(18.10 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Já jsem také prosil paní ministryni i při osobním jednání, i v tom návrhu usnesení, které jsem načetl k tomuto tisku, o čtyři důležité věci. Aby vláda nejenom poslancům, ale široké veřejnosti dala opravdu podrobný přehled o tom, jakým způsobem probíhá plnění státního rozpočtu v prvním pololetí tohoto roku. Já jsem dostal určitý přehled, který mi předal pan premiér ve vytištěné podobě, bylo super vidět některé věci, jak se vyvíjejí, nejsou to pěkná čísla, ale byl bych rád, aby tyto informace mohli dostat všichni poslanci, nejenom poslanci rozpočtového výboru, ale i široká veřejnost.

Druhou věcí bylo, abychom dostali velmi podrobný výhled na druhé pololetí a právě i na to, jak těch 200 mld. korun bude konkrétně proinvestováno, do větší podrobnosti, než je pozměňovací návrh, který ve 12 bodech rozepisuje 130 mld. korun do jednotlivých rozpočtových kapitol. A také to, aby vláda k tomu řekla, jakou podporu zaměstnanosti a pracovních míst za těmito finančními prostředky můžeme očekávat.

Pak jsem prosil o třetí věc, zdali by vláda mohla aktualizovat rozpočtový výhled, střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 až 2023. Já chápu, že to je složité, že není úplně jednoduché toto odhadovat a modelovat, ale vidíme to právě u států, jako je Rakousko, jako je Německo, že tam toto ty vlády se snaží svým parlamentům dodat. Protože je něco jiného stát tady jako poslanec a rozhodovat o schodku, rekordním schodku půl bilionu korun, a vědět, že výhled na příští rok bude 100, nebo 50, anebo 300 mld. korun. To je podstatný rozdíl. Takže to mi chybí v té komunikaci, kterou tady dneska vedeme, dodání těchto podkladů.

A poslední věc, kterou jsem prosil, a je to zase i v tom návrhu doprovodného usnesení, aby také vláda předložila efektivní úsporná opatření na jednotlivých resortech a státních úřadech. Já nechci a nevolám po žádných tupých asociálních škrtech, ale myslím si i ze své zkušenosti, že je možné na každém resortu přijít se smysluplnými úsporami, ať už jde o oblasti externích služeb, právního poradenství, v oblasti marketingu a podobně, nebo třeba v oblasti zeštíhlení organizační struktury, ve snížení počtu vedoucích pracovníků - to nemusí být o masivním propouštění, o ztrátě schopnosti činnosti státní správy, ale o tom, že dokážeme prostě normálně ušetřit. Já si myslím, že každá rodina, každý rodič, každý normální člověk, když přijde nějaká krize, tak se logicky snaží do určité míry hledat ty úspory sám u sebe, prostě umět se uskromnit je věc namístě. Takže to jsou čtyři věci, po kterých jsem volal.

Bohužel, když jsem sledoval výsledek jednání rozpočtového výboru, kdy ani jeden z našich pozměňovacích návrhů nebyl podpořen, ani jsem nezaznamenal to, že by tady byla vůle dodat tyto podklady, po kterých voláme, tak jsme po dohodě na našem poslaneckém klubu se rozhodli toto zvýšení schodku státního rozpočtu o dalších 200 mld. korun v dané situaci nepodporovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji. Pokud se již nikdo nehlásí... Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy... Kdo se hlásí? Jestli se někdo hlásí, tak ať se hlásí. Pan předseda Faltýnek se hlásí do rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Já se moc omlouvám, nicméně po debatě s některými kolegy bych chtěl vznést procedurální návrh pro jistotu, abychom jednali o státním rozpočtu, meritorně a procedurálně jednali a hlasovali i po 19. hodině do projednání třetího čtení státního rozpočtu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je to procedurální návrh, o kterém já nechám hlasovat. Budeme hlasovat, aby se o tomto bodu, novela o státním rozpočtu, hlasovalo a jednalo i po 19. hodině do projednání tohoto bodu. Pan předseda Stanjura má procedurální protinávrh nebo upřesnění.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já to nechci komplikovat, ale pan předseda Faltýnek v tom spěchu udělal chybu, tak abychom nemuseli zpochybňovat hlasování, měl by oznámit, jménem kterých dvou poslaneckých klubů to navrhuje. Já to sice tuším, ale pro pořádek je třeba to udělat. Řekl jsem to před hlasováním, abychom to pak nemuseli zpochybňovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Ano, pane předsedo, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Ano, děkuji, pan předseda Stanjura má pravdu. Tento návrh jsem podal jménem dvou poslaneckých klubů - sociální demokracie a ANO. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak a v tuto chvíli máme všechny formality splněny k tomu, abychom mohli hlasovat o tom, že budeme jednat - a já vás samozřejmě všechny odhlásím, složitě se přihlásíme - a budeme hlasovat o tom, že o tomto bodě můžeme jednat a hlasovat i po 19. hodině.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 66 přihlášeno 180 poslankyň a poslanců, pro 148, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Pan předseda Stanjura se hlásí. Je stále ještě rozprava.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý večer. Stanovisko našeho klubu shrnul pan předseda Petr Fiala, já ho nebudu opakovat. My jsme dneska představili náš konkurenční a lepší plán, než má vláda, který jsme nazvali záchranný kruh pro ekonomiku, a aby na to nezapomněli a hledali inspiraci, případně podpořili naše návrhy, tak mám dva záchranné kruhy pro ekonomiku s sebou. Jeden dám panu premiérovi a jeden dám paní ministryni Schillerové. Těším se na spolupráci a debatu nad těmi devíti návrhy zákonů, které jsme tento týden vložili do systému Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak děkuji, a pokud se již opravdu nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o případná závěrečná slova. Paní ministryně? Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Nebudu mít závěrečné slovo. (Předsedající: Máte závěrečné slovo.) Říká pan premiér, že to bude schodek tisíc miliard sedm set. Ne, ne, nebudu žertovat, nebudu reagovat, všechno jsme si řekli během těch tří čtení. Jenom jsem slíbila Pirátské straně a dodržím to - já nepodpořím pozměňovací návrh na 100 mil. navýšení pro kapitolu Ministerstva spravedlnosti na zvýšení personálních kapacit okresních soudů k urychlení procesu zastavování nezákonných exekucí. Nepodpořím to z toho prostého důvodu - chceme to prosadit, chceme tam navýšit úředníky. Mluvila jsem ještě před chvílí s paní ministryní Benešovou s tím, že ona mi řekla, že si 100 mil. ve své kapitole prostě najde. Takže to je jediný důvod, proč to nepodpořím. Ne že bychom to nechtěli realizovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosil bych zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, kolegyně, já bych nejprve před oznámením a hlasováním o proceduře chtěl oznámit, že dnes budeme postupovat podle tzv. aditivního principu, tedy že jednotlivé změny číselných položek se sčítají či odčítají, a tím vznikne výsledný stav.

Tak nyní přistoupíme k hlasování o proceduře. Budeme hlasovat 25 pozměňovacích návrhů a 10 doprovodných usnesení. Jestli nebude žádná připomínka, při hlasování procedury bych přečetl pouze písmena a čísla, pod kterými je ten pozměňovací návrh evidován, ale potom u toho hlavního hlasování bych vám vždycky stručně představil ten pozměňovací návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP