(Jednání pokračovalo v 11.10 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dostali jsme se ke třetímu čtení vládního návrhu zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020.

 

1.
Vládní návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní
služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020
/sněmovní tisk 868/ - zkrácené jednání

Paní zpravodajka výboru pro zdravotnictví Věra Adámková je už připravena a já otevírám rozpravu v rámci třetího čtení. Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Martin Kupka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom stručně reagovat na pana ministra v jeho předchozím vystoupení. Je jasné, že pokud připraví vyhlášku a bude platná v průběhu června, účinná od 1. července, tak tím naplní to usnesení, protože tím fakticky vláda finanční prostředky zajistí. To není nic, co by bylo v rozporu. Bude-li to od 1. července, je jasné, že ta vyhláška musí existovat, musí být na světě v termínu před 30. červnem, a pokládal bych i proto to usnesení za zcela legitimní a správné. Pro nás je důležitá zpráva - myslím, že i pro veřejnost - že je to jasný závazek a výhled konce toho června, kdy bude jasno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se, prosím, ještě někdo do obecné rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Poprosím paní zpravodajku, paní poslankyni Věru Adámkovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, procedura nebude složitá. Prosím pěkně, dovolte mi vás s ní seznámit.

Legislativně technické změny nebyly požadovány, čili nebudeme načítat. Dostáváme se k pozměňovacím návrhům, které byly předneseny na plénu Poslanecké sněmovny ve druhém čtení. Návrhy byly dva, které dostaly číslo. Jednak to je návrh 5556 pana poslance Kaňkovského, který má čtyři oddíly, jednak to je návrh 5553 pana poslance Svobody.

Po dohodě s legislativním odborem ten oddíl A pana poslance Kaňkovského a pozměňovací návrh pana poslance Svobody jsou totožné a můžeme o nich hlasovat dohromady. Potom budeme sestupně hlasovat o jednotlivých oddílech pozměňovacího návrhu pana poslance Kaňkovského a já vám vždycky řeknu, ke kolika úvazkům se tedy o ten pozměňovací návrh jedná. Potom se jedná o schválení zákona jako celku.

Máme doprovodné usnesení načtené panem magistrem Kupkou, o kterém potom budeme hlasovat, zda ano, či ne.

Tím by byla celá procedura hotová.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Je nějaký protinávrh k proceduře, jak nás s ní seznámila paní zpravodajka? Není. Než budeme hlasovat o proceduře, je zde žádost o odhlášení. Odhlásil jsem vás a prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Připomínám, že hlasujeme o proceduře.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 183, přihlášeno 149 poslanců, pro 147, proti nikdo. Proceduru jsme schválili.

 

Prosím, paní zpravodajko, postupujme podle schválené procedury.

 

Poslankyně Věra Adámková: Návrh na zamítnutí podán nebyl, legislativně technické úpravy nejsou. Prosím pěkně, ve společném hlasování bychom vyjádřili souhlas či nesouhlas s pozměňovacím návrhem oddělení A pana poslance Kaňkovského, kde se jedná o přepočtené úvazky u lékáren do 50 úvazků. Totožný je návrh pana poslance Svobody a budeme je hlasovat v jednom bloku. Prosím o hlasování o této části.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 184, přihlášeno 155 poslanců, pro 73, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Věra Adámková: Druhý je opět pozměňovací návrh pana poslance Kaňkovského. Je to varianta B. Jedná se o přepočtené úvazky v lékárnách - 25 úvazků. Poprosím o hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 185, přihlášeno 157 poslanců, pro 75, proti 4. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji. Další hlasování je opět o pozměňovacím návrhu pana poslance Kaňkovského, oddíl C. Jedná se o 15 přepočtených úvazků v lékárnách.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 186, přihlášeno 157 poslanců, pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji velmi. Tím jsou dále nehlasovatelné další oddíly pozměňovacího návrhu pana poslance Kaňkovského. Děkuji všem.

Před hlasováním prosím pěkně musím ještě říci, jak už jsem zde říkala, že výbor pro zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout návrh tohoto zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Protože jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020, podle sněmovního tisku 868, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 187, přihlášeno 159 poslanců, pro 158, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní se ještě musíme hlasováním vypořádat s návrhem doprovodných usnesení. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Věra Adámková: Poprosím o to doprovodné usnesení. Pro upřesnění ho znovu prosím pěkně přečtu, jestli je s tím souhlas:

1. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 30. června tohoto roku zajistila prostředky na vyplacení odměn studentům zdravotnických oborů, kteří byli povoláni v boji s koronavirem k pomoci ve zdravotnických zařízeních.

2. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 30. června tohoto roku zajistila prostředky na výplatu odměn všem zdravotnickým pracovníkům a pracovníkům záchranných služeb, kteří se podíleli na zvládnutí koronavirové krize.

Poprosím o hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Budeme tedy hlasovat podle návrhu paní zpravodajky o obou těch částech doprovodného usnesení dohromady, pokud proti tomu nikdo nic nenamítá. Přistoupíme k hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 188, přihlášeno 158 poslanců, pro 81, proti nikdo. Konstatuji, že doprovodné usnesení bylo přijato.

 

Děkuji paní zpravodajce, děkuji panu ministrovi. Končím projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP