(10.40 hodin)
(pokračuje Krejza)

Obce byly vyzvány k tomu, aby investovaly. Obce byly vyzvány, aby pomohly podnikatelům. My jsme nájmy odpustili, rozumné obce nájmy odpustily. Rozumné obce podpořily podnikatele i ze svých prostředků. V podstatě je potřeba, aby odpustily dál nájem, aby si dosáhli živnostníci, podnikatelé na podporu nájmu, který poskytuje jeden z programu COVID. A kdybychom věděli, že se budeme podílet dalším, a já to nezpochybňuji, myslím si, že to není úplně nefér, tak bychom se možná chovali trošku rozumněji.

Přes to přese všechno, že jsem i pod tlakem ostatních starostů, tak sdílím názor kolegy Adamce, a to že v této chvíli podpořím poslanecký návrh, protože si myslím, že ty priority jsou někde jinde než zachraňovat obce. A myslím, že těch 500, 700 tisíc podnikatelů a živnostníků to potřebuje více. Obce to prostě nějakým způsobem zvládnou. Jenom bych přesto poprosil paní ministryni Schillerovou, zda by nezvážila a vláda nezvážila do budoucnosti nějakou formu kompenzace, když už jsme se včera na tom nedohodli, a těm obcím, i větším obcím, které jsou opravdu investory, mají připravované projekty, mohou investovat, pokud ty prostředky budou mít, mohou investovat hned, vrátí se vám 50 %, minimálně 50 % z investované sumy rovnou do státního rozpočtu, aby ty prostředky se pokusila najít, protože to je pro stát mnohem jednodušší než pro obce. A jak říkám, ještě multiplikací by to možná bylo mnohem víc než těch padesát.

Takže já podpořím poslanecký návrh, přestože to je Sophiina volba pro mě. A prosím v této chvíli vládu a paní ministryni, aby se zamyslely do budoucnosti, krátké budoucnosti, na to nějakou formou tyto náklady naše kompenzovat. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Krejzovi. Ještě požádám kolegyni Vostrou o strpení, protože se s přednostním právem přihlásil pan předseda Jan Farský. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Ono tady za poslední dva dny zaznělo hrozně moc slov. A myslím, že těch slov je tolik, že nás až odvedla od samé podstaty, podstaty toho, o čem tady debatujeme. To, co říká vládní návrh, je to, že vezmeme z peněz obcí, které jsou jim garantovány, část stát vezme, nějak je použije a pak těm obcím možná jednou něco na dotacích vrátí. A střetávají se tady dva světy. Ten svět svobody, volného rozhodování samospráv, které jsou garantovány Ústavou, a ten centralizovaný svět, který je na té druhé straně.

To, co se totiž stane, je, že tím přesunem peněz se ztratí svoboda obcí, svoboda občanů rozhodovat, kam jejich má obec směřovat. Toto rozhodování na sebe přebere vláda, protože ona bude rozhodovat o těch dotacích, ona bude určovat, jak se mají ty obce rozvíjet, a také se ztratí část těch peněz, protože samozřejmě administrativa s tím spojená kus sežere. Kdo jediný v tomto získá, je vláda. Ta získá moc. Ta dosáhne toho, o co přišla před lety tím, když se posílilo rozpočtové určení daní, že starostové už nemuseli leštit kliky, nemuseli se doprošovat pár korun na to nebo ono, ale prostě mohli to zaplatit z peněz, které dostali ze zákona. Tuto svobodu obcím teď vláda bere. Já to chápu a respektuji, zapadá to do rozhodování této vlády, této koalice, a je to vcelku předvídatelné. On každý, kdo je u moci, tak se chová, že té moci chce mít samozřejmě víc a ovládat zvláště ty, kteří jsou vzpurní.

A ty obce vzpurné jsou, ty kraje také. Tímto se dosáhne, že budou muset ustoupit v mnoha případech, nebudou moci být třeba tak radikální, protože je vláda bude držet pod krkem tím, jestli jim korunu dá, nebo nedá. My jsme si to zažili už před lety v době opoziční smlouvy. A mimochodem byl to důvod, proč vůbec starostové v mnoha oblastech se začali dávat dohromady, proč se začali organizovat a proč se také dali na politickou dráhu. Právě to, že rozhodovalo to, jestli máte toho kterého známého politika, a ne to, jak dobrý je ten projekt pro vaši obec. My tímto krokem, tím, že se obcím vezmou peníze a možná se na dotacích nějaké vrací, se vracíme patnáct let zpátky. Obce se dostávají do područí, ztrácejí svoji svobodu. A to je nejhorší na tomto návrhu, že občané už nebudou rozhodovat o budoucnosti své obce, ale u obcí o tom bude rozhodovat vládu.

Chápu, že je to váš cíl, ale takhle jednoduché to je. Všechno ostatní, kam ty peníze půjdou, nepůjdou, kde co propadne, jsou jenom omáčka, která měla zakrýt tu podstatu. Prosím, o tomto rozhodujeme, jestli budou naši občané se rozhodovat svobodně, anebo jestli o tom bude rozhodovat vláda. A kdo si myslí, že to tak není, tak včera bylo podáno hned několik důkazů. Viděli jsme tady paní ministryni Dostálovou, jak nám citovala ze svých SMS zpráv, jak se jí starostové snad doprošují o nějaké koruny. Ona si nestěžovala, jí se to líbilo.

Slyšeli jsme tady stokrát o školce v Semilech, na kterou pan Babiš snad dal peníze. Dokonce loni v prosince na výboru pro evropské záležitosti mi říkal, jak si dovoluji vůbec něco proti němu mít, když nám on do Semil posílá peníze. No jednak neposílá ty peníze. Jsou to peníze Evropské unie. A jednak to je přesně ten cíl, pro který chce teď si vláda převzít ty dotace, abychom si přeci nemohli dovolovat něco mít proti vládě, když nám tak milostivě dává peníze, které nám teď bere. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kytýr, poté pan poslanec Václav Klaus - obě faktické poznámky. Kolegyně Vostrá bude mít jistě trpělivost, jako měl včera pan kolega Juránek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se velice omlouvám, ale některé věci se fakt nedají vydržet. Já jsem v průběhu včerejšího i dnešního jednání slyšel vystoupení spousty poslanců, kteří zapomněli na to, že při projednávání tohoto zákona opakovaně jsme naprosto všichni věděli, z čeho budou hrazeny náklady. Při kladných hlasováních jak rozpočtového výboru, tak i na plénu této ctihodné Sněmovně jsme jednoznačně věděli, že se to veřejných rozpočtů dotkne, a veřejných rozpočtů jak obcí, tak i místních samospráv.

Proto mě dneska velice mrzí, že musím deklarovat veřejnosti, že ctihodní poslanci - a věřím tomu, že většina těchto poslanců se neprobudila, ale kontinuálně věřím, že bude hlasovat v rámci toho, co věděla během prvních a následných projednávání sněmovního tisku, který byl završen zákonem 159/2020. Tato novela, která rozšiřuje kompenzační bonus na malá eseróčka, je jenom drobným vrcholem v rámci celého balíčku, kam kompenzační bonus pro OSVČ míří. A proto veřejnost ujišťuji, že poslanci čtou zákony, poslanci vědí, o čem jsou zákony. A věřím tomu, že i poslanci kontinuálně s těmito svými výstupy zacházejí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Václava Klause. A připravena je paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Já bych si dovolil poznámku na předřečníka pana Farského. A sice mě trošku unavují ty debaty, že každý, kdo je starosta nebo hejtman, tak tady musí v této debatě vystoupit, aby se ukázal svým jako voličům ve městě. Já mám radost, že mají v Semilech školku, mám to město rád, léta jsem tam jezdíval cyklistický maraton, dokud to místní běžkaři jaksi organizovali.

Ale k tomu, kvůli čemu vystupuji. Vy máte naprostou pravdu, pane Farský, že to nejsou peníze pana Babiše. Jsou to peníze daňových poplatníků. Ale nemůžete v jedné věci říci, ta školka není... to nedal pan Babiš peníze, to dala Evropská unie, protože to je úplně stejný případ. Evropská unie také žádné peníze nemá. To nejdřív český stát vybere sestřičkám, učitelům, podnikatelům, lidem daně, sebere jim peníze, pak je jedním příkazem pošle do Bruselu a pak to s pomocí složitých operačních programů dostáváte nazpátek a nakonec vám to dá pan Babiš na tu školku. Takže nemůžete argumentovat jako tímto stylem. Na to jsem chtěl reagovat. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP