Středa 16. září 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

334.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 514/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme zahájili dne 19. června na 49. schůzi Poslanecké sněmovny. Rozprava byla přerušena. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Miroslav Toman a zpravodaj garančního výboru, což je zemědělský výbor, pan poslanec Pavel Kováčik. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 514/5, který byl doručen dne 4. června 2020, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 514/6.

Ptám se, zdali chce případně ještě vystoupit teď navrhovatel, případně zpravodaj garančního výboru. (Ministr Toman: Ano.) Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den, vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci. Jenom velmi stručně uvedu vládní návrh zákona. Vládní návrh zákona mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Novela provádí transpozici směrnice Evropské unie o ochraně zvířat, zavádí definici množíren, stanoví zákaz chovat nebo rozmnožovat psy a kočky v množírně, a tak dále. Zároveň novela zavádí licenci k provádění veřejného vystoupení s vybranými druhy šelem a jejich rozmnožování v cirkusech.

Co se týče dalších věcí, tak novela dále navrhuje zpřísnění podmínek pro chovatele druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči v zájmových chovech. Dále je cílem zákona zabezpečit, aby obecní úřady obcí s rozšířenou působností neměly zásadní finanční problémy při umisťování týraných zvířat do předběžné náhradní péče nebo náhradní péče. Dále návrh zákona dále zpřesňuje a výslovně upravuje povinnost zajistit, aby zvíře jednoho chovatele nezranilo ani neusmrtilo zvíře jiného chovatele. Upravuje povinnosti při deratizaci a rozšiřuje obecním úřadům obcí s rozšířenou působností možnosti, kdy uložit správní trest propadnutí zvířete nebo ochranné opatření zabrání zvířete.

Tento vládní návrh projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny a doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

V rámci druhého čtení, které proběhlo 3. června, byla podána řada pozměňovacích návrhů, které dopadají do různých oblastí zákona na ochranu zvířat proti týrání. Pozměňovací návrhy se týkají zejména zákazu prodeje nebo předání psa na veřejném prostranství, zákazu usmrcování zvířat zmrazováním, zpřísnění požadavků na odbornou způsobilost osob při porážení zvířat a tak dále. To znamená, my jsme tyto pozměňovací návrhy podpořili, protože si myslíme, že přispějí ke zkvalitnění návrhu, a proto s nimi souhlasím.

Dále byly uplatněny pozměňovací návrhy týkající se kompenzace zákazu chovů kožešinových zvířat. Ministerstvo souhlasí s tím principem odškodnění jako náhrady škody, a to formou sazby na jednotlivá chovaná zvířata. Samozřejmě musím také zdůraznit, že ministerstvo souhlasí se snížením sazeb, to je ten pozměňovací návrh pana poslance Pošváře, a to s ohledem na finanční možnosti kapitoly a zároveň na obhajitelnost navrhované výše kompenzačního příspěvku.

Současně podporuji rozhodnutí zemědělského výboru, který nepřijal pozměňovací návrh týkající se zákazu klecových chovů nosnic. Já už jsem tady minule říkal, že doporučuji nechat spotřebitele, ať on rozhodne, z jakého chovu vejce preferuje, protože pokud by mělo dojít k zákazu klecových chovů nosnic, tak se domnívám, že by měl být stanoven jednotně v celé Evropské unii, protože tento stanovený zákaz pouze pro Českou republiku zhorší konkurenceschopnost našich zemědělců. A protože jsme říkali, že by to bylo dobré v celé Evropské unii, tak chci v této souvislosti říci, že jsem odeslal na Radu ministrů žádost, deklaraci České republiky k zákazu chovu nosnic v klecích, celoevropský, a v této deklaraci navrhujeme, aby v rámci zlepšování welfare nosnic Evropská komise předložila zákaz chovu nosnic v klecích v rámci celé Evropské unie. Rada tuto deklaraci bude projednávat příští týden v pondělí. Tak toto bylo, myslím, důležité, abych řekl, že Ministerstvo zemědělství dalo podnět na Evropskou radu na zákaz klecového chovu nosnic v klecích po celé Evropě.

Takže děkuji za pozornost a přeji pěkný den. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan ministr. Zeptám se zpravodaje garančního výboru, zdali má taky případně zájem vystoupit. Zájem nemá, takže nyní budeme pokračovat v přerušené rozpravě, do které mám přihlášenou řadu poslanců a poslankyň. Nyní tedy udělím slovo s přednostním právem, za poslanecký klub SPD přednese ve třetím čtení stanovisko paní poslankyně Monika Jarošová. Prosím. (Hluk v sále).

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené dámy a pánové, zákon na ochranu zvířat, který je nyní ve třetím čtení, má za cíl zvýšení úrovně ochrany zvířat v České republice.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás, paní poslankyně, přeruším. Poprosím Poslaneckou sněmovny u o klid! Prosím.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji. Jeho účelem je chránit zvířata před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, byť i z nedbalosti. Našemu hnutí SPD toto téma není lhostejné a jakoukoli právní ochranu zvířat a jejich zlepšení života podpoříme, včetně zákazu klecových chovů slepic.

Ještě zde stručně připomenu své pozměňovací návrhy k tomuto zákonu na ochranu zvířat, které rozšiřují a zakazují metody týrání a usmrcování. Jedná se o zmrazení zaživa bez předchozího omráčení. Tato brutální metoda nebyla dosud v zákoně na ochranu zvířat zakázána.

Dále chceme vyjmout psy a kočky ze seznamu laboratorních zvířat. Zastáváme názor, že v jednadvacátém století by mělo být skoncováno s praktikami odvětví založeného na pokusech s bezbrannými tvory. A jak jinak začít než právě psy a kočkami?

Dále, třetím pozměňovacím návrhem je povinnost chovatelů zaregistrovat identifikační číslo psa, takzvaný čip, do jednoho ze stávajících soukromých registrů, což přispěje k potírání množíren, a zároveň se lépe ztracený pes dohledá.

Dalším návrhem je zvýšení správních sankcí za týrání zvířat, které nebyly od roku 2008 zvyšovány i přes vysokou brutalitu pachatelů na zvířatech.

A posledním návrhem je povinnost rozdělovat určená zvířata v prodejnách podle pohlaví. Bohužel často se to u prodejců živých zvířat, hlavně ve zverimexech, neřeší, takže se často stává, že ačkoliv nechcete, koupíte březí samici. Pak se dočkáme nechtěných přírůstků a dochází k nežádoucímu množení, včetně toho, že příliš mladé samičky po porodu zbytečně umírají, nehledě na vysoké veterinární náklady v případě nemocí u příbuzenského křížení. Není nic jednoduššího než určená zvířata oddělit u dodavatele ještě předtím, než se dovezou na prodejnu. (Přetrvávající hluk v sále.)

Hnutí SPD samozřejmě podpoří, jak už jsem předtím říkala, všechny dobré návrhy, které přispějí ke zlepšení života zvířat. Děkuji také za podporu mých pozměňovacích návrhů a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A já ještě jednou požádám Poslaneckou sněmovnu o klid, protože v závěru už jsme tady skoro neslyšeli, o čem paní poslankyně hovořila, kvůli hluku v sále.

Nyní jako další vystoupí pan poslanec Václav Klaus, který všem není přítomen, takže jeho přihláška propadá. Další vystoupí paní poslankyně Margita Balaštíková, která má dnes narozeniny. Prosím.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já bych chtěla vystoupit v tomto zákoně ke dvěma bodům. Teď to bude bod jeden, a to je pozměňovací návrh k odškodnění chovatelům kožešinových farem. Jsou na stole dva pozměňovací návrhy. Jeden podávám já jako předsedkyně podvýboru, kam spadá tahle problematika, a druhý podává kolega Pošvář. Oba dva mají za cíl napravit tu vzniklou situaci, která na trhu vznikla, a rozdíl je samozřejmě ve výši toho odškodného.

Já bych chtěla říci, že mediální kampaň, která je o tu částku vedena, mě mrzí, že je tak strašně nepravdivá a opomíjí, že jsou tady znalecké posudky, o které se ten můj pozměňovací návrh opírá. Já nebudu rozporovat, že soudní znalec má jiné částky, než si třeba představují obyčejní lidé. Ten člověk je na to vzdělán, má k tomu kulaté razítko a to bychom se dostali tedy do opravdu něčeho jiného, čemu se nedá říkat demokracie.

Já bych chtěla říci, proč se ta částka tak moc liší. Unikla totiž pozornosti jedna jediná položka, která zvyšuje tu cenu, a to je cena chovného stáda. Nikoliv cena pouze jednotlivých utracených zvířat, ale cena chovného stáda. A to je rozdíl skutečně osmdesáti milionů. Jestli chceme tedy být féroví, zakázali jsme těm chovatelům chovat ta zvířata, tak bychom měli být féroví a umět je odškodnit v plné výši.

A co bych chtěla ještě říct, není pravdou, že je tam ještě i náhrada za ušlý zisk a že je tam náhrada za majetkové újmy. Chovatelé kožešinových zvířat samozřejmě požadovali tuto částku, ale došlo k dohodě, že se vzdávají nároku na ušlý zisk a vzdávají se náhrady za nemajetkové újmy. Takže není to pravdou. A pokud budeme hlasovat pro kolegu Pošváře, tak jsme ty lidi obyčejně okradli. To je fakt, to nejsou emoce, to jsou čísla, která jsou podložena znaleckými posudky, a já si netroufám to rozporovat, já nejsem znalec v oboru oceňování kožešinových farem. Kdo je a kdo se takhle chce tvářit, prosím. Já mu nebudu sahat do jeho svědomí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní poslankyně, já bych se vás rád ještě jenom zeptal, protože jak vidíme na tabuli, vy jste tam přihlášena totiž dvakrát, teď ještě a ještě úplně jako předposlední. Není to nějaký omyl?

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Ne, není to omyl, pane předsedající, budu vystupovat ještě jednou. Nechtěla jsem mít tak dlouhé vystoupení. (Předsedající: Aha. Jste přihlášena ještě dvakrát.) Ne, jednou ještě. Ještě jednou prosím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Já jenom, abych to měl v merku.

Takže pan poslanec Petr Bendl vystoupí nyní, prosím, pane poslanče, a připraví se pan poslanec Martin Kolovratník. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Doufám, že mě bude skrz ten náhubek slyšet. Pokusím se mluvit srozumitelně, snad to půjde.

Já jsem přihlášený jenom jednou. Nechci k tomu hovořit příliš dlouho, přestože by to na debatu bylo. Mám strach, že to dopadne slovy klasika - mysleli jsme to dobře, ale dopadne to jako vždycky. Nicméně aspoň pár poznámek k těm klíčovým věcem, které projednáváme uvnitř zákonů, které řada z nás považuje za opravdu důležité.

Nejprve řeknu, co mně principiálně vadí a co si myslím, že stejně budeme muset do budoucna změnit. Pan ministr tady říkal, že ten zákon upravuje možnost obcí s rozšířenou působností řešit situaci týraných zvířat, což je na jednu stranu dobře, na druhou stranu je v tom jiný alibismus. Zákon říká, že obec může, ne musí, a to v případě, že jde o týrané zvíře. Já si myslím, že to "může" se má změnit do budoucna na "musí" a neměl by to stát ukládat obci s tím, že bude-li to obec stát více než 200 tisíc korun, pak tedy stát té dané obci s rozšířenou působností přispěje na řešení situace týraných zvířat. Já si principiálně myslím, že stát by se měl chovat odpovědně, a v okamžiku, kdy jde o týrané zvíře, prokazatelně týrané zvíře, což můžeme doložit, pak stát je povinen zasáhnout a neměl by říkat, že obec může zasáhnout.

Znám to z praxe. Minulý měsíc, nebo minulé dva měsíce jsem řešil jednu konkrétní situaci týraných zvířat v obci Žilina nedaleko Kladna a z praxe můžu říct, že právě nad tímhle slovíčkem byla velká debata, jestli to ta obec nakonec udělá, kdo to zaplatí, kam se zvířata přesunou apod. Podle mě bychom měli hledat řešení, které bude říkat, že jde-li o týrané zvíře, stát musí zasáhnout, a neměl by alibisticky říkat, že obec může. Věřím, že se na tom do budoucna shodneme a tu situaci změníme. Stejně jako jsem dospěl k přesvědčení, že člověk, který týrá zvíře, a to různými způsoby, tak ten člověk není prostě v pořádku. Myslím, že by se měl podrobně podrobit psychiatrickému vyšetření a na jeho základě by se pak dál mělo postupovat třeba i k zákazu chovat zvíře. Protože lidi, kteří se tohoto dopouštějí, nejsou lidmi v tom dobrém smyslu slova.

Zmíním se o mediálně diskutovaných věcech, to je zákaz klecových chovů. Občanští demokraté podpoří zákaz klecových chovů s tím, že počítáme s odložením účinnosti - buď to bude k roku 2027, nebo 2033, to asi Sněmovna nějak rozhodne, uvidíme, jak to dopadne. Myslím si, že to nebude stejné jako v případě kožešinových zvířat, kdy došlo k absolutnímu zákazu, a dneska tady složitě řešíme, jak kompenzovat ztráty, které chovatelé měli. Myslím, že bude čas se na to připravit, a věřím, že Ministerstvo zemědělství připraví existenci konkrétních programů, které pomohou investičně těm, kterých se to dotkne, tak aby české zemědělství v téhle oblasti mělo šanci tu konkurenci ustát a zároveň abychom se chovali ke zvířatům vlídněji.

Na co jsem narazil a moc jsme o tom nediskutovali, chci to tady ještě zvednout, byť tuším, že už nemáme šanci s tím cokoli udělat, jsme ve třetím čtení, je § 9 písm. g), kde se mj. zakazuje kupírování ocasů u ovcí a koz. Já to tady musím vlastně nahlásit, já jsem ekologicky hospodařící zemědělec, který mimo jiné chová i ovce a kozy, a z praxe vím, že pokud se do šesti dnů po narození nedá jehněti gumička na ocásek tak, aby bezbolestným způsobem ten ocásek odpadl, a ten ocas tam zůstane, pak je to živná půda pro jednu z agresivních much, která klade larvy do té vlny, a ty larvy postupně sežerou tu ovci zaživa. A my tady ekologickým zemědělcům zakazujeme, aby se toto provádělo. Myslím si, že to není dobře, že bychom měli hledat řešení, jak umožnit zemědělcům tohle preventivní opatření proti myiázám, protože konvenční zemědělci to dále dělat budou moci, to ten zákon umožňuje, ale tzv. krvavou cestou, což si nemyslím, že je dobře. A je škoda, že tento paragraf nakonec v tom vládním materiálu je, podle mě tam být nemá a je to škoda.

Vyjádřím se také k vázanému ustájení jako člověk, který chová koně. Stát tady navrhuje, aby existovaly výjimky ve vazném ustájení pro zařízení státu. Protože stát má některá zařízení, kde jinak koně míti ustájené nemůže než způsobem, že jsou uvázáni ve štontu na - teď mi to vypadlo - prostě jsou uvázáni a nemohou se volněji pohybovat. Myslím si, že jsme měli hledat nějaké řešení už dávno, čímž se obracím i sám na sebe a kaju se za to, že vazné ustájení ve státních hřebčínech ještě máme. Neměli bychom ho mít, máme tam chovné hřebce, chovné klisny, zvířata, na nichž je budoucnost chovu, a měli bychom od vazného ustájení co nejdříve ustoupit. Projde-li v zákoně odložení, já bych moc prosil, aby Ministerstvo zemědělství udělalo maximum pro to, aby nečekalo jenom na termín, kdy už to bude povinné, pokud projde tento návrh zákona, ale abychom se vazného ustájení koní nebo obecně hospodářských zvířat zbavili co možná nejdříve. Je to zcela určitě v zájmu těch zvířat.

Pokud se záležitosti cirkusu týká, tam já tedy musím říct, že si nemyslím, že to je úplně šťastné zakazovat činnost cirkusům. Považuji za správnou cestu modifikovat způsob chovu, říkat, jaké zázemí a jaké podmínky pro život jednotlivá zvířata potřebují, ale ne říkat toto odvětví zakážeme, tohle v podstatě zničíme, protože to nepovažuji za správné. Ta cesta je cestou hlídání podmínek života jednotlivých zvířat, a pokud je někdo splní, proč mu zakazovat nějakou činnost. Takže tuhle záležitost nejsme připraveni podpořit.

Co se týká toho, co říkala paní kolegyně Balaštíková. Já jsem prostě přesvědčený, že kompenzace kožešinovým firmám - a koneckonců to potvrzovala ve druhém čtení, tuším, paní exministryně Válková, která říkala, že ze zákona musí být dva nezávislé posudky a ty by měly určit, jakou cenu, jakou kompenzaci ten stát kožešinovým farmám, které Poslanecká sněmovna zakázala, má vyplatit. Dva nezávislé posudky. Ty bohužel nemáme. A návrhy, které tady jsou, vycházejí z neobjektivních údajů a není možné se za ně nějak super postavit.

Pak bych chtěl říct ještě poznámku k svým pozměňovacím návrhům. Převážná většina z nich vychází z debat s vědeckými kapacitami Lékařské fakulty Karlovy univerzity v Plzni. Uznávám, že jsem byl utlučen argumentací Ministerstva zemědělství, že řada mých pozměňovacích návrhů je v rozporu s některými směrnicemi Evropské unie. Není v silách člověka, aby všechno věděl. Je škoda, pane ministře, že Ministerstvo zemědělství s vědci o tom nekomunikovalo. Především Lékařská fakulta v Plzni právě pracuje s pokusnými zvířaty, mají některé poznatky a dostali se k tomu materiálu vlastně jen díky nám, že jsme jim ten návrh poskytli a debatovali s nimi. Možná by napříště bylo dobře říci dovnitř Ministerstva zemědělství, že vědecké kapacity, které se potkávají ve své práci se zvířaty, by měly být součástí připomínkového místa, abychom hledali řešení, neboť všichni se tady zaklínáme tím, že chceme, aby vědci v České republice měli maximum prostoru a abychom vědeckým kapacitám ve všech oblastech šli na ruku, neboť to je víc než mít někde nějaké sklady, že zkrátka potřebujeme podpořit podnikání cestou vědecké kvalitní práce, a tady jsme se nepotkali. Moc mě to mrzí. Doufám, že se to do budoucna změní.

Množírny. Občanští demokraté jsou připraveni podpořit všechny návrhy, které povedou k tomu, aby byli lépe odhalováni lidé, kteří se nechovají ke zvířatům adekvátně, nevytvářejí dobré podmínky pro jejich život a snaží se na úkor obohacení zajišťovat zvířatům podmínky, které jsou možná nelidské, rozhodně to nejsou podmínky, které by si zvířata zasloužila. Takže my zcela určitě podpoříme všechny návrhy, které povedou k trestání těch, kteří se podílejí na nelegálních množírnách.

A pak mám ještě jednu poznámku, která se týká zvířat, jestli mě pan ministr bude poslouchat, už je to poslední spíš námět, protože nevím, jestli to patří do zákona, nebo jestli se tím nezabývat ve vyhlášce. Už jsme o tom spolu částečně mluvili. Mám za to, že cesta porážky skotu zejména na pastvinách je na stole. Já považuji skutečnost, že dnes, když někdo chce porazit krávu nebo býka, tak jej musí dovláčet doslova a do písmene ve stresu do zařízení, kde je pak zvíře následně usmrceno - považuji za daleko humánnější možnost usmrtit zvíře přímo na pastvině, kde vůbec netuší, že se něco takového bude odehrávat. Zvíře není vystresované, není to nebezpečné ani ten transport tam není, protože transport divokého býka do místa, kde tedy legálně smí být poraženo, je strašlivý. Kdo jste to zažil, jak je to zvíře ve stresu, tak víte, o čem mluvím. Myslím si, že daleko humánnější je to zvíře usmrtit přímo na té pastvině a samozřejmě za dodržení hygienických podmínek zvíře potom transportovat na porážku. Moc bych si přál, kdyby Ministerstvo zemědělství v téhle té oblasti bylo aktivní a přišlo s nějakým legislativním návrhem, který to umožní. A tím svou debatu skončím. Doufám, že k nějakému rozumnému kompromisu nakonec v zákoně dojdeme.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Martin Kolovratník a připraví se paní poslankyně Dana Balcarová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Za slovo děkuji. Kolegyně, kolegové, dobré dopoledne vám přeji. Dnes jdu krátce vystoupit, byť člověk, který zde vystupuje většinou v souvislosti s volbami nebo se zákony dopravními, tak dnes jdu krátce hovořit i k tomuto zákonu. A je to z toho důvodu, jak víte, že je v něm také můj pozměňovací návrh. Je to pozměňovací návrh, který je označen pod písmenem P a který se z celé té široké problematiky věnuje mediálně známému, nebo hodně diskutovanému zákazu klecových chovů slepic.

Na úvod vám i veřejnosti a divákům, kteří nás sledují, dlužím určitě vysvětlení, proč tato moje aktivita. Je to jednoduché. Vychází to z mé rodiny, z mého osobního blízkého života, kde návrh, aby tato věc byla zkrátka zakázána, abychom se připojili k moderní společnosti v zahraničí, ať už v Rakousku, Německu, a věřím, dalších státech Evropy, abychom byli jedni z prvních, tak zkrátka mi to dává smysl, a už když jsem sledoval projednávání tohoto zákona u kolegů na zemědělském výboru v první půlce letošního roku, tak jsem vnitřně věděl, že tyto návrhy budu rád podporovat, budu o nich hovořit i se svými kolegy, kteří s tím třeba nesouhlasí. Bez znalosti nějakých větších detailů, jako divák, jak jsem sledoval, tak jsem si ty detaily nastudoval a pochopil.

Víte o mně, že jsem tady byl i v minulém volebním období. Velmi dobře si pamatuji právě problematiku zákazu chovu kožešinových zvířat, těch farem, kde jsme se dlouho potýkali s ekonomickou stránkou věci, s arbitrážemi, s náhradami za ušlé zisky a podobně. A i z toho důvodu jsem nakonec, a to společně v týmové práci s odborníky, s lidmi z hnutí Obraz, s panem Voršilkou, kterého rád budu jmenovat, tak jsme společně připravili návrh, který vám teď chci představit a krátce o něm promluvit. Vnímáme ho jako kompromisní.

Ideově vycházíme z návrhu kolegy Honzy Pošváře, z toho roku 2027, ale velmi jednoduše to, co tam přidáváme, jsou právě dvě možné výjimky zohledňující potenciální ekonomické problémy. Jedna výjimka pracuje s rokem 2030, kdy chovatelům bude umožněno požádat o výjimku u krajské veterinární správy, pokud prokážou, že výstavba nových budov, nových zařízení, ta transformace na alternativní systémy při zachování stejného objemu produkce je pro ně složitá, téměř nemožná, náročná z různých legislativních, procesních důvodů, které oni sami nemohou ovlivnit. Takže mohou dostat takovou výjimku. A druhá výjimka míří dokonce až do roku 2033. Zdá se to hodně dlouho, ale věřím, že když je to výjimka, že to budou případy ojedinělé. A ta pracuje s tím, že určitě si pamatujete vy, co se o to zajímáte, že ještě do roku 2017, to byl poslední termín, se ty aktuální, ty rozšířené klecové chovy, obohacené klecové chovy, zaváděly na základě tehdejších změn legislativy. A 15 let je právě životnost takových zařízení. Jsme přesvědčeni o tom, že tohle je rozumný kompromis mezi společenským povědomím, náladou v naší společnosti, kde chceme takovou věc udělat, a tou ekonomickou stránkou věci.

Abych podpořil velmi krátce svůj návrh pro vás, kteří jste případně ještě nerozhodnutí, tak mám v ruce tři materiály. Je tady jeden dopis od pana Zbyňka Opatrného z Tovačova. (Ukazuje.) Je to, přátelé, soukromý chovatel nosnic s dvacetiletou zkušeností. Dokonce získal ocenění Výrobek Olomouckého kraje. Je členem Asociace soukromého zemědělství. A tento chovatel nás a tuto cestu jednoznačně podporuje. To byl pro mě silný argument, proč si říkám, že jdeme správnou cestou.

Další dva materiály - jeden je český: Praktická doporučení pro bezproblémový chov nosnic ve voliérových systémech. (Ukazuje.) Takže prosím, těm z vás, kteří máte obavy z ekonomických dopadů, odpovídám, už v České republice vzniká metodika, jakým způsobem nosnice chovat, aby měly tu výkonnost, tu plodnost, aby zkrátka to množství produkce nebylo u chovatelů nějakým způsobem omezeno. A povedlo se mi dokonce získat - mám to zapůjčené - z Dolního Saska, z Německa, už poměrně obsáhlý seriózní materiál (ukazuje), který přesně a už opravdu velmi odborným způsobem tuto problematiku a tuto novou metodiku pro tamní chovatele popisuje, ukazuje jim, jak na to, jak být úspěšní. Takže věřím, že i tohle jsou materiály, které přinejmenším je jednoduché si z němčiny přeložit do češtiny, a že i čeští chovatelé by se tímto mohli inspirovat. Myslím si, že můžeme být rádi a potenciálně hrdí, že Česká republika jednou opět bude takovým tím lídrem, tím, kdo bude na čele Evropské unie.

Takže tolik na obhajobu mého návrhu pod písmenem P.

Poslední - pro pana předkladatele a pana zpravodaje - je legislativně technická oprava tohoto mého návrhu, kterou bych tady rád načetl. Můj návrh, ta textace pouze zpřesňuje odkazy na jednotlivá písmena v paragrafech toho zákona. Vysvětlím. Vzniklo to tak, že když jsme psali můj pozměňovací návrh, tak jsme se odkazovali na původní znění zákona, což bylo chybné. Měli jsme se odkazovat na už připravenou vládní novelu. Takže opakuji a garantuji, v této legislativně technické opravě se neskrývá žádný zádrhel, žádná změna významu nebo nějaký posun v obsahu. Je to opravdu pouze textové zpřesnění v návětích, v odkazech na novelu.

Zní takto: V bodě 6 v § 27 odst. 12 písm. c) se text j, k nebo l nahrazuje textem j až l a dále text k, l nebo m se nahrazuje textem k až m.

A druhá legislativně technická oprava tohoto mého návrhu: v bodě 8 v § 27a odst. 20 písm. c) se text j, k nebo l nahrazuje textem j až l a text k, l nebo m se nahrazuje textem k až m.

Jak říkám, je to pouze legislativně technická uvnitř toho mého pozměňovacího návrhu. Takže prosím pana zpravodaje pak v hlasování, aby do procedury zařadil i tuto legislativně technickou úpravu.

Tedy pozměňovací návrh písmeno P, který vnímám jako kompromisní, a všechny prosím o jeho podporu. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Dana Balcarová a připraví se pan poslanec Radek Holomčík. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. (Poslankyně pokládá na řečnický pultík plyšovou slepici.)

Vážené dámy, vážení pánové, chtěla bych říct pár slov k této novele, kterou dneska budeme schvalovat - novela proti týrání zvířat.

Chtěla bych říct, že pro Piráty je to úplně zásadní téma. Chtěli bychom přenést, aby se chov hospodářských zvířat přiblížil k tomu, jak se mají chovat zvířata v 21. století, to znamená, aby jejich život nebyl plný zbytečného utrpení a aby člověk nevydělával víc jenom proto, že je to prostě za cenu, že ta zvířata žijí opravdu v děsivých podmínkách. Zvířata jsou živí tvorové. Podle občanského zákoníku se ze statusu, že byla dříve vnímána jako věc, zvířata byla vnímána jako věc, ustoupilo a dneska už na ně pohlížíme jako na živé tvory, kteří vnímají bolest a utrpení. A samozřejmě pakliže jsou chovaná v nějakých drastických podmínkách, tak je jejich život opravdu plný utrpení.

Já jsem si tady přinesla s sebou slepici, je tedy plyšová. Kolega Zahradník se mě dneska ptal, jestli jsem vůbec někdy v životě viděla živou slepici. Já můžu říct, že jsem viděla, že jsem vyrůstala jako dítě, jezdila jsem na prázdniny, kde na zahradě měla teta slepice, které měly i své jméno, takže vím, jak vypadá slepice, která se cítí dobře a která prostě ten život má v přírodě, v pohybu. Ale samozřejmě jsem si vědoma toho, že hospodářský chov slepic musí být třeba více ekonomický, ale přesto i potom, co jsme zorganizovali na výboru pro životní prostředí kulatý stůl, kde jsme vlastně diskutovali možnosti, jak je možné přejít od formy chovu v klecích k jiným druhům bezklecového chovu, tak tam jsme vlastně v té diskusi, které se účastnil i pan profesor Hartung z Německa z Veterinární univerzity, hovořili o tom, že v Německu k tomu přechodu došlo během čtyř let, a to dokonce bez podpory dotací, pouze na základě státních půjček. Takže v Německu se to podařilo za čtyři roky.

Proto podávám pozměňovací návrh, který zakazuje klecové chovy od roku 2025. Reaguji tím na to, že i české potravinové řetězce, supermarkety se zavázaly, že už nebudou prodávat ve svých obchodech vejce z klecových chovů, a stejně tak někteří výrobci. Takže si myslím, že vlastně je všechno nastaveno tak, že by k tomu roku 2025 už nebyla v podstatě žádná poptávka, nebo tak velká, po vejcích z klecových chovů. Současně k tomu vlastně i vybízí to, že průzkumy, které byly dělané na jaře letošního roku, říkají, že 78 % Čechů si nepřeje, aby slepice byly takto chované v klecových chovech, a současně 87 % Čechů už nechce kupovat vejce z klecových chovů, takže si myslím, že je na to zrovna dobrá situace, abychom vlastně vyslyšeli přání Čechů a současně našich voličů.

Ráda bych požádala a poprosila, jestli byste podpořili můj pozměňovací návrh, který tedy míří k ukončení klecových chovů už k roku 2025. Ale budu ráda, když podpoříte i pozměňovací návrh kolegy Jana Pošváře, který má pozměňovací návrh, který míří k roku 2027, nebo pana kolegy Kolovratníka, který tady mluvil přede mnou. Myslím, že všechny tyto tři pozměňovací návrhy budou mít velmi žádoucí dopad na kvalitu života a vůbec na to, jak slepice budou v České republice chovány.

Druhá věc, o kterou bych chtěla požádat, jestli byste podpořili můj druhý pozměňovací návrh, který má číslo G11 a měl by usnadnit odhalování množíren psů a koček a měl by zabránit tomu, když jsou zvířata týraná v obydlí drastickým způsobem a není možné to nějak prokázat, když už to týrání má úroveň trestného činu.

Děkuji moc za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Radka Holomčíka a připraví se pan poslanec František Vácha. Prosím.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já budu stručný, protože bych chtěl, abychom po dvou letech dneska o tomto zákonu hlasovali. Řeknu jenom tři věci.

Za prvé vnímám ty argumenty, které říkají, že z hlediska i dopadu na naše zemědělství by ta snaha o zrušení klecových chovů měla být celoevropská. Tím rozhodně neříkám, že to nemáme zrušit u nás, to by byl špatný výklad, co říkám, ale myslím si, že pokud nám skutečně záleží na tom, abychom se v přístupu k ochraně zvířat při týrání posouvali do 21. století, tak bychom měli využít toho, že jsme součást Evropské unie, a snažit se o to, aby vlastně tato praktika vymizela z Evropské unie jako celku.

Já jsem zaznamenal některé aktivity některých europoslanců na půdě Evropského parlamentu. Mám informaci od našich europoslanců, že by se Evropský parlament měl v blízké době zabývat rezolucí, která by tohle nějakým způsobem řešila, která by se vyjadřovala k tomu "pojďme to zrušit na území celé Evropské unie". Hovořil jsem o tom i s panem ministrem zemědělství a chtěl bych tady vyzvat k tomu, abychom se spojili, protože jde o práva zvířat a jde o zemědělství. Myslím si, že pokud najdeme shodu a budeme jak na půdě našeho parlamentu, tak na půdě Evropského parlamentu dávat tu podporu aktivitám pana ministra, který říkal, že dal na stůl návrh na zrušení klecových chovů v celé Evropě, tak můžeme této věci pomoct a byla by to další ukázka toho, že pokud jde o důležité věci, tak jsme schopni se i na půdě českého parlamentu, české Poslanecké sněmovny dohodnout a udělat to tažení společně. Takže doufám, že moje výzva tady padne na úrodnou půdu, že budeme v této věci táhnout za jeden provaz. Myslím si, že by to byla dobrá vizitka pro Českou republiku, kdybychom se stali celoevropským lídrem ve snaze ukončit klecový chov na území celé Evropské unie. To je první věc.

Druhá věc, kterou jsem chtěl říct, a chtěl bych navázat na to, co tady říkal pan poslanec Bendl, který zde hovořil o porážkách na pastvě. Já už jsem asi jednou nebo dvakrát navrhoval do státního rozpočtu navýšení rozpočtu Státní veterinární správy na to, aby zajistila veterinární dozor na takzvaných detašovaných pracovištích jatek. V principu jde o to, že se zvíře, které žije buď na pastvě, nebo je případně ustájené, omráčí a odkrví v nějakém schváleném zařízení nedaleko vlastně té pastviny nebo toho místa, kde žije, čímž pádem se vlastně zbavujeme toho transportu, toho stresu spojeného s tím odvozem na jatka. A zároveň zahraniční zkušenosti ukazují, že tím pro zemědělce vzniká i poměrně zajímavý sortiment výrobků, protože zákazníci, a děje se to i v České republice, jsou ve vztahu k ochraně zvířat při týrání čím dál citlivější, takže si myslím, že pokud bychom tuto věc podpořili, detašované pracoviště jatek, tak tím vlastně dáme v dnešní těžké době zemědělcům další možnost, jak se dostávat do černých čísel, jak prosperovat, a zároveň tím pomůžeme zvířatům snižovat jejich utrpení, v tomto případě spojené s transportem na jatka. Podle informací, co mám, je vyhláška v podstatě připravena, byť v té podobě, jak je teď, by určitě zasloužila aktualizaci. Veterinární zákon tomu nebrání. A já to určitě, přestože ten rozpočet na příští rok bude napjatý, potom budu navrhovat znovu, protože si myslím, že je určitě správně podporovat tímto způsobem naše zemědělce a zároveň je to vlastně takový moderní přístup k ochraně zvířat před týráním a zvyšování jejich životního standardu.

A poslední věc, kterou zde řeknu, jenom avizuji návrh na změnu procedury. Vysvětlím ho tady, abych potom nezdržoval před hlasováním. Budu navrhovat prohození bodů 6 a 7 tak, abychom v případě kompenzací pro kožešinové farmy prvně hlasovali pro pozměňovací návrh pana poslance Pošváře, a pak až o tom, který přišel ze zemědělského výboru.

V principu se jedná o to, že my si první upravíme mechanismus, resp. části těch kompenzací do podoby, na kterých je nějaká shoda, a poté si schválíme to, že ty kompenzace budou vyplaceny. Je to předjednáno i s panem zpravodajem a myslím si, že je to velice vstřícný krok pro klid hlasujících, protože například Piráti se vyjádřili, že rozhodně kompenzace podporujeme, protože tam skutečně došlo v podstatě z roku na rok k tvrdému vypnutí, ale chceme, aby odpovídaly reálným číslům. Takže potom vás poprosím o podporu svého návrhu tak, abychom upravili tuto hlasovací proceduru. A děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní mám jednu faktickou poznámku. Pan poslanec Patrik Nacher. Ale je to zvláštní, že už mi tady svítí několik minut, ale pana poslance nevidím. Jo, vidím vás, tak prosím, máte faktickou poznámku. Vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. Já jsem na jiném místě, abychom drželi rozestupy. Ale předpokládám, že tak malý nejsem, abych nebyl vidět. Já už jsem se přihlásil po vystoupení Martina Kolovratníka. Chtěl bych říct před závorku, že podporuji pozměňovací návrh, který považuji za kompromisní, to je pozměňovací návrh Martina Kolovratníka. A v tomto duchu jsem i odepisoval těm lidem. Mně přišlo přes tisíc mailů, nevím, jak jste na tom vy ostatní. Takže to je násobně více než při jakémkoli jiném legislativním návrhu. Nicméně to je to, jak se zachovám při tom hlasování.

Nicméně bych rád položil, protože nejsem odborník na toto téma, dvě takové základní otázky.

Za prvé. Bavíme se tady o chovu slepic, o klecovém chovu - jestli by nebyl efektivnější zákaz prodeje vajíček z tohoto chovu, protože z té zpětné vazby, kterou jsem navnímal, když jsem si ověřoval odpovědi na ty maily, tak abychom my to tady nezakázali a zároveň se sem pak nedovážela vejce z tohoto chovu z jiných zemí, kde to zakázáno není. Jinými slovy, můj dotaz směřuje k tomu, jestli lze něco takového domluvit na úrovni celé Evropské unie. Aby to nebylo tak, že my něco tady přijmeme, a potom někde jinde o to více bude slepic v klecovém chovu. To je jeden dotaz. Jinými slovy - zákaz prodeje, nikoli zákaz chovu. To je podle mě efektivnější.

Na přetřes toho jsem chtěl říct, že já se snažím taky kupovat vajíčka z volného výběhu, a musím říct, že v některých obchodech neuspěji, že je tam nenajdu. To jenom na přetřes jedné kolegyně, která, nevím, kdo přesně tady o tom mluvil, že to zákazníci chtějí a obchodníci to prodávají. Tak já ne všude vajíčka z volného výběhu umím sehnat.

Druhý dotaz se týká informace, že některé řetězce oznámily, že nebudou odebírat vajíčka z klecového chovu. Mě by docela zajímala informace, kolik se prodá v České republice vajíček v platu a kolik se použije vajíček do různých potravin, které si my všichni kupujeme, které už takovou kontrolu samozřejmě nemají. Mně to přijde jako docela zajímavá informace. (Upozornění na uplynutí času.) Takže jestli můžu o toto poprosit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan ministr na faktickou. Máte dvě minuty, prosím. A připraví se na faktickou pan poslanec Petr Bendl. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Děkuji mockrát. Já jenom navážu tady volně na pana poslance předřečníka. Jenom chci říct pár bodů k tomu, co Česká republika navrhuje v rámci zlepšování welfare nosnic. My navrhujeme, aby se zakázal klecový chov nosnic od roku 2030. Zároveň navrhujeme, aby se to sjednotilo, to znamená, že některé členské státy obohacené chovy zakazují a požadují po producentech, aby vejce pocházela pouze od nosnic z alternativních chovů. Jednostranné zákazy klecových chovů na národní úrovni dle rozhodnutí jednotlivých členských států nejsou žádoucí, protože vedou k nerovným podmínkám na jednotném trhu. Z důvodu zajištění konkurenceschopnosti producentů vajec v jednotlivých členských státech je třeba problematiku klecových chovů řešit harmonizovaným způsobem na úrovni celé Evropské unie. Vzhledem k tomu, že za účelem dodržet legislativní požadavky chovatelé vynaložili nemalé finanční prostředky, bude nutné kompenzovat případné ztráty chovatelům, kteří v důsledku zákazu klecových chovů budou nuceni ukončit činnost nebo odepsat nesplacené investice.

Česká republika vyzývá Evropskou komisi, aby provedla analýzu současné situace a předložila legislativní návrh, který produkci vajec z obohacených chovů v EU zakáže a pro zajištění konkurenceschopnosti evropských producentů vajec bude řešit problematiku dovozu vajec z klecových technologií ze třetích zemí, ve kterých producenti vajec nemusí dodržovat přísné požadavky na pohodu zvířat, které jsou vyžadovány v EU.

Tolik jenom výtah z toho, co předkládáme Evropské komisi, a žádáme, aby to udělala celoevropsky.

Ty tři dotazy: Chci říct, že je to řádově minimálně 50 na 50 - 50 % je průmyslové zpracování vajec, 50 % jsou spotřebitelé. Některé údaje říkají 60 % je průmyslové. To je jedna věc.

Druhá věc, co se týká prodeje, je to otázka na řetězce, protože v okamžiku, kdy obchodníci budou odebírat pouze vejce z chovu voliérového, volného atd., atd., tak samozřejmě chovatelé se budou postupně přizpůsobovat. (Předsedající: Čas.) A to je všechno, děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ale můžete se samozřejmě opět přihlásit. Nyní pan poslanec Petr Bendl na faktickou, to je zatím poslední faktická. Takže se poté připraví pan poslanec František Vácha.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Když to tady poslouchám, souhlasím s tím, že Česká republika nemá zůstat samotná v téhle aktivitě, a proto si dovolím předložit doprovodné usnesení, které potom - prosím pana zpravodaje, pana zpravodaje Kováčika, až mě bude poslouchat, prostřednictvím pana předsedajícího, že si dovolím předložit doprovodné usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu k aktivnímu prosazování zákazu klecových chovů na úrovni Evropské unie a žádá podání informace v této věci Poslanecké sněmovně do 31. 3. 2021."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní pan ministr na faktickou. Teď dokonce máte možnost jít i s přednostním právem, protože jste jediný s přednostním právem bez omezeného času. Tak si vyberte. (Ne, já budu velmi krátký.) Dobře, tak fakticky.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Já jenom chci říct, že děkuju Petrovi Bendlovi, že nás vyzývá k tomu, co jsme už udělali. Takže já mu pak tu deklaraci předložím. Deklarace je hotová, já jsem si udělal výtah. Prosím, vyzývejte mě k tomu, co jsem neudělal, a ne k tomu, co jsem udělal. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec František Vácha a připraví se paní poslankyně Margita Balaštíková. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuju za slovo, pane předsedající. Pane ministře, dámy a pánové, my máme doma taky slepičky. Někdy to dokážou bejt pěkný mrchy, ale ani je nedokážeme naučit, aby manželce nežraly jahody. A vždycky když jí sežerou nějakou jahodu, tak se obávám, že budeme mít slepici na smetaně.

Nicméně nechci mluvit o slepicích. Vyjádřil bych se k několika pozměňovacím návrhům, které načetl zemědělský výbor, které jsem načetl na zemědělském výboru a které si zemědělský výbor osvojil. A ty se týkají drezury nově narozených jedinců volně žijících druhů zvířat v cirkusech. Je to hlasování číslo pět, A18, 19, 20, 21 atd.

V prvé řadě je nutno říct, že se nejedná o zákaz vystupování zvířat v cirkusech, jak je často mylně interpretováno. Jedná se pouze o to, že nově narozená mláďata, navíc pouze druhů volně žijících zvířat, již nebudou podstupovat cirkusovou drezuru. Dále je důležité zmínit, což si plno lidí neuvědomuje, že všechna zvířata, která jsou v současnosti v cirkusech, tam zůstanou a budou moct dál vystupovat. K tomu se ale váže jeden pozměňovací návrh číslo A17 a s ním A48, které se hlasují zvlášť, s tím, že tyto pozměňovací návrhy neumožňují provozovat mobilní zařízení na převážení volně žijících druhů zvířat s odkladem do roku 2025. Já nechávám na zvážení jednotlivých poslanců, zda se rozhodnou společným hlasováním A17 a A48 toto podpořit, protože jsem si vědom argumentů, že zvýšení nákladů cirkusů na starost o volně žijící druhy zvířat může být problém tím, že by je nemohly převážet, případně nebezpečí, že by se jich mohly nějakým způsobem zbavit. A to zbavování by jistě bylo horší než to, že bychom je nechali dál vystupovat. Takže tam to nechám na zvážení.

Kolem návrhů také vznikly obavy, že by v cirkusech nemohli vystupovat koně. Koně jsou ale explicitně zmíněni v § 3d toho zákona jako hospodářská zvířata, to znamená, koně dál budou moci v cirkusech vystupovat. Ostatně cirkusy, tak jak je dnes známe, vznikly v roce 1768 právě na předvádění vojenských koní.

Obecně lze tedy konstatovat, že se jedná o velmi kompromisní návrh. Navíc zemědělský výbor podpořil návrh pana kolegy Kotta M3, který posouvá účinnost těch zákazů drezury nově narozených zvířat až od roku 2022, a to si myslím, že je rozumné podpořit.

Ještě mám několik slov a poznámek ke genezi. Je zajímavé, že Ministerstvo zemědělství vydalo 19. října 2018 tiskovou zprávu, v níž oznámilo, že hodlá zavést zákaz drezury všech zvířat v cirkusech. Aspoň tak to bylo prezentováno. Návrh byl obsažen v této novele zákona na ochranu zvířat, prošel meziresortním připomínkovým řízením a na přípravě se podílelo výrazně i Ministerstvo životního prostředí. Obě ministerstva se v té době velmi vzácně shodla, že drezura, vystupování zvířat, resp. volně žijících druhů zvířat v cirkusech není správná. Co se pak stalo, to nevíme. Do Sněmovny totiž přišel návrh, který jakoukoli podle mého názoru smysluplnou regulaci postrádá a navrhuje v této věci pouze vydávání licencí Ústřední veterinární správnou na předepsaném formuláři, který obsahuje pouze jméno pověřených osob a provozní řád. Na základě toho by cirkusy mohly nejen cvičit, ale i množit. Ústřední veterinární správa potom by pověřila krajskou veterinární správu ověřením údajů v žádosti, a pokud by tam nebyl žádný rozpor, vydává licenci, což znamená nárůst byrokracie i velké finanční náklady, což se píše i v samotné důvodové zprávě. Cituji: "Uvedené úkony jsou často časově náročné a znamenají pro krajské veterinární správy nemalé finanční náklady zahrnující nákladné cestování, příslušný podíl mzdových nákladů a provádění úkonů veterinárního dozoru." Navíc zahraniční zkušenosti s licencováním ukazují, že systém nebývá v praxi dobře aplikován a lze jej obcházet.

Kde tedy došlo k tomu dramatickému obratu? Ministerstvo zřídilo expertní komisi složenou z pěti zástupců Ministerstva zemědělství, jednoho zástupce Ústřední komise pro ochranu zvířat Ministerstva zemědělství, dvou zástupců Státní veterinární správy, správního úřadu resortu Ministerstva zemědělství, jednoho zástupce Asociace svazů chovatelů koní a jednoho zástupce z Ministerstva životního prostředí a tří zástupců cirkusů. Tedy celkem devět zástupců Ministerstva zemědělství, jeden z asociace, které se náš pozměňovací návrh vůbec netýká, tři zástupci cirkusů a jeden jediný - teď to nemyslím nijak zle - chudák z Ministerstva životního prostředí. Já bych si osobně tedy představoval expertní komisi trochu vyváženější, čekal bych, že by tam mohli být další experti na problematiku chovu zvířat, etologii, animal welfare a podobně, např. i z akademické sféry. Tam asi došlo k tomu výraznému obratu. Nicméně bych chtěl konstatovat, že pozměňovací návrhy, které k tomuto tématu přijal zemědělský výbor, jsou velmi rozumným kompromisem mezi zákazem vystupování všech zvířat v cirkusech, jak původně navrhovalo ministerstvo, a volným licencováním, které obsahuje současné znění.

Já bych vás tedy chtěl všechny požádat o podporu. Již dnes je zákonem zakázána drezura nově narozených jedinců některých vybraných druhů zvířat v naší republice, jsou to primáti, ploutvonožci, kytovci, nosorožci, hroši a žirafy. V Evropě je 27 zemí, které nějakým způsobem regulují vystupování různých druhů zvířat v cirkusech. Pro pořádek mezi ně nepočítám Itálii. Ve čtyřech z nich je úplný zákaz zvířat v cirkusech. Podobná praxe, jakou navrhují tyto pozměňovací návrhy, tedy vyloučení volně žijících druhů zvířat, je podle dostupných zdrojů v sedmnácti evropských zemích - ono to číslo se trochu liší, jestli někdo mluví o Evropské unii, nebo o celé Evropě, protože tam je třeba Bosna a Hercegovina a podobně. V poslední době, pro zajímavost, došlo k zákazu např. na Slovensku, 1. září 2019. Od 20. ledna 2020 platí zákaz využívání volně žijících druhů zvířat v Anglii, v procesu zákazu je Wales, kde začne platit 1. prosince, Skotsko a Irsko zavedly zákaz využívání volně žijících druhů už 2018, takže postupně celá Británie bude mít zákazy. Ta Británie k tomu přistoupila, protože podle výzkumů veřejného mínění tam až 94,5 % britské společnosti se vyjádřilo, že je pro (řečeno proti) zákaz vystupování. Pro zajímavost třeba v Indii - Indie už v roce 1998 zakázala drezuru a předvádění pěti druhů volně žijících druhů zvířat: lvů, tygrů, leopardů, medvědů a opic.

Na našem území proběhlo několik anket a je důležité se podívat na otázky, jaké se kladly v těch anketách, protože zásadní je, jestli se ptáte na zákaz všech zvířat, nebo zákaz volně žijících druhů zvířat. Z průzkumu veřejného mínění agentury Focus na 1 200 respondentech starších osmnácti let ze září 2018 vyplývá, že 70 % obyvatel České republiky nesouhlasí s drezurou volně žijících druhů zvířat v cirkusech. Když se ptali na přijetí zákona regulujícího vystupování zvířat v cirkusech, tak 74 % respondentů tento zákaz podporuje a z nich dokonce 35 se staví pozitivně k úplnému zákazu vystupování všech zvířat. Agentura STEM udělala výzkum, kde se ptala na zákaz všech zvířat, a tam samozřejmě, to je pochopitelné, 62 % bylo proti zákazu vystupování všech zvířat. Podle průzkumu Ministerstva životního prostředí z roku 2018, to bylo on-line na jejich webových stránkách, by zakázalo vystupování volně žijících druhů zvířat 89 % respondentů, dohromady to bylo něco přes 9 000.

Máme tady několik petic, petice tady v Poslanecké sněmovně. Jednu za zákaz vystupování divokých druhů volně žijících zvířat, ta má 27 000 respondentů, a pak je tu petice, ale ta je za zachování cirkusů se všemi zvířaty, která má 26 908 podpisů. Některá města také udělala ankety, třeba Brno, tam je 79 % proti vystupování cirkusů s volně žijícími druhy zvířat, v Bruntále 76 %.

Takže závěrem, abych nezdržoval, bych chtěl zopakovat, že se nejedná o zákaz vystupování zvířat v cirkuse ani bezprostřední zákaz vystupování volně žijících druhů, nýbrž zákaz drezury nově narozených jedinců pravděpodobně od roku 2022. Současná zvířata tedy budou moci v cirkusech dál vystupovat, nikdo je neutratí a nesní. Takže pevně věřím, že zvážíte výše uvedené argumenty a podpoříte tyto velmi kompromisní návrhy. A já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Josef Kott a připraví se paní poslankyně Margit Balaštíková. Prosím.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl poděkovat za postoj pana profesora Váchy, protože si skutečně myslím, že to, co jsme tam původně odsouhlasili jeho pozměňovacím návrhem, to znamená to kočování, to je pozměňovací návrh A17 a A48, by dostalo do velmi složité a nekomfortní situace majitele a provozovatele cirkusů. Tímto se v podstatě připojuji k jeho požadavku na zvážení podpory tohoto pozměňovacího návrhu, protože si myslím, že ty pozměňovací návrhy, které tam jsou, dostatečně ochraňují volně žijící zvířata pro další drezuru v našich cirkusech.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji za dodržení času. Paní kolegyni Balaštíkovou ještě požádám o strpení, protože se s přednostním právem přihlásil zpravodaj, a budeme tedy pokračovat až po jeho vystoupení. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Budu stručný, dokonce velmi stručný.

Paní a pánové, celá ta debata, která se k tomu zákonu vede, je až na výjimky o tématech, která jsou, řekněme, hýbající mediální scénou a veřejností, nebo částí veřejnosti, zejména v této době, až někdy bych řekl velmi exponované. Kdybychom s podobným zaujetím a úsilím jako teď, a kvituji pozitivně, předvedlo Ministerstvo zemědělství, když šlo prostřednictvím pana ministra na Evropskou komisi s požadavkem celoevropského zákazu chovu slepic, nosnic tedy v klecích, kdybychom s podobným úsilím šli i při zákazu kožešinových zvířat, tak jsme možná nemuseli teď řešit tu otázku kompenzací, nebo ne tak akutně, protože by už teď v této době byl nebo platil zcela určitě celoevropský zákaz chovu kožešinových zvířat. Takhle jsme některé jiné členské státy EU jenom povzbudili, tam zákaz není, tam ty naše počty chovaných zvířat přešly do jejich podnikání, a tak si jenom mnou ruce na náš úkor.

Takže já kvituji pozitivně to, co se děje směrem od ministerstva k Evropské komisi, a dovoluji si tedy v této souvislosti navrhnout doprovodné usnesení, které má dva krátké body:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

1. podporuje deklaraci předloženou Evropské komisi Ministerstvem zemědělství k celoevropskému zákazu chovu nosnic v klecích od roku 2030;

2. současně žádá o předkládání průběžných informací o procesu zemědělskému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a nyní tedy už podle pořadí paní kolegyně Margita Balaštíková, připraví se paní kolegyně Krutáková. Máte slovo.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Dobrý den ještě jednou, kolegyně a kolegové. Já tedy nechci vést odbornou diskuzi, já chci spíš upozornit, jak byla vedena kampaň proti zákazu klecových chovů nosnic. Nebyla to odborně vedená kampaň, ale byla to vysoce emotivně vedená kampaň, která samozřejmě cloumá veřejným míněním a cloumá i Poslaneckou sněmovnou. Vadily mi návodně pokládané otázky s formulacemi závěrů, které neodpovídaly faktům, a tomu se říká čistá manipulace. Já mohu akorát poděkovat těm, kteří se nebáli, protože to veřejné mínění sílilo a v podstatě zbylo pár, kteří tvrdili "ne, takhle to není", protože obava, že budete veřejným míněním odsouzeni, byla tak velká zvlášť u politiků, že se přidávali na tu protistranu, byť si to nějak vnitřně tak nemysleli.

Co mi vadilo, že k té kampani byli využíváni především studenti z filozofických fakult, nikoliv ze zemědělských, nikoliv z fakult, které učí, jak se správně chovat ke zvířatům, jak je správně odchovávat, jaký mít správně welfare, a tihle tam nebyli. Takže o čem ta kampaň byla? O tom, že nám filozofové, nám zemědělcům, chtějí říkat, že to děláme špatně? A to mně opravdu vadilo. Nevím, kdo z vás si vyzkoušel ty děti na tom náměstí. Já ano. Kdykoliv jsem šla přes to náměstí, tak jsem zkoušela prozkoumat jejich znalost, úroveň té znalosti. Nevěděly nic. Kde se ta čísla vzala? Kdo je na ty billboardy napsal? Jak to je? Neznali zkrátka nic. Děvčátka se usmívala, byla pěkná a říkala, že je jim líto slepiček. O cenách vajec, o tom, jak se slepice chovají, jaké jsou potřeby tohoto živočišného druhu, zkrátka nevěděly nic. I dnes tady ta diskuze je většinou ne z odborníků, ale z lidí, kteří se chtějí asi nějak emotivně k tomuto proudu připojit. A to mi vadí, protože tady opravdu platí, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou.

Původní výzkum dělal Obraz zvířat v roce 2018, 2019 prezentoval výsledky. Když jsem pana Voršilku z jejich vlastních tezí zkoušela, bohužel, ani on o tom nevěděl nic. A zůstalo to u opakování jednoduché věty: Když se to podařilo v jiných zemích, nám se to podaří také. A to mi přišlo trochu málo. Já jsem se musela smát jeho odbornosti, protože já jsem skutečně ho zkoušela z tezí, které on někde propagoval, ale které vytáhl z kontextu, protože pan Ing. Hrdina, ani on nebyl takový hrdina, aby ve své práci dokázal popírat základy chovu, základy zemědělské praxe. To si myslím, že by se jako odborník naprosto znemožnil. Takže když jsem si dočetla ty věty v těch jejich tezích, tak ono tak úplně neznělo, jak je nám to tady předkládáno.

A tady jsem si také vytáhla, jak jsme na tom my v těch klecových chovech. Na území EU je 50,4 (procenta) nosnic chováno v obohacených klecích, v České republice 76 %. Proč tedy Obránci zvířat, Svoboda zvířat, Obraz zvířat, já nevím, jak se všichni jmenují, proč nenapřeli tu svoji píli a nechtěli to zakázat na celém území EU, pokud jim tedy skutečně jde o welfare nosnic v klecích? Já si myslím, že jsme byli zataženi do jakéhosi modelu, a já si říkám, kdo to všechno platí, protože řada těch článků nebyla, že to vydávají noviny, ale byla to zaplacená reklama. Kdo to platil, tady ty nesmysly?

A úplně mi vadilo, že nakonec zavírali malinké děti do té klece na náměstí, protože některé maminky se tam opravdu zavíraly s malými dětmi. To mi přišlo opravdu nechutné a myslím si, že takhle to není.

Samozřejmě byly zveřejňovány otřesné záběry z některých chovů. Já se ptám, jestliže jsme chtěli ukončit týrání těch zvířat, proč tedy ti, kteří natáčeli tyhle záběry, nepodali okamžitě trestní oznámení, aby zkrátili to utrpení zvířat. Protože se jim to hodilo do jejich PR! Jim se to hodilo do boje proti tady této věci.

A můj předřečník kolega zpravodaj pan Kováčik tady řekl, že jiné státy se budou radovat. Na území Polska jsou soběstační na 130 % v produkci vajec a jsou to největší vývozci do České republiky. A jestli se dneska někdo směje, tak jsou to asi Poláci, protože ti sem ta vajíčka budou vozit dále.

Dneska mně byla ráno v rádiu položena otázka, jestli mi nestačí to, že řetězce deklarovaly, že už nebudou v roce 2025 vykupovat vajíčka. Víte, slibem nezarmoutíš. I já vám tady mohu slíbit, že už v roce 2026 nebudu tohle dělat. Ale jestliže potom nebudu mít na trhu tuto surovinu, tak prostě vám jenom pošlu omluvný list a řeknu, já jsem vám je chtěla dodávat, ale já je nemám, a abyste vůbec to vajíčko měli, tak já vám ho prosím pěkně musím dovézt ze třetích zemí, kde chování ke zvířatům je opravdu v otřesných podmínkách.

A ještě jedna věc, co mě na tom opravdu, ale opravdu pobavila. Řada těch mladých lidí, kteří dělali tu kampaň, byli vegetariáni. Já nejsem vegetarián. Já si jako zemědělec moc dobře uvědomuji, že vajíčko je největší zdroj bílkoviny. Je to koncentrace všech minerálů, stopových prvků. A tím, že sníte jedno vajíčko, do sebe dostanete opravdu energetickou bombu, protože z toho vajíčka má vyrůst kuře. Mně se líbí, že nejvíc tu kampaň vedou ti, kteří nechtějí jíst maso. Já neříkám, že máme být masožraví, ale k něčemu člověk vyrostl. A v každém případě, když nic, prosím vás, v určitém období našeho věku, a to je období růstu dětí, a to mi zcela určitě lékaři potvrdí, potřebují děti živočišnou bílkovinu, rostlinná bílkovina tohle nenahrazuje, tak prosím pěkně mějme aspoň zodpovědnost k těm budoucím generacím, k těm dětem, protože ony tady o tomhle rozhodovat nemohou.

A opravdu, pan Vácha to řekl, on sám postrádal odborníky v těchto diskuzích. Já když jsem se zúčastnila těch stolů, tak tam byli lidé, kteří mají na míle daleko k zemědělství. Byly to emotivní výstupy lidí, které nebyly o realitě, nebyly o praxi, byly jenom o pocitech. A já chci, abyste dneska zvedli ruku pro pravdu, pro právo, a ne pro emoce. Děkuji za poslech. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní Margitě Balaštíkové. Nyní vystoupí paní poslankyně Jana Krutáková a připraví se pan poslanec Pošvář. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vás jenom ve stručnosti a krátce seznámila se stanoviskem klubu Starostů a nezávislých.

Vládní návrh zákona o ochraně zvířat, který právě projednáváme a který budeme hlasovat, má v podstatě několik takových témat, která opravdu hýbají veřejností, jak už říkala moje předřečnice. Já bych se chtěla jenom vyjádřit ke třem věcem. Jednak je to kompenzace kožešinových zvířat, která vlastně navrhuje odškodnění. Starostové a nezávislí podpoří návrh pana kolegy Válka, který vychází z reálných výpočtů kalkulací cen.

Další oblastí tohoto zákona, který upravuje, je drezura zvířat a využívání divokých druhů zvířat v cirkusech. Jsme pro určité omezení zvířat, využívání zvířat v cirkusech. Měli bychom ale dávat pozor, abychom nepřekročili jistou hranici, aby se nestalo, že za pár měsíců nebo roků zde budeme řešit problematiku například výcviku loveckých, slepeckých či jiných služebních psů.

A také nemohu opomenout asi ten nejkontroverznější bod tohoto zákona - zákaz klecových chovů nosnic. Abych řekla pravdu, přestože náš klub tento návrh podpoří, obáváme se, že zákaz klecového chovu nosnic pouze v České republice a v pár dalších vyvolených zemích rozhodně nestačí. Jsme tedy pro to, aby se tyto podmínky a tato problematika řešila komplexně v rámci celé EU.

Závěrem jenom tedy stanovisko našeho klubu. Hnutí Starostové a nezávislí zákon jako celek podpoří. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Krutákové. Nyní vystoupí pan poslanec Jan Pošvář, připraví se ještě jednou paní poslankyně Margita Balaštíková. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Pošvář: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom krátce ke klecovým chovům. Když jsme připravovali tento návrh na zrušení klecových chovů, tak jsme slyšeli stejné argumenty, jako zde zazněly na plénu, slyšeli jsme je na seminářích, při vyjednávání s ostatními poslanci, s odborníky. Pečlivě jsme tyto argumenty zhodnotili a zjistili jsme si veškerá data, která jsme potřebovali, všechna jsme je poctivě porovnávali. Vycházíme tak zhruba ze 27 vědeckých prací, a to jsou práce, které nejsou z nějakých laboratoří ve vesmíru, ale jsou přímo právě z těch provozů, jsou to dotazníkové studie přímo od farmářů, od lidí, kteří to vyloženě vykonávají, tu činnost. Máme dokonce i dvě ekonomické analýzy, máme i časovou analýzu, i prostorovou. Všechno jste vlastně ode mě už slyšeli při obhajobě mého pozměňovacího návrhu ve druhém čtení, tak to tady nebudu opakovat.

Mám tuto obhajobu i další materiály dostupné písemně, můžete si je ode mě i půjčit, nebo dokonce vám je mohu i vytisknout a můžete si to nastudovat. Sami se tak můžete přesvědčit, že zrušení klecových chovů je správná věc.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Pošvářovi. Nyní mám faktickou poznámku paní kolegyně Balaštíkové, která ale je zároveň přihlášena. Dobře. Tak teď faktická, ano? Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Každou analýzu je potřeba umět přečíst. Je potřeba se v ní orientovat. Víte, pane kolego, když mně dá někdo k posouzení dvě analýzy o výzkumu kosmu, já se mohu jako totální neodborník, který pozná pouze Polárku, Velký a Malý vůz, jenom pocitově rozhodnout. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A nyní tedy paní kolegyně Balaštíková je přihlášena k řádnému vystoupení. (Nemá zájem.) Paní kolegyně, už ne? Tak děkuji. Nyní tedy pan kolega Jan Čižinský, připraví se kolega Válek. (Poslanec Čižinský není přítomen.) Kolega Čižinský je nepřítomen, takže propadá jeho přihláška. Nyní pan kolega Válek, poté pan poslanec Jan Zahradník. Pane poslanče, v klidu, v klidu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já se, pane předsedající, velmi omlouvám, já viděl kolegu Čižinského. Já doufám, že už se nenecháme nikdo cloumat emocemi. To téma sice je komplikované a složité, nicméně já bych chtěl říct názor klubu TOP 09 a svůj názor.

Chtěl bych upozornit na jednu věc. Jakákoliv data, je jedno, zda jste v tom oboru odborník, nebo nejste, se hodnotí vědeckými nástroji. Pokud se zabýváte vědou, pokud se zabýváte výzkumem, pokud učíte na vysoké škole, pokud jste akademický pracovník, znáte tyto nástroje velmi dobře. A jenom s odpuštěním neznalý amatér může kritizovat to, že nejste v té oblasti odborníkem. Prostě statistické analýzy, prediktivní hodnoty, kvantifikace dat, metaanalýzy jsou nástroje, které nejsou dané jednomu oboru, ale jsou to obecné matematické, analytické a statistické nástroje. Nepotřebuji se vyznat v konkrétní problematice, abych dokázal posoudit, jestli validita publikovaných dat, jejich přesnost, správnost a pravdivost je dostatečně ověřitelná těmito metodami.

Koneckonců řada z nás, poslanců Parlamentu České republiky, je toho živým důkazem. Nikdo z nás, co tady sedíme, nejsme epidemiologové, nikdo z nás nejsme virologové, a přesto řada z nás, včetně mě, a prostřednictvím pana předsedajícího si dovolím jmenovat kolegu profesora Špičáka, který tady sedí, diskutujeme o covidu, prostě proto, že umíme publikovaná data analyticky hodnotit a víme, jak se přistupuje k vědecké práci. A domnívám se, že každý z nás, který toto umí anebo si zjednal mezi svými asistenty někoho, kdo je schopen ta data takto posoudit, hodnotil i některé ty body, které jsou konfliktní a kontroverzní a kde jsou různá stanoviska. A tak jsou různá stanoviska k některým z těchto bodů, například klecovému chovu, tak stejně tak jsou různá stanoviska v odborné literatuře například k nošení roušek. A je zbytečné, je zbytečné hrotit tu situaci, protože je otázka, kde přesně ta pravda je.

Za mě - klub TOP 09 podpoří zákaz klecových chovů. Ty důvody jsou pragmatické a dvojí. Ten první důvod je, že vývoj tímto směrem směřuje, a jsem rád, že pan ministr potvrdil, že stanovisko Ministerstva zemědělství je prosadit tento vývoj i na půdě Evropské unie jako systémové řešení. A já budu rád, když Česká republika bude jedna ze zemí, která s tím začne. S tím souvisí i to, že nejenom supermarkety, ale i někteří uživatelé vajec - a já si dovolím jmenovat Nestlé, dovolím si jmenovat v České republice Marlenku - podepsali tuto výzvu a nepoužívají jiná vejce než vejce z volných chovů. A ano, Marlenka je směšná firma, ale těch firem bude přibývat. Nestlé směšná firma není. Nestlé je velký výrobce a těch velkých výrobců je víc.

Chtěl bych říct, že druhý důvod - a ten byl pro mě podstatně důležitější, já jsem se snažil s kolegy z veteriny, z brněnské, protože tam veterina je, s kolegy, kteří zabývají výživou, z katedry výživy, zjistit, jestli je nějaký publikovatelný soubor o tom, jak se liší po výživové stránce, a velmi jsem rád, že to tady zaznělo, skladba vajec, z různých typů chovů, a překvapilo mě, že taková data jsou. Je otázka, zase se o tom můžeme bavit, jak dalece ta data jsou validní. Mě ta data přesvědčila, že vejce z volných chovů jsou kvalitnější, jsou po výživové stránce kvalitnější, obsahují menší hladinu cholesterolu. To znamená, těch látek, které nechceme, aby se dostaly do lidského těla, obsahují méně, naopak těch, které chceme, obsahují více. A to byl druhý důvod, co mě přesvědčil.

Co se týče týrání zvířat a cirkusů. Tak já si myslím, ono to tady zaznívá, že týrání je pro řadu z nás téma. Já myslím, že týrání není pro nikoho z nás téma, ale je pro nás obrovské téma bránit týrání. Myslím si a jsem o tom upřímně přesvědčen, že každý z nás, co tady sedíme, víme a vnímáme, že zásadní je bránit týrání bezbranných, tedy dětí, žen a obecně těch, kteří jsou homo sapiens.

Na druhé straně pro mě, když jsem se tím začal zabývat a připravoval jsem se na jednotlivé schůze zemědělského výboru - a chtěl bych velmi poděkovat zemědělskému výboru za diskusi, která byla racionální, seriózní, slušná a nekonfliktní -, tak pro mě bylo obrovským překvapením, že ve velmi renomovaných časopisech s vysokým impakt faktorem - a znovu opakuji, každý, kdo publikuje, kdo se zabývá výzkumem, tak žije mantru impakt faktoru, žije mantru Hirschova indexu a řekněme nějaké takovéto parametrizace, tak že byly opakovaně publikovány práce na téma, že nejlepší způsob, jak včas zachytit týrání v rodině, týrání dětí, je včas zachytit týrání zvířat. Existují dokonce časopisy, které se zabývají těmito vlivy nebo vztahem mezi těmito dvěma stavy. Musím říci, že mě opravdu fascinoval článek ze Spojených států, které považuji za velmi pragmatickou zemi v přístupu k některé legislativě, a v tomto případě určitě, který říkal - a nebyl jeden - že nejjednodušší způsob, jak včas dělat prevenci závažných zločinů, je zachytit jakýkoliv způsob týrání zvířat, protože tímto způsobem se velmi rychle zachytilo týrání v té fázi, která mi vadí daleko víc.

To se týká svým způsobem i cirkusů, protože úcta k životu, úcta k živému tvoru je zásadní. Já si nemyslím, že je potřeba dělat nějaká radikální opatření. Myslím si, že kompromisní návrh, který tady od obou kolegů zazněl, je velmi rozumný. Je to jakýsi krok na nějaké cestě. Troufnu si říci s trochou nadsázky - protože jsem si našel článek v novinách, když tuším za první republiky vystupoval v Ostravě v cirkusu Buffalo Bill, tak probíhala na půdě parlamentu tehdejšího Československa velmi bouřlivá diskuse, jestli je to správné, není to správné, a nakonec myslím, že radní města Prahy rozhodli o tom, že v Praze vystupovat nebude. Tak předpokládám, že stejně to bylo takové téma, myslím si, že kdyby přijel dnes s podobnou atrakcí, tak by vůbec nikoho nenapadlo něco takového povolit. To je prostě vývoj, to je prostě posun, je to pokrok vnímání přírody, vnímání živých tvorů. Nemyslím si, že je třeba do toho dávat emoce.

Jsem rád, že se dostávám k zákonu, kde každý hlasujeme podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, kde nejsme svazováni nějakou brutální stranickou disciplínou, ale jsme svazováni pouze tím, jaký je náš názor a jaké je naše stanovisko. Klub TOP 09 podpoří tyto pozměňovací návrhy, o kterých jsem mluvil. Důvody jsou velmi pragmatické. Vycházejí z pečlivého a poctivého studia literatury a vycházejí ze stanoviska odborníků v našich řadách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Válkovi za jeho vystoupení. Nyní tu máme faktickou poznámku pana kolegy Holomčíka, připraven je pan kolega Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Já jenom uvedu na pravou míru jednu nepravdu, která zde zazněla. Týká se to toho, že existuje celoevropská kampaň, už docela dlouho, s názvem Konec doby klecové. Většina z těch organizací, které u nás prosazují ukončení klecových chovů, je její součástí, takže není pravda, že ti samí lidé, kteří to chtějí u nás, to nechtějí i na celoevropské úrovni. Pokud padne na úrodnou půdu to, co jsem tady říkal, že bychom měli nějak společně postupovat v té celoevropské iniciativě za zrušení klecových chovů, tak právě tyto organizace a tato část občanské společnosti pro nás můžou být velmi cenným partnerem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní vystoupí pan poslanec Jan Zahradník, připraví se pan poslanec Václav Klaus. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl vystoupit před hlasováním ve třetím čtení ke svým dvěma pozměňovacím návrhům, které jsou zařazeny jako I1 a I2, a budeme o nich hlasovat podle procedury navržené pod číslem 23. Já se přiznám, že už jsem k těmto svým návrhům fakticky vystupoval ve druhém čtení, ale vzhledem k tomu, že jsem zaznamenal, že zemědělský výbor k nim přijal záporné stanovisko, tak bych chtěl jenom stručně jejich předložení zdůvodnit.

Důvody předložení těch návrhů jsou faktické, nikoliv politické, jsou daleko od návrhů, o kterých tady už celou dobu debatujeme.

První návrh, ten I1, se týká § 7a odst. 2 a 3, které stanovují povinnosti sdružení chovatelů, podnikatelským právnickým osobám, které se zabývají chovem zvířat, pokud tyto osoby darují nebo prodávají štěňata do věku šesti měsíců. Ty jsou pak povinny vést evidenci o prodaných a darovaných štěňatech a uchovávat ji po dobu tří let - to je písmeno a), b) poskytnout novému chovateli informace o způsobu krmení a c) vydat při převodu každého štěněte novému chovateli kopii evidenčního listu s uvedením konkrétního převáděného štěněte nebo jiný dokument.

Odstavec 3 pak stanovuje, že písmena a) a c) odstavce 2 se nevztahují na provozovatele útulku. Já si myslím, že nikde není řečeno, že by provozovatel útulku nemohl být vystaven situaci, kdy bude předávat, možná i prodávat nebo darovat štěňata, může být třeba do útulku přivedena březí fena nebo fena již s vrhem štěňat, a provozovatel pak bude muset s těmi štěňaty nějak naložit. Nevím tedy, proč by neměl vést evidenci, uchovávat ji a proč by neměl novému nabyvateli toho štěněte předávat nějaký evidenční doklad o tom, že s tím štěnětem bylo řádně naloženo. Pokud by se to nestalo, mohly by se stát útulky - nechci nikoho podezřívat, ale možné by to bylo - zdrojem odbytu pro množírny. Mohlo by se s tím takto nekale nakládat. Proto ve svém návrhu navrhuji, aby ten odstavec 3 byl zrušen, tedy aby se na provozovatele útulků vztahovala i ta ustanovení § 2 odst. a) a c).

Za druhé, návrh I2 se týká situace, kdy někdo předává toulavé nebo opuštěné zvíře, případně je má ve svém útulku, nebo kdo je nalezl, musí se ten člověk postarat a odpovídá za to, aby to zvíře bylo zdravé a bylo v dobrém stavu. Za splnění této povinnosti se považuje i oznámení místa nálezu obci nebo předání toulavého, případně opuštěného zvířete do útulku. Já tady navrhuji, aby i ta druhá možnost, to předání do útulku, se stala s vědomím obce, aby obec musela být i o této cestě naložení s tím zatoulaným opuštěným zvířetem informována. Je to proto, že občanský zákoník stanovuje, jak je nakládáno s nalezenou věcí, případně stanoví, že obec rozhoduje o tom, jak bude ta věc uschována, případně jak s ní potom bude naloženo. Proto jsem navrhl doplnit na konci toho odstavce 2 slova "s vědomím obce", čili aby předání opuštěného zvířete do útulku bylo s vědomím obce.

Jak už jsem řekl, je k tomu negativní stanovisko výboru. Nevím, jak pan ministr, ale pro jistotu jsem si dovolil vysvětlit, že opravdu se nejedná o žádnou kontroverzní věc. Doufám, že by ty návrhy mohly být podpořeny, a tímto vás také o jejich podporu prosím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. Nyní vystoupí pan poslanec Václav Klaus, připraví se pan kolega Jan Čižinský, který je posledním přihlášeným v této rozpravě ve třetím čtení. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Vážené dámy a pánové, já vás jdu seznámit s naším stanoviskem k tomuto zákonu, který svým způsobem hýbe emocemi části veřejnosti. Apeloval bych na vás, protože jsme přece jenom Sněmovna, abychom se chovali racionálně, a nikoliv jako děti. Všichni, jak tady sedíme, jsme zajisté proti týrání, zejména tedy rodu homo sapiens, ale případně i zvířat, to nikdo nezpochybňuje. Ale výsledkem našeho konání by mělo být nějaké dobro, nikoliv marketingové triky.

Pakliže zakážeme chov klecových slepic v České republice, nestane se nic jiného, než že naše supermarkety budou plné klecových vajec z Litvy a dalších zemí, kde je klecový chov - z Polska - kde je povolen. Nestane se nic jiného a jenom zlikvidujeme české drůbežáře. Toto my v žádném případě podporovat nemůžeme a také nechceme. Bez ohledu na to, že kdyby ta vajíčka - ještě je druhá věc, že se s tím obrovsky podvádí, protože na tom vajíčku to není moc vidět, odkud je, kde bylo počato. O tom jsem už tady mluvil. To koneckonců není vidět ani třeba na nás poslancích, kde jsme byli počati. Ale ty podvody, které se s tím dějí, jsou jasné, protože pak je také otázka, kolik obyvatel si chce kupovat vajíčko za 15 korun, kolik za 17 a tak dále. Já sám preferuji vajíčka z volného chovu. Když na to budeme dělat kampaň, jsem velice pro. A čím více lidí toto bude činit, čím více firem, tím se ta věc plynule zlepší. Ale odmítám likvidovat teď na nějaký pokyn aktivistů české drůbežáře a podporovat klecové chovy z Lotyšska, Polska a dalších zemí.

Podobně emotivně když k tomu budeme přistupovat - tak já jsem vám už tady, myslím, říkal, že moje tchyně a dcerka mají volný chov slepic, malinký, měli 45 slepiček. No a asi před týdnem se stalo, tam je automatické otevírání a zavírání, a kuna přesto, že je noční zvíře, vychytrale čekala na ranní rozbřesk, až se otevře ten chov, a 25 slepičkám ukousla hlavu a ani jednu si neodnesla. To je taky velice negativní věc ve volném chovu. A třeba moji dceru to velice zasáhlo a určitě bychom dokázali vzbudit obrovské emoce na to, jak je to špatné a jak jsou kuny zlá zvířata, a měli bychom je třeba nějak hubit, abychom ty slepičky chránili a podobně. A jistě by se na to dokázalo sehnat dostatek aktivistů, kteří by tady na náměstí poskakovali, aby zachránili slepičku proti tak zlému zvířeti, které to ani nejí a jenom z nějakého svého jaksi loveckého pudu tady někomu ukousne hlavičku. Je to úplně podobná věc.

Ale abych se vrátil k meritu věci. Skutečně nemůžeme dopustit to, že zlikvidujeme české drůbežáře a budeme mít plné supermarkety cizích klecových vajec. To žádný smysl nedává a myslím, že ani nikdo z vás to nemůže podpořit, aniž by se styděl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Klausovi. Nyní pan poslanec Jan Čižinský.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Já bych rád navázal na kolegy, kteří hovořili a podporovali postupný konec drezury v cirkusech. Rád bychom jenom upozornil na to, že je rozdíl mezi drezurou a cvičením, kdy cvičení je něco, co je pro to zvíře vlastní - a jedná se samozřejmě jenom o volně žijící druhy - zatímco drezura je něco, kdy to zvíře má dělat něco, co mu vlastní není. Takže bych chtěl tyto návrhy podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan předseda Marian Jurečka, v tuto chvíli poslední přihlášený do rozpravy. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane předsedající. Pane ministře, kolegyně, kolegové, děkuji za tu debatu, především i za to, co tady zaznělo z úst pana ministra. Z hlediska důležitosti toho postupu na evropské úrovni je to, co tady říkal ve vztahu k jednání na Radě ministrů zemědělství EU. Za KDU-ČSL mohu jasně deklarovat to, že my jsme si vědomi, že ta situace z hlediska welfaru a pohody zvířat má být něco, co bychom se měli snažit s tím, jak se dokážou zlepšovat technologie, abychom dokázali to prostředí pro život zvířat, i těch produkčních hospodářských, zlepšovat.

Na druhou stranu je pro nás velmi důležité, aby se ta opatření dělala opravdu ruku v ruce s tím, jaké jsou situace v jiných státech na společném evropském trhu. Protože udělat krok, který sice bude znamenat to, že se v některých chovech ta situace zlepší v České republice, mnoho těch chovů naprosto skončí, a pak se tady budou dovážet vejce z jiných částí nejen Evropské unie, ale je potřeba si uvědomit, že máme dohody mezi Evropskou unií a jinými státy, například s Ukrajinou a podobně, a budou to vejce z klecových chovů, tak to není to řešení, které chceme.

Takže my s kolegyní Michaelou Šojdrovou jsme už začátkem července rozběhli jednání s našimi partnery v rámci Evropské lidové strany, což je nejsilnější frakce Evropského parlamentu, tak abychom dokázali přistoupit k tomu, že celý unijní evropský trh buď v roce 2027, nebo 2030 bude schopen mít jednotný postup v tom, že bude zákaz produkce vajec z klecových chovů. To si myslím, že je zásadní, důležité. I proto jsme dneska připraveni hlasovat pro podporu těch návrhů, které se týkají zákazu od roku 2027 nebo 2030.

I na evropské úrovni je dneska petice od občanů EU. Je to třetí nejpočetnější petice, přes milion podpisů lidí. I to je potřeba vnímat, že je to jasný vzkaz té veřejnosti. Ale co je potřeba - a to je samozřejmě úloha ministra, vlády i potom Evropské komise - aby při plánování rozpočtů, ať už evropského, nebo národních, byla jasně vyčleněna podpora na to, že ti chovatelé dokážou tento přechod zvládnout. Nejde o ty největší, ti si poradí, ale jde o mnoho těch středních, kteří prostě v té situaci ekonomicky nejsou na tom tak dobře, a ti budou potřebovat pomoc, která bude jednoznačně definovaná, a ne že to bude otázka, že tam následně potom se nedostanou peníze v nějakém konkrétním opatření, konkrétní výzvě, ale abychom věděli, že když těm chovatelům budeme měnit pravidla hry, že je také dokážeme v tomto podpořit.

Takže tolik stanovisko, už nechci tu debatu prodlužovat. Díky za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marianu Jurečkovi. Nyní ještě vidím přednostní právo pana předsedy Faltýnka a paní předsedkyně Pekarové Adamové. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobrý den, kolegyně, kolegové. Já jsem jako předseda zemědělského výboru záměrně nevystupoval v té diskuzi, protože my jsme se na zemědělském výboru této matérii věnovali mnoho hodin a výsledek máte v materiálech tak, jak jsme přijali různá stanoviska a doporučení souhlasí a nesouhlasí. V podstatě bych opakoval to, co tady říkal bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka.

V prvé řadě bych chtěl poděkovat ministrovi zemědělství Mirkovi Tomanovi, že našel odvahu jako jediný ministr zemědělství z členských států Evropské unie a přichází na Radu ministrů s návrhem zakázat klecové chovy v celé Evropě. Pohybujeme se na jednotném trhu Evropské unie. Naši zemědělci i chovatelé obchodují samozřejmě v rámci jednotného trhu a bylo by špatně, abychom tady nastavili situaci, kdy se sem začnou vozit po zákazu v České republice, stejně jako v Rakousku a Německu, výrobní, zejména výrobní, vejce a vaječná surovina ze států, kde to není řešeno, což je Španělsko, Litva, Lotyšsko, Polsko a tak dále a tak dále.

V této souvislosti mám na vás na všechny prosbu, abyste akceptovali moji žádost na poradu našeho klubu po schválení procedury v trvání 15 minut. Patnáct minut nám stačí, abychom se poradili, jak budeme hlasovat o těch kontroverzních pozměňovacích návrzích, a naši kolegové se sejdou u pana předsedy Poslanecké sněmovny po odhlasování procedury. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Faltýnkovi. Nyní paní poslankyně Adamová Pekarová. Prosím o klid. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, nechci již dále protahovat tu debatu, ale chtěla jsem ještě podpořit pozměňovací návrh pana kolegy Váchy, který byl navíc podpořen i garančním zemědělským výborem, a tudíž má určitě velkou šanci tady dnes získat i naši celkovou podporu a projít. Jedná se o ten návrh, který má ukončit drezuru divokých druhů zvířat v cirkuse.

Vím, že to vzbuzuje velké emoce a že je to téma pro některé možná už příliš extenzivní, zakazovat něco takového, ale já myslím, že se můžeme podívat na to, že už dnes je v České republice využívání řady divokých druhů zvířat k předvádění kousků v cirkusech zakázáno, a my máme nyní šanci ukončit využívání i ostatních divokých zvířat k pobavení návštěvníků cirkusů.

Myslím, že se všichni shodneme na tom, že lev se nenarodil pro to, aby jezdil po celé zemi nebo i dál v kleci a tam v manéžích předváděl jednotlivá čísla a kousky, aby proskakoval tyčí. Medvěd v sukýnce na motocyklu asi také není přirozené prostředí pro tento druh. A celá řada dalších. Proto si myslím, že bychom se měli posunout zase dál a přidat se k těm zemím, které již tento zákaz dávno aplikují. Navíc 74 procent Čechů podporuje přijetí tohoto návrhu i u nás a ten návrh, tak jak je předložen, je kompromisem, který zohledňuje jak zájmy provozovatelů cirkusů, tak také samozřejmě ten zájem ochrany zvířat. Zákaz by se měl týkat jenom nově narozených zvířat, investice do těch stávajících nebude tedy zmařena. Návrh také nijak neomezuje další využívání domestikovaných zvířat, to zdůrazňuji, jako jsou psi, koně či další.

Proto si myslím, že bychom měli podpořit - stejně jako zákaz klecových chovů, k tomu tady mnohé padlo - i tento konkrétní návrh, a já vás o to prosím, žádám. Myslím si, že nacházíme, jak bylo vidět i na výboru pro zemědělství, shodu napříč politickým spektrem, není to téma jenom jedné strany nebo jenom jednoho klubu, a myslím, že nám v tomto případě tato spolupráce velmi svědčila. Takže vás prosím o tom, bychom to dotáhli i dnes. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Pavla Bělobrádka. Pokud se nebude nikdo dál hlásit, tak ukončím rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající. Já bych se chtěl zeptat, ta volně žijící zvířata, tím myslíme co? Protože pokud odchytneme divokého koně, tak ho můžeme použít, nebo nemůžeme použít? Já bych chápal, kdyby to byla zvířata, která jsou odchycena z volné přírody, ale když je to zvíře, které už v mnoha generacích žije v držení lidí, tak tam je to přece něco jiného. Já chápu, že to je ochrana zvířete z volně žijícího prostředí.

Víte, já jsem tu debatu poslouchal. Musím říct, že jsem trochu zklamán. Není nás veterinářů v Parlamentu moc, jsem to já a kolega senátor ředitel Rabas ze ZOO ve Dvoře Králové. Já mám i od Ústřední komise na ochranu zvířat potvrzení, že mohu posuzovat ochranu, jestli je zvíře týráno, nebo ne. Vystudoval jsem to, dělal jsem i disertační práci na ochranu zvířat proti týrání, takže si myslím, že k tomu mám něco říct. Ale jsem trošku zklamán, že jak už tady zaznělo, je tam více emocí než ratia. Myslím si, že i dávat příklady a srovnávat lidi a zvířata, no samozřejmě klecové chovy - vzpomeňte si na klecová lůžka. Nevím, proč by domestikovaná zvířata měla mít jiné podmínky než ta, která jsou tzv. divoká. To jako trpí pes méně než tygr? Já tomu moc nerozumím. Abychom se nedostali do situace, kde budeme zakazovat zákonem držení psů na vodítku, kastrování apod. Já na to upozorňuji z toho důvodu, že tady skutečně často zaznívají spíš emoce než ratio. Samozřejmě, že k zákazům dojde i tím, že se zvyšují standardy, a to je v pořádku. Ony některé situace dojdou tím, že se zvyšují nároky na chov.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Čas pro faktickou poznámku vypršel. Ptám se ještě jednou, jestli se hlásí někdo do rozpravy. Nikoho nevidím a rozpravu končím. Můžeme tedy postoupit dál. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře, máte zájem? Pane zpravodaji, závěrečné slovo? Není zájem. Můžeme tedy přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Požádám tedy zpravodaje garančního výboru, zemědělského výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy, před hlasováním se k nim vyjádřil, ale před tím hlasováním, po schválení procedury hlasování, respektuji žádost o patnáctiminutovou přestávku na poradu klubu hnutí ANO. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem procedury hlasování o předložené tematice, tak jak jej projednal a navrhuje ve svém 170. usnesení zemědělský výbor z 10. června 2020, tedy garanční výbor. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny jako garanční výbor po projednání návrhu zákona, po druhém čtení - a teď prosím pěkně se zeptám, protože máte tu proceduru všichni před sebou, jestli musím tu proceduru detailně číst, rád to učiním, pokud to tak někdo bude požadovat, anebo jestli vezmeme za to, že ji máme všichni před sebou, a tedy ji všichni známe. Pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Usnesení zemědělského výboru číslo 178 máte. Požaduje někdo čtení procedury, nebo se budeme tím řídit? Dobře. Pokud nepožaduje, můžeme tedy... případné změny v proceduře se zeptám, jestli jsou. K proceduře ještě přijde ten váš návrh na doprovodné usnesení, jestli tomu dobře rozumím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Máme dva návrhy doprovodného usnesení. Jeden je od kolegy Petra Bendla a druhý je ode mě, ale to se hlasuje až po případném schválení zákona. (Předsedající: Ano, po případném schválení...) A máme tady jeden návrh legislativně technických úprav.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: S tím samozřejmě počítám, to vyplývá ze zákona. Vidím kolegu Holomčíka, že se hlásí k proceduře. Ke změně procedury. Dobře, kolega Holomčík, kolega Válek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Já bych si dovolil navrhnout avizovanou změnu procedury, kdy zaměníme za sebe body 6 a 7, tak aby se první hlasovalo o nastavení té výše kompenzací pro kožešinové farmy, vlastně do souladu i s vyjádřením Ministerstva zemědělství, a poté abychom hlasovali o tom, že ty kompenzace budou vyplaceny. Je to z toho důvodu, abychom zajistili, že skutečně budou vyplaceny. Takže prosím o podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Změna pořadí, tedy 6 - 7. Pan Kolega Válek k proceduře. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji. Já mám návrh na dvě drobné změny, které dávám ke zvážení, a prosím o jejich podporu. Týká se to bodu, kdy hlasujeme vlastně o dvou rozdílných věcech, a sice o implementaci nařízení Evropské unie a o balíku pozměňovacích návrhů nebo o balíku kompenzací stran kožešinových farem. Oba dva jsou to body paní poslankyně Balaštíkové.

Tedy já navrhuji, a prosím o podporu, abychom oddělili toto hlasování, hlasovali bod A1 - implementace nařízení Evropské unie - samostatně, a pak ten balík A45 až A53 samostatně, o těch kožešinových farmách.

A současně mám druhý návrh. Ty pozměňovací návrhy o kompenzaci kožešinových farem jsou vlastně od tří poslanců. Jeden je od kolegy Pošváře, jeden od paní poslankyně Balaštíkové, jeden ode mě, a postupně jsou to narůstající částky. Domnívám se, že by bylo logické, abychom začínali hlasovat o nejnižší částce a pak hlasovali o té nejvyšší. Nicméně to bychom museli pak udělat to, že bychom předřadili ten pozměňovací návrh kolegy Pošváře a můj, tzn. A1, A2 a A3, před ty body paní poslankyně Balaštíkové. Zase je to velmi jednoduché, je to technická změna, tak aby ta logika hlasování byla od těch nejnižších po ty nejvyšší kompenzace. Děkuji za zvážení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Seřadit vzestupně, tomu rozumím, a u kolegyně Balaštíkové oddělit tedy hlasování, které se týká té evropské směrnice. Ano? (Poslanec Válek souhlasí a děkuje.) Pan zpravodaj - co tomu říká?

 

Poslanec Pavel Kováčik: V případě jednodušší procedury jsem vstřícnost sama a jsem připraven podobné návrhy akceptovat. Tato procedura je však za prvé velmi složitá, za druhé je projednána v zemědělském výboru. Já jsem v zemědělském výboru hlasoval pro takto předloženou proceduru. Proto neakceptuji ty dva návrhy, tedy pana kolegy Holomčíka a pana kolegy Válka, a je nutné tedy tu změnu podrobit hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. V tom případě musíme nechat rozhodnout Sněmovnu, co bude akceptovat. Nejdříve tedy to, co říkal kolega Holomčík, záměna 6 a 7. Já vás všechny odhlásím nejdřív, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O změně procedury, kterou navrhl pan kolega Holomčík, rozhodneme v hlasování číslo 37, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 37, z přítomných 94 pro 35, proti 23. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní návrh, protože jsou od sebe odděleny, oddělení samostatného A1, jestli rozumím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pan kolega Válek předložil dva návrhy, jestli můžu, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Čili ta evropská směrnice samostatné hlasování, ano?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano. A vzestupné hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: A potom vzestupné. Čili teď budeme samostatně hlasovat o evropské směrnici, o návrhu kolegyně Balaštíkové.

Hlasování číslo 38 jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 38 z přítomných 100 pro 31 poslanec, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

A nyní tedy hlasování o té částce, tedy vzestupné hlasování.

Rozhodneme v hlasování číslo 39, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 39, přítomno 101 poslanců, pro 33, proti 1. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o původní proceduře navržené zemědělským výborem, a to v hlasování číslo 40, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 40, přítomno 102, pro 100, proti 1. Návrh byl přijat. Proceduru jsme schválili.

 

Na základě žádosti hnutí ANO přerušuji jednání do 11.40, kdy začneme hlasovat podle schválené procedury. Nyní je tedy přestávka pro klub hnutí ANO.

 

(Jednání přerušeno v 11.22 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 11.40 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání, a to už přímo hlasováním o pozměňovacích návrzích. Pan zpravodaj je na svém místě. Prosím, usaďte se a začneme podle schválené procedury s hlasováním. Opakuji tedy, že požádám vždy zpravodaje, aby sdělil stanovisko zemědělského výboru, a samozřejmě o totéž požádám pana ministra, aby sdělil své stanovisko k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Už je tady dostatečný klid.

Ještě přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se paní ministryně Jana Maláčová šestnáctého, to je dnes, dopoledne z pracovních důvodů, zítra dopoledne z pracovních důvodů, tedy odpoledne na interpelacích by byla, a osmnáctého celý den z pracovních důvodů. To je tedy došlá omluva.

A nyní tedy už, pane zpravodaji, máte slovo. První návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení zástupci a zástupkyně vlády, paní kolegyně, páni kolegové, podle schválené procedury bychom měli nyní hlasovat prvním hlasováním o návrzích legislativně technických úprav. Vzhledem k tomu, že byla předložena legislativně technická úprava u bodu P1 až P11, což je pan kolega Kolovratník a je to hlasování třicet čtyři, týká se to tedy hlasování podle procedury 34, kdybyste chtěli vědět, o čem to je. Takže teď bychom měli hlasovat o legislativně technických úpravách.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Než rozhodneme v hlasování číslo čtyřicet jedna, legislativně technické úpravy doporučujete? (Zpravodaj: Doporučuji.) Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 41. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 41 ze 102 přítomných 100 pro, proti nikdo. Návrh legislativně technických úprav byl schválen. A můžeme pokračovat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: V hlasování číslo dvě podle schválené procedury budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Josefa Kotta pod číslem M15. Týká se rozšíření možnosti porážení zraněných zvířat na farmě. Zemědělský výbor, garanční výbor, doporučuje kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 42. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 42 z přítomných 102 pro 74, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Třetí hlasování podle procedury je pozměňovací návrh Josefa Kotta M11 a týká se výjimky ze zákazu vazného ustájení pro některé provozy, například národní hřebčín Kladruby nad Labem, je to památka UNESCO. Zemědělský výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 43. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 43 je 101 přítomný, pro 74, proti 19. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Čtvrté hlasování jsou pozměňovací návrhy zemědělského výboru A17 a A48 en bloc jedním hlasováním. Jedná se o zrušení výjimky pro cirkusy chovat volně žijící druhy v dopravním prostředku, čili jde o to kočování. Zemědělský výbor doporučuje kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 43 a ptám se, kdo je pro. (Ohlasy v sále. Na tabuli se objevilo opakovaně číslo hlasování 43.) Teda 44. Pardon. Omlouvám se. Hlasování číslo 43 prohlašuji za zmatečné. Budeme hlasovat znovu. Se zaseknul. Tak děkuji.

 

Budeme tedy hlasovat znovu hlasování číslo 44, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 44, 102 přítomných, 8 pro, proti 3. Návrh... (Ohlasy v sále.) Já říkám tak, jak mi to ukazuje monitor. Chápu, že je tam nesoulad s číslem hlasování. Ale je to tak, jak je v záznamu. Elektronický záznam bude hlasování číslo 44.

 

Nyní další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Teď je návrh číslo pět. To jsou pozměňovací návrhy zemědělského výboru A18, A19, A20, A21, A28, A34, A36, A55, A56 en bloc jedním hlasováním. Týká se to zákazu drezury, množení a dovozu do České republiky zvířat volně žijících druhů. Výbor zde nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 45 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 45, přítomen 101 poslanec, pro 66, proti 2. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Další návrh, další hlasování podle procedury, číslo šest. Jsou to zbývající pozměňovací návrhy zemědělského výboru, to znamená A1 až A6, A8 až A16, A22 až A27, A29 až A33, A35, A37 až A47, A49 až A50, A52 až A54 en bloc jedním hlasováním. Jedná se o úpravu množíren, útulků, kompenzací za zrušené chovy kožešinových zvířat a další opatření na zamezení týrání zvířat. Zemědělský výbor doporučuje kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 46. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 46, 102 přítomných, 75 pro, proti 2. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Jsme u sedmého hlasování pana kolegy Jana Pošváře, sněmovní dokument 5515, snížení kompenzačního příspěvku pro kožešinové farmy na cca 75 milionů korun, doplňuje přijatý pozměňovací návrh, který jsme přijali v předchozím hlasování. Čili je hlasovatelný pouze v případě přijetí návrhu A47, na který navazuje. Bude-li přijat tento návrh, stane se nehlasovatelným návrh O1, O2 a O3, jenom předesílám. Zemědělský výbor doporučuje kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 47. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 47, přítomno 103 poslanců, pro 84, proti 3. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: V osmém hlasování podle schválené procedury budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Jana Pošváře B1 až B10 en bloc jedním hlasováním. Jedná se o zákaz klecového chovu slepic od roku 2027. Zemědělský výbor doporučuje záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 48 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 48 z přítomného 101 poslance pro 53, proti 21. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Teď máme podle procedury hlasovat o devátém hlasování, pozměňovací návrhy pana kolegy Františka Elfmarka C1 až C4. Nicméně C1 je nehlasovatelný, neboť byl přijat A4. C2 je nehlasovatelný, protože byl přijat A26. A C3 a C4 jsou hlasovatelné, pouze dá-li se hlasovat C1, které se hlasovat nedá. Čili pan poslanec František Elfmark - C1 až C4 - je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Můžeme tedy pokročit k dalšímu hlasování.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Hlasování číslo deset podle procedury - pozměňovací návrhy pana kolegy Davida Pražáka D1, D2, D4 a D5 en bloc jedním hlasováním. Stanoví se minimální výše pokuty za týrání zvířat. Zemědělský výbor doporučuje kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 49 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 49 102 přítomní, pro 90, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Je to jedenácté hlasování podle návrhu procedury - pozměňovací návrh poslance Davida Pražáka D3 specifikuje povinnosti chovatele na vedení evidence v případě chovu šelem a lidoopů. Zemědělský výbor doporučuje kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 50 z přítomných 102 101 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Byli bychom bývali byli u poslankyně Jany Krutákové E1, ale je nehlasovatelný, neboť byl přijat A4.

Takže jdeme na třinácté hlasování poslankyně Jany Krutákové E2 a E3 en bloc jedním hlasováním. Chovatel zvířat, jejichž únik by představoval ohrožení, musí o svém záměru informovat obec. Zemědělský výbor doporučuje záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 51 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 51 přítomen 101 poslanec, pro 11, proti 46. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: A nyní bychom bývali byli u pana kolegy Josefa Kotta M1, kdy chce upravit vazné ustájení, ale je nehlasovatelný, protože byl přijat A14.

Takže jdeme na patnácté hlasování pana kolegy Kotta M2 až M10, M12 až M14 a M16 až M20 en bloc jedním hlasováním. Jsou to legislativně technické úpravy reagující na přijetí některých pozměňovacích návrhů pod písmenem A - ale pozor, je tady... dobré, v pořádku. Zemědělský výbor doporučuje kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 52 102 přítomní, pro 87, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Protože byl přijat návrh M5 v předchozím hlasování pana kolegy Kotta, jsou nehlasovatelné pozměňovací návrhy poslance Františka Váchy F1 a F2.

Čili přicházíme k návrhu sedmnáctého hlasování poslankyně Dany Balcarové G1 až G10 en bloc jedním hlasováním. Zákaz klecového chovu slepic od roku 2025. Je to hlasovatelné, protože nebylo přijato B1 až B10. Zemědělský výbor navrhuje... (Nesouhlasné hlasy z lavic Pirátů.) Pardon, ještě jednou? Pardon, já se omlouvám. Ano, mea maxima culpa. Je to nehlasovatelné, protože bylo přijato B1 až B10. Tak je to správně. Děkuji za pochopení. A tím se stává nehlasovatelné i P1 až P11.

Jsme podle procedury v osmnáctém hlasování. Paní kolegyně Dana Balcarová G11 - vstup policie do obydlí v případě podezření na týrané zvíře. Zemědělský výbor doporučuje kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 53 101 přítomný, pro 40, proti 3. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Byli bychom bývali byli u devatenáctého hlasování paní kolegyně Jarošové H1 - zákaz zmrazování, ale protože byl přijat A6, návrh je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jsme u dvacátého hlasování paní kolegyně Moniky Jarošové H2 a H4 až H7 en bloc jedním hlasováním. Jedná se o vyjmutí koček a psů ze skupiny pokusných zvířat. Zemědělský výbor nepřijal stanovisko.

Návrh je značně kontroverzní, ale to už je moje osobní poznámka, takže jako byste ji neslyšeli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 54 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 54 přítomen 101, pro 11, proti 25. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jsme u návrhu 21, tedy podle procedury, je to pozměňovací návrh paní kolegyně Moniky Jarošové H8 - zákaz společného chovu hlodavců obou pohlaví ve zverimexech. Zemědělský výbor zaujal kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. (V sále je hluk!)

V hlasování pořadové číslo 55 102 přítomní, pro 69, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím o klid. Pan kolega se hlásí asi k hlasování. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Velice se omlouvám. Já bych se vrátil k hlasování pořadové číslo 48, kdy na sjetině mám pro, a chtěl jsem hlasovat proti. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, já vám rozumím. Já to beru, jako že to je bezprostředně. Čili vy nesouhlasíte s elektronickým zápisem o vašem hlasování? (Ano.) Dobře. Nechám hlasovat o hlasování pořadové číslo 48. Ještě mi jednou připomeňte, o co šlo. (Zpravodaj konzultuje situaci s poslancem Kytýrem.)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jedná se o hlasování pořadové číslo osm podle schválené procedury o návrhu pana kolegy Pošváře o zákazu klecových chovů do roku 2027.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili je to tento pozměňovací návrh. S přednostním právem se hlásí místopředseda Pikal. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo. Já bych chtěl upozornit na to, že námitka proti hlasování nebo proceduře má být podána bezprostředně, a v tomto případě mám tedy značné pochybnosti, že tomu tak je. Já jsem jinak vždycky pro každou bezprostředně podanou námitku, ale v tomto případě to prostě není možné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane místopředsedo, já vám rozumím. Já jsem už několikrát tenhle problém řešil a vzhledem k tomu, že já nikdy nehlasuji pro opakování hlasování vzhledem k tomu, jak jsem byl poučen Ústavním soudem, když jsem zastupoval Poslaneckou sněmovnu před Ústavním soudem, tak i když nařídím opakování hlasování, tak já osobně hlasovat pro to nebudu. Ale ten zápis není okamžitě... a bezprostředně jsme tady vysvětlovali už několikrát. Takže jediné, ta procedurální bitva, můžeme o tom hovořit, ale nejjednodušší je opakovat hlasování. To říkám úplně na rovinu, jinak se tady zasekneme uprostřed hlasování. Ale respektuji přednostní práva. Nejdříve pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Můj předřečník říkal, že má velké pochybnosti, zda to bylo bezprostředně. Já žádné pochybnosti nemám, nebylo to bezprostředně. Řekněme si, jak to je.

Jedno z kontroverzních hlasování bylo hlasování o zákazu chovu slepic. Všichni to sledujeme. Všichni jsme týdny a měsíce dostávali maily, tu pro, nebo většinou pro, občas proti. Já jsem si všiml, že jeden hlas hnutí ANO byl pro. Jeden! V tak klíčovém hlasování se má zareagovat bezprostředně. Ne že se přemýšlí, jestli to udělám, nebo ne. Jsme u hlasování padesát pět, ne čtyřicet osm. Standardní chování je, že v tom okamžiku klub jde zkontrolovat hlasování. A je to bezprostředně, pane předsedo. Kdyby o to požádal pan poslanec nebo předseda jeho klubu, tak se přeruší, vyjede se sjetina, zkontroluje se a může se to. Já jsem vstřícnost sama. Jsou nějaké džentlmenské dohody.

Za prvé to pan poslanec řekl úplně blbě. Mě nezajímá, jak jste chtěl hlasovat. To máte fakt smůlu, pane poslanče prostřednictvím pana místopředsedy. Buď jste hlasoval proti, a na sjetině máte ano, anebo jste hlasoval jinak, než jste chtěl, ale to je prostě smůla! To není žádný důvod pro opakování, že jsem hlasoval jinak, než jsem chtěl. Už jak to zní: Hlasoval jsem jinak, než jsem chtěl. No, stát se to může. Každému z nás. Protože těch hlasování je hodně. Ale není to vůbec formulace k tomu, aby se o tom vůbec mohlo hlasovat. A je to jasné.

Já rozumím tomu, kdybyste přišel a řekl: Omlouvám se, nezpochybňuji hlasování, hlasoval jsem jinak, než jsem chtěl. Dejte do záznamu ne a jdeme dál. Anebo je vaším cílem to, aby dopadlo to hlasování jinak? To pak ale je úplně jiný případ a to se musí řešit bezprostředně. A to v tomto případě nenastalo. Takže není nejjednodušší řešení, pane místopředsedo, že si zopakujeme hlasování. Není! Není v tomto případě, v tomto okamžiku podle mě možné připustit hlasování. Pokud ho připustíte a budete chtít hlasovat, navrhnu Sněmovně, aby vyslovila souhlas s vaším postupem. Není to nic osobního, ale takhle se to dělat prostě nedá! To není technikálie, to není bezvýznamná technická změna, to je zásadní část tohoto zákona, o kterém se vede dlouhou dobu debata.

Děkuji za pochopení. A kdyby pan poslanec, ctěný kolega, například nepožadoval opakované hlasování, na záznam uvedl to, co řekl, tak bude v záznamu jasné, že se spletl, to se stane každému z nás. Nezmění se výsledek hlasování. Ani ten jeden hlas by nezměnil výsledek hlasování, protože to bylo o dva. Abychom věděli. Ale když jsem ráno zpochybnil hlasování, resp. když jsem požádal kolegy, tak najednou ve druhém hlasování dvacet šest poslanců změnilo názor. Ne ten jeden. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené kolegyně, kolegové, za prvé nechám ještě jednou vyjádřit pana poslance Kytýra, potom eviduji přihlášku. Nemohu dát těm, kteří nemají přednostní právo, leda se hlásí také se svým hlasováním. Potom v tom případě dám slovo panu předsedovi klubu KDU-ČSL a pak se hlásím do rozpravy já. Nechám se vystřídat v řízení schůze. Máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Já se skutečně ctěné Sněmovně omlouvám. A skutečně nebylo naším záměrem klubu jakýmkoli způsobem zpochybňovat hlasování. Já jsem si zkontroloval opakovaně zpátky a zjistil jsem, že skutečně jsem hlasoval v rozporu se svou vůlí. Z těch důvodů chci zpochybnit hlasování. Děkuji vám. (Hlasy ze sálu: To nejde!)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan předseda klubu KDU-ČSL. (Hluk, rozruch v sále.) Prosím klid!

 

Poslanec Jan Bartošek: Pane kolego, prostřednictvím -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě ne! Prosím klid! Ještě ne, pane předsedo! Prosím sněmovnu o klid! Zaujměte svá místa! Vedeme určitý spor a já bych byl rád, abychom ho vedli v prostředí, které odpovídá vážnosti situace. Já vám udělím slovo, až tady bude dostatečné ticho. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Pane kolego, jestliže jste hlasoval jinak, tak můžete na mikrofon říct, že jste chtěl nějakým způsobem hlasovat, a pro stenozáznam pouze se vyjádřit. Ten poměr v hlasování byl 51 ku 53. Kdybyste chtěli zpochybnit bezprostředně, vzali jste si přestávku, řekli jste, vysvětlili jste si to. Ten čas, který zde byl, byl spíš o tom, koho zlomíte, aby zpochybnil své hlasování. Protože skutečně čas zákazu klecových kovů je jedno z klíčových hlasování. Jestliže řeknete, že zpochybňujete, ale jedeme dál, tak to beru, je to férové. Jestliže budete chtít opakovat hlasování, je to jasný atak na hlasování, které proběhlo, s cílem změnit následující hlasování. Protože další hlasování, která na to navazovala, byla provázána přesně s tímto bodem. V praxi to znamená, že v ten moment se vracíme hlasovací procedurou zpět do toho bodu a hlasujeme všechno znovu, nebo většinu těch bodů, protože některé z nich byly navázány na toto hlasování. Jestliže pouze řeknete, že jste se zmýlil ve svém hlasování, jedeme dál, tak to beru. Jestli ne, tak je to snaha zmanipulovat toto hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Prosím vás o slovo. Prosím o klid!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní a pánové, můžeme vést tento spor. Já si pamatuji, a musím říct, že to pro mě bylo opravdu velmi nepříjemné, když jsem před Ústavním soudem České republiky obhajoval novelu obchodního zákoníku, kdy použila tehdejší vládní koalice po 14 dnech princip opakování hlasování. Bylo to velmi smutné a ti, kteří to pamatují, mi dají za pravdu, že jsme to už nikdy neopakovali. Ale nikdy, zatím nikdy jsme neuplatnili to, že když to není okamžitě mezi prvním a druhým hlasováním, resp. hned následně, že bychom neumožnili zpochybnit hlasování. Chápu, že někteří kolegové úplně detailně neznají jednací řád a jejich vyjádření není v souladu se zákonem o jednacím řádu, to znamená, že požadují opakování hlasování z důvodu, že elektronický zápis o výsledku hlasování neodpovídá jejich vůli a jejich hlasování. A já jsem teď, víte, že jsme se tady dohadovali o tom, jestli je to hlasování čtyřicet tři, nebo čtyřicet čtyři už, protože opravdu se mi zablokovalo hlasovací zařízení, proto jsem prohlásil to 43. za zmatečné. Čili nemohu vyloučit chybu, a přesto jsem řekl, že bych já pro to opakování hlasování nehlasoval, protože pro něj nehlasuji prostě nikdy.

Já jsem si to užil, bylo mi to velmi nepříjemné za všechny kolegy, ať už hlasovali pro, nebo proti tenkrát v té věci. Ale to, abychom se tady vyzývali jeden druhého, že si to má předseda klubu zablokovat jako pro tu kontrolu hlasování - ano, ale takovou zvyklost tady zatím nemáme. Já to říkám úplně na rovinu, protože já bych mohl opakovat slova. Někteří, kteří jste teď vyzývali kolegu Kytýra, aby to řekl jinak, když vám záleželo na opakování hlasování. Prosím, já myslím, že pokud je vůle o tomto velmi kontroverzním zákonu hlasovat tak, jak byl výsledek hlasování, tak ten výsledek hlasování jenom zopakujeme a bude to nejjednodušší, nejčistší a nebude to vyvolávat zbytečné emoce mezi jednotlivými kluby.

Prosím tedy, abychom respektovali to, že ta sjetina, tedy elektronický zápis o výsledku hlasování, není okamžitě po hlasování k dispozici. Museli bychom opravdu vždycky držet přestávku mezi jedním a druhým hlasováním na kontrolu těch sjetin. Jak chcete, ale já jsem pro to, abychom bez emocí tohle řešili tím, že umožníme opakování té procedury. Nic se nestane, jenom si možná do budoucna zpřesníme naše vlastní pravidla, kterými se řídíme, pokud se jimi řídit chceme. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek, poté pan předseda Faltýnek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já rovněž bez emocí prostřednictvím předsedajícího, pane místopředsedo Filipe. Já chápu, že ta otázka času, který uplynul, je diskutabilní a asi se fakt nedá rozhodnout jinak než hlasováním. Ale zpochybnění hlasování je v jednacím řádu z jednoho jediného důvodu - když máme důvodné pochybnosti, že došlo k chybě hlasovacího zařízení, když víme, že jsme hlasovali ano a na sjetině máme něco jiného než ano, nebo když víme, že jsme hlasovali ne a na sjetině se nám objeví něco jiného. To zpochybnění hlasování je pojistka proti technice, která nemůže být dokonalá. No ale tato námitka vznesena nebyla. Já si velmi cením pana poslance Kytýra, že nelže, že řekl pravdu, že hlasoval jinak, než chtěl, ale to není důvod k opakování hlasování. Důvod k opakování hlasování by byl jedině tehdy, kdyby si byl jist, že hlasoval ne a na sjetině má ano. Ale to, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, není tomu tak. Vy jste nám přesně vysvětlil, jak to je, a nevěřím, že byste se teď rozhodl lhát. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Faltýnek stahuje svoji přihlášku. Budeme pokračovat v hlasování o dalších pozměňovacích návrzích. Pan poslanec Kytýr se hlásí ještě k hlasování? Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Vzhledem k tomu, že zřejmě nebudeme o mé námitce hlasovat z rozhodnutí předsedajícího, tak si dovolím požádat o opravu elektronického záznamu. (Hlas v sále: To nejde!)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Kde na stenozáznamu a elektronickém záznamu je, že jsem hlasoval pro, a skutečně jsem chtěl hlasovat proti. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já vám, pane poslanče, rozumím. Děkuji. Ve stenozáznamu to bude opraveno. Jenom pro pořádek poznamenávám, že se nehlasuje nikoli z rozhodnutí předsedajícího, ale že nezazněl správně formulovaný požadavek, aby se mohlo opakovat hlasování. Tak to je.

Prosím pokračujme v hlasování o pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Tak zpátky k tomu, co máme před sebou. A před sebou máme - jako poslední jsme hlasovali paní kolegyni Jarošovou H8, jestli se nepletu, sledujte mě dobře, a teď nastupuje hlasování paní kolegyně Moniky Jarošové H3, což je zvýšení pokut za přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání. Zemědělský výbor doporučuje kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Neutrální stanovisko.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 56 přihlášeno 102 poslanců, pro 86, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano, děkuji. Jsme u dvacátého třetího hlasování podle schválené procedury a jde o pozměňovací návrhy pana kolegy Jana Zahradníka I1 a I2 en bloc jedním hlasováním. Zavádí povinnost informovat obec o umístění zvířete do útulku. Zemědělský výbor doporučuje záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 57 přihlášeno 102 poslanců, pro 28, proti 61. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jsme u dvacátého čtvrtého hlasování paní kolegyně Kateřiny Valachové pod písmenem J. Paní kolegyně navrhuje zvláštní režim pro medvědovité a psovité šelmy a zemědělský výbor navrhuje záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 58 přihlášeno 101 poslanců, pro 3, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Byli bychom bývali byli u dvacátého pátého hlasování, tedy u pozměňovacích návrhů pana kolegy Petra Bendla K1 až K18, nicméně byl přijat návrh A22, který vyloučil tedy K10, a A20, který vyloučil K18.

Čili hlasujeme K1 až K9 a K11 až K17 pana kolegy Bendla, který těmito návrhy upravuje povinnosti na úseku pokusných zvířat, povinnosti při přepravě zvířat a ruší zákaz rozmnožování a dovozu šelem a lidoopů do České republiky. Zemědělský výbor doporučuje záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 59 přihlášeno 102 poslanců, pro 22, proti 30. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Protože bylo přijato H3 paní kolegyně Jarošové, jsou nehlasovatelné návrhy L1 a L2 pana kolegy Pavla Bělobrádka.

A jsme tedy u pana kolegy Holomčíka, dvacáté sedmé hlasování podle procedury, návrhy N1 a N2 en bloc jedním hlasováním. Pan kolega Holomčík chce zrušit výjimku chirurgického poškození křídel u ptáků. Zemědělský výbor navrhuje záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 60 přihlášeno 102 poslanců, pro 12, proti 21. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Tím se stává nehlasovatelným pozměňovací návrh pana kolegy Holomčíka N3, kde ruší výjimku u ptáků vyjma plameňáků, pelikánů a vrubozobých, ale protože neprošlo N1, N2, neprojde ani N3, nebude podrobeno hlasování ani N3.

A jsme u pozměňovacího návrhu pana kolegy Holomčíka N4. Zavádí povinnost veterináře zjistit totožnost vlastníka utraceného zvířete. Zemědělský výbor navrhuje záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám, pane zpravodaji, jenom abychom se ujistili. Mám tady v poznámkách, že N3 je nehlasovatelné, bylo-li přijato N1, N2. N1, N2 nebylo přijato. Ale je možné, že moje podklady nejsou správné. Jsou správné? Tak v tom případě bychom měli hlasovat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano, omlouvám se, pan předsedající má pravdu. Předsedající má vždycky pravdu. Omlouvám se i panu kolegovi Holomčíkovi. N3 je hlasovatelný, protože N1, N2 nebylo přijato. Ještě jednou se všem omlouvám. Děkuji.

Takže budeme hlasovat pana kolegu Holomčíka N3, zrušení výjimky chirurgického poškození křídel u ptáků vyjma plameňáků, pelikánů a vrubozobých. Zemědělský výbor doporučuje záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 61, přihlášeno je 101 poslanců, pro 11, proti 20. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Jsme u devětadvacátého hlasování, opět u pana kolegy Holomčíka - návrh N4 zavádí povinnosti veterináře zjistit totožnost vlastníka utraceného zvířete. Zemědělský výbor navrhuje záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 62 přihlášeno 100 poslanců, pro 10, proti 56. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jsme u - byli bychom byli u třicátého hlasování podle schválené procedury, u pana kolegy Holomčíka N5, nicméně podle mých záznamů bylo přijato A4, které činí návrh N5 nehlasovatelným. Je tak, pane předsedající? (Ano.)

Ano, takže jsme u třicátého prvního hlasování podle procedury. Pozměňovací návrh pana kolegy Vlastimila Válka O1 - snížení kompenzací pro kožešináře: 2 000 - norek, 3 000 - liška. Záporné stanovisko navrhuje garanční výbor. (Námitky - je to nehlasovatelné.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Protože zřejmě bylo přijato B...

 

Poslanec Pavel Kováčik: Á! Poznámka o nehlasovatelnosti je na druhé straně. Omlouvám se. Byl přijat návrh SD 5515.

Jsme u - třicáté druhé hlasování je totéž, byl přijat sněmovní dokument 5515.

Třicáté třetí také tak, protože byl přijat sněmovní dokument 5515.

A jsme u - pan kolega Kolovratník je také nehlasovatelný, protože byl přijat pan kolega Pošvář.

Jsme u pana kolegy Jurečky - třicáté páté hlasování - Q1. Posiluje vymahatelnost závazných pokynů krajské veterinární správy. Zemědělský výbor navrhuje záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 63 přihlášeno 101 poslanců, pro 17, proti 45. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Hlasování třicáté šesté - pan kolega Jurečka - Q2. Posiluje pravomoci veterináře ke vstupu veterinářů do staveb. Zemědělský výbor navrhuje záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 64 je přihlášeno 101 poslanců, pro 15, proti 45. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Třicáté sedmé hlasování - pan kolega Jurečka - Q3 až Q5 en bloc jedním hlasováním. Zjemnění trestu zákazu chovu. Zemědělský výbor jako garanční navrhuje záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 65 přihlášeno 101 poslanců, pro 17, proti 29. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: V třicátém devátém hlasování pozměňovací návrh pana kolegy Mariana Jurečky Q7 až Q9 jedním hlasováním. Jedná se o ukládání trestu zákazu chovu i za bagatelní přestupky. Zemědělský výbor má záporné stanovisko. (Námitky.) Pardon, ano, zpět. Třicet osm - pozměňovací návrh poslance Jurečky Q6. Zavádí evidenci fen v chovu. Záporné stanovisko zemědělského výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 66 přihlášeno 101 poslanců, pro 7, proti 28. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: A teď jsme tedy u té devětatřicítky pana kolegy Jurečky Q7 až Q9 en bloc jedním hlasováním. Ukládání trestu zákazu chovu i za bagatelní přestupky. Zemědělský výbor navrhuje záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 67 přihlášeno 101 poslanců, pro 29, proti 42. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: V dalším hlasování, tedy číslo čtyřicet pozměňovacích návrhů pana kolegy Jurečky Q10 až Q13 en bloc jedním hlasováním. Jedná se o vypuštění úpravy týkající se odpovědnosti za napadení zvířete zvířetem. Q10 je nehlasovatelné, protože bylo přijato A4. Q11 je nehlasovatelné, bylo přijato A26. A Q12 a Q13 je hlasovatelné v případě, že bude hlasováno Q10, což nebylo, takže celý ten návrh je nehlasovatelný.

U čtyřicátého prvního hlasování pana kolegy Jurečky opět jde o Q14 až Q17 en bloc jedním hlasováním. Zjemnění odpovědnosti chovatele za napadení zvířete zvířetem. Q14 nehlasovatelné, bylo přijato A1 (správně A4). Q15 nehlasovatelné, bylo přijato A26. A Q16 a Q17 je hlasovatelné, dá-li se hlasovat Q14, ale to se nedá hlasovat, protože je nehlasovatelné při přijetí A4, takže ani tady nemáme nic k hlasování.

Podle mých nedokonalých záznamů jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích a je tady tedy hlasování o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, pane zpravodaji. To odpovídá i mým záznamům. O všech návrzích jsme hlasovali. Přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 514, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 68 přihlášeno 102 poslanců, pro 100, proti 1. Návrh byl přijat. (Potlesk.) S návrhem zákona Sněmovna vyslovila souhlas.

 

Mám zde poznámku, že máme hlasovat o doprovodném usnesení.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano, máme dva návrhy doprovodného usnesení. První návrh předložil pan kolega Petr Bendl a já si dovolím, jsou krátké, je přečíst, opět zopakovat.

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu k aktivnímu prosazování zákazu klecových chovů na úrovni EU a žádá podání informace v této věci Poslanecké sněmovně do 31. 3. 2021."

To druhé jsem předložil já.

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

1. podporuje deklaraci předloženou Evropské komisi ministrem zemědělství k celoevropskému zákazu chovu nosnic v klecích od roku 2030;

2. současně žádá o předkládání průběžných informací zemědělskému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Tolik dva návrhy doprovodného usnesení. Prosím, je to vaše, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Nejprve budeme tedy hlasovat o doprovodném usnesení pana poslance Bendla. Nepředpokládám, že bychom museli znovu číst ten text, všichni to slyšeli.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 69 přihlášeno 100 poslanců, pro 49, proti 1. Návrh nebyl přijat.

Nyní budeme hlasovat o doprovodném usnesení pana předsedy Kováčika. Také asi nemusíme znovu číst.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 70, přihlášeno 99 poslanců, pro 98, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

Aktualizováno 27. 10. 2020 v 12:32.
Přihlásit/registrovat se do ISP