(17.40 hodin)
(pokračuje Krutáková)

Druhý pozměňovací návrh se týká novelizačního bodu 101 a jsou to neúčinná opatření proti úniku zvířete, která by neměla být trestána, neboť problémem je až samotný únik, a to navíc pouze u zvířat, která by mohla být nebezpečná. Zákon nerespektuje v tomto případě přirozené biologické projevy či potřeby některých zvířat, jako jsou například kočky.

Ve svém posledním pozměňovacím návrhu vkládám do novely zákona důležitý bod. Týká se nutnosti informování obcí o chovu zvířete vyžadujícího zvláštní péči. Díky této podmínce budou mít alespoň obce přehled, jaká zvířata se v ní nacházejí, a budou se moci třebas i připravit na případný útěk zvířete.

Ke svým pozměňovacím návrhům se pak přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana poslance Františka Váchu, připraví se paní poslankyně Dana Balcarová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Pan ministr tu jmenoval výčet pozměňovacích návrhů, které přijel za své zemědělský výbor, ale pokud jsem dobře poslouchal, tak tam nezmiňoval novelu paragrafu 14a - zakázané činnosti s volně žijícími zvířaty, kdy se zakazuje provádět zvláštní způsob výcviku pro přípravu provedení triků a výkonu v cirkuse, divadelní představení atd. u jedinců ostatních volně žijících druhů narozených po 1. lednu 2021.

V tom paragrafu se zmiňuje, že výjimka je i pro výcvik loveckého dravce chovaného k sokolnickému využití. Sokolnictví má u nás velkou a dlouhou tradici, a je dokonce zapsáno v kulturním dědictví UNESCO od roku 2010. Nicméně v průběhu posledních nějakých dekád dochází k širokému přehodnocování taxonů na základě molekulárně biologických metod a s použitím těchto metod došlo v nedávné době k vyčlenění řádu sokoli z řádu dravci, stejně tak sovy jsou jiný řád, to znamená, že tak jak je ten paragraf teď v současném pozměňujícím návrhu zemědělského výboru, není správně, a já tedy navrhuji ve svém pozměňovacím návrhu, ke kterému se přihlásím, aby se ta výjimka vztahovala nejen na lovecké dravce chované k sokolnickému využití, ale na sokoly, protože je to sokolnictví, dravce a sovy chované k sokolnickému využití, čímž se správně taxonomicky určí druhy, které mohou sokolníci využívat.

Děkuju za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Poprosím paní poslankyni Danu Balcarovou, připraví se paní poslankyně Jarošová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás seznámila se svými dvěma pozměňovacími návrhy.

Jeden míří, stejně tak jako několik předchozích mých řečníků zmiňovalo, k zákazu klecového chovu slepic, tak stejně tak můj pozměňovací návrh jde tímto směrem, ale je ještě o něco ambicióznější a míří k roku 2025. Vychází z toho, že potravinářské řetězce nebo obchodní řetězce se zavázaly k tomu, že už od roku 2025 nebudou prodávat ve svých obchodech vejce z klecových chovů. To je podle mě docela silný argument. A další argument je opřen o zkušenosti z okolních států. My jsme ve výboru životního prostředí pořádali kulatý stůl koncem minulého roku, kam jsme pozvali jak lidi z Ministerstva životního prostředí a hlavně z Ministerstva zemědělství, tak lidi z univerzitního prostředí a také ze zahraničí. A na tomto semináři padla velice zajímavá data a zajímavé zkušenosti. Já bych ráda zmínila, že například jsme byli seznámeni s analýzou ekonomických dopadů legislativního zákazu užívání klecového chovu slepic na území České republiky, který zpracoval Institut pro udržitelnost podnikání Masarykovy univerzity v Brně. A podle této studie vychází, že s přechodem na neklecový chov se v přepočtu na jedno vejce zvýší cena o 20 až 40 haléřů, a to se do koncové ceny tedy promítne minimálně. Takže tohle je pro mě jeden ze silných argumentů, proč neotálet a proč zakázat ten chov v klecích dříve.

Současně vycházím z toho, že byla zcela nedávno zveřejněna další studie, nebo další výsledek šetření mezi obyvateli České republiky, a více než 80 % obyvatel si nepřeje další chov v klecích pro slepice, a to si myslím, že pro nás jako pro poslance je toto velmi silný signál, když vidíme, kolik občanů České republiky si to nepřeje. Tak myslím, že bychom měli vyslyšet tento jejich názor. 80 % je opravdu velká většina.

A další, o co jsem se opírala, bylo vystoupení profesora Hartunga z Veterinární univerzity v Hannoveru, který nám popisoval, jakým způsobem Německo přecházelo nebo ještě v tuto chvíli přechází od klecových chovů. A on nám popisoval jednak nějaké ekonomické údaje, jednak tu skutečnost, jak se přecházelo, a říkal, že se s tím Němci vlastně vypořádávají během čtyřech let, a to úplně bez dotací a jen na základě státních půjček. A myslím si, že když to jde v Německu, tak já si myslím, že by to mohlo jít klidně i v České republice, a navíc tu dobu na to máme, můžeme mít klidně i delší. A co je pro mě docela důležité, tak si myslím, že čeští chovatelé slepic by měli včas znát jasná pravidla pro ten přechod, měli by vědět, jaké se jim dostane pomoci od Ministerstva zemědělství pro ten zákaz, pro ten přechod vlastně od klecového chovu. Měli by dostat jasné mantinely, aby se na to mohli včas připravit, a potom se nemusíme tady bavit o tom, jak vysoká jsou rizika s tím, jak čeští chovatelé na tom budou špatně a jak na tom vlastně prodělají. Takže to je jeden můj pozměňovací návrh.

A ten druhý pozměňovací návrh míří proti (?) postihování množíren nebo týrání zvířat v množírnách a i v legálních chovech, které jsou umístěny v obydlí, a tím pádem není možná jejich kontrola a dochází tam často k brutálnímu týrání i usmrcování zvířat. Známe to z médií. Jsou kauzy, které byly popsány a na které česká veřejnost reaguje velmi výrazně. A vzhledem k tomu, že není možné v tuto chvíli to nějak postihnout, není možná ta kontrola v obydlí, pakliže si to ten chovatel nebo ten člověk, který má nelegální množírnu, nepřeje, tak prostě není možná, i když o tom všichni vědí, že se tam něco takového děje, je to třeba i zdokumentováno na videu, tak není možné prostě do té domácnosti jít a těm zvířatům pomoct a začít tu situaci řešit. Takže tam míří můj druhý pozměňovací návrh, aby bylo možné provádět kontrolu, a to pouze v případě důvodného podezření, že v obydlí dochází k týrání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji. Paní poslankyně Jarošová a připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Prosím.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, zákon na ochranu zvířat, který nyní projednáváme, má za cíl zvýšení úrovně ochrany zvířat v České republice. Jeho účelem je chránit zvířata před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, byť i z nedbalosti. Češi většinu zvířat milují, ale jsou i výjimky a kvůli těmto výjimkám je třeba ochranu zvířat zpřísnit. Sama jsem chovatelkou zvířat a i většina našich členů z SPD, a proto nám není toto téma lhostejné a jakoukoliv právní ochranu zvířat a její zlepšení podpoříme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP