(Jednání pokračovalo v 20.12 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vypršel čas určený pro přestávku. (Gong.) Všechny jsem vás svolal do sálu, protože jsme ukončili jak podrobnou rozpravu, tak proběhla možnost pro závěrečná slova, takže nyní budeme muset pokračovat návrhem procedury.

Poprosil bych kolegy, aby uvolnili místo u řečnické pultíku, jinak nebudeme moci pokračovat. (Všude stojí hloučky poslanců, největší shluk je okolo premiéra před vládní lavicí.) Prosím, pánové. Pane vicepremiére. Pane předsedo. Prosím o uvolnění místa u řečnického pultíku. (Předsedající zvoní zvoncem.) Anebo si prosím požádejte o delší pauzu. (Hlouček u řečniště se rozpouští.) Děkuji.

Pane zpravodaji, chtěl bych vás požádat, abyste nás seznámil s návrhem procedury k tomuto bodu hlasování.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Během podrobné rozpravy byly předneseny čtyři návrhy usnesení, přičemž bych navrhl hlasovat o nich postupně v pořadí, v jakém byly předneseny, s tím, že pokud bude přijat některý z návrhů usnesení, tak vylučuje hlasování o následujících.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Myslím, že to je procedura jednoduchá a jasná. Poprosím ještě o pořadí, v jakém byly načteny.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Ano, abych připomněl to pořadí. Tak první byl návrh zpravodaje - pan poslanec Martínek. Jako druhý bychom hlasovali návrh usnesení pana poslance Kupky. Jako třetí bychom hlasovali návrh pana poslance Veselého. A jako čtvrtý bychom hlasovali o návrhu paní Vostré. S tím, že pokud by byl vždy přijat některý z návrhů dřívějších, tak by se o dalším již nehlasovalo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Teď je procedura myslím úplně jasná. Je zde žádost o odhlášení, takže vás všechny ještě odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Až se nám počet přihlášených ustálí, budeme hlasovat o proceduře. Vypadá to, že se nám počet přihlášených ustálil.

Pan předseda Chvojka chce ještě něco sdělit? (Ano.) K proceduře? Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jen jsem se chtěl zeptat, jestli jsem slyšel dobře, protože jsem tam ještě něco řešil s kolegy, že nemůžeme potom hlasovat ty dvě poslední procedury, nebo hlasování, to znamená, když projde třetí, tak už se nehlasuje čtvrté. Nebo jak to přesně je? Můžu požádat, abyste to zopakoval?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já jsem to pochopil tak, že budeme hlasovat o těch návrzích postupně, jak byly předneseny, a pokud kterýkoli z nich schválíme, tak v ten moment už nebudeme hlasovat o tom zbytku.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já jsem to tak navrhoval. Pokud se domníváte, že se nevylučují, tak... (Mnoho reakcí z pléna. Poslankyně Valachová: Třetí a čtvrté se nevylučují.) Tak já klidně jsem schopen upgradovat návrh procedury tak, že by se vylučovaly jenom ty návrhy jedna, dva a tři, a s tím, že o čtvrtém návrhu se bude hlasovat i tak.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, takže je tady pozměněná procedura, která by zněla tak, že hlasujeme návrhy v pořadí Martínek, Kupka, Veselý, Vostrá, přičemž se předpokládá, že návrhy jedna až tři se mezi sebou vylučují, to znamená, pokud kterýkoli z nich bude schválen, tak o těch dalších již nehlasujeme, nicméně o návrhu paní poslankyně Vostré budeme hlasovat v každém případě, jestli jsem to řekl správně. Pokud proti tomu již není námitek, tak bychom tuto proceduru hlasovali.

Zahajuji hlasování číslo 30. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 30 je přihlášeno 189 poslanců a poslankyň, pro 189, proti nikdo. Jednomyslná shoda.

 

Prosím pana zpravodaje o přednášení jednotlivých návrhů a budeme postupně hlasovat.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Jako první tu máme návrh zpravodaje - poslanec Martínek. "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 30. 6. 2020 připravila návrh jednorázového opatření pro rok 2020, které samosprávám poskytne jednorázovou finanční kompenzaci za ztrátu příjmů, která je způsobena kompenzačním bonusem, a to minimálně ve výši 1 100 Kč obci a 600 Kč kraji za každého obyvatele."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování číslo 31. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 31 je přihlášeno 189 poslanců a poslankyň, pro 85, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Jako druhý tu je návrh poslance Kupky, který zní: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 3. 6. 2020 připravila návrh jednorázového opatření pro rok 2020, které samosprávám poskytne jednorázovou finanční kompenzaci za ztrátu příjmů, která je způsobena kompenzačním bonusem, a to minimálně ve výši 1 000 Kč obci a 400 Kč kraji za každého obyvatele pro financování investic a údržby majetku."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 32 je přihlášeno 189 poslanců a poslankyň, pro 86, proti nikdo. Ani tento návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Další je návrh poslance Veselého. "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby do 30. 6. 2020 připravila návrh na jednorázovou kompenzaci za snížení daňových příjmů obcí a krajů v důsledku výplaty kompenzačního bonusu, a to ve výši minimálně 10 miliard Kč pro obce a minimálně 6 miliard Kč pro kraje."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 33 je přihlášeno 190 poslanců a poslankyň, pro 96, proti nula. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Martínek: A posledním návrhem, který budeme hlasovat, je návrh paní poslankyně Vostré. "Poslanecká sněmovna žádá vládu o předložení

A. návrhu řešení výpadku příjmů ze sdílených daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 u obcí do 3 000 obyvatel;

B. návrhu finančního zajištění investičních akcí obcí a krajů v letech 2020 a 2021 v souvislosti s výpadkem daňových příjmů minimálně v rozsahu 15 miliard Kč."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan předseda Stanjura se hlásí k předchozímu hlasování? K tomuhle. Dobře. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP