(16.40 hodin)
(pokračuje Adamec)

Tak já vám řeknu ty propady. Daň z příjmů ze závislé činnosti fyzické osoby, to je přesně tohle, o čem se bavíme, že ten stát si to jakoby bere na ty kompenzace, tak to je daň, která v našem případě, ve městě Trutnově, činí ročně asi 100 milionů korun, je to ten podíl 23,58. To je druhá nejvyšší daň, resp. druhý nejvyšší výnos. Další daň je samozřejmě daň z právnických osob, která se pohybuje těsně pod touto hranicí. A pak je to daň z přidané hodnoty, která je jednou taková přibližně z hlediska objemu peněz. A teď to vypadá tak, že jsme vlastně ve čtvrtém měsíci, na dani z příjmů ze závislé činnosti je propad 5,3 milionu z těch 100, o kterých hovořím, na dani - hned to najdu, mám to na dvou papírech (listuje) - teď na dani z příjmů z právnických osob je propad 5,5 milionu korun, ale tam jsou různé odložené platby z hlediska státu a podnikatelů, takže tam se to může nějakým způsobem vyrovnávat. A poslední významná daň, DPH, je propad 1,5 milionu z celkové sumy asi 215 milionů korun. A to jsme prosím v dubnu.

Takže pokud tady hovoříme, že to bude dělat problémy malým obcím, tak to bude dělat problémy všem obcím. Všem obcím. Já si myslím, že pokud se to číslo propadů bude vyvíjet ještě méně pozitivně, tak nepůjde v řadě případů už jenom o investice, a v letošním roce i o provoz (nesrozumitelné) organizací. Prostě to je realita. To znamená, že to je vážný problém. Ale na druhou stranu musím říct, že některé daně teď neumíme odhadnout. Takové ty katastrofické scénáře... Já bych byl optimista, protože třeba to DPH nebo tu daň z právnických osob, tak o tom se bavme někdy v srpnu, začátkem září, jak to vlastně vypadá, protože tam ty platby teprve dojdou.

Takže jsem jenom chtěl říct, že jsme si zahráli s ohněm v rámci toho, že jsme chtěli být pozitivní, že jsme chtěli být rychlí, protože jsme otevřeli vlastně jednu z těch sdílených daní. A teď se tady budeme bavit, kdo, co, jak se státem obce a kraje dohodnou, za jakých podmínek.

Poprosil bych, kdyby opravdu to bylo míněno vážně, kdyby to bylo spíš nějakým příspěvkem, protože říkat, že by to mělo být hlavně na investice, tak to je taky velmi ošidný termín. A kdybychom tady ve Sněmovně nerozhodli, a uvidíme, jak rozhodneme dále, jestli to schválíme, tak vlastně ten problém tady je a je to navíc proti tomu, co jsme očekávali, ty výpadky v důsledku ekonomické krize, která sem přišla v rámci té zdravotní krize, a podle mě ještě se prohloubí možná na podzim a v zimních měsících, což nechci tady strašit, ale mám z toho trochu obavy.

Takže zkusme to vyřešit jinak. Ty peníze by ty obce stejně utrácely podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Kdybychom to tady takhle nerozhodli, tak by patřily těm obcím. My jsme rozhodli jinak. Teď to máme potvrdit, nebo máme schválit senátní verzi. A já to řeknu úplně otevřeně. My jsme na začátku koronové krize umožnili místním živnostníkům, podnikatelům řadu úlev. Stálo nás to cca 5 milionů korun. A myslím si, že teď jim provést to, že jim zastavíme vyplácení kompenzačního bonusu jenom proto, že se tady nedohodneme na kompenzacích s obcí, to mi připadá neuvěřitelné. Neuvěřitelné. Myslím si, že nám nic jiného nezbyde, než schválit vládní návrh tak, jak tady už jednou ve Sněmovně prošel, a skutečně pojďme se dál seriózně bavit, jak to budeme kompenzovat obcím, protože pokud to neuděláme a uděláme to dotacemi, tak to bude špatně, bude to pomalu a nedostanou to všichni. A důsledky nakonec přijdou a dopadnou na nás na všechny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickými poznámkami budou reagovat nejprve pan poslanec David Kasal, potom pan poslanec Václav Votava. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji, pane místopředsedo. Musím reagovat na slova předřečníka pana kolegy Výborného vaším prostřednictvím. Chtěl bych tady upravit, nebo resp. opravit to, co tady říkal. Chtěl bych říct ano, přišel dopis, ale neposlal ho pan starosta. Včera probíhalo zastupitelstvo. Rada města tento dopis neschválila a schválilo ho zastupitelstvo. Takže tady nemůžete říkat, že to je jaksi rozhodnutí pana starosty, člena ANO. Tak to vůbec nebylo. Takže prosím, pokud používáte nějaké informace, tak si ověřte, jakým způsobem to bylo. A zaznělo, já jsem na zastupitelstvu jasně řekl včera, že to, jakým způsobem Svaz měst a obcí vystoupil, se mi nelíbí. Řada jeho představitelů pětkrát pro toto hlasovala. A místo toho, aby vyvolala jednání a navrhla, jakým způsobem kompenzovat, tak vyvěšování vlajek a parte se mi zdá velice přes čáru. (Tleská poslanec Adam Kalous.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Václav Votava a potom také s faktickou poznámkou pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já můžu podepsat to, co říkal pan kolega Adamec. Pouze s jednou výhradou. Já nepovažuji dotaci za sprosté slovo, protože řada malých obcí bez dotace by spoustu investic neudělala, pane kolego, to určitě. Je rozdíl mezi velkou obcí a malou obcí. Opravdu obec, která má 3 miliony rozpočtu, potřebuje udělat kanalizaci za 10 milionů, tak to horko těžko bude dávat ze svých daňových příjmů dohromady.

V čem s vámi souhlasím, je to, co jste zmínil ohledně senátní vratky. Nechme vyplácení bonusu tak, jak je, pro živnostníky a malé firmy. Nicméně kompenzujme. Je třeba kompenzovat to, o co přicházejí nebo přijdou obce a kraje na svých daňových příjmech. To pravda je. To bude i obsahem našeho usnesení, které předloží pan kolega Veselý.

Ještě bych se možná vrátil k těm dotacím v rychlosti. Paní ministryně říká, že obce dostanou masivní dotace. Dobře. Ale to, že přijdou o daňové příjmy, je plošná záležitost. A dotace jsou samozřejmě pro někoho, co si budeme říkat, ne všichni na ně dosáhnou.

A když už mám tady slovo, chtěl bych zásadně odmítnout ten názor, a činil jsem tak i minulé volební období, že obce mají hodně na účtech a že už nepotřebují žádné peníze. To bylo vždy také argumentem, když jsme projednávali rozpočtové určení daní. Je to hloupost. Obce šetří většinou na investice, šetří na podíly k dotacím, šetří na kofinancování. Ale nesedí na penězích. V žádném případě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, čas. Děkuji. Následují další faktické poznámky. Pan poslanec Marek Výborný, potom pan poslanec Adamec, pan předseda Rakušan, pan poslanec Birke. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Omlouvám se, musím zareagovat, a už to nebudeme dál rozebírat, na kolegu Davida Kasala. Dopis přišel na hlavičkovém papíru. Starosta města Chrudimi, kde je mimo jiné uvedeno, jménem města Chrudim si vás - čili hovoří v první osobě - dovoluji požádat, abyste podpořil tento návrh Senátu Parlamentu České republiky, protože takto citelné dopady do našeho rozpočtu naše město nemůže unést ani při úsporách, které už realizujeme. První podpis, protože pak jsou tam podpisy ještě tří místostarostů Chrudimi, je inženýr František Pilný, starosta města. Čili to je dohledatelné. Možná že ten dopis šel i vícero starostům. Pokud se podíváte na sociální sítě, pokud se podíváte, pane kolego, na sociální sítě, tak pan starosta Pilný se k tomu vyjadřuje několik dnů, možná 14 dní, tam to je samozřejmě dohledatelné. Chápu, že to není úplně příjemné, protože to je váš kolega, ale je to tak.

A co bych chtěl jednoznačně říci - běžte se starostů nejenom malých, ale i velkých obcí zeptat. Léta šetřili na to, aby postavili kanalizaci, vybudovali. Léta šetřili na to, aby mohli postavit dům s pečovatelskou službou, domov pro seniory. A teď říkat o tom "vy máte našetřeno, tak nám to sem dejte, protože to potřebujeme, protože přece to musíme řešit společně", to je opravdu, opravdu velmi nefér, jakýkoli podobný argument.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Ivan Adamec - faktická poznámka. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP