(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomáši Martínkovi. Nyní pan poslanec Marian Jurečka. Připraví se Kateřina Valachová. Tak kolega Jurečka, ač jsem ho upozorňoval, ztratil pořadí. A máme tedy paní poslankyni Valachovou. Kolegyně Valachová je nyní na řadě. A připraví se Lukáš Bartoň. Paní poslankyně (k poslankyni Valachové), kolega Marian Jurečka ztratil pořadí, takže jste v pořadí nyní vy. Máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji vám, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych i já přičinila několik slov k návrhu rozpočtu. Jak už jsem avizovala v rámci prvního čtení, chci tento rozpočet podpořit a navrhovaný schodek rozpočtu pokládám za správný pro tuto situaci. Musím říci, že jak jsem podpořila právě tento schodek v prvním čtení, tak jsem obdržela několik tedy zásadně nesouhlasných reakcí od občanů a občanek, takže k nim bych se chtěla ještě vrátit a pohovořit přesněji.

Samozřejmě nikdo z nás není šťastný, že se zvyšuje schodek státního rozpočtu. Nikdo také nepochybuje o tom, že ta částka je veliká. Ale znovu chci zdůraznit, že vláda oprávněně reaguje na zcela mimořádnou situaci dopadů koronavirové pandemické krize v rámci celé planety. Nikdo na to nebyl připraven. A já jsem skutečně přesvědčená, a jsou to konkrétní čísla, která nám vypovídají o akceschopnosti našeho vládního programu Antivirus, kdy opravdu stovky tisíc pracovních míst je zachováno a stovky tisíc lidí dál chodí do práce, mohou hradit své životní potřeby, živit svou rodinu. A vládě z hlediska tohoto zadlužení jde o investici, jak zachovat jednak životní úroveň občanů a občanek v naší republice a zároveň jak tyto finanční prostředky zacílit na to, abychom tedy se proinvestovali z této situace a co nejrychleji vyrovnali ztráty, které v tuto chvíli máme jako stát objektivně z hlediska obrovského výpadku daňových příjmů, protože došlo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti našich občanů a občanek k vypnutí ekonomiky.

Takže ještě jednou, podpořím rozpočet včetně schodku. Pokládám ho za správný takto navržený pro ty cíle, které jsem popsala. Konkrétněji bych se chtěla v této fázi rozpočtu vyjádřit samozřejmě k finančním prostředkům, které by nám měly pomoci v těch následujících měsících a letech zareagovat na hospodářskou krizi tak, že se z toho dostaneme co nejrychleji.

Asi by vás, kolegové a kolegyně, a jistě i paní ministryni financí překvapilo, kdybych se nepřimluvila za rezort školství a investice do vzdělávání. Ještě jednou bych chtěla ocenit v minulosti postoj paní ministryně financí z hlediska reformy financování regionálního školství a investic do vzdělávání, protože upřímně řečeno, bez této akce, bez dotažení této akce by reakce na situaci ve školách a na to, jak můžeme nebo nemůžeme pomáhat, byla velmi velmi obtížná, velmi velmi těžká. A jenom díky těmto krokům, které jsme společnými silami dotáhli, můžeme nyní cílit adresně finanční prostředky do regionálního školství a můžeme mít jistotu, že tyto částky dojdou tam, kam chceme, a že skutečně prospějí zejména samozřejmě dětem a jejich právu na vzdělání, ale také samozřejmě pracovním podmínkám učitelek a učitelů na všech stupních vzdělávací soustavy.

Co se týká situace ve vzdělávacím systému, tak já se domnívám, že opravdu stojí za to v tuto chvíli znovu připomenout to, čím si naše školy prošly v rámci koronaviru. Upřímně řečeno, takovýto zásadní zásah do této služby, myslím, nedostala žádná další část veřejných služeb, protože skutečně ze dne na den jsme museli vypnout reálné naživo vzdělávání, přejít do dálkového vzdělávání. Podmínky se opravdu velmi často měnily a všichni se museli přizpůsobit, nejenom děti, žáci a studenti, ale samozřejmě rodiče, učitelé, učitelky, tomu, abychom dokázali zajistit jako stát právo na vzdělání v určité kvalitě.

Tuhle situaci jsme zvládli. Ještě jednou díky všem zúčastněným za to. Nicméně všichni odborníci ve vzdělávání se shodují, že samozřejmě je zde zdvižený varovný prst, protože pokud by se tato situace měla opakovat, už bychom skutečně měli velké problémy a velké obavy, aby se to na kvalitě vzdělávání našich dětí neprojevilo. Proto si myslím, že také prostředky státního rozpočtu včetně navýšeného schodku by měly směrovat právě k našim školám, právě k učitelům a učitelkám z hlediska zajištění pracovních podmínek pro dálkové vzdělávání, a zejména k našim dětem, žákům, studentům, k tomu, abychom zajistili rovnost šancí přístupu ke vzdělání a to, aby v případě návratu COVID-19 z hlediska jakékoli vlny, byť lokální, nedošlo k tomu, že vzdělávání našich dětí bude zhoršeno.

Co se týká struktury schodku, tak tam, řekněme, žádné speciální peníze pro vzdělávání nebo dálkové vzdělávání nenajdeme, nicméně se nám jako Poslanecké sněmovně nabízí několik řešení.

Prvním řešením, řekněme nejměkčím, je to, abychom jako Poslanecká sněmovna dali vládě jakési noty, doplnili už svoje předchozí usnesení Sněmovny vůči vládě k dálkovému vzdělávání, jak postupovat, jak mít plán, jak mít finanční prostředky pro případné opakování této krizové situace ve školství, ale také jak mít prostředky k tomu, jak samozřejmě případné nerovnosti ve vzdělání, které vznikly nebo se prohloubily v těch minulých měsících, vyrovnat během podzimu. Takže, řekněme, to je jedna cesta.

Druhá cesta je cesta konkrétních finančních prostředků na základě konkrétních pozměňovacích návrhů. Tyto byly podány. Jak už bylo zmíněno mými předřečníky, jeden z nich jsem podpořila já. Myslím si, že z hlediska konzistentnosti mých názorů byste asi nic jiného nečekali.

Tyto pozměňovací návrhy řeší především rychlost finančních prostředků do našich škol. Samozřejmě jde o rychlost finanční operace, protože vir nečeká, a tady se odborníci shodují, že konkrétní navýšení takzvaných ostatních neinvestičních výdajů by nám skutečně umožnilo, aby školy dostaly peníze co nejrychleji, mohly co nejrychleji reagovat a zároveň abychom uvolnili finanční prostředky stran obecních rozpočtů nebo krajských rozpočtů, zřizovateli našich škol, což jsou obce a kraje, tak aby zase měly možnosti rychle zareagovat na případné dokoupení počítačů a další techniky do škol. Takže to je tedy druhá cesta.

A třetí cesta, samozřejmě neméně účinná. A mám informace stran našeho vládního zastoupení, jak sociální demokracie, tak hnutí ANO, že toto rozhodně platí. Třetí cesta je rozhodnout operativně na vládě o využití prostředků z rezervy, ze všeobecné pokladní správy, v následujících měsících podle toho, jak se bude situace aktuálně vyvíjet. Nicméně nikdo nepochybuje o tom, že řádově stovky milionů korun, řekněme miliarda, skutečně do našich škol dojít musí, ať se to stane jakýmkoli z těchto tří způsobů.

Já jako poslankyně, která se dlouhodobě zabývá vzděláváním dětí, právem dětí na vzdělání a rovnost jejich šancí, plně podpořím jakoukoli z těchto cest, jakoukoli z těchto cest, aby školy a především naše děti skutečně tuto podporu v rámci svého vzdělávání dostaly.

A obracím se tímto i na naši paní ministryni Schillerovou, ministryni financí, aby následně, samozřejmě bezpochyby bude na konci druhého čtení reagovat, se, řekněme, k tomuto cíli, jak říkám, prostředky mohou být různé, ale k tomuto cíli laskavě vyjádřila, tak aby nejenom děti, studenti a žáci, učitelé, učitelky, ale také rodiče měli jasnou cestu před sebou a neměli jakékoli obavy, že vláda nezareaguje včas a nezajistí pro případ opakování další vlny, byť třeba i lokální, kvalitní vzdělávání všem dětem.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Valachové. Nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Marian Jurečka. Připraví se kolega Lukáš Bartoň. Máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, paní ministryně. Dovolte mi, abych k tomuto návrhu ve druhém čtení řekl také pár svých pohledů.

Když se podíváme do okolních států, například do Rakouska nebo do Německa, tak vidíme především v Německu, že německá vláda je schopna velmi rychle dělat opravdu masivní podporu svých podniků, podporu, která výrazným způsobem dává šanci, že německá ekonomika z této krize vyjde možná ještě více posílena. Dokážou podržet svá pracovní místa, dokážou své firmy ochránit před tím, aby šly do úpadků, insolvencí, aby byl třeba prostor, že některé tyto firmy budou skupovat zahraniční investoři z Číny, z Ruska a podobně. Je to samozřejmě za cenu toho, že německá vláda, byť měla v posledních letech i rekordní přebytky, ale stále má poměrně vysoké zadlužení, které před touto krizí bylo na úrovni jejích dluhů k 60 % jejich HDP, tak toto zadlužení se po těchto masivních opatřeních v Německu bude zvyšovat až na úroveň někde k 75 % HDP. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP