(16.00 hodin)
(pokračuje Třešňák)

A k tomu co říkal pan ministr, týkajícímu se signálních plateb. Opravdu se z toho tím pádem vytratila idea podpory malých lékáren. A proč jsem na začátku zmiňoval, že to je absurdní? Protože jak zmínil i pan kolega Kaňkovský, tak jsme zde před deseti dny vedli debatu, vlastně skoro licitovali, co je to ta malá lékárna, jestli je to 50 zaměstnanců, 25, 15, 10. Kupodivu se podařilo najít nějakou shodu, a dnešním hlasováním jsme to celé pohřbili. Takže já doufám, že dneska podpoříme senátní verzi i u tohoto tisku, a tím pádem vyjdeme vstříc a naproti i těm malým lékárnám. Pokud by se jednalo skutečně o tu signální platbu, podpoříme tím i velké řetězce.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Jiří Bláha. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl vyvrátit jednu mýlku, že firmy nad 50 zaměstnanců mají nějakou možnost. Ti, kteří pracují ve službách, ti, kteří mají dneska daleko ztíženější roli, tak nemají nárok na nic. Ano, ten, co vyrábí šroubky nebo vyrábí automobily nebo vyrábí polystyrén, tak si může nadělat věci na sklad a v klidu pustit lidi domů, a v ten okamžik dosáhne na béčko. Na áčko dneska nedosáhne pomalu nikdo. Ale všichni ti, kteří dneska musí dezinfikovat, mít otevřeno, protože obchodní domy nařídí, jaká bude provozní doba, nedá se zavřít, takže musíte dezinfikovat, musíte mít otevřeno, musíte tam mít svoje zaměstnance, ale nedosáhnete na nic, protože zaměstnanec je v práci, tím pádem nemáte nárok na žádnou kompenzaci. Pokud jste firma, která nebyla zavřená, tak ani nárok na kompenzaci nájemného. Takže to, co tady zaznívá, není pravda. A opravdu, pojďme podpořit alespoň nějakou změnu, protože jsou pořád mraky firem, nebo tisíce firem, které nedosáhly ani na korunu pomoci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní je na řadě pan poslanec Jan Skopeček v rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně za slovo. Já bych chtěl senátní vratku podpořit z jednoho prostého důvodu. Jsem bytostně přesvědčen, že více než jakékoli dotace a přímé subvence, které složitě stát přerozděluje směrem k podnikatelům, tak mnohem účinnější, rychlejší a lepší cesta je těmto podnikatelům daně snížit nebo odpustit. My jsme při projednávání v Poslanecké sněmovně, zejména kolega Jan Bauer, předkládali celou řadu pozměňujících návrhů, které rozšiřovaly firmy, jejich velikost tak, abychom podpořili více firem, než které podpořila ve svém návrhu vláda, omezila to těmi 50 zaměstnanci. Já jsem tu podával pozměňující návrh, který by to rozšiřoval na firmy s 250 zaměstnanci, což je stále definice malého či středního podniku. Ze Senátu se vrací jakási kompromisní varianta, že by tyto sociální odvody byly odpuštěny firmám do 150 zaměstnanců.

Já si myslím, že chceme-li podpořit sektor zejména malých a středních firem, ze kterých bychom rádi viděli, aby rostly ty silné kapitálové společnosti a posiloval kapitál v české ekonomice, která je stále závislá na zahraničním kapitálu, tak toto je jedno z drobných opatření, které by tomu mohlo pomoci. Koneckonců viděli jsme, jak složitá administrativně je pomoc vlády. Já vím, že třeba Ministerstvo práce a sociálních věcí dopadlo v tomto lépe třeba ve srovnání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a s panem Havlíčkem, kde ten COVID je prostě velmi problematická a nezvládnutá věc. Na straně druhé myslím si, že skutečně po těch prvních týdnech a měsících, kdy bezesporu mělo smysl posílat přímé peníze podnikatelům a firmám, nastala doba na to, abychom se zamýšleli na nějaké větší podpoře formou snížení nebo odpuštění odvodů.

Je tady třeba ještě připomenout to, že český zaměstnavatel platí jedny z nejvyšších sociálních odvodů za své zaměstnance, když to srovnáme s nejvyspělejšími státy OECD, je velmi zatěžován, a chceme-li zachránit co nejvíce pracovních míst, tak toto je ta nejlepší cesta. Takže moc prosím o podporu, abychom rozšířili možnost podpory i na firmy se 150 zaměstnanci. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Mračková Vildumetzová, která byla omluvena, svoji omluvu ruší a už je přítomna. Paní poslankyně Helena Langšádlová se omlouvá z pracovních důvodů dnes od 17.00 do 19.00. A pan poslanec Václav Klaus ml. se omlouval od 16.40 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní v rozpravě vystoupí paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, i já jsem přišla podpořit senátní verzi zákona. Myslím si, že bychom skutečně měli přijmout takovou změnu, která zahrne do Antiviru i firmy, které jsou nad 50 zaměstnanců, ale nevejdou se ani do áčka, ani do béčka těch Antivirů, které už v případě áčka přestávají většině firem vůbec vyhovovat, protože tam skutečně už dochází k návratu lidí do práce, karanténní důvody už příliš nejsou. A béčko zase opravdu postihuje jenom ty, kteří mají velmi omezenou výrobu, a ne všichni, a já už jsem to tady říkala při projednávání tohoto zákona v rámci sněmovní verze hned na začátku, ne všichni tedy mohou třeba úplně zastavit svoji výrobu, naopak by potřebovali udržet lidi co nejvíce v práci. A pokud tam vypadnou ze všech podpor, tak potom už zavřou, ale definitivně a úplně, a ti zaměstnanci udrženi nebudou.

Tím se tady zaklínáme od samého začátku, že chceme udržet zaměstnanost. A Senát tedy přichází s takovým vylepšením, které k tomu vede, které je myslím velmi kompromisní a velmi vhodně nastavené. A když tedy už neprošly pozměňovací návrhy opozice, které se snažily na to reagovat a které už v té sněmovní verzi mohly projít, a nemuseli bychom tady teď tuto debatu vlastně opakovat, tak dejme šanci tomu návrhu, který Senát velmi kvalitně zpracoval a prosadil. Myslím, že by to bylo nejenom zlepšení toho samotného odpuštění odvodů, které do 50 zaměstnanců samozřejmě také pomocí je, ale pro střední firmy už to pomocí být nemusí a pro ně prostě může být tady tato verze, ta senátní verze, tím, co rozhodne o tom, jestli krizi přežijí, jestli zaměstnanost udrží, nebo ne.

A my bychom v tom podle mě měli hledat spíše právě tu cestu, jak ten návrh může pomoci, než tady, řekněme, hnidopišsky v něm hledat každý háček pro ten argument, kdy - jak tady paní ministryně se snažila předvést, tak opravdu sice velmi detailně nám rozebrala, co kde vidí za úskalí, ale myslím si, že v těch návrzích, které tady vláda předkládá v rámci jednoduchých pomocí, v rámci krize, ať už jsou to přímo legislativní věci, nebo jsou to jenom dotační programy nebo různé půjčkové programy v rámci ministerstev, tak jsme viděli, že měly celou řadu takových chyb, že docházelo k opravám za pochodu, a to by měla být snaha nás všech si přiznat, že ne všechno proběhlo správně, ne všechno bylo od samého začátku nastaveno kvalitně. Tady ta změna rozhodně takovými velkými mouchami netrpí, abychom ji nemohli s klidným srdcem přijmout a hlasovat pro ni.

Takže ještě i za TOP 09 vyjadřuji podporu senátní verzi a věřím tomu, že když jsme tady dneska ten trend přijímání senátních verzí nastartovali, tak v něm můžeme pokračovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Jiří Bláha. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Já bych chtěl jenom ještě doplnit jednu věc, která je velice důležitá. Pokud budujete firmu, třeba i 30 let, a dostanete se do problémů, tak jaké vám zbývají možnosti a co ten podnikatel - jakýkoliv - udělá? A máme tři možnosti. Buďto budu lhát a budu manipulovat s tím, co budu odevzdávat sociálce, nebo ty lidi propustím, nebo je zaplatím načerno. To jsou tři možnosti, které každý podnikatel použije v okamžiku, kdy se dostane do problémů. V okamžiku, kdy mu nebudeme umět jednoduše pomoci, tak k tomu dojde. A tady zaznívalo, že nás to bude stát víc peněz. Není to pravda, bude nás to právě stát daleko méně. Nebudou zneužívat, nebudou posílat lidi na pracák a nebudou lhát. Anebo nebudou vyplácet mzdy načerno. Děkuji. (Potlesk části poslanců.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP