(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přečtu čtyři omluvy. Předseda Sněmovny Radek Vondráček se omlouvá z odpoledního jednání z pracovních důvodů, paní poslankyně Kateřina Valachová se omlouvá z dnešního jednání od 12 hodin do konce jednacího dne z rodinných důvodů, pan poslanec Julius Špičák se omlouvá mezi 9. a 19. hodinou z rodinných důvodů a paní poslankyně Taťána Malá se omlouvá mezi 16. a 19. hodinou do konce jednacího dne z důvodu nemoci.

Jako další vystoupí v podrobné rozpravě pan poslanec Jakub Janda a připraví se paní poslankyně Jana Krutáková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Já se přihlašuji ke dvěma pozměňovacím návrhům zavedeným v systému pod čísly 4561 a 4562. Oba pozměňovací návrhy jsem odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Jana Krutáková a připraví se pan poslanec Petr Bendl.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Já bych se chtěla tímto přihlásit k pozměňovacím návrhům, které jsou v systému vedeny jako číslo 5142, 5144, 5369 a 5370. Rovněž tak je tam uvedeno odůvodnění. Odůvodnila jsem je i v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Petra Bendla a připraví se pan poslanec Jaroslav Holík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám dva pozměňovací návrhy, ke kterým bych se rád přihlásil. První je sněmovní dokument pod číslem 4557 a týká se větší akcentace prevence před suchem a druhý je sněmovní dokument pod číslem 5784, který se týká povinnosti zavádět opatření Dešťovka, s tím, že mohou nastat situace, které budou vlastně neřešitelné v okamžiku, kdy takovouto povinnost novým stavebníkům dáme, tak kromě toho, že jim tady zdražíme bydlení, tak zároveň jim možná budeme znesnadňovat situaci, protože to třeba technicky nebude vůbec možné.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem se hlásí předseda KDU-ČSL Marian Jurečka do podrobné rozpravy. Tak prosím, máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já jsem tady v obecné rozpravě dával odůvodnění pozměňujících návrhů, které předkládáme. Dovolím si tedy nyní se k nim přihlásit v této podrobné rozpravě, a sice zvýšení a zdůraznění významu vody, vodních zdrojů, a to v pozměňujícím návrhu pod číslem 5102, dále řešení otázky meliorací pod číslem 5820, pak také meliorací v oblasti problematiky SPÚ, číslo dokumentu 5821, dále krajinné prvky, rybníky, retenční nádrže, je to sněmovní dokument 5822, dále kompetence Ministerstva zemědělství v oblasti vyjádření se k záboru zemědělského půdního fondu pod číslem 5823, pak zákaz odjímání kvalitní zemědělské půdy pro výstavbu logistických center, nákupních center a podobně pod číslem 5824, pak umožnit pěstování rychle rostoucích dřevin na kvalitních půdách ochrany 1 a 2, to je sněmovní dokument 5825, a pak poslední část, a sice výnosy z odvodů a pokut, aby částečně šly také do rozpočtu Státního pozemkového úřadu, a to je číslo sněmovního dokumentu 5826. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jaroslav Holík a připraví se pan poslanec Jan Schiller. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě jednou dobrý den. Já se tímto přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu číslo 5738.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jan Schiller a připraví se pan poslanec Radek Holomčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Schiller: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl přihlásit ke dvěma pozměňujícím návrhům. Jeden je můj pod číslem 5181. Druhý pozměňující návrh předkládám já a kolegyně Marie Pěnčíková a je pod číslem 5182. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Radek Holomčík a připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych se rád přihlásil ke třem svým pozměňovacím návrhům, které jsou v systému vedeny jako sněmovní dokument 5537, 5815 a 5816. Zdůvodnění jsem řekl jak v obecné rozpravě, tak je i obsahem zmiňovaných dokumentů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Vojtěcha Munzara a připraví se paní poslankyně Balaštíková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážení páni ministři, já jsem v obecné rozpravě k tomu pozměňovacímu návrhu nevystoupil, tak mi dovolte, abych ho jen stručně okomentoval. Můj pozměňovací návrh reaguje na znění § 5 odst. 3, ze kterého je patrná snaha o zachytávání a využívání dešťové, tedy šedé, vody, a to při novostavbách, ale i při rekonstrukcích stávajících staveb.

Z mého pohledu ano, bohulibá myšlenka - to nemyslím nijak ironicky, protože každý rozumný člověk, pokud má tu možnost, má již třeba dnes u rodinného domu nějaký systém, nějakou nádobu na jímání dešťové vody a nějak ji využívá, a to i bez zákona a často i bez dotací z programu Dešťovka. Nicméně tato snaha, resp. tento paragraf má v sobě skryto podle mne jedno zásadní riziko. Já si to třeba dokážu představit u novostaveb, rodinných domů nebo třeba u logistických center, ale těžko si to dokážu představit u rekonstrukcí bytových domů nebo i novostaveb bytových domů v centrech měst. Technicky sice je možné vše, ale je to také z mého pohledu otázka nákladů, a to nejen investičních na technologie, nádrže, čističky, filtry, ale i provozních.

Je samozřejmě skvělé mít domy energeticky soběstačné, pasivní, s maximálním využíváním šedé vody. Problém ovšem je, kdo takový dům zaplatí a kdo si takový dům může dovolit koupit. Bavíme se o tom, že máme velmi vysokou cenu nemovitostí. Cena bydlení se vzdaluje ve velkých městech i střední třídě. Proto bychom měli velmi vážit na jazýčkách vah jakýkoliv technický normativní legislativní požadavek, který zvýší náklady na výstavbu, rekonstrukci a na bydlení jako takové, protože sice můžeme mít ty nejvyšší požadavky na stavby, ale zároveň si musíme být vědomi, že se nebudou takové budovy stavět, protože na to skoro nikdo nebude mít.

Proto přicházím s pozměňovacím návrhem, který § 5 a požadavky na stavby doplní, řekněme, o zmocnění určit požadavky prováděcím právním předpisem, který by měl zohlednit konkrétní možnosti území a stavebníků, a zároveň aby rozsah opatření na jímání a používání šedé vody byl stanoven s přihlédnutím nejen k jejich přínosům, ale také k jejich nákladům, a to proto, aby takové opatření mělo nejen ekologickou, ale i ekonomickou logiku.

Tento návrh najdete v systému pod číslem 5804. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Margitu Balaštíkovou a připraví se pan poslanec Stanislav Grospič. Prosím.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Dobrý den, pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. Já bych se ráda přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu vedenému v systému jako sněmovní dokument 4972.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Stanislav Grospič a připraví se paní poslankyně Marie Pěnčíková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se tímto způsobem přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému pod číslem 5829. Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, týká se úpravy v § 8 vodního zákona. Odůvodnil jsem ho tím, že má za cíl zvýšit dostupnost ke zdrojům pitné vody v případech, kde obydlí nelze připojit k veřejnému vodovodu, neboť toto připojení by bylo velmi komplikované.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jako poslední vystoupí paní poslankyně Marie Pěnčíková. Máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové. Jenom ve stručnosti, ráda bych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který máte v systému jako sněmovní dokument 5818 včetně zdůvodnění. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP