(11.30 hodin)
(pokračuje Holomčík)

Další věc, kterou jsem chtěl zmínit, je nějaká chybějící - a on to tady někdo v diskusi naznačil - prostě celkově koncepční přístup ať už k rozvoji venkova, tak i vlastně k podpoře toho, abychom my jako občané této země byli silní spotřebitelé, abychom dokázali skutečně si za tu potravinu připlatit.

Teď trošku odbočím, protože tohle je téma na širší diskusi, ale my jsme tady, zejména kolega Ferjenčík, několikrát navrhovali věc, kterou je snížení zdanění práce tak, aby český spotřebitel odváděl méně peněz státu a víc peněz mohl investovat do nákupu potravin.

Takže si myslím, že těch témat, pokud chceme pomoct českým zemědělcům, je celá řada. Rozhodně si nemyslím, že je cesta tady přijít, nastřelit takovýhle návrh, ještě k tomu ani jeden z nich není moc dobře napsaný, a tvářit se, že to něco vyřeší.

Já určitě podporuji, stejně jako zbytek pirátského klubu, vrácení do druhého čtení. My se tam budeme chtít bavit i o dalších věcech, jako je třeba česká potravina, protože teď je to tedy téma. Tak se ptejme, jestli i to značení česká potravina dává smysl. Já jsem pracoval významnou část svého života v marketingu a prostě jedna z věcí, která je podmínkou toho, aby takováhle značka byla úspěšná, je to, že ten spotřebitel přijde, tu značku vidí a na první dobrou chápe, co to znamená. Teď když se podíváte na to, co je česká potravina, tak je to potravina, která buď splňuje nějaká kritéria, nebo splňuje nějaká jiná kritéria, anebo nově je na nějakém seznamu. Jako to prostě nedává logiku. Takže určitě bych chtěl využít toho, že vrátíme, protože vnímám, že na tom je shoda v celé Sněmovně, že ten tisk vrátíme do druhého čtení, a chtěl bych diskutovat i na toto téma. A to je asi tak všechno, na co jsem chtěl reagovat.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Holomčíkovi. Nyní paní poslankyně Krutáková. Připraví se paní poslankyně Balaštíková s řádnou přihláškou do rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane ministře, dovolte mi seznámit vás se stanoviskem klubu Starostové a nezávislí.

Předložený návrh novely zákona o potravinách má z našeho pohledu dva problematické body: jednak je to otázka dvojí kvality potravin a potom pozměňovací návrhy týkající se procentuálního zastoupení českých potravin v našich obchodech. Domníváme se, že je třeba znovu otevřít diskusi k těmto otázkám, jednat s farmáři, s prodejci a v diskusi také třeba vzít v potaz i klimatické podmínky a možnosti českých zemědělců. Chceme tedy, aby byla znovu otevřena diskuse, a budeme hlasovat pro vrácení tohoto návrhu do druhého čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Krutákové. Nyní paní poslankyně Margita Balaštíková. Připraví se pan poslanec Válek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Tak ještě jednou, kolegyně, kolegové, já se možná vyznačuji tím, že nevystupuji úplně ke všemu, ale snažím se vystupovat jenom k tomu, čemu opravdu rozumím, a i tu práci dělat kvalitně a důsledně. A taky důsledně jsem ji dělala, že jsem oslovila všechny profesní svazy, zda s tím pozměňovacím návrhem souhlasí, a chtěla jsem, aby se mi i jmenovitě podepsali jejich členové, nejenom předsedové svazů. Tady mám ty podpisové listiny. (Ukazuje štos papírů.) Nebyl to nápad pana Podala a nějaké Balaštíkové. Byla to výzva profesionálních svazů zastupujících zemědělce, někdy i potravináře, abychom otevřeli tuhle platformu diskuse o českém zemědělství a potravinářství. Jak jinak to udělat? Tímto způsobem se nám to myslím podařilo. A já jsem ráda, že na internetu běží i hlasování, kolik občanů České republiky by chtělo více českých potravin. I mě zaskočilo to číslo, kolik to je. A ta koronavirová situace samozřejmě tomu přispěla, protože jsme si všichni uvědomili, že pro nás je opravdu nejdůležitější zdraví, jídlo, voda a vzduch. To jsou ty nejdůležitější věci, které ve svém životě potřebujeme. To ostatní je většinou zbytečné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Balaštíkové. Kolega Válek posečká, protože jsem - omlouvám se panu kolegovi Davidu Pražákovi, který byl přihlášen k faktické poznámce a já jsem ji neviděl. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec David Pražák: Dobré skoro poledne. Budu velice krátký. Jenom bych reagoval na kolegu Holomčíka prostřednictvím pana předsedajícího. Máte pravdu, že kontroly a evidence jsou pro nás zemědělce většinou problematické a někdy duplicitní. Řešili jsme to x-krát i s Ministerstvem zemědělství. Některé věci se podařilo změnit. Na druhou stranu je potřeba říci, že bez těch kontrol a evidencí bychom nemohli v tuto chvíli být na špičce v bezpečnosti potravin. A myslím si, že o to by nám mělo jít. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Vlastimil Válek v řádné přihlášce. Připraví se pan kolega Skopeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. To byl fofr. On tady z každé strany, kdo je v zemědělském výboru, už vystoupil. Tak mně nic jiného taky nezbývá. Tak bych chtěl na úvod říct jednu věc, že na rozdíl od všech mých předřečníků, kteří to takhle říkali, já uklidním všechny české zemědělce, nikdy jsem nebyl, nejsem a nikdy nebudu stínový ministr zemědělství za TOP 09, to bych nikdy českým zemědělcům nemohl udělat. Tolik na úvod. Doufám, že jsem tím hodně uklidnil zemědělce.

A teď bych se vrátil k tomu, co tady bylo v předchozích vystoupeních a co bych chtěl říct já. Naprosto souhlasím prostřednictvím pana předsedajícího s panem poslancem Holomčíkem, že debata na zemědělském výboru by měla být intenzivní, vrátit se tam. A to je asi to, co jsme se tady teď doufám dohodli. Nicméně z mého pohledu - a znovu opakuji, já nejsem expert na zemědělství, nejsem zemědělec, takže mě to samozřejmě limituje, jsem si toho vědom. O to víc a pečlivěji se to snažím všechno nastudovat. Ten zákon a ta legislativa má tři věci, které spolu souvisejí jenom částečně. První věc je dvojí kvalita potravin. Druhá věc je obecně podpora českých potravin, ať už si pod tím představíte, kdo chcete, co chcete. A třetí věc je podíl českých potravin na trhu.

Dvojí kvalita potravin je - pokud to myslím negativně ve smyslu nekvalitní potravina, kvalitní potravina a spotřebitel má pocit, že si kupuje kvalitní potravinu, a přitom je mu podstavována nekvalitní potravina - jistě špatná a určitě bychom neměli toto připouštět, protože z mého pohledu je to určitým způsobem podvod, podvod na zákazníkovi. Zákazník si kupuje něco, je přesvědčen, že si kupuje něco kvalitního. Nevím, kupuje si 98oktanový benzin, ale ve skutečnosti ten benzin nemá ani 95. Já jsem to zažil u roušek a respirátorů, kdy jsem myslel, že mám trojkové, měl jsem jedničkové. Taky to byl podvod na zákazníkovi. A totéž bychom neměli dělat občanům v případě zemědělství.

Na druhé straně ale dvojí kvalita má svoji logiku. Prostě vnímání pálivosti na Scovilleho stupnici je v české populaci zcela jiné než indické, a tím pádem nemůžeme očekávat, že ta stejná potravina, která má v Indii nějaký stupeň SHU, bude mít stejný stupeň v české populaci. To by byla neprodejná, byť se jmenuje stejná. To znamená, dvojí kvalita může být dána i některými objektivními věcmi. Tedy bych nechtěl, abychom se bavili o termínu, aniž si definujeme jasně obsah toho termínu, a co nechceme. A to, co nechceme, aby čokoláda Milka byla jinou Milkou v Rakousku, v České republice a ve Spojených státech. Aby pokud zákazník si kupuje něco, tak aby to něco bylo stejné, pokud je to možné, po celé Evropě. Tomu rozumím. A tady si myslím, že k tomuto by se měl ten zákon přiblížit.

Na druhé straně je potřeba velmi intenzivně debatovat, kdo je odpovědný za kontrolu toho, aby ten zákazník dostal kvalitu, o které se domnívá, že dostává, to složení potraviny, zda je to tedy výrobce, zda je to dodavatel, nebo zda je to prodejce. A tady jsem měl, a opakovaně jsem to připomínkoval, k tomu zákonu určité výhrady. Myslím si, že ta debata se znovu na zemědělském výboru otevře. Řada mých výhrad byla vyvrácena v různých odborných diskusích. Já jsem se nechal přesvědčit.

Na druhé straně souhlasím naprosto s tím, co tady zaznělo prostřednictvím pana předsedajícího od jednoho z mnoha minulých ministrů zemědělství, kteří tady jsou, že klíčová je - a teď nevím, jestli to nebyl dokonce někdo jiný, tak se tomu, kdo to byl, omlouvám, protože si opravdu nepamatuji, kdo to byl - že je zásadní, aby součástí tohoto zákona byla i prováděcí vyhláška. Ta šla s tím zákonem. Vzpomeňme si, co jsme říkali ministru zdravotnictví minulý týden, kdy jsme měli projednávat ve zrychleném řízení kompenzační zákon. Řekli jsme mu, že k tomu chceme vyhlášku. Pana ministra jsme tady školili o tom, že je to dokonce nařízení vlády, že když jde zákon, že s tím má být vyhláška. V tomto případě, kdy je vyhláška důležitější, nebo velmi důležitá, a bude říkat, jak to v reálu bude, si myslím, že to platí také. Není to nic agresivního, negativního, je to praktická záležitost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP