Středa 16. září 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

387.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise, pan poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Přeju dobré odpoledne. Předestřu, že původně počítala volební komise s celým volebním blokem až za čtrnáct dnů, ale kolegové z SPD dnes požádali o předřazení tohoto bodu. Sněmovna se takto rozhodla a schválila to. Za sebe konstatuji v souladu s volebním řádem, že změny, o kterých budeme hlasovat, jsme na volební komisi projednávali ve lhůtě jednoho dne, tedy 24 hodin, a to včera po zasedání poslaneckých klubů.

Máme před sebou de facto jediný volební bod, který se vždy provádí aklamací, hlasováním, jsou to změny ve složení orgánů. Já vás seznámím s tím, že lhůta na podání návrhů na změny byla stanovena včera, 15. září, do 12 hodin. Obdrželi jsme návrhy, které, jak už jsem řekl, volební komise hned následně projednala a přijala v usnesení číslo 167.

V usnesení jsou tři části návrhů poslaneckých klubů:

Návrh na odvolání. Ten se týká ve všech případech poslankyně Terezy Hyťhové, která v současné době už je organizovaná jako nezařazená poslankyně. Návrh na její odvolání podává poslanecký klub SPD. Návrh na odvolání Terezy Hyťhové je z výboru pro sociální politiku, dále z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ze stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny a konečně z dočasné komise Poslanecké sněmovny pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID.

Druhou částí návrhu je rezignace, jak jsme ji obdrželi z klubů. SPD navrhuje z výboru pro obranu rezignaci pana poslance Pavla Jelínka, hnutí ANO navrhuje z výboru pro životní prostředí rezignaci pana poslance Josefa Kotta.

Proti odvolání a rezignaci máme přijaté nominace. Do výboru pro obranu Jaroslav Dvořák za SPD, do výboru pro životní prostředí Irena Blažková za hnutí ANO a následně ta část, která se týká klubu SPD, do výboru pro sociální politiku Monika Jarošová, do výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Pavel Jelínek a do dočasné komise pro hodnocení účinnosti vládní pomoci COVID Lucie Šafránková.

Za volební komisi konstatuji, že jsme porovnali návrhy na odvolání a rezignace proti nominacím, vše je v pořádku. Kluby využívají svá kvora, na která mají v rámci politických dohod a rozdělení Sněmovny nárok. Jediný orgán, který teď zůstane neobsazen, je stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti. To místo náleží klubu SPD. Pokud se kolegové v budoucnu rozhodnou, tak budou moci dát nový návrh na nominaci.

Tolik konstatování z včerejšího usnesení číslo 167 volební komise.

Nyní vás, pane předsedající, poprosím o otevření rozpravy. Avizuji, že za volební komisi navrhnu tři hlasování. První hlasování o návrzích na odvolání, druhé hlasování o rezignacích a potom třetí hlasování o nových nominacích.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. V souladu s návrhem pana předsedy volební komise budeme nyní hlasovat nejprve o odvolání. Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil, prosím, přihlaste se znovu svými kartami.

 

Budeme tedy hlasovat nejprve o návrzích na odvolání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 71, přihlášeno je 75 poslanců, pro 72, proti 1. Návrh byl přijat.

Nyní budeme hlasovat o rezignacích.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?

Hlasování číslo 72, přihlášeno 80 poslanců, pro 79. Návrh byl přijat.

 

Poslední hlasování je hlasování o volbě, tak jak návrhy zazněly od pana předsedy volební komise.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 73, přihlášeno 82 poslanců, pro 80, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vyrovnali s bodem Návrh na změnu ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Děkuji panu předsedovi. Končím projednávání tohoto bodu.

Na základě dohody poslaneckých klubů nyní ukončím dopolední jednání Poslanecké sněmovny. Pokračovat budeme ve 14.30 hodin pevně zařazeným bodem 491. Současně upozorňuji členy organizačního výboru, že organizační výbor se sejde ve 13 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.52 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze a já otevírám bod 491, kterým je

Aktualizováno 27. 10. 2020 v 12:32.
Přihlásit/registrovat se do ISP