Středa 3. června 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Petr Fiala)

298.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Druhé kolo. Tímto bodem jsme se zabývali 27. května, kdy proběhlo první kolo volby. A jako tradičně prosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby nás provedl touto volbou.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Přeji vám, kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Na úvod těch volebních bodů ještě jednou připomenu - snad mohu říci prosbu, nebo apel volební komise - jak tedy z důvodů bezpečnostních pro ochranu vás, tak i zaměstnanců aparátu Poslanecké sněmovny, těch, kteří se na volbách organizačně podílejí, tak opět prosíme, abyste v těch Státních aktech dodrželi mezi sebou rozumné rozestupy.

Stále ještě platí, že v té volební místnosti nejsou vydávány propisky. Mějte tedy prosím připraveny vlastní a podle vlastního uvážení případně použijte roušky. Kdybyste neměli roušky, případně hygienické rukavice, všechno má volební komise k dispozici a může vám ty ochranné pomůcky vydat při vydávání volebních lístků. Tolik obecně k volbám.

A nyní k tomu prvnímu bodu, jak avizoval pan předsedající. Je to druhé kolo volby členů Rady Státního fondu kinematografie. My jsme minulý týden v prvním kole zvolili jednoho člena, jsou neobsazena tři místa. Byl zvolen pan Jiří Kubíček s 98 hlasy. V tuto chvíli tedy budete ze čtyř kandidátů, semifinalistů, přesněji finalistů, vybírat na dvě místa. Do toho finále postoupili: pan Čestmír Kopecký s 84 hlasy, Nataša Slavíková s 81 hlasem, Richard Němec s 56 a pan Jiří Voráč s 51 hlasem.

Prosím tedy, abyste označili volební lístky řádně. Tady to možná znovu připomenu. Bohužel dlouhodobě ve všech volbách, i před týdnem, jsme na volební komisi opět měli relativně velké množství lístků, které sice třeba měly označeného kandidáta kroužkem, ale nebyly tam ty křížky u těch ostatních. Všechny takové lístky my potom musíme vyhodnotit jako neplatné, takže váš hlas vlastně pozbývá platnosti. Prosím tedy dejte si pozor i na toto.

Zde jsme v druhém kole. Budete tedy ze čtyř kandidátů vybírat dva. Prosím o přerušení tohoto bodu a otevření dalšího.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano přerušuji tento bod na provedení tajné volby. Otevírám bod číslo

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP