(9.20 hodin)

 

Poslanec Stanislav Juránek: Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, kolegové, já samozřejmě, co se týká legislativně technické úpravy, tak ji vzápětí načtu. Chci jenom říci, že toto, tento pozměňovací návrh, jsem podal právě na žádost těch, kterých se to týká, a to je jediný rozpor, který mám v tuto chvíli s paní ministryní. Tedy věci, které mohu teď odstranit, je legislativně technická úprava, pozměňovací návrh číslo SD5509, ke sněmovnímu tisku číslo 559/3. Nechtěl jsem svým pozměňovacím návrhem číslo SD5509 nahradit návrh novely zákona o bankách, ale chtěl jsem pouze k předloženému návrhu novely zákona doplnit další část. Takže můj pozměňovací návrh po legislativní úpravě zní takto.

Za dosavadní část druhou se vkládá nová část třetí, která zní: Část třetí, změna zákona o distribuci pojištění a zajištění, čl. V. Zákon č. 170/2018 Sb., zákon o distribuci pojištění a zajištění se mění takto:

1. V § 9 odst. 1 se text "do konce kalendářního roku" nahrazuje textem "do konce druhého kalendářního roku".

2. V § 18 odst. 3 se text "do konce kalendářního roku" nahrazuje textem "do konce druhého kalendářního roku".

3. V § 27 odst. 2 se text "do konce kalendářního roku" nahrazuje textem "do konce druhého kalendářního roku".

4. V § 56 odst. 6 se číslovka "42" nahrazuje číslovkou "55".

5. V § 122 odst. 1 se číslovka "24" nahrazuje číslovkou "36".

Dosavadní část třetí se označuje jako část čtvrtá a dosavadní článek V se označuje jako článek VI. V dosavadní části třetí, nově části čtvrté, v dosavadním článku 5, nově článku 6, se doplňuje věta "s výjimkou článku 5, který nabývá účinnosti 15. dnem po dni jeho vyhlášení".

To je konec té legislativně technické úpravy. Jinak si dovolím požádat jménem těch, kterých se to dotýká a kterých řádově mají být desítky tisíc, abychom jim vyhověli. Děkuji i rozpočtovému výboru, že k tomu zaujal kladné stanovisko.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Svítí mi tu jedna faktická poznámka, pan poslanec Řehounek. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Řehounek: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych chtěl jenom v krátkosti reagovat na to, co tady říkal pan poslanec Juránek vaším prostřednictvím. Já jsem se v minulých dnech setkal se zástupci jak České asociace pojišťoven, tak České asociace finančního zprostředkování, a to nejen s jejich, budu říkat, výkonnými členy, ale i opravdu se zástupci pojišťoven a finančních zprostředkovatelů, kteří jsou ve správních radách těchto asociací. Obě strany mě ubezpečily v tom, že z jejich pohledu není jediný důvod, aby vlastně ten odklad byl. Po konzultaci s Českou národní bankou i s akreditovanými osobami, které vlastně provádějí ty testy, je dostatek termínu, aby se to stihlo. Předpokládám, že všichni finanční zprostředkovatelé, mezi jejichž řadami jsem v minulosti působil, využili ty tři měsíce, kdy nebylo možné skládat testy v přípravě na ty zkoušky, zkoušky již nyní běží, běží opravdu v takovém systému, že se připravují on-line, a i při těch testech je zabezpečeno, že by nemělo dojít k nějakému šíření pandemie vzhledem k tomu, že by jich tam bylo hodně.

Takže já opravdu podporuji to, co tady říkala paní ministryně. Není jediný důvod, aby se to odkládalo. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já poprosím... S přednostním právem pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená vládo, paní a pánové, žádám v této chvíli o přestávku na poradu klubu KSČM v délce 20 minut. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dvacet minut, to znamená je 9.26, budeme pokračovat v 9.46. Přerušuji jednání Sněmovny na dvacet minut.

 

(Jednání přerušeno v 9.26 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP