(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní otevírám rozpravu, do které mám... no dobře, nicméně ve třetím čtení není nárok na to, aby zpravodaj (Kováčik) vystoupil před otevřením rozpravy. Ale s přednostním právem, pane předsedo, můžete. Takže to vyřešíme takhle. Takže prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, já už nebudu dopodrobna, protože nad tématem jsme strávili mnoho času. Všichni vědí, o co jde. Jako zpravodaj se budu snažit působit velmi neutrálně, byť samozřejmě svoje názory jako zemědělec s dlouhou profesní kariérou mám, ale budu se snažit být naprosto nestranný.

Máte před sebou, prosím pěkně, usnesení zemědělského výboru, ve kterém je obsažen i návrh procedury a ve kterém je na straně 4, kterou si prosím pěkně otevřete, tuším to je strana 4, na straně 4 je bod II a v jednotlivých stanoviscích garančního výboru je ke stanovisku na 13. řádku A52, dívejte se pečlivě a věnujte pozornost soustředěnou, A52 a A54. Tam došlo k technickému omylu při přepisu. Patří tam, a zemědělský výbor jako garanční výbor to také tak projednal a schválil, A52 až A54. Nikoliv "a", ale "až".

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás požádám o klid v jednacím sále, protože opravdu není už moc slyšet, aby se pan zpravodaj mohl vyjádřit. Prosím vás o klid ještě jednou! Tak prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Doufám, že i přes zvýšenou hladinu hluku jste stačili zaznamenat tuto změnu, kterou nezpůsobil ani zpravodaj, ani navrhovatel, ale kterou je třeba brát v úvahu, protože jinak by nám zůstal neprohlasovaný bod A53, ke kterému ovšem zemědělský výbor jako garanční samozřejmě stanovisko zaujal.

A pak tady mám, prosím pěkně, několik legislativně technických. Byla-li otevřena rozprava, tak si dovolím je načíst už teď. A to v tisku 514/5 mám tady osm legislativně technických poznámek nebo úprav.

Za prvé: V pozměňovacím návrhu A3 se správně jedná o bod 5.

Za druhé: V pozměňovacím návrhu A18 má být správně číslovka 37 a poznámka pod čarou číslo 1b.

Za třetí: V pozměňovacím návrhu A19 má být správně číslovka 38.

Za čtvrté: V pozměňovacím návrhu A21 má být správně číslovka 40.

Za páté: V pozměňovacím návrhu A28 má být správně číslovka 98.

Za šesté: V pozměňovacím návrhu A36 má být správně uveden bod 118.

Za sedmé: V pozměňovacím návrhu A56 má být správně uveden bod 38.

A za osmé: Pozměňovací návrhy A28, A34 a A36 vyvolají potřebu změn v dalších novelizačních bodech, nebo v bodech, které bude nutno z hlediska legislativně technického nově doplnit nebo zrušit, neboť nebyly žádným pozměňovacím návrhem provedeny, přestože doplnění nebo zrušení těchto novelizačních bodů je nezbytné k řádné aplikaci zákona.

Tolik legislativně technické úpravy, které zpravodaj obdržel nebo na které zpravodaj přišel při studiu tisku 514/5. A tolik také slovo zpravodaje s tím, že návrh procedury, tak jak je dán návrhem usnesení garančního výboru, by měl být také diskutován a následně, pane předsedající, schválen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní otevírám rozpravu. Nicméně faktická poznámka by měla být aspoň po prvním vystoupení v obecné rozpravě. Faktickou reagujete na někoho v obecné rozpravě. Tady pan předseda vystoupil s přednostním právem, ono je to diskutabilní.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vy jste, pane předsedající, s dovolením, otevřel tu rozpravu už. Proto já jsem už ve vámi otevřené rozpravě načítal legislativně technické. Pakliže je nějaký spor, tak se hlásím...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To je v pořádku, měl jsem dojem, ale vůbec to nemusíme řešit, protože máte přednostní právo. Já jsem měl dojem, že jsem vám dal přednostní právo ještě před otevřením rozpravy. Je to ale v pořádku.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dobře. Je-li otevřena rozprava, hlásím se do ní.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže vy potřebujete načíst legislativně technické v rozpravě, takže já vám dám, s přednostním právem si to načtěte, a potom na vás bude reagovat tím pádem pan poslanec Bendl a budeme pokračovat. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Takže odkazuji na legislativně technické úpravy k tisku 514/5, které jsem načetl před chvílí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, už jsme to vyřešili, jsme v obecné rozpravě. A nyní na vás bude faktickou poznámkou reagovat pan poslanec Petr Bendl a připraví se pan poslanec Milan Pour. Tak prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já jenom v reakci na slova zpravodaje, u něhož respektuji zkušenost s jednáním Poslanecké sněmovny. Přesto bych tedy poprosil, protože my to celé děláme pod takovým časovým tlakem. Jak ministerstvo bylo pod časovým tlakem, aby nám dalo vůbec připomínky a názor k jednotlivým pozměňovacím návrhům, kterých je necelá stovka. Teď jsou tady další legislativně technické. Myslím, že by bylo fér vůči nám, abychom je dostali na papíře. Že se mění číslovky uvnitř pozměňovacích návrhů apod., že to strašně ženeme, a myslím si, že význam toho zákona by si zasloužil, abychom na něj měli přiměřeně času.

Nechci zdržovat, vím, že všichni už se dívají na hodinky, kolik ještě nám zbývá času, a že to tady skončíme v půli hlasování a poženeme to, abychom to rychle měli, ale jde o natolik vážné věci, že prostě to nemůžeme takhle nechat úplně být.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Mezitím přečtu jednu omluvu: paní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová se omlouvá mezi 13. a 14. hodinou, do konce jednacího dne, z rodinných důvodů. Tak, pane předsedo, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Je to velmi sledovaný tisk, je to velmi sledovaná novela v posledních týdnech a měsících. A samozřejmě tato novela reaguje na několik důležitých oblastí. Oblast chovu zvířat, péče o ně a oblast týrání. Diskutují se tady oblasti, které se týkají jednak zákazu klecových chovů v případě drůbeže, pak se tady diskutují otázky cirkusů, drezury, využívání zvířat v oblasti sokolnictví nebo v oblasti filmového natáčení atd. A pak jsou tady samozřejmě věci, které veřejnost až tolik nesleduje v těch návrzích, ale jsou také velmi důležité, které upravují na první pohled třeba někdy i drobně, ale i kompetence jednotlivých úřadů, především Státní veterinární správy, z hlediska právě možnosti a nástrojů, jak by mohla Státní veterinární správa lépe zasahovat, mít větší operativu právě v případech, kdy dochází k týrání zvířat. A pak jsou tam také věci, které se týkají např. množíren atd.

My jsme samozřejmě i u nás na klubu KDU-ČSL k tomuto návrhu vedli poměrně dlouhou debatu a já tady řeknu určité shrnutí z této debaty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP