(17.20 hodin)

 

Poslanec Lubomír Španěl: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dámy a pánové, i já vítám spolu se svými kolegy z SPD zrušení této absurdní daně z nabytí nemovitostí. Ještě jednou připomínám, že naše novela leží ve Sněmovně již půl roku. Vláda však nedává tento ústupek, tj. zrušení daně z nabytí nemovitostí, zadarmo. Zrušení daně bude draze vykoupeno zrušením úroků, které šly odečíst ze základu daně z příjmů. Všichni se ohánějí, nebo všichni se oháníme potřebou podpory mladých rodin, které mnohdy podstoupí obrovské martyrium, aby získaly alespoň nějakou hypotéku na bydlení. Vláda v důvodové zprávě uvádí, že chce sjednotit podmínky pro ty, co si berou na pořízení bydlení úvěr, s těmi, co mají vlastní hotovost, takže když to přeložím do češtiny, mezi bohatými a těmi méně majetnými, kteří by prostě tu pomoc právě potřebovali. Dokonce někteří slibovali nebo slibují, tak jak to zaznělo na rozpočtovém výboru, že prostě vymyslíme úplně jiné bonusy pro mladé rodiny. No, znáte to přísloví: Sliby se slibují, blázni se radují. Já to na toto století, na toto století nevidím.

Jsem spolupředkladatelem dvou pozměňovacích návrhů, které představí kolega Jan Hrnčíř. Já sám jsem předkladatel jednoho pozměňovacího návrhu, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Jedná se o to, že navrhuji, aby limit osvobozených nezdanitelných příjmů z příležitostného prodeje a jiných příležitostných příjmů, který je v souhrnu ročním v současné době 30 tisíc, byl navýšen na 40 tisíc. Jedná se hlavně o drobné pěstitelství, chovatelství, malé výroby elektřiny a elektrárny na střechách a podobně, drobní vinaři, prodej přebytků. Dopad na rozpočet bude zcela marginální. Já bych chtěl jenom říct, že v dnešní době zdražujeme životní náklady lidem přímo skokově, to tady ještě dlouho nebylo a snad ani dlouho nebude. Takže já myslím, že na příležitostném prodeji nikdo určitě nezbohatne, a prosím o podporu. A jak jsem řekl, ke svému pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Španělovi. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová v obecné rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, my samozřejmě podporujeme zrušení daně z nabytí nemovitosti. S tímto návrhem lze jen souhlasit. Nechci připomínat, že některá vyjádření k poslaneckým opozičním návrhům byla, že tato daň z nabytí nemovitostí je součást našeho právního řádu po desetiletí a že není možné, aby tento systém opustila, ale to jenom tak na okraj. S čím ovšem nelze souhlasit - a to je ta druhá část návrhu - tedy se změnou zákona o dani z příjmů, kdy v případě přijetí navrhovaného zákona by došlo ke zrušení odpočtu úroků z úvěrů poskytnutých pro bytovou potřebu. Já myslím, že to tady již několikrát zaznělo.

My podáváme pozměňovací návrh, který ruší zrušení odpočtu úroků z úvěrů právě pro tuto bytovou potřebu, a to z několika důvodů. První, že část lidí si bere hypotéku na koupi bytu, a myslím si, že i banky počítají při výpočtu příjmů a při rozhodování o tom, zda poskytnou hypotéky, či nikoli, tak právě tyto vratky z odpočtu úroků z úvěrů počítají banky právě do těch částek příjmů žadatele, a to si myslím, že je důležité.

Pak je tady tak trošku lidská rovina. V okamžiku, kdy si pořizuje rodina majetek, resp. byt nebo domek do vlastnictví, tak samozřejmě je to rodina mladá, většinou tedy s dětmi, a zároveň v počátku své pracovní kariéry platí nejvyšší část úroků, kdy třeba z 15 tisíc se v tom počátku platí 10 tisíc úroky a pouze 5 tisíc je ta jistina, takže tam samozřejmě je to i velkou pomocí v období, kdy ta rodina se může octnout v nižších příjmech, protože jeden z rodičů třeba zůstává na mateřské.

Potom dalším důvodem je to, že v případě, kupujete-li novostavbu, se tato daň neplatí. A pak tedy jedinou výhodou v uvozovkách je právě odpočet úroků z úvěrů, a to znamená, že ten argument, že se zlevní byty, tak v případě těch novostaveb to pro toho kupujícího vlastně nemá žádný vliv, a ještě přijde o odpočet úroků.

Dále bych si dovolila na závěr říci, že bychom byli rádi, pokud by tento pozměňovací návrh prošel - to za prvé.

A za druhé. Myslím si, že otázka poklesu ceny nemovitostí, tak samozřejmě na jedné straně to pro kupujícího může být - ten, který tedy nekupuje tu novostavbu - může to být právě zrušení daně z nabytí nemovitosti, ale ten problém bych řekla, že je veliký na území celé České republiky a pramení z nedostatku nájemního bydlení. A myslím si, že ruku v ruce právě se zrušením daně z nabytí nemovitostí by měl být vytvořen program a nějaký systém, jak bude vláda podporovat nájemní bydlení především v regionech a v Praze, protože bude-li velká nabídka, nebo vyšší nabídka bytů, pak samozřejmě trh může na to zareagovat poklesem ceny.

K tomuto pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kovářové. Nyní pan poslanec Vojtěch Munzar, připraví se Václav Votava. Dobře, tak až v podrobné rozpravě. V tom případě pan kolega Václav Votava. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, také já bych se chtěl vyjádřit, i když jsem, myslím, v prvním čtení už také o tom hovořil, k tomuto zákonu, kterým se tedy ruší zákonné opatření Senátu.

Možná by neškodilo, omlouvám se za to, trošku zabrousit do minulosti. Jistě máte všichni ještě v paměti, že tady předtím existovala daň z převodu nemovitostí - 3 %, poté 4 %. Tu já jsem považoval za poměrně logickou, protože jestliže něco prodávám, nějakou nemovitost, realizuji určitý příjem a z toho příjmu odvedu daň. Poté nastoupila tedy daň z nabytí nemovitosti, kdy obráceně platí ten, který kupuje, tu daň, což už podle mě logiku postrádá, protože něco si kupuji, a ještě musím odvést daň. Musím mít tedy připravené prostředky na to, abych zaplatil ještě tu daň - na rozdíl od toho, kdo tedy prodával tehdy nemovitost, tak samozřejmě ty peníze měl, měl z toho prodeje, takže pro toho to bylo jednodušší.

Nicméně já budu hlasovat pro zrušení této daně, byť je to tedy 13 mld. korun, takže to není až tak úplně nevýznamný zásek do státního rozpočtu. Paní ministryně to hodlá kompenzovat tím, že chce zrušit, nebo navrhuje zrušení té daňové výhody, to znamená možnosti odečíst si od základu daně zaplacené úroky, buď tedy z hypotéky, nebo ze stavebního spoření. A v tom je kámen úrazu. To se mi, musím říci upřímně, upřímně nelíbí. A také v tom smyslu tedy podávám pozměňovací návrh, tak jako kolegové přede mnou, kteří o tom hovořili, protože já se domnívám, že možnost odečíst si úroky, zaplacené úroky z poskytnutého úvěru, z hypotéky, nebo tedy ze stavebního spoření, je výrazná pomoc, pomoc bydlení.

Ten, kdo má hypotéku, tak především v začátcích splácí hlavně - hlavně - úroky. A to si myslím, že je výrazná pomoc.***
Přihlásit/registrovat se do ISP