(11.30 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Pak je tady samozřejmě ten druhý bod a to je otázka skupiny občanů, kterým se nedostalo pomoci. Já bych to rozdělil na dvě kategorie.

Jedna kategorie - nedostalo pomoci těm, kteří řešili nedostatek zdravotních pomůcek. Já teď nechci mluvit jenom o zdravotnických zařízeních, ale na mě, a věřím, že i na ostatní poslance, se obraceli lidé, kteří měli doma v péči třeba osobu, která má sníženou imunitu, onkologického pacienta nebo pacienty, kteří musí jezdit například pravidelně na dialýzu atd. A tito lidé řešili, že neměli oni ochranné zdravotní pomůcky. A neměli si kde jít o ně požádat v těch prvních týdnech. Takže aby ten celý zdravotní systém pamatoval i na ty pacienty, kteří jsou dlouhodobě v nějakém typu domácí péče, na jejich blízké, aby ti byli zahrnuti do plánu, kdy víme, že na tyto lidi musíme pamatovat a dodat jim ochranné zdravotní pomůcky.

A pak je ta druhá skupina lidí, a to je otázka nedostatku té případné ekonomické pomoci. Podle mě stále jsou tady bílá místa na mapě. My jsme za KDU-ČSL už na konci března upozorňovali na lidi, kteří jsou na ošetřovném, a na to, aby se zvýšilo ošetřovné na 80 %. Upozorňovali jsme na OSVČ, OSVČ na vedlejší činnosti, malá eseróčka, lidi na dohody, a k dnešnímu dni, ano, většina z toho je vyřešena, ale třeba živnostníci na vedlejší činnosti i do dnešního dne vyřešeni nejsou. Pořád mně do mailové schránky píšou lidi, kteří pracovali na 0,3, 0,4 úvazku a třeba i o tu práci teď dočasně přišli a měli jako doplněk svých příjmů částečnou činnost jako OSVČ. Nemají žádnou kompenzaci. Nebo lidi, kteří nedostali ošetřovné, protože z nějakých důvodů měli určitý nedoplatek, exekuci apod. Oni jsou v situaci, kdy řeší nějaký problém, teď přišel výjimečný stav, nebo výjimečná situace, která dále propadla jejich příjmy, a oni si nesáhli na tu pomoc, kterou stát nabízel. Já bych byl velmi rád, aby i z hlediska právě té ekonomické, finanční pomoci firmám, lidem, rodičům, samoživitelkám, abychom dokázali nastavit pravidla, která budou dopředu zřejmá, transparentní, a budeme vědět, že nikoho nenecháváme propadnout sítem v situaci, kdy třeba omezujeme jejich možnost výdělku.

Byl bych také rád, aby k tomu bodu 3 - Informace vlády o nákupech zdravotnického materiálu a podílů v soukromých firmách či jiných zvažovaných intervencích zazněla jasná strategie. Tady pan ministr Vojtěch argumentoval o tom, ať se podíváme, jak nakupovali jiní, ostatní a podobně, ale když jsem třeba včera poslouchal ve Dvaceti minutách Radiožurnálu předsedu Nejvyššího kontrolního úřadu, tak ten jasně říkal, že i v dobách stavu nouze platí to, že se tady musí ti, kteří objednávají zdravotní pomůcky či jiné pomůcky, chovat v rámci zákonů České republiky o hospodaření s majetkem státu, o principech péče řádného hospodáře.

A byl bych rád, aby tady byly nastaveny kroky, které povedou k tomu, že budeme vědět, v zákoně o veřejných zakázkách máme nastavené limity, mantinely pro to, aby ve stavu nouze ministři a jejich resorty objednávali s těmito principy péče řádného hospodáře. Abychom věděli, že vláda po této první vlně má navázané kontakty s českými firmami, s kterými. A víme, kolik třeba v případě podzimu budeme schopni toho zdravotnického ochranného materiálu zabezpečit z vlastních zdrojů. Toto bych byl rád, aby prostě bylo také černé na bílém popsáno, abychom věděli, že příště nebudeme nakupovat za 10 či 12 miliard korun z Číny, ale že budeme velkou část těchto peněz schopni investovat u našich domácích výrobců a že třeba ti výrobci mají vyčleněné kapacity a mají nějakou dohodu se státem, že jsou schopni potom nějaký objem, ať už jsou to respirátory, roušky, ochranné obleky a další, že jsou schopni to dodat.

Pokud jde o ten čtvrtý bod, musím říci, že vyšetřovací komise v Poslanecké sněmovně mohou vést buď k tomu, že dojdou k nějakému závěru, kdy se popíše mnoho stran papíru, ale nic z toho není, nebo dojdou k závěru, kdy to vyústí v podání trestního oznámení. Já jsem ten druhý závěr už udělal před třemi týdny, kdy jsem to trestní oznámení podal se spoustou podnětů k prošetření. Jsem také rád, že i třeba pan premiér hovořil o tom, že je nutné, aby se ty nákupy prověřily, aby kolem toho nebyla pachuť a aby ty nejasnosti se vysvětlily.

Takže tolik několik pohledů na to, jak bych byl rád, aby vláda přistoupila k tomu vyhodnocení té první vlny, poučení se z toho, co se stalo, abychom dokázali být lépe připraveni. A asi bych to celé uzavřel tím, že když třeba například v oblasti vysokorychlostních železnic kupujeme dokumentaci a know-how od kolegů z Francie, kteří s tím mají desítky let zkušeností, tak já bych byl rád, abychom se zaměřili na to know-how v této oblasti boje s covidem od Tchaj-wanu.

Tady padlo několikrát v těch předchozích vystoupeních slovo chytrá karanténa. Přiznám se - může někdo odprezentovat výsledky chytré karantény za poslední týdny? Může někdo říct, v čem konkrétně chytrá karanténa dnes pomáhá zvládat situaci v lokalitě dolu OKD? Mluví se o tom, ale já se přiznám, neviděl jsem černé na bílém nějaké konkrétní výsledky z tohoto. A byl bych rád, abychom se poučili od států, které už to zvládly, které se poučily z epidemie SARS, a Tchaj-wan je evidentně tím, který dokázal ochránit nejenom zdraví svých obyvatel, ale i jejich ekonomiku a jejich životní úroveň a jejich základní, řekněme, životní potřeby. Myslím si, že z toho můžeme hodně čerpat. Nemusíme vymýšlet věci úplně nové, ale já mám pocit, že tady prostě o tom dobrém příkladu z Tchaj-wanu se moc nemluví. A byl bych také rád, kdyby vláda v rámci zahraniční politiky měla tu odvahu a férovost říct - jestliže tady nějaký stát, který v této oblasti je dobrý, tak by bylo dobré říci, že by měl v rámci Světové zdravotnické organizace mít přístup tyto věci na těch fórech obhajovat, vysvětlovat, a nikoliv proto, že je tady zadání politiky Číny, která Tchaj-wan nechce ani na půdě WHO, abychom k tomu mlčeli. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. A v tuto chvíli s přednostním právem poslední přihlášený pan předseda Pavel Kováčik. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, nechci ubírat času ostatním kolegyním a kolegům, poslankyním a poslancům pro tu diskusi, proto budu velice krátký. Dvě krátká sdělení.

To první je, že bychom při tom všem účtování, vyhodnocování, děkování, při těch všech poklonách, které jsou zajisté zasloužené, abych nebyl zase chycen za slovo, neměli také zapomínat na jiné lidi, kteří byli také v první linii a o kterých se nepíše a nemluví. A tak jen připomínám, abychom vždycky, když budeme mít na paměti, že musíme odměnit, ocenit, vyhodnotit lidi první linie ze zdravotnictví, sociálních služeb, z vlády a tak podobně, měli také na paměti lidi, kteří nám v té době nejhorší zajišťovali dostupnost základních životních potřeb, prodavače a prodavačky v supermarketech, ale také ty, kteří ty potraviny vyráběli a dodávali. Ty, kteří zajišťovali teplo, například, a teplou vodu a páru v nemocnicích, to také nebylo úplně jednoduché, když řádila ta nejhorší vlna a když třeba to mohlo postihovat i lidi, kteří dodávali tyto komodity.

Lidi pracující v dopravě, taxikáře. Ostatně ten příklad toho prvního medializovaného nemocného, vyléčeného a léčeného tím drahým zahraničním lékem, taxikáře, to právě byla taková typická modelová situace, jak jsou ti lidé v první linii, kteří pracují ve veřejné dopravě jaksi první na ráně také. I těm je třeba složit hold, že se v té situaci chovali a zachovali velmi dobře, hrdinsky, a také na ně je třeba nezapomínat.

Ta druhá věc. Víte, že probíhaly různé mediální dohady, přestřelky, hádky, netrpělivosti a nedočkavosti. Já jsem tehdy řekl ano, až poté, co situace pomine a zklidní se, zruší se ten nouzový stav, tak můžeme začít účtovat, vyhodnocovat a také ale připravovat všechny ty struktury na případný další atak nebo na případnou další podobnou situaci, která může nastat. Ta doba teď nastala. A třeba ta hádka, která probíhá o soběstačnosti potravin, soběstačnosti České republiky ve výrobě potravin, ta je také jednou z těch situací, které je třeba řešit podrobně, a ne se utápět v dohadech, a řekněme, v určité obhajobě toho dosavadního předcovidového stavu, kdy se stalo, že Česká republika tu soběstačnost na vlastních vyrobených potravinách spíše snižovala vinou různých předchozích politik, vlastně i vinou špatné transformace zemědělství po převratu v roce 1989. Teď máme jedinečnou příležitost to napravit. Teď je ta doba vyhodnocování.***
Přihlásit/registrovat se do ISP