(12.30 hodin)

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo, dobrý den. Já díky té debatě jsem mohla dohledat některé konkrétní věci, a můžu se tedy nyní zeptat pana ministra k tomu mimořádnému opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě, které právě zmiňuje testování ve zdravotních a sociálních zařízeních. A sice jde o to - je to opatření číslo 10/2020, každý si to může dohledat, a je to opatření, kterým se, jak pan ministr říkal, stanovuje právě povinnost testování zaměstnanců. To je fajn. Akorát ve zdravotních zařízeních je stanovena povinnost testování buď rapid testy, nebo PCR testy. Ale v bodě 7 toho opatření v sociálních zařízeních - hádejte, jakými testy je stanoveno to testování. Jenom rapid testy. Správně jste uhodl, pane předsedající. Takže ta pointa je, jaký smysl má testovat rapid testy pracovníky sociálních zařízení. Už jsme byli svědky toho, jak se vyplýtvaly spousty rapid testů zbytečně, musely se pak opakovat PCR právě v OKD. A přece nechceme tento druh testování uplatňovat na pracovníky, abychom zjišťovali, zda aktuálně, akutně covid prodělávají, nebo nikoliv. To přece nedává smysl.

Takže znovu se obracím na pana ministra. Tady je prostě ďábel skrytý v detailu. Protože jsem právě neměla z toho terénu info, že by tam PCR testy probíhaly, tak mě to překvapilo. A tedy bohužel to opatření v tom znění dává tuto neblahou odpověď. Tak to je jedna věc, kde bych poprosila o reakci, zda toto změníte a zda tam budou ty PCR testy, které jsou potřeba pro tu aktuální infekčnost nebo bezinfekčnost.

A druhá věc. Ráda bych zase v návaznosti na tu proběhlou debatu za Piráty upozornila, proběhlo tady diskutování i s panem hejtmanem, který je zároveň poslancem. Upozornil, že neviděl důvod vyhlásit stav nebezpečí. Fajn. Ale když hovořil o limitech, o těch limitech fyzických možností, jaké mají ta krajská zařízení a ty krajské zdravotní služby, tak volal po pomoci armády. Myslím, že to, že na něj koukám, že to tak je, ale přece jaksi se stále vláda tváří, že armáda byla stažena a že to zvládáme jako stát jinak.

Takže já bych zase poprosila pana ministra. Sdělil jste tedy, že plošnější testování v OKD začne až 19. července, což ukazuje dlouhou časovou prodlevu, to plošnější. A není ten plán dopracovaný, jak náš stát je schopen zajistit to plošnější testování v místech, kde vypuknou ta lokální ohniska. Já mám prostě opravdu tu jednoduchou logistickou nebo manažerskou otázku, jak konkrétně se chcete dobrat toho, aby z těch míst, kde ty kapacity potřeba nejsou, se prostě přesunuly rychle tam, kde to aktuálně je potřeba protestovat, udělat odběry a podobně.

A souvisí to i s tím, jak fungují hygienické stanice, a sice vlastně, s čím se potýkají lidé, kteří se nemohou dovolat na krajskou hygienickou stanici, kteří dostávají pozdě ty výsledky. Tak se de facto potýkají s personální nedostatečností. A to je moje poslední otázka z této doplňující sekce po té již proběhlé debatě. A sice, jak zajišťujete proškolení záložních trasovačů. Zase vím, že při tom největším náporu pomáhala armáda. Opět jsme u toho. Naskočili vojáci. Ale máte tedy domluvené, že když se objeví další lokální ohnisko nebo to na Karvinsku ještě povyskočí, tak máte nějaké další kapacity, další trasovače? Je to samozřejmě i otázka k paní hlavní hygieničce.

Opět je to něco, co by mělo být zmíněno i v těch plánech. Kdyby byly dopracované, kdyby vláda měla dopracovaný konkrétní plán, tak ta škálovatelnost, o které opakovaně mluvíme, znamená, že když rapidně naskočí ať už nějaké ohnisko, výskyt tam, anebo i celorepublikově, tak musíme mít schopnost povolat ze zálohy lidi, kteří v nějaké rozumné kvalitě budou trasovat. A opět po konzultaci s odborníky se domníváme, že zaškolení stačí, že to nemusí všechno být vystudovaní epidemiologové.

A jenom závěrem po těchto svých konkrétních otázkách zopakuji otázky, které už vznesl můj kolega pan poslanec Lukáš Černohorský. A vznesu je proto, aby nezapadly. Jsou to zcela konkrétní otázky zase na hygienu, potažmo na pana ministra. A sice - proč vlastně hygiena nemá tu jasnou evidenci, kolik lidí bylo dáno do karantény? Proč se to zjišťuje zpětně z údajů České správy? Kdy dojde ke sjednocení těch systémů?

A za třetí bych ještě vypíchla otázku pana Černohorského přednesenou před chvílí: Proč jsou doma jenom někteří doloví zaměstnanci OKD? Proč většina těch povrchových zaměstnanců stále chodí do zaměstnání? Konkrétně mluvíme zejména o lidech, kteří pracují pro úpravny uhlí, je to 800 až 1 000 lidí.

Takže já děkuji za konkrétní odpovědi. A věřím, že žádná z otázek nebude přeslechnuta. Zatím vše ode mě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní tady mám tři faktické poznámky. Jako první vystoupí paní poslankyně Karla Maříková. Potom dám prostor na faktickou krajské hygieničce Pavle Svrčinové. A potom jako třetí vystoupí na faktickou pan poslanec Jiří Mašek. Takže paní poslankyně Maříková, prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem tady slyšela, vy všichni, od svých předřečníků, že vláda jednala liknavě. Spousta těch opatření byla v rukách krajské hygieny. Já využiji toho, že po mně má vystoupit krajská hygienička. Chtěla bych ji vyzvat k tomu, aby nám tady vysvětlila, proč tedy k těm opatřením došlo, jak tady je tvrzeno, tak pozdě. Zda to bylo nutné až nyní v současné situaci, abychom o té situaci měli také trošku přehled, co se tam dělo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní vystoupí krajská hygienička paní Pavla Svrčinová a připraví se pan poslanec Jiří Mašek. Tak prosím, vaše dvě minuty, máte slovo.

 

Ředitelka KHS Moravskoslezského kraje Pavla Svrčinová Dobré odpoledne. Děkuji panu předsedajícímu, že mi dovolil vám vysvětlit, vážené dámy a vážení pánové, situaci, jak jsme ji hodnotili my, a zodpovědět některé dotazy, které tady zazněly.

Takže situace na Dole Darkov se začala rozvíjet podle našich informací 24. dubna, kdy jsme zaznamenali první případ. Dne 18. května bylo vydáno opatření, mimořádné opatření krajské hygieny k testování všech zaměstnanců na Dole Darkov. A testovali jsme 2,5 tisíce zaměstnanců ve dvou vlnách. Nejdřív všechny, poté ti, kteří vyšli v prvním testu negativní, tak se testovali znovu, abychom opravdu všechny pozitivní vychytali. V té době bylo opravdu 75 havířů a 6 rodinných příslušníků nemocných nebo pozitivních.

Stejný postup byl v podstatě u ČSM, protože najednou nám začaly vyskakovat případy na Dole ČSM sever i jih. Bylo jich zhruba 20, 22, kdy jsme se rozhodli protestovat tenhle důl rychlotesty pro zjištění, zda tam skrytě neproběhla tedy taky epidemie. A poté, kdy najednou i v průběhu těch rychlotestů začaly přibývat další případy, tak jsme vyhlásili při počtu 95 případů včetně těch 22, co měly souvislost s Darkovem, takže úplně u stejného počtu případů, další testování na Dole Darkov. Dneska máme na schválení na Ministerstvu zdravotnictví stejný postup, takže budeme testovat zase ty, kteří byli v tom prvním kole negativní.

Co se týká úpraven uhlí a toho, že tam chodí asi osm set, tisíc lidí. Zjišťovali jsme, probíhá příprava dolu na uzavření. A to tam docházejí někteří povrchoví pracovníci. Co se týká -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: No čas ... Teď je tedy otázkou, jestli mám být vstřícný, mám tady... Právě se chci zeptat, mám tady sice dvě faktické, ale jestli nenecháme paní... Paní předsedkyně krajské hygienické stanice je přihlášena i do obecné rozpravy už asi hodinu. Ale já se tedy ptám všech diskutujících, nebo jestli někdo protestuje, tak to utneme a přihlásíme se znovu. Pan poslanec Stanjura říká, že půjdeme podle jednacího řádu. Vidím to podle kývání. Dobře. Takže já dám na faktické... Takže paní krajská ředitelko, omlouvám se, to by muselo být po všeobecném konsenzu, abychom vám dali další prostor. Ale jestli chcete, tak se můžete přihlásit znovu na faktickou a budete za šest minut. Za čtyři minuty. Hlásíte se? (Ano.) Tak jo.

Takže teď dostane prostor pan poslanec Jiří Mašek. Na faktickou prosím. A potom pan poslanec Josef Hájek se přihlásí.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl jenom zareagovat na pana kolegu Luzara i na pana hejtmana.

Tady jsme se bavili o krizové legislativě, zákonu 240, a o možnostech vyhlásit buďto stav nebezpečí, stav nouze, nebo stav ohrožení státu. Stav nouze jsme tady zažili. Víme, co to znamená, a víme, k čemu nám to vyhlášení může pomoci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP