(15.30 hodin)
(pokračuje Fiala)

Máme dnes dvě možnosti, buď budeme konstatovat, že žádost o vydání kolegyně Karly Maříkové je nesmyslná konstrukce a předsudečná nenávist není trestným činem, a pak nemůžeme kolegyni Karlu Maříkovou vydat, anebo přijmeme tyto nebezpečné konstrukce z dílny Ministerstva vnitra a kolegyni Maříkovou vydáme. Samozřejmě poslanecký klub hnutí SPD bude hlasovat proti vydání naší kolegyně Karly Maříkové. Dovolím si ale upozornit, že pokud oprávněně odmítneme nesmyslné obvinění Karly Maříkové, měli bychom logicky žádat politickou odpovědnost u pana ministra vnitra a vyzvat ho k rezignaci. A já vás, pane ministře vnitra Jane Hamáčku, tímto k rezignaci vyzývám. (Nesouhlasné hlasy z řad poslanců ČSSD.) Pracuje se tak ze strachu v cizím zájmu, protože se zbaběle podvolil. Měli bychom se také logicky ptát, co je pravdy na informacích, které do médií říkají vysocí policejní důstojníci, kteří odcházejí ze služby, že v této zemi si lze trestní stíhání objednat. Pokud tato praxe platí, tak se, kolegyně a kolegové, týká každého z nás. A já vás vyzývám k diskusi o efektivitě kontroly práce Ministerstva vnitra a bezpečnostních složek, o kontrole toho, jestli se neshánějí účelové informace a podklady pro vykonstruované politické procesy.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní zde mám tři faktické poznámky, všechny za klub ČSSD, takže jako první vystoupí pan poslanec Ondřej Veselý, připraví se pan poslanec Jan Birke, jako třetí se připraví paní poslankyně Alena Gajdůšková a v běžné debatě potom pan poslanec Radek Koten. Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já budu daleko stručnější než dvě minuty.

Pane předsedo Fialo prostřednictvím pana předsedajícího, osobní spor žádný nemáme, ale pokud chcete, aby v demokratické zemi ministr vnitra vstupoval do trestního stíhání, tak byste měl odstoupit ze všech pozic v demokratických institucích, protože to je věc, která je naprosto nepřípustná. Jakmile by to udělal, měl by odstoupit. Pokud chcete zavést takové pořádky, tak to řekněte všem, řekněte: až budeme mít Ministerstvo vnitra, tak se postaráme, ministr se postará, jak bude trestní stíhání probíhat. To nám říkáte!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další vystoupí pan poslanec Jan Birke. Prosím, máte slovo, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji moc za slovo, pane předsedající. Konečně jsem pochopil, proč to (ceduli, kterou na řečnickém pultíku zanechal mpř. Okamura) mám odložit. Už jsem to pochopil.

Dvě poznámky vaším prostřednictvím k panu předsedovi Fialovi. Máme lidsky velmi dobré vztahy. Většinou se něco dělá a vyzývá se k rezignaci někdo, kdo tady je. Poprosím možná na moment, až se potkáte, tak ho vyzvěte k rezignaci, jak se říká, do očí, a to bych moc poprosil, protože to není fér vyzývat někoho, kdo v tuhletu chvíli je prostě někde jinde. To je první věc.

Druhá věc. Já jsem se už vyjádřil ve svém prvním příspěvku, že pokud by skutečně ministr vnitra zasahoval do těchto procesů, tak by to podle mého názoru, a myslím, že i podle vašeho názoru, na tom se shodneme, nebylo absolutně správné.

Jenom chci říci ještě jednu malou věc. Všichni máme nějaké, ať navážu na to, co tady bylo velmi, řekněme, emotivně a velmi dobře předneseno paní kolegyní poslankyní, které se samozřejmě tento bod, paní poslankyně Maříkové, týká, zkušenosti. Nejste sama, paní poslankyně, vaším prostřednictvím, pane předsedající, která dostává podobné maily, že je potřeba vystřílet celou rodinu a pověsit nás až do nějakého osmnáctého kolena. Tohle zažíváme všichni. To si řekněme na rovinu. Já si myslím, že není ve Sněmovně nikdo, kdo by podobný mail za celou politickou kariéru nedostal. Při veškeré úctě, paní poslankyně, vaším prostřednictvím, pane předsedající, v tomto to není nic výjimečného. Není. Nebudu říkat, jestli to jsou hejty od jedněch nebo druhých politických souputníků, prostě to je součást velmi nechutného, podotýkám nechutného, a to s vámi souhlasím, politického boje, protože mnohokrát to zapadá do rodin, do rodinných příslušníků, a to je na tom to nejhorší.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní dvě faktické poznámky. Paní poslankyně Karla Maříková a připraví se Radim Fiala. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych reagovala na svého předřečníka pana poslance Birkeho. Víte, já jsem to tady necitovala proto, abych se litovala, ale chtěla jsem vám ukázat jenom to, že my jsme nazýváni extremisty a fašisty, ale nazývají nás tak ti, kteří se právě jako fašisté projevují.

Pan poslanec mě neposlouchá, ani ho to asi moc nezajímá, takže já končím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí na faktickou poznámku Radim Fiala. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji ještě za slovo. Chci to upřesnit, aby to bylo jasné. Rozhodně jsem to nemyslel tak, jak říkají kolegové ze sociální demokracie. Je to tak, že Karla Maříková se dostává do zprávy o extremismu, aniž by ještě byla vinna, a dostává se tam na Ministerstvu vnitra. To znamená, jenom abyste věděli, že my jsme podali dvě trestní oznámení, jak je možné, že z živého spisu unikly tyto informace do zprávy o extremismu Ministerstva vnitra, když ji nikdo neodsoudil, bylo to v přípravném řízení, bylo to prostě v době, kdy ona nebyla odsouzena. To znamená, že Karla Maříková byla v té době nevinná, ale už byla součástí zprávy o extremismu Ministerstva vnitra. Je nevinná samozřejmě dodneška. Takže to je jedna věc. A samozřejmě tu zprávu o extremismu, páni kolegové, a to není nic, co by bylo proti sociální demokracii, nebo nevím, jestli je to proti sociální demokracii, vydává Ministerstvo vnitra a ministr, který ho řídí, je pro mě a pro všechny občany zodpovědný za chod Ministerstva vnitra. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Radek Koten a připraví se pan poslanec Jiří Kohoutek. Máte slovo, prosím.

 

Poslanec Radek Koten: Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Zaznělo tu toho mnoho. Já si myslím, že ten názor na to trestní stíhání je naprosto jednotný, co se týká klubu SPD, a myslím si, že i ostatní poslanci vnímají, že toto stíhání je spíše politické. Je to taková deklarace toho jediného správného názoru, že lidé, kteří jsou odpůrci migrace, musí být za tento názor trestně stíháni.

Co se týká souhrnné zprávy Ministerstva vnitra o extremismu v České republice, tak uvedení Karly Maříkové do této zprávy bylo naprosto protiprávní. Přípravné řízení, to znamená ne trestní stíhání, ale přípravné řízení je ze zákona neveřejné. Jak je možné, že z neveřejného spisu unikly informace do souhrnné zprávy, která je vytvářena na Ministerstvu vnitra? Jediné, co mě napadá, že tato informace byla naprosto účelově zneužita pro dehonestaci naší kolegyně, poslankyně Karly Maříkové, a uvedením ve zprávě Ministerstva vnitra ji vlastně přímo obviňují, a to jmenovitě.

Já jsem si studoval zprávy Ministerstva vnitra za několik let nazpět, nikdy, upozorňuji, nikdy tam nebylo uvedeno jméno v plném znění, ale vždy tam byl pouze monogram, dvě písmena s tečkou. Toto je naprosto bezprecedentní porušení veškerých možných zákonů České republiky ze strany Ministerstva vnitra a ze strany vyšetřujících policistů, kteří toto přípravné řízení vedli. My jsme podali dva podněty, dvě trestní stíhání jednak na Generální inspekci bezpečnostních sborů, aby inspekce prověřila, jakým způsobem došlo k úniku těchto informací směrem k Ministerstvu vnitra. Zatím se nám dostalo pouze odpovědi na jedno oznámení, tedy od Generální inspekce bezpečnostních sborů, kde je uvedeno, že to vlastně je možné. Nicméně v zákoně není jediný paragraf, který by toto umožňoval. Takže dnes jsem napsal další dopis na Generální inspekci bezpečnostních sborů, kde se tedy ptám, podle jakého zákona, podle jakého paragrafu a podle jakého písmena tyto informace z neveřejného přípravného řízení sdělili Ministerstvu vnitra a to to uvedlo do této souhrnné zprávy o extremismu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP