(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A prosím pana premiéra o odpověď na tuto interpelaci.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Mě to, paní poslankyně, trápí stejně jako vás, protože to lázeňství je samozřejmě velice důležité. V roce 2018 ta zařízení v České republice navštívilo 370 573 klientů a z toho 30 % bylo klientů komplexní příspěvkové lázeňské péče a asi 43 % klientů bylo ze zahraničí. V Karlovarském kraji je ten poměr ještě úplně jiný. My jsme na to měli videokonferenci. Možná jste o tom slyšela. Byli tam všichni zástupci z Karlovarského kraje, a ty firmy samozřejmě nejsou v dobrém stavu, protože samozřejmě nechodí zahraniční klienti, hlavně z Německa.

Tak jsme o tom diskutovali, co bychom mohli, jakým způsobem jim pomoci. A také tam zazněly nějaké... Jednak tedy chtěli prodloužit ten Antivirus až do konce srpna. S tím byli spokojeni. My jsme to samozřejmě zrealizovali, protože myslím, že je to dobrý nástroj na udržení zaměstnanosti. A samozřejmě se snažíme také nějakým způsobem k 15. 6. se domluvit s Německem, Rakouskem, Maďarskem a se Slovenskem, aby se otevřely hranice, aby mohli naši občané a jejich občané vlastně k nám přicházet bez testů, bez nějakého certifikátu, a tak dále.

Takže paní ministryně Dostálová s tím pracuje, děláme to i v rámci toho NERVu. A ano, já jsem dostal od poradců nějaký návrh, že bychom přispívali částkou asi 2 000 korun na pobyt šest nocí, sedm dní, v lázních. Ten pobyt by stál asi, myslím, 7 992 korun a z toho by byl 2 000 korun náš příspěvek. Takže to nějakým způsobem teď rozpracováváme.

Problém je, že dělat to jenom pro Karlovarský kraj nebo jenom pro nějaké lázně asi není možné, protože nám to legislativa neumožňuje. Nicméně mám tady podklady k lázeňství ve vazbě na krizový akční plán Ministerstva pro místní rozvoj. Tak pokud dovolíte, abych vám to předal. Je tady nějaký postup, nějaká analýza. A samozřejmě stejně jako vy se o to zajímáte, tak my to řešíme a doufejme, že to brzy dořešíme. Protože také samozřejmě můžu souhlasit s tím, že už to dost dlouho trvá, ale děláme všechno pro, abychom právě tenhle sektor, který je tradiční a který je známý ve světě, podpořili. Můžu vám to dát?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zeptám se paní poslankyně, jestli má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já vás jenom, pane premiére, doplním. Nejsou to jenom klienti z Německa. To bych řekla, že je ta menší část. Ta větší část je právě z Ruska a východu, takže pokud se ty hranice otevřou, tak to samozřejmě Karlovarskému kraji pomůže opravdu jenom částečně.

Já bych měla doplňující dotaz. O lázně mají zájem více starší a nemocní občané. A když se dívám na ceny těch pobytů, které se pohybují 11 tisíc korun za týdenní pobyt a více, a to ještě s plnou penzí, ne nějaký all inclusive, a s deseti procedurami - stále si myslíte, že to bude zajímavé pro střední a mladší populaci a postaví to lázně na nohy? Myslím tím těch 2 000 korun, ten příspěvek.

Neustále je nám předkládáno, že se máme připravit také na druhou vlnu, a pokud by taková vlna přišla, tak by došlo k opětovným opatřením a myslím si, že to by pro náš kraj už byla taková poslední kapka. Ptám se, jestli vláda připravuje pro náš nejchudší a nejmenší, a troufnu si říct, i nejkrásnějš, kraj - protože opravdu máme svá specifika - jestli připravuje nějakou speciální podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já tady mám rozpis nákladů takového pobytu. Týdenní pobyt šest nocí, sedm dní. Ubytování 2 910, stravování 1 548, léčení - takže je to léčebný pobyt. My jsme mimochodem i řešili s Ministerstvem zdravotnictví... A doufejme, že pan ministr přesvědčí paní náměstkyni, která tvrdošíjně tvrdila, že vlastně ty poukazy, které už mají propadnout, že se to ze zákona nedá prodloužit, což si myslím, že je absolutní nesmysl, tak doufejme, že to zvládnou a že ty poukazy budou platné. Takže takový pobyt stojí 7 992 korun. A příspěvek by měl být 2 000. To je návrh, ta státní podpora asi 25 %. Jde o to, jestli budeme schopni to nějak v rámci legislativy zprocesovat.

Co se týká té druhé vlny. Tak prosím vás, my určitě už nebudeme dělat plošná opatření. My budeme dělat tu chytrou karanténu, ta chytrá karanténa funguje. Děláme to teď v Karviné, kde je největší centrum nákazy, takže určitě už nebudou plošná opatření. Ale samozřejmě se na to musíme připravit.

A co se týká Karlovarského kraje, tak já se tam chystám na výjezd, mě tam pozvali starostové, navštívím i Sokolovskou uhelnou. Já jsem psal paní ministryni Maláčové dopis, abys použila ten program Evropské unie ohledně outplacementu, který je aplikován v Ústeckém kraji, aby to bylo aplikováno i na Karlovarský kraj. Takže my tam pojedeme společně i s panem Havlíčkem. Takže my jsme si vědomi, že je to problém.

A víte, proč je to tak? Protože někdo zapomněl po revoluci postavit tu dálnici. Takže i tu D6 budeme hnát. A představte si, ty Císařské lázně sem dotáhli, začaly se stavět v prosinci 2019. A trvalo mi to pět let. (Předsedající upozorňuje na čas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než bude interpelovat pan poslanec Válek, a to ve věci vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví a Agentury pro zdravotnický výzkum - jestli jsem správně rozklíčovat tu zkratku - tak vás seznámím s omluvenkami. Paní poslankyně Levová se omlouvá od 14.30 do 18 hodin z pracovních důvodů a paní poslankyně Dražilová se omlouvá od 16.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů.

Pane poslanče Válku, prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Hezký dobrý den. Pane premiére, já mám velmi jednoduchý a stručný dotaz. Když se z pana náměstka, z pana profesora Prymuly, stane vládní zmocněnec pro vědu a zdravotnictví, nebo vědu a výzkum, předpokládám, že se zaměřením hlavně pro zdravotnictví, jestli uvažujete o tom, že by Agentura pro zdravotnický výzkum, která je rezortní agentura, kterou řídil a o kterou se částečně staral, nebo z velké části staral, byl ve vědecké radě a vedl jeden z panelů, jestli uvažujete o tom, že by se ta agentura stala agenturou, která by byla pod vládou, nebyla by tedy rezortní, ale byla by jednou ze tří výzkumných agentur, tak jak je řekněme TAČR, a že by tím pádem ten biomedicínský a zdravotnický výzkum - což by z mého pohledu bylo velmi logické i jako reflexe na pandemii, která nás postihla - byl přímo financován ze státního rozpočtu, a nebyl to tedy rezortní výzkum financovaný z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví.

Z mého pohledu by si to agentura - ale především tato oblast výzkumu, která je naprosto zásadní, klíčová, a ukazuje se to teď už jenom při výzkumu vakcíny a dalších - zasloužila. A rozuměl bych tomu tak, že pan profesor Prymula by nějakým způsobem tuto agenturu pak jaksi měl pod sebou, nebo se jí zabýval jako vládní zmocněnec. Tak jenom jsem se chtěl zeptat, jestli takováto idea je, anebo jestli naopak pak na Ministerstvu zdravotnictví někdo jiný dostane na starosti tu agenturu, což bych se pak ptát asi měl pana ministra zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na tuto interpelaci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP