(16.20 hodin)
(pokračuje Beitl)

Nezlobte se na mě, ale tohle je znárodnění privátních finančních prostředků realizované na základě bezvýchodné situace, do které náš stát podnikatele přivedl. Tohle je daň z ničeho a to tu ještě nebylo. Tohle má být solidarita? (Čas.) Opravdu si takhle představujete spravedlivý přístup?

Návrh ODS na odpuštění tohoto absurdního zdanění vláda na poslední chvíli zamítla, na poslední schůzi. A já se teď ptám proč. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane poslanče, váš čas vypršel. (Můžu doplňující?) Nemůžete. Paní ministryně není přítomná, to znamená, že nebude reagovat. Bude reagovat písemně na vaše znění interpelace. (Děkuji.) Pravidla platí pro všechny, děkuji.

Další v pořadí je pan poslanec Jan Lipavský s interpelací na pana ministra průmyslu Karla Havlíčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře, já bych se vás chtěl zeptat na několik otázek, které se týkají informací, které opakovaně zaznívají v médiích k zamýšlené pomoci společnosti Smartwings, která je letecká společnost.

Ta interpelace se jmenuje "co je a není strategické". To se poměrně vyjasňuje, protože když se na začátku začínalo mluvit o té pomoci, tak nejdřív se mluvilo o ČSA, potom o Smart, pak se ukázalo, že to jsou Smartwings. Mluvilo se o tom, že to je strategická firma. Teď už se mluví o tom, že to je strategický partner pražského letiště. Takže spíš to vypadá, že v případě nějaké krize by si tedy zasloužilo pomoc to letiště, které ale asi, tam to zase takový problém není.

Ale když jsem se zabýval touto problematikou, tak jsem se také podíval na majetkovou strukturu společnosti Smartwings. A 49,9 % drží společnost CITIC Europe Holdings, která má stoprocentního vlastníka Rainbow Wisdom Investments Limited registrovaného v Hongkongu. A tato společnost je vlastněna společností Hengxin Enterprises Limited registrovanou v daňovém ráji na Britských panenských ostrovech.

A moje otázka zní: Víme, komu by měla jít zamýšlená pomoc v hodnotě jeden a půl miliardy nebo dvě a půl miliardy korun? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana vicepremiéra o odpověď.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, postupně to vezmeme.

Co je a co není strategické, toť vždycky otázka. Buď se na to budeme dívat z úhlu pohledu toho daného resortu nebo třeba z úhlu pohledu dokumentů, které jsou. Já tedy nejsem úplně zběhlý v té legislativě. Nicméně existují dokumenty, jmenují se Dopravní politika ČR pro období 2014 až 2020 s výhledem do roku 2050. Ta koncepce letecké dopravy 2016 až 2020, podotýkám, ani jeden z těch dokumentů nepřipravoval můj současný tým. Dokonce na něm pracovaly předcházející vlády. Neříkám to ani politicky, ideologicky. Prostě to je nějaký fakt a to se tam píše: Vzhledem ke strategickému významu obchodní letecké dopravy pro ČR bude nutné do budoucna zachovat konkurenceschopnost daného odvětví, zejména pak leteckých dopravců. Z pohledu ČR bude potřebné podporovat existenci vyvážené struktury českých leteckých dopravců provozujících obchodní leteckou dopravu a tak dále. - Nebudu číst teď ty detaily.

Principiálně tím chci říct, že dokumenty, které nepřipravovala tato vláda ani předcházející, tvrdí zcela jasně, že letecký přepravce typu Smartwings, protože je jediný, ČSA je minimálně z úhlu pohledu strategickou společností, toto asi není úplně nenormální tvrzení nebo nelogické tvrzení, přepraví osm a půl milionů pasažérů. Je na něm závislé pražské letiště Ruzyně, Václava Havla, sice pravda jenom ze 30 % přes výnosy, ale i ostatní letiště, která tu jsou, ta menší, zaměstnává skoro 3 tisíce lidí, z toho 650 dopravních pilotů, což si myslím, že je důležité v té dopravě.

Je třeba vnímat, že i ČR se tváří jako nechci říct letecká velmoc, ale jsme jednou ze zemí, která vyrábí letecké motory, jednou z deseti. Vážou se na tu společnost stovky různých dodavatelů, subdodavatelů z leteckého průmyslu a principiálně je to společnost, která je domestikována na Ruzyni. To znamená, asi se bude nahrazovat složitěji. Nepochybně ale určitě v čase, kdyby ta společnost neexistovala, tak by asi byla nahrazena jiným přepravcem nebo dopravcem, který by pravděpodobně tu ekonomiku minimálně z pohledu přepravených pasažérů v čase nějakým způsobem doplnil.

Nicméně to je k tomu, co je a co není strategické. Já hájím zájmy dopravy a nemůžu říct, že jediná společnost, která je tohoto charakteru v ČR, by nebyla strategická. To je stejně, jako kdybych v průmyslu řekl, že největší výrobce energetiky u nás není strategický nebo největší těžař uhlí není strategický. To je prostě oborový fakt.

Věc druhá je ta, jestli se tyhle společnosti mají, či nemají podporovat. Můžeme se dívat do zahraničí, do Spojených států, do Evropy. Prakticky každá země zaujala nějaký postoj ve formě podpory, ať už tedy přes záruky, nebo přes úvěry. V některých zemích se děje i to, myslím si, že je to Itálie nebo Německo, že tam dochází ke kapitálovému vstupu.

Rozumím té vaší otázce a tomu, řekněme, tvrzení, že je ze 49 % vlastněna silným čínským subjektem. Záměrně říkám silným. Popravdě řečeno i silným českým subjektem. To, že je někdo relativně bohatý, ho ještě nediskvalifikuje z toho, aby třeba na určitou formu podpory dosáhl. Popravdě řečeno i Volkswagen je vlastněn velmi bohatou institucí a je to suverénně největší čerpač podpory dotací v rámci Antiviru a tak dále. Takže to asi těžko můžeme dneska rozlišovat. To znamená, pokud někdo splní podmínky řádné na to, aby získal nějakou formu dotace, tak by ji měl získat a nemůžeme nad tím spekulovat. A pokud chceme někoho vyřadit, pak to musíme udělat nějakým zákonným způsobem a třeba říct, že společnosti, které jsou v třetích zemích, Kajmanských ostrovech, na to nemají právo. Konečně jako třeba nastalo v programu COVID III v rámci té záruky. To znamená, ale na to se musí najít nějaký zákonný mechanismus.

Stát nikdy neměl ambici vlastnit ČSA v té poslední době. Nikdy jsme o to nestáli tak, že bychom bez toho nedokázali existovat. My jsme vždycky říkali, nejlepší varianta je, když se dohodnou vlastníci. Když se nedohodnou vlastníci, hledejme nějakou formu běžné podpory, záruční, úvěrovou. To znamená tak, jak je to v jiných zemích. Ano, já jsem řekl jako představitel dopravy i průmyslu, že počítejme se všemi scénáři. A kdyby všechny tyhlety scénáře selhaly, dívejme se, jaká by byla vůbec teoreticky alespoň možná forma další podpory. To znamená to, co třeba dělá Itálie, nebo to, co dělá Německo, to je strategický vstup. Ale nebylo to proto, že by to byl náš cíl, naše ambice. A už vůbec ne proto, že bychom chtěli řídit leteckou společnost. To opravdu nechceme. Nicméně považuji za manažersky správné pracovat se všemi variantami. Ty varianty férově sdělovat. Protože kdybychom je nesdělili, řeknete nám, proč nepracujeme s tou variantou třeba i vstupu. My říkáme, my jsme si ji nechali zrevidovat. Řekli jsme si, co by to obnášelo. Ale to neznamená, že jsme se pro ni rozhodli. Je vždycky dobré mít tři, čtyři, pět variant, a pak se rozhodnout pro některou z nich. Bez toho se nedá řídit zásadně nic. To byl náš úhel pohledu.

Dneska je kapitálový vstup úplně mimo stůl. Pravděpodobně se to vyřeší nějakým kapitálovým posílením stávajících vlastníků. Začínají létat. Z toho mám radost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za přesné dodržení času. Pan poslanec má ještě zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Pane ministře, shodneme se v tom, že máme radost z toho, že začínají létat. Bezpochyby. Já té firmě nepřeji neúspěch. To není nic osobního.

Zmínil jste motory. Motory se zde vyrábějí do L-410. To jsou malá turbovrtulová letadla. Ty rozhodně Smartwings nepoužívá, je to úplně jiný druh, jiný příběh.

K té strategické, nestrategické. Tak vy jste mluvil o sektorech, například o energetice. Tak tam je ten podnik ale nenahraditelný. Tady vám nevznikne nová elektrárna, nová síť, kdežto letecká doprava v tom pojetí, jak provozuje byznys Smartwings, to není velký dopravní (nesrozumitelné) jako Lufthansa nebo Air France, tam je nahraditelná. Ale opravdu bychom se měli vážně zamyslet nad tím, jestli z českého státního rozpočtu půjde státní garance společnosti, která vede až na Britské Panenské ostrovy a která nemá jasné vlastníky, a není to do dneška rozkryto.

Takže mě by zajímalo, jestli víte, s kým vy jednáte v rámci těch pracovních skupin. Jestli znáte celkovou majetkovou strukturu včetně těch konečných beneficientů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Pochopitelně že víme, s kým jednáme. Ale tím, že se o žádné peníze nežádá, tak v zásadě nezjišťujeme, kdo kde dneska sídlí. A pokud vůbec byla na stole někdy varianta kapitálového vstupu, tak určitě jste zaregistrovali, kdyby se takový vůbec někdy realizoval. A znovu říkám, nebylo to naším cílem. Tak jedině stoprocentní, tím pádem by tam už ten vlastník nebyl. To znamená, tam už nebylo co řešit. Rozhodně bychom tím nepodporovali ani vlastníka A, ani vlastníka B. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP