkých měst. Řekl to tady i pan poslanec Bendl, že je otázkou času, kdy mohou koloběžky být i v Náchodě. Takže skutečně nechte si od cesty věty o tom, že se tady někdo z Prahy 2 hádá s Prahou 7. Řešíme tady legislativní normu, která je zásadní a důležitá pro města v naší zemi, a to včetně vašeho a mého oblíbeného Náchoda.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Nacher. Připraví se pan poslanec Birke.

 

Poslanec Patrik Nacher: Já nevím, co pan kolega Adamec dneska snídal (směje se, pobavení v plénu), ale protože mně ta poznámka, já na ni musím reagovat. Mně ta poznámka - tedy vaším prostřednictvím - přišla úplně zbytečná. To se tak prostě normálně stává ve Sněmovně, někdy celkem běžně, že jiný názor má zpravodaj, ministr a jiný názor má poslanec toho klubu. Kdyby to naopak nebylo, tak vy tady můžete vystoupit, proč na věc, na kterou by z nějaké logiky mohli mít názor různí lidé, kteří jsou za různý region zde zvoleni, proč vystupují podezřele jednotně, že vystupují jako ovce. Já jsem tuhle poznámku nepochopil. Ono už se to teď ubírá úplně jinam.

Jsou tady tři pozměňovací návrhy. Pojďme o tom hlasovat. My jsme řekli ty věci. Mně ta rozprava, která se potom rozjela, přijde nešťastná, protože právě může od toho hlasování odradit některé poslance, kteří jsou z regionů, kde nezažívají to, co tady zažíváme my. Tak já opět říkám se vší pokorou pojďme, prosím vás o podporu. Já podpořím všechny tři. Minimálně ta C1 a C2, protože ta C1 vlastně říká to, co všichni chtějí, abychom tady řešili co nejméně, těch věcí, ať si to řešíme na úrovni obce. Ale to, že na to máme každý jiný názor, to mně přijde úplně normální, to fakt vůbec nestojí za poznámku. Nezlobte se na mě. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já myslím, že ještě chvilku hlasovat nebudeme, protože tady mám pět faktických poznámek. (Pobavení v sále.) Pan poslanec Birke. Prosím.

 

Poslanec Jan Birke: Já samozřejmě chápu, že paní poslankyně Černochová vaším prostřednictvím vystupuje, protože dneska už je to vůči mně, protože dneska je to samozřejmě osobní a už to úplně pozřelo jakýkoliv smysl debaty. Já chápu, že minulý týden jsme měli - paní poslankyně, nepokřikujte, vaším prostřednictvím, na mě prosím, chovejte se slušně, já taky vás nepokřikuju. Nicméně chci vám říci, že já chápu, že minulý týden jsme tady měli mírnou rozepři, co se týče vašeho vystoupení. Pokud se vás moje vystoupení dneska dotklo, paní poslankyně, tak se vám hluboce omlouvám, prosím, že jsem se vůbec zmínil o tom, že tady dochází k nějakému rozporu mezi jednotlivými Prahami. Prosím, tak jak jste se omluvila vy minulý týden mému kolegovi ministrovi kultury, tak se omlouvám dneska i vám. Nezlobte se, že jsem vás zdržel, omlouvám se a budu velmi rád, když se do vašeho oblíbeného Náchoda opět zase vrátíte. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Králíček. Připraví se pan poslanec Kolovratník.

 

Poslanec Robert Králíček: Dobré dopoledne. Já bych chtěl reagovat na výstup pana poslance Adamce a chtěl bych mu říct, že my jsme neustále obviňováni, že hlasujeme jako ovce. Tak my kromě ovcí máme v klubu i Králíčka, ten má prostě jiný názor, je to jiné zvíře s jiným názorem, tak mu ho prosím neberte. Děkuji. (Pobavení a potlesk v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Kolovratník, faktická poznámka.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Přátelé, dobré dopoledne. Vidím, že už vystoupili všichni dopravní poslanci naší Sněmovny, tak jako předseda dopravního podvýboru nemohu nevystoupit, ale prosím, zkusím tomu vrátit ratio, tu odbornost, kolegyně, kolegové. Ono to zaznělo v úvodním slově pana ministra. V téhle novele řešíme tachografy, nákladní dopravu, vozidla nad 3,5 tuny, vykazování jejich pracovní doby atd. Ne taxíky, ne koloběžky. A za prvé, k těm taxíkům prosím, připomínám to opravdu v dobrém a vstřícně, ta poslední novela, velká taxi novela, kterou jsme fakt odpracovali na hospodářském výboru, jestli to pamatujete, na podvýboru pro dopravu několikrát, tak tady ze Sněmovny odešla někdy koncem loňského roku, před pár měsíci. Začíná fungovat, tak prosím neotvírejme to téma teď, nechme to naběhnout, dejme tomu rok čas, co to udělá v terénu, jak ty alternativní služby budou fungovat, nebudou, pak se k tomu můžeme vracet. To za prvé, to mně dává jedno ratio.

A co se týká teď té aktuální debaty k těm koloběžkám, tak já vás, přátelé, všechny zvu, zítra ve 13.30 hodin máme podvýbor pro dopravu na téma městská mobilita, přesně na toto téma. Tam to můžeme rozdiskutovat. Budou tam zástupci Prahy, Ministerstva dopravy. Je to docela velké a těžké, není to takhle na jeden jediný pozměňovák. A já za sebe můžu slíbit, pokud z toho vzejde nějaký racionální návrh, může to být naše poslanecká iniciativa, jakákoliv jiná, a začněme na tom pracovat normálně legislativně, ale nehádejme se teď tady ve třetím čtení u novely, která primárně má vyřešit dopravu a řidiče u těžkých vozidel, tuším, že nad 3,5 tuny. Děkuji. Zítra ve 13.30 hodin se na vás těším na podvýboru.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní faktická poznámka, pan poslanec Adamec, poté pan poslanec Čižinský, poté pan předseda Stanjura. Nejsem si jistý, jestli jsem omylem někomu neumazal faktickou poznámku, jestli tady se někdo hlásil... Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, no tak výborně. Pražští králíčci mají jiný názor než ostatní ovce, nebo jak to tady zaznělo.

Kolegovi Nacherovi jsem chtěl říct, že jsem snídal vajíčka. Žena říká, ať to nedělám, že jsem pak agresivní. Ale prosím vás, jsme ve třetím čtení. Já chápu, že máme všichni různé názory, ale prostě pokud to má k něčemu být, tak v tom třetím čtení už ten názor musí být jasný podle mě. To, že to máte jinak, tak mě to baví, mě to těší.

A mimochodem, když vidím tu vaši bezradnost, tak já bych si dovolil navrhnout přerušit tento bod programu v dnešním jednání a přesunout ho do variabilního týdne, ať si to vyjasníte. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zazněl procedurální návrh, o kterém musím nechat hlasovat bezprostředně. Je zde návrh na přerušení tohoto bodu do variabilního týdne. Já přivolám kolegy z předsálí. Je zde žádost o odhlášení, které jsem právě vyhověl. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Pro ty, kteří přicházejí z předsálí, zopakuji, budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu do variabilního týdne.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 142. Přihlášeno je 174 poslanců, pro 82, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě, do které je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Čižinský, poté pan předseda Stanjura, poté paní poslankyně Ožanová.

 

Poslanec Jan Čižinský: Pan kolega mě s tím návrhem předběhl. Já jsem také chtěl navrhnout, abychom si to tedy vyjasnili, když se zítra sejdeme. A musím říct, že my jsme se strašně snažili, a já si nemohu stěžovat na nekomunikaci, ale snažili jsme, aby to dávalo logiku, kdy se podvýbor sejde a kdy se o návrhu bude hlasovat, protože ideální by bylo vyjasnit, navrhnout, který itinerář vede k řešení, a pak o tom návrhu hlasovat.

Ještě jenom, opravdu jenom technicky, ten návrh podle mého názoru nejde kritizovat, že funguje nějakým způsobem svévolně nebo něco podobného. Funguje úplně stejně jako třeba tržní řád, kdy prostě každá obec v tržním řádu definuje pravidla, a definuje to prostě podle toho, jak ta zvolená reprezentace chce, aby se v tom městě na určitých místech obchodovalo, nebo neobchodovalo. (Hluk v sále.) Není na tom nic svévolného.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poprosím o klid v sále. S faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Paní poslankyně Ožanová stahuje svoji přihlášku.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl mluvit vaším prostřednictvím, pane předsedo, k Martinu Kolovratníkovi a zeptat se ho, jaká je to logika. Dnes to odhlasujeme tak či onak a zítra se o tom poradíme. A všechny vás zvu. A o čem se budeme radit zítra, když to dneska rozhodneme? No já bych očekával z vašich úst, pane kolego prostřednictvím pana předsedy, že řeknete - zítra je podvýbor, my to rozdiskutujeme, znovu zvážíme argumenty pro a proti, během dvou týdnů se nic nestane, bude to přerušené do projednání podvýboru pro dopravu. Pak ta debata zítřejší má smysl a všichni, kteří mají zájem se zúčastnit, budou mít prostor. A hlavně to bude mít smysl.

Já bych se zeptal pana ministra, která novela stojedenáctky je to v tomto volebním období, abychom si uvědomili, jak často do toho zákona saháme, jak často ho měníme.

Souhlasím s těmi slovy o taxislužbě a té velké novele, která tady byla schválena před několika málo měsíci. Ale současně platí, když ten zákon je otevřen, nemůže platit pravidlo, že se diskutuje jenom o těch paragrafech, na které ukáže vláda. To nejsou žádné přílepky, jak se to často řekne, protože vláda chce řešit část jedna zákona, a někdo navrhne část dva a už se říká - takový přílepek prošel. Je to legitimní debata k tomuto návrhu zákona, a pokud potřebuje ještě někdo čas ho diskutovat, tak mu ten čas dejme.

Já mám jasno, já budu hlasovat, přestože jsem to ironizoval, já si fakt myslím, že házet do kontejneru by bylo to nejlepší, co bychom s tím mohli dělat. Kdo si bude stěžovat? Kdo si bude stěžovat, že jsem mu hodil do kontejneru koloběžku, která se válela uprostřed chodníku na Nerudově ulici? No ať to zkusí. Nejdřív musí vlézt do toho kontejneru, zjistit, jestli je to jeho koloběžka, nebo ne, nebo já nevím, jak to myslíme. Ale přesto jsem připraven já osobně ten návrh C3 podpořit, přestože se týká jen několika měst, není úplně dobrý, ale je to lepší než nedělat vůbec nic, jen si tady říct moudře - vidíme ten problém. Ano, problém existuje, zítra si o tom popovídáme, dneska to rozhodneme. Tak v tom problém není. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Já ještě navrhnu, abych to stihl, ať se nemusím hlásit znovu, přerušení do projednání podvýborem pro dopravu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. To je procedurální návrh, který je samozřejmě hlasovatelný. Opět jsem zagongoval, abych přivolal kolegy z předsálí.

 

Zopakuji, hlasujeme o přerušení tohoto bodu do projednání podvýborem pro dopravu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 143, přihlášeno 177, pro 79, proti 59. Návrh nebyl přijat.

 

V tuto chvíli tady mám čtyři faktické poznámky a ještě poctivě čeká do rozpravy pan poslanec Munzar. Takže teď paní poslankyně Ožanová faktická poznámka.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji, pane předsedo. Já jsem již sice nechtěla vystupovat, ale přece jenom kolega Stanjura, nevydržela jsem a musím vystoupit.

Prosím vás, já jsem člověk z praxe a já vím, že když je zákon špatně napsaný, pak je v praxi problém ho realizovat. To je ten důvod, proč já se k tomu tak stavím. A přiznejme si bezradnost tady, jak říkal kolega Adamec. No kolegové z Prahy, promiňte mi to, si dělají svoje PR, ale já bych byla ráda, kdyby byly zákony napsány tak, aby ti úředníci neměli problém je zrealizovat v praxi! Prosím vás, je to velký problém, tak jak je to napsáno, žádná kritéria. Vy chcete, aby státní správa rozhodovala bez kritérií? Jak bude rozhodovat bez kritérií? Závazné stanovisko obce o čem bude? To v tom návrhu zákona taky není! Domnívám se, že prostě byť zítra bude na podvýboru pro dopravu tato věc projednávaná, tak těžko bude upravovat již tento pozměňovací návrh, který je. Bude se to muset řešit komplexně. A bohužel trochu jinak. Promiňte, domnívám se, že je dobré, abychom pokračovali a schválili tento zákon tak, jak je, vyjádřili se svým hlasováním, zda s tím souhlasíme, či nikoliv.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Bendl, připraví se pan poslanec Kolovratník. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Tak do třetice. Já vás zkusím přesvědčit, že z toho, co poslouchám, tak by stálo za to, ať se to tedy na tom podvýboru probere. Jestli je tady přesvědčení, že problém se řešit má, dobře, jestli je tady přesvědčení Ministerstva dopravy, že to legislativně není šťastné, a ty argumenty tady zpravodajka říkala, pak je velká šance neztrácet čas, nebo neztrácet příliš mnoho času, podebatovat o tom na podvýboru, najít řešení, které uspokojí státní správu, Ministerstvo dopravy, zpravodaje, najde se legislativní řešení, které bude jednoduché a bude proveditelné, a pak je možné sem s tím přijít, v nejhorším případě vrátit zákon do druhého čtení, aby bylo možné načíst pozměňovací návrh, který tu změnu přinese, a pak projít normálně klasicky třetím čtením. Ten čas, který ušetříme, je podle mě zásadní, protože nebude-li to fungovat, pak je úplně jedno, jestli to tady dneska projde, anebo neprojde. (Hluk v sále.) A kdyby se to dělalo celé novou novelou, což už mi přijde drbání se pravou rukou za levým kotníkem, ale když to nebude fungovat, tak ten tlak prostě přijde, že to nefunguje, že se tam všichni zblázní, že ti úředníci nevědí, co mají dělat, dočkáte se akorát soudu s těmi, kterých se to týká.

Jít do toho novou novelou znamená minimálně za rok, to znamená podle mě vlastně neřešení té situace. Pragmatičtější by bylo projednat to znovu, odložit nebo přerušit to projednávání tak, abychom se mohli ještě případně vrátit ke druhému čtení a zákon projednat. (Předsedající upozorňuje na čas.) Proto dávám návrh na přerušení tohoto bodu do středy variabilního týdne.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Do středy variabilního týdne. Takový návrh dosud nepadl, je hlasovatelný. Já přivolám kolegy z předsálí. Je tu žádost o odhlášení.

 

Zopakuji, že budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu do středy variabilního týdne, to je, tuším, 17. června. Hlasujeme o přerušení tohoto bodu do středy variabilního týdne.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 144, přihlášeno 172, pro 80, proti 67. Tento návrh přijat nebyl.

 

Faktická poznámka pan poslanec Luzar, připraví se paní poslankyně Langšádlová.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, já bych si tady dovolil hájit trochu čest hospodářského výboru. Tyto otázky jsme opravdu projednávali a jasně zazněly argumenty jak ministerstva, tak zpravodaje, tak i ostatních členů hospodářského výboru, proč ano, proč ne, a vyjádřili jsme se zcela jednoznačně hlasováním. Návrh, že komise dopravy nebo podvýbor dopravy zasedá a že počkejme, tak dvakrát tady hlasujeme zbytečně, protože kdyžtak ten návrh měl být, ať se to vrátí do druhého čtení, aby závěry tohoto podvýboru mohly být zapracovány do návrhu. To by potom bylo relevantní. Pokud to jenom odložíme, tak zase máme na stole pouze jedny a tytéž návrhy, které máme prohlasovat, a nemůžeme v nich udělat změnu. A tady jasně zaznělo, že tam je legislativní chyba v tom návrhu, který je předkládán, abychom ho mohli zpracovat.

Z druhé strany mě strašně rozčiluje, že aktéři, kteří na hospodářském výboru rozpoutávali tu diskusi, jako by se nepoučili a argumentují navíc. Na hospodářském výboru třeba vůbec nezazněl argument, že základní problém je definice dopravního prostředku, že koloběžka je definovaná jako dopravní prostředek a že to je problém Prahy, se kterým si neumí poradit. Tady to zaznělo u tohoto mikrofonu z úst kolegy Čižinského. A ptám se, ta malá koloběžka, taková ta mini, je dopravní prostředek, anebo ta velká? Je tady definiční problém, já tomu rozumím, ale to není tady na tento mikrofon! Tady si jasně řekněme, že momentálně jsme ve třetím čtení, návrhy na vrácení tady nezazněly, možná zazní, samozřejmě (na poznámku zprava), ale nezazněly doposud, a z toho titulu bychom se měli vrátit k těm věcem, které máme projednat a hlasovat. A myslím si, že hospodářský výbor odvedl kus dobré práce při přípravě tohoto zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Langšádlová s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Čižinský.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Česká republika, ale i ostatní země jsou v jedné z největších hospodářských krizí za poslední desítky let. Celé segmenty našeho hospodářství mají velmi závažné problémy. Firmy začínají propouštět. Schodek našeho státního rozpočtu bude stovky miliard korun. A my tady hodinu hovoříme o koloběžkách. Nezlobte se na mě. Tento bod byl řádně projednán na hospodářském výboru. Respektuji rozličnost názorů. Ale zkusme se vrátit racionálně k hlasování, ke standardnímu postupu, a zkusme se věnovat důležitějším otázkám. Děkuji. (Potlesk z různých částí sálu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Čižinský.

 

Poslanec Jan Čižinský: Rád bych navázal na pana poslance Luzara. Procedurálně nejčistší je vrátit do druhého čtení, projednat na podvýboru a vrátit zpátky do čtení třetího.

A ještě chci jenom říct, že vlastně proti tomu konkrétnímu návrhu ty námitky jsou úplně stejné, jaké bychom tady mohli mít proti tržnímu řádu. Jak ta města budou rozhodovat? No co ta města mohou chtít? Ta města mohou chtít, aby ty koloběžky byly třeba parkovány v určitých místech, aby byli trestáni ti, kteří je dají jinam. A pokud to nebude respektováno, tak poté dostane firma pokutu, anebo ta firma bude muset koloběžky nebo kola stáhnout z města. Co jiného asi tak ta obec, která to chce regulovat, může chtít?

Dávám procedurální návrh na vrácení do druhého čtení, jak tady pan poslanec Luzar navrhoval. Je to nejčistší procedurální řešení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Váš návrh jsem zaregistroval. Po skončení rozpravy budeme hlasovat o opakování druhého čtení. Tak a nebudete tomu věřit, ale byla to poslední faktická poznámka. Teď pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, trpělivě jsem tady čekal, až skončí to pražské okénko, protože já se chci vyjádřit k zákonu jako takovému, protože debata se tady zúžila pouze na jeden pozměňovací návrh. A ta problematika je daleko širší. Přesto mi dovolte, abych se na začátku vyjádřil k tomu - a pan kolega Čižinský vaším prostřednictvím mě trochu předběhl. Chtěl jsem tady navrhnout právě vrácení do druhého čtení tohoto návrhu, a to proto, že skutečně jsou tady výhrady k tomu, jak je návrh napsán. Debata se zužuje na to, jestli koloběžky ano, nebo ne, jestli někomu koloběžky vadí, nebo ne. Ale důležité jsou ty praktické dopady paragrafového znění zákona. A na to bychom potřebovali delší čas, protože k tomu neproběhlo ani připomínkové řízení a je to prostě jenom klasický pozměňovací návrh. Takže myslím, že se to musí vydefinovat. Proto jsem byl připraven navrhnout, to znamená, že se připojuji k tomu návrhu na vrácení do druhého čtení, aby se ta debata skutečně nezúžila jenom na koloběžky a na pozměňovací návrh Čižinského.

Musím říct, že mě mrzí, a říkal jsem to tady v prvním čtení, a ono bohužel pod tíhou debaty o pozměňovacích návrzích to trochu vyšumělo, ale já nechci, aby to vyšumělo - tento návrh zákona se nám předkládá jako transpozice evropského práva. Nicméně je potřeba si přiznat, že žádná, nebo já jsem ji neobjevil, se nezměnilo žádné evropské právo, žádná směrnice, která by s nějakým termínem nás nutila přijmout tuto novelu. Když si to představíte, tak sice ministerstvo nám v důvodové zprávě uvádí, je to transpozice evropského práva, je to evropské právo integrované do tohoto předpisu, ale většinou jsou to věci, které už jsme v nějaké podobě v našich zákonných či podzákonných předpisech měli.

Mně se tento přístup ministerstva, pane ministře, nelíbí, protože když předkládáme nějaký zákon, který chceme my, který chce naše vláda, který chtějí naši úředníci, tak to přiznejme a nepišme poslancům o tom, že je to jenom transpozice evropského práva. Ono to pak tu debatu nějakým způsobem ohýbá někam jinam. A mě tohleto mrzí. Mně to vadí. Pro mě tento návrh zákona je klasickým gold platingem.

Já jsem tady dával v prvním čtení příklad a já vám ho zopakuji. Je to jeden příklad z mnoha. Ale například se v tomto zákoně navrhuje prodloužení doby archivace dokladu o nákladu z jednoho na dva roky. Zdůvodnění ministerstva je, že je to s ohledem na požadavky vyplývající z nařízení číslo 11 z roku 1960. Po šedesáti letech ministerstvo vyvinulo tuto rychlost a přišlo s touto novelou. Já to dávám jako jeden z příkladů. Opravdu těch příkladů tam najdete mnoho. Je to jeden z příkladů, který ukazuje, že se nejedná skutečně o nějakou vyvolanou, nutnou transpozici evropského práva, ale je to vůle našeho Ministerstva dopravy, naší vlády, ale snaží se to zakrývat za transpozici evropského práva. Těch příkladů je tam víc.

Na jeden z těch příkladů reaguje pozměňovací návrh pod číslem D, ke kterému se přiklonil hospodářský výbor, a to je, že ministerstvo přišlo v původním návrhu se zúžením výjimky pro dopravce, který nemusí plnit požadavky ze zákona v určitých případech do sta kilometrů od provozovny. Dneska ministerstvo navrhlo padesát. Tento pozměňovací návrh navrhuje uplatnit výjimku v maximální možné míře, kterou nám umožňují evropské předpisy. A pro mě je takovéto zužování výjimek. A například další věc, která se tam objevuje, to je návrh nových přestupků, zákazů řízení při závažném porušení tohoto zákona až na šest měsíců bez vyhodnocení konkrétních dopadů. No to je také další věc, kterou nám evropské právo neurčuje. Takže to také není transpozice evropského práva.

Proto mně opravdu vadí způsob předložení a způsob projednávání tohoto zákona, protože se nemůžeme schovávat za to, že to po nás chce Evropská unie. Je to náš návrh. A pane ministře, já bych rád, abyste v tomhle tom udělal pořádek při předkládání návrhů zákona, ať jasně víme my jako poslanci, my jako Poslanecká sněmovna, co je transpozice a co je návrh našich úřadů a našeho ministerstva.

Je zajímavé si přečíst to, že k množství - a některé věci jsou tam i dobré - ale k množství těch změn, které jsou pro naše dopravce, nebyla udělaná RIA, přitom jsou to opravdu závažné dopady. A mě opravdu v tom zdůvodnění zaujala věta, že by implementace tohoto zákona mohla reálně znamenat zvýšení mzdových nákladů dopravce v souvislosti s nutností zaměstnávat více řidičů. To je důsledek tohoto zákona, o kterém hovoří samo ministerstvo. Ten problém je, že dneska jsme samozřejmě v nějaké ekonomické situaci, jsme po koronavirové krizi. A já si nejsem jistý, že bychom měli přijímat zákony a nová administrativní pravidla, která v konečném důsledku mohou vést kvůli administrativě ke zvyšování nákladů jednotlivých soukromých subjektů. To je obecně.

To znamená já vám to tady říkám z těchto dvou důvodů.

Můj postoj je velmi zdrženlivý k tomuto zákonu. Věřím, že ho vrátíme do druhého čtení, abychom i další věci mohli prodiskutovat. Nicméně opakuji svou prosbu, pane ministře, prosím, nepředkládejte nám návrhy zákona, o kterých říká důvodová zpráva, že je to transpozice evropského práva, a přitom není.

Děkuji, dámy a pánové, za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Přečtu několik omluv. Omlouvá se pan poslanec Hnilička mezi 11.00 a 12.00 z pracovních důvodů. Paní poslankyně Věra Kovářová prodloužila svoji omluvu do 10 hodin a následně do 10.15.

Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není tomu tak. Paní zpravodajka nemá zájem o závěrečné slovo. Končím tedy rozpravu a přivolám vás všechny z předsálí. Budeme hlasovat o opakování druhého čtení nejprve. Ten návrh zde padl v rozpravě od dvou poslanců. Všechny jsem vás na žádost odhlásil. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili kartami.

Zopakuji, že nejprve budeme hlasovat o opakování druhého čtení. Počet poslanců už je zdá se stabilní, zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Kdo je proti?

Hlasování číslo 145, přihlášeno je 179 poslanců, pro 85, proti 84. Tento návrh přijat nebyl.

 

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělila k nim stanovisko garančního výboru. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Dobrý den, pane předsedo.

Návrh procedury. Legislativně technické úpravy, které si dovolím posléze přečíst. Za druhé pozměňovací návrh pod písmenem D pana poslance Jandy. V případě odhlasování jsou pozměňovací návrhy hospodářského výboru A2, A3 nehlasovatelné, protože pozměňovací návrh D je zpřesněním pozměňovacích návrhů A2, A3. Za třetí v případě neodhlasování písmena D hlasovat o pozměňovacích návrzích A2, A3. Za čtvrté hlasování o pozměňovacích návrzích hospodářského výboru A1, A4 až A10. Za páté pozměňovací návrh B paní poslankyně Ožanové. Za šesté pozměňovací návrh C1 pana poslance Čižinského. Za sedmé pozměňovací návrh C2.1 a C2.2 pana poslance Čižinského. Za osmé pozměňovací návrhy C3.1 až C3.6 pana poslance Čižinského. A posléze pozměňovací návrh E pana poslance Michálka, který je hlasovatelný pouze v případě přijetí legislativně technické úpravy. Na závěr hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Má někdo k proceduře nějakou připomínku? Nemá. Odhlasujeme si tedy proceduru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro navrženou proceduru? Kdo je proti?

Hlasování číslo 146, přihlášeno je 183 poslanců, pro 180, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Nejprve budeme hlasovat o legislativně technických úpravách a já je přečtu. Je to k pozměňovacímu návrhu pana poslance Jandy, k D.

V části první článku 1 bodu 7 se za prvé v § 3a odst. 3 za slovy "vymezenou v" doplňují slova "článku 13 tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie". Za druhé. V § 3a odst. 3 se písmena a), b) zrušují. To je jedna legislativně technická úprava.

A druhá je k pozměňovacímu návrhu pod písmenem E pana poslance Michálka. V novelizačním bodu 38 se tečka na konci nahrazuje slovy "a v § 35c odst. 1 se slova 100 000 nahrazují slovy 200 000 korun". Jedná se o upřesnění jeho pozměňovacího návrhu tak, aby byl legislativně správně.

Stanovisko hospodářského výboru: doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: K legislativně technickým stanovisko navrhovatele? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 147, přihlášeno je 184, pro 180, proti nikdo. Legislativně technické úpravy byly schváleny. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Nyní pozměňovací návrh D pana poslance Jandy, který tady už podrobněji rozebral pan poslanec Munzar. Hospodářský výbor doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 148, přihlášeno je 184 poslanců, pro 180, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Pozměňovací návrhy A2, A3 hospodářského výboru se staly nyní nehlasovatelnými, proto hlasujeme o pozměňovacím návrhu A1 hospodářského výboru a A4 až A10. Stanovisko hospodářského výboru: doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 149, přihlášeno je 184, pro 181, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Pozměňovací návrh B poslankyně Ožanové, týká se účinnosti zákona. Návrh hospodářského výboru: doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 150, přihlášeno je 184, pro 179, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Nyní pozměňovací návrh pana poslance Čižinského C1. Tento návrh umožňuje podmínit licenci řidiče taxislužby složením zkoušky znalosti z právních předpisů. Stanovisko hospodářského výboru: nedoporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 151, přihlášeno je 184, pro 23, proti 96. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Nyní návrhy pana poslance Čižinského C2.1 a C2.2, které se týkají toho, aby při kontrolách nemohly taxislužby blokovat např. telefony, SIM karty a mohla řádně probíhat kontrola. Stanovisko hospodářského výboru: doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 152, přihlášeno 184, pro 177, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Nyní pozměňovacími návrhy pana Čižinského C3.1 až C3.6, dnes nejdiskutovanější, týkající se řešení obecné mobility, zkráceně koloběžky. Stanovisko hospodářského výboru: bez stanoviska.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 153, přihlášeno 184, pro 55, proti 52. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Nyní pozměňovací návrh E pana poslance Michálka. Obsahem pozměňovacího návrhu je navýšení kauce pro taxikáře ze 100 tisíc korun na 200 tisíc korun. Hospodářský výbor nedoporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 154 přihlášeno 185, pro 25, proti 96. Návrh přijat nebyl.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: A nyní návrh zákona jako celek. Hospodářský výbor doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak. O všech návrzích bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 643, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 155 přihlášeno je 185, pro 144, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem vám děkuji a končím třetí čtení tohoto tisku.

 

Otevírám bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP