(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré ráno, vážené poslankyně, vážení poslanci. Ještě než zahájíme dnešní 50. schůzi, tak mi dovolte, abych vám sdělil organizační sdělení k 49. schůzi Poslanecké sněmovny. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování. Takže ve 14.30 budeme pokračovat v přerušené 49. schůzi Poslanecké sněmovny, a to bodem 386, což jsou ústní interpelace.

A v tuto chvíli mi dovolte, abych zahájil 50. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás zde přivítal. Aby byla zaznamenána vaše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 45 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou dne 21. května tohoto roku.

 

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Dvořáka a poslankyni Janu Krutákovou. Má někdo nějaký jiný návrh? Nechám hlasovat o návrhu ověřovatelů dnešní schůze.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno 91 poslanců a poslankyň, pro 87, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 50. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Jaroslava Dvořáka a paní poslankyni Janu Krutákovou.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně: Vondráček Radek do 12 hodin z pracovních důvodů, Baxa Martin od 12.15 z pracovních důvodů, Běhounek Jiří - pracovní důvody, Bláha Jiří - pracovní důvody, Fridrich Stanislav od 10.30 - zdravotní důvody, Gazdík Petr - pracovní důvody, Kolovratník Martin od 11 hodin do 19 hodin - pracovní důvody, Kozlová Lenka - zdravotní důvody, Matyášová Eva - rodinné důvody, Mauritzová Ilona od 12.15 - pracovní důvody, Mračková Vildumetzová Jana - rodinné důvody, Nacher Patrik do 10.30 - pracovní důvody, Okleštěk Ladislav - zdravotní důvody, Ožanová Zuzana od 14 do 18 hodin - rodinné důvody, Pávek Petr - zdravotní důvody, Rakušan Vít - pracovní důvody, Staněk Antonín - pracovní důvody, Tureček Karel - rodinné důvody, Válková Helena - pracovní důvody, Volný Lubomír - osobní důvody, Votava Václav - osobní důvody, Vrána Petr - zdravotní důvody, Výborný Marek do 9.30 - rodinné důvody.

Členové vlády: Benešová Marie - dopolední jednání, pracovní důvody, Petříček Tomáš do 10.30 - pracovní důvody, Plaga Robert od 14.30 - pracovní důvody, Toman Miroslav - pracovní důvody.

Pan poslanec Martin Kupka z dnešního celého jednacího dne z pracovních důvodů, paní poslankyně Hyťhová dnes od začátku do 9.45 ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Věra Adámková mezi 9.00 a 11.00 z důvodů pracovních, paní poslankyně Jana Levová od 9 do 10 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Stanislav Fridrich dnes mezi 10.30 a 19.00 do konce jednacího dne z důvodu návštěvy lékaře.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 50. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu, rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

S přednostním právem mám přihlášeného pana místopředsedu Poslanecké sněmovny pana Fialu. - S náhradní kartou číslo 18 hlasuje pan předseda Ivan Bartoš. - A další v pořadí s přednostním právem vystoupí pan ministr vnitra a místopředseda vlády Hamáček. Prosím, pane předsedo, máte slovo. (Nebyl zapnutý mikrofon.) Už jsem vás pustil, můžete. A poprosím klid v jednacím sále, abychom mohli důstojně projednávat tento bod.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, mnozí lidé hovoří o probíhající krizi, o probíhající pandemii jako o největší výzvě jedné generace, což je pravděpodobně pravda. Jiní lidé hovoří dokonce o tom, že jde o největší výzvu od poslední světové války, s čímž bych zatím nesouhlasil, ale pokorně je potřeba přiznat, že nikdo z nás nemá jistotu, zda jsme už opravdu na konci této krize.

Zatím to vypadá, a to asi můžeme říct, že ekonomický propad na většině území světa bude hlubší, než byl během finanční a ekonomické krize, kterou jsme všichni zažili a kterou si pamatujeme. Někteří ekonomové tvrdí, že ten propad bude krátkodobý, jiní se tomuto optimismu diví a nesouhlasí. Na čem se zdá být ale už shoda a co je víceméně jasné, je, že jednotlivé země včetně České republiky jsou připraveny vynaložit rekordní peníze na pomoc ekonomice. Masivnější, silnější, větší peníze, než tomu bylo v době té poslední ekonomické a finanční krize, kterou jsem tady připomenul.

Jak se toto všechno týká nás tady v České republice, dnes, 28. května 2020, a proč jsme se rozhodli a dohodli vyvolat tuto mimořádnou schůzi společně s klubem Pirátů, za což jim mimochodem děkuji. Proč jsme tedy tuto schůzi svolali a proč chceme, aby tady probíhalo jednání? Asi se shodneme na tom, že tuto fázi pandemie, fázi koronakrize, první fázi, že jsme tuto fázi nějakým způsobem zvládli. Ano, byl to místy chaos, byly tu obrovské problémy, ale k tomu se dnes nechci příliš vracet. Ano, mohli jsme být připraveni lépe a některé kroky a procesy jsme mohli dělat logičtěji a rozumněji, ale ani k tomu se dnes nechci úplně vracet, nebudu se vracet k těm jednotlivým chybám.

Smyslem této schůze, alespoň pro naši Občanskou demokratickou stranu, je, abychom ve chvíli, kdy jsme si oddechli od většiny zákazů, restrikcí, kdy si celá společnost oddechla od těch zákazů a restrikcí, aspoň od jejich naprosté většiny, a nadechujeme se do období, kdy se vracíme k normálnímu životu, abychom si v této fázi tady v Poslanecké sněmovně udělali určitou revizi. Abychom si také řekli, co je důležité do budoucna. Ještě jednou opakuji, já osobně tady dnes nejsem proto, abych vládu káral za její chyby, ale jsme tu proto, abychom udělali revizi toho, kde jsme, jak jsme to zvládli a samozřejmě si také řekli, a to pokládám za nejdůležitější, kam chceme jít a jak se chceme připravit, jak jsme připraveni na ten další vývoj. A žádám vládu, aby takto tu naši iniciativu chápala, aby ji takto vnímala. Je to podaná ruka. A stejnou odpověď očekáváme tady od vlády, od vládní koalice tady v Poslanecké sněmovně.

Moje výzva proto hned na úvod zní: schvalme dnes program, udělejme tuto schůzi, uskutečňujme ji tak, aby mohli mluvit nejenom ti s přednostním právem, ale všichni poslanci, poslouchejme se a zkusme se bavit a popřípadě i dohodnout na tom, co je podstatné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP