(10.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Poslanecký klub TOP 09 se nepřipojí k návrhu na zamítnutí. Chceme o tom nezaujatě diskutovat, ale nemyslíme si, že ta situace je tak nezbytná, aby bylo nutné zkracovat lhůtu na deset dní. Jménem poslaneckých klubů ODS a TOP 09 vetuji zkrácení lhůty na deset dní.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Registruji tuto námitku. Pan zpravodaj...

 

Poslanec Pavel Růžička: Vážený pane předsedo, navrhuji zkrácení na třicet dnů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Registruji tento návrh a předávám řízení schůze současně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. S faktickou poznámkou se přihlásil pan kolega Marek Benda. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já poprosím pana zpravodaje, aby zvážil svůj návrh na zkracování na třicet dnů. Co to dává za smysl? Budeme se začátkem srpne scházet k projednávání druhého čtení tohoto zákona. To fakt nedává vůbec žádný smysl a žádnou logiku, abychom zkracovali před prázdninovou pauzou na třicet dní, když je zcela zjevné, že těch třicet dní do prázdninové pauzy neuplyne. Tak to se na mě nezlobte, ale ty návrhy by měly mít nějakou logiku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, rozumím vaší námitce. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. S faktickou poznámkou se hlásí ještě pan poslanec Zdeněk Ondráček. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji. I těch třicet dní může něco znamenat, protože máme před sebou ještě minimálně dva výborové týdny. Ve dvou výborových týdnech můžeme jednat. A v podstatě máme příští týden výborový, pak je poslanecký, pak je Sněmovna, pak je ještě výborový týden, takže nic nebrání tomu, abychom tu věc projednali. (Předsedající: Děkuji.) I když není příští týden, je výborový týden. Takže můžeme to klidně zařadit. Já v tom zase takový problém nevím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času...

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Kdo hledá cestu, najde i cíl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Marek Benda a poté eviduji přihlášku paní poslankyně Černochové. (Hluk v sále.) Prosím o klid sněmovnu. Pane poslanče, ještě chviličku, než vám začnu měřit čas, protože je tady nesmírný hluk. Děkuji. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Já jsem rád, že pan poslanec Ondráček hledá cestu a cíl, možná současně, možná zvlášť, ale jenom upozorňuji, dnes je sedmnáctého. Lhůta třicet dnů uplyne sedmnáctého, tím pádem 17. července. Schůze Poslanecké sněmovny končí 10. července podle plánovaného toho. Takže myslím, že to, co jsem řekl, má naprostou logiku, a nesnažme se zkrátit lhůtu jenom proto - výbor může projednat samozřejmě dřív, to je věcí toho výboru, kdy projedná - ale jenom proto, abychom měli pocit, že jsme naplnili nějaké zrychlené řízení. To fakt nedává žádný smysl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ptám se, kdo dále do rozpravy. Evidoval jsem přihlášku paní kolegyně Černochové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem jenom chtěla říct vaším prostřednictvím panu kolegovi Ondráčkovi, že do konce, v uvozovkách, prázdnin zbývá pouze jeden výborový týden. Neměl pravdu, když říkal, že jsou ty týdny dva. Je to pouze příští týden, pak už výborový týden je až v září podle harmonogramu schváleného organizačním výborem. Tak bych ráda uvedla toto na pravou míru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě zpravodaj se hlásí do rozpravy. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Růžička: Stahuji svůj návrh na třicet dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. (Potlesk zprava.) Tím pádem je to zjednodušené jak pro zpravodaje, tak pro celou sněmovnu. Pokud se... ano, ještě eviduji přihlášku k faktické poznámce kolegy Brázdila. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji. Dovolte, abych se vrátil k té podstatě - snížení administrace pro jednu složku integrovaného záchranného systému. Máte pravdu, prostě ti lidé se mají zabývat něčím jiným než vypisováním papírů, ale tady vyřešíme možná hasiče, ale pak jsou tady ti záchranáři, kde ta administrace je úplně stejná. Oni by měli a oni i rádi jezdí k výjezdům, kde umí punktovat hrudník a intubovat a zajistit žílu a resuscitovat. To jim nikomu nedělá problém, ale ta administrace je obecně v tom integrovaném záchranném systému prostě veliká. Takže já jsem rád za to, že to budeme projednávat, na druhou stranu jsou tady ještě ty další dvě složky hlavní, tam by se to taky mělo řešit. Nevyřešíme to tady, jen jsem na to chtěl upozornit. Děkuji, že jste mě vyslechli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vyvolal jste další přihlášku, řádnou přihlášku paní kolegyně Gajdůškové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já musím říct, že mě tato debata tedy skutečně velmi překvapuje a velmi mrzí, protože skutečně když se bavíte s profesionálními hasiči, když se díváte, co dělají, tak administrativní zátěž je skutečně veliká. A to je stížnost, se kterou se na nás obracejí už delší dobu. Takže já jsem velmi ráda, že je na stole tento návrh. A docela mě překvapuje a myslím si, že je signifikantní teď to, kdo na které straně stojí.

My tady zprava slyšíme zase až urputný boj za to, aby náhodou pojišťovny nepřišly o své zisky. Ale takto přece ten návrh není. Tady jde jenom o to, jak se to bude vykazovat nebo nebude vykazovat. A hasiči stojí dneska v první linii. Hasiči, záchranáři, policisté, městské policie stojí dneska v první linii, já to říkám pořád. A jsem přesvědčena o tom, že by měli mít stejné podmínky, jako má třeba armáda. A do dneška to nemají. Tohle je věc, která jim může minimálně ulevit v administrativě, v tom, aby nemuseli měřit, jak říkal pan ministr, sorbenty, jestli tam dají o deko víc nebo míň. Já jsem přesvědčena o tom, že tento návrh jsme měli projednat v devadesátce. Já jsem přesvědčena o tom, že jsme měli zkrátit lhůtu na projednávání tak, aby to 1. 1. 2021 mohlo vstoupit v platnost. Doufám, že se to podaří i přes ta veta i přes ten urputný odpor tady ze strany ODS a TOP 09. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni. Mám tři faktické poznámky, pak eviduji přednostní právo pana kolegy Kalouska. První je kolega Zdeněk Ondráček, poté kolegyně Černochová, pak kolega Marek Benda. Pak s přednostním právem Miroslav Kalousek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Vážené kolegyně, slibuji, že vystoupím naposledy, ať budou reakce, jaké budou. Víte, když se dohaduje program schůze výboru pro bezpečnost, tak se sejdeme, předseda a místopředsedové, a jsme schopni, řekněme, operativně zařadit na jednání i informace, které vycházejí z nějakého článku polobulvárního deníku, a řešíme i věci, které bychom v podstatě ani řešit nemuseli, to jsou organizační změny na jednotlivých policejních útvarech anebo přesuny lidí mezi jednotlivými odděleními. To je pro nás strašně důležité. Ale jakmile máme udělat něco pro hasiče a pomalinku jim pomoci k odbourání administrativy, tak hledáme důvody, proč to nejde. Je mi to trošku líto, paní kolegyně a pane kolego z ODS, že se k tomu takhle stavíte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní kolegyně Jana Černochová, také s faktickou poznámkou.***
Přihlásit/registrovat se do ISP