(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, zahajuji dnešní jednání 53. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, což už mi oznámil pan poslanec Dolejš, který má náhradní kartu číslo 10.

Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 58 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána v úterý 23. června tohoto roku elektronickou poštou.

S náhradní kartou číslo 17 bude hlasovat pan poslanec Miroslav Kalousek.

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Kateřinu Valachovou a poslance Stanislava Berkovce. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím, takže přistoupíme k hlasování. Já zagonguji. Chvilku počkáme.

 

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby byli ověřovateli poslankyně Kateřina Valachová a poslanec Stanislav Berkovec? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno 88 poslanců, pro 87, proti žádný. Konstatuji, že jsme ověřovateli 53. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Kateřinu Valachovou a poslance Stanislava Berkovce.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně: Bartoš Ivan od 10.30 - pracovní důvody, Baxa Martin - pracovní důvody, Běhounek Jiří - pracovní důvody, Bělica Josef - pracovní důvody, Bělobrádek Pavel - pracovní důvody, Benešík Ondřej - zdravotní důvody, Birke Jan - rodinné důvody, Blaha Stanislav - pracovní důvody, Bláha Jiří - zdravotní důvody, Blažek Pavel - pracovní důvody, Černochová Jana - pracovní důvody, Černý Alexander - osobní důvody, Dražilová Lenka - zdravotní důvody, Elfmark František - rodinné důvody, Fridrich Stanislav - zdravotní důvody, Golasowská Pavla - pracovní důvody, Hájek Josef - zdravotní důvody, Hanzel Tomáš - osobní důvody, Hnilička Milan do 14.30 - pracovní důvody, Hrnčíř Jan - zahraniční cesta, Janulík Miloslav - zdravotní důvody, Juránek Stanislav - zdravotní důvody, Kasal David - pracovní důvody...

(K předsedajícímu přichází posl. Jiří Bláha) Takže pan poslanec Bláha tady je prý. Ano, to jste mi říkal vy teď, jasně. (Pobavení a smích v sále.) No ne, já jsem vás slyšel jenom z boku, takže jsem se na vás nedíval, takže vy jste říkal, že Bláha tady je, tak vy jste mluvil ve třetí osobě, tak jsem nevěděl, že mluvíte o sobě. Tak jasně. A pan poslanec Hnilička je tady také. Dobře. Takže rušíte omluvu, chápu to dobře.

Dále Kasal David - pracovní důvody, Kobza Jiří do 12 hodin - pracovní důvody, Kolářík Lukáš - pracovní důvody, Kováčik Pavel do 12 hodin - zdravotní důvody, Krutáková Jana - pracovní důvody, Levová Jana do 13 hodin - pracovní důvody, Martinů Jaroslav - pracovní důvody, Mauritzová Ilona - pracovní důvody, Michálek Jakub - osobní důvody, Mračková Vildumetzová Jana - rodinné důvody, Němcová Miroslava do 13 hodin - pracovní důvody, Okleštěk Ladislav - pracovní důvody, Pastuchová Jana - pracovní důvody, Pávek Petr - zdravotní důvody, Pikal Vojtěch - pracovní důvody, Plzák Pavel - pracovní důvody, Podal Zdeněk - zdravotní důvody, Pour Milan od 10 do 12 hodin - zdravotní důvody, Pražák David - pracovní důvody, Pustějovský Pavel do 10.30 - pracovní důvody, Rakušan Vít - pracovní důvody, Rutová Miloslava - zdravotní důvody, Schwarzenberg Karel - zdravotní důvody, Sklenák Roman - osobní důvody, Staněk Pavel - rodinné důvody, Strýček Jiří - zdravotní důvody, Šlechtová Karla do 13 hodin - zdravotní důvody, Tureček Karel - zahraniční cesta, Vácha František - osobní důvody, Válek Vlastimil od 12 do 23 hodin - pracovní důvody, Válková Helena - zdravotní důvody, Veselý Ondřej - rodinné důvody, Vondrák Ivo - pracovní důvody, Vymazal Tomáš - pracovní důvody, Vyzula Rostislav - rodinné důvody. - Pan poslanec Jiří Strýček ruší svoji omluvu, jelikož je tady. Tak teď nevím, kde jsem skončil... Veselý Ondřej - rodinné důvody, Vondrák Ivo - pracovní důvody, Vymazal Tomáš - pracovní důvody, Vyzula Rostislav - rodinné důvody.

Dále se omlouvají členové vlády: Babiš Andrej - pracovní důvody, Benešová Marie - pracovní důvody, Hamáček Jan do 11 hodin - pracovní důvody, Maláčová Jana - pracovní důvody, Metnar Lubomír - pracovní důvody, Plaga Robert - pracovní důvody, Toman Miroslav do 12 hodin - pracovní důvody, Vojtěch Adam - pracovní důvody, Zaorálek Lubomír - pracovní důvody.

A ještě to není vše. Dále se omlouvají paní poslankyně Ivana Nevludová od 9 hodin do konce jednacího dne - osobní důvody, pan poslanec Marian Bojko od 9 hodin do konce jednacího dne - zdravotní důvody a pan poslanec Beitl od 9 do 12.30 z pracovních důvodů.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 53. schůze Poslanecké sněmovny, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

 

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 53. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno 107 poslanců, pro 103, proti žádný. Pořad schůze byl schválen.

 

A nyní přistoupíme k jedinému bodu, kterým je

 

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 889/ - druhé čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP