(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní Margitě Balaštíkové. Nyní vystoupí paní poslankyně Jana Krutáková a připraví se pan poslanec Pošvář. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vás jenom ve stručnosti a krátce seznámila se stanoviskem klubu Starostů a nezávislých.

Vládní návrh zákona o ochraně zvířat, který právě projednáváme a který budeme hlasovat, má v podstatě několik takových témat, která opravdu hýbají veřejností, jak už říkala moje předřečnice. Já bych se chtěla jenom vyjádřit ke třem věcem. Jednak je to kompenzace kožešinových zvířat, která vlastně navrhuje odškodnění. Starostové a nezávislí podpoří návrh pana kolegy Válka, který vychází z reálných výpočtů kalkulací cen.

Další oblastí tohoto zákona, který upravuje, je drezura zvířat a využívání divokých druhů zvířat v cirkusech. Jsme pro určité omezení zvířat, využívání zvířat v cirkusech. Měli bychom ale dávat pozor, abychom nepřekročili jistou hranici, aby se nestalo, že za pár měsíců nebo roků zde budeme řešit problematiku například výcviku loveckých, slepeckých či jiných služebních psů.

A také nemohu opomenout asi ten nejkontroverznější bod tohoto zákona - zákaz klecových chovů nosnic. Abych řekla pravdu, přestože náš klub tento návrh podpoří, obáváme se, že zákaz klecového chovu nosnic pouze v České republice a v pár dalších vyvolených zemích rozhodně nestačí. Jsme tedy pro to, aby se tyto podmínky a tato problematika řešila komplexně v rámci celé EU.

Závěrem jenom tedy stanovisko našeho klubu. Hnutí Starostové a nezávislí zákon jako celek podpoří. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Krutákové. Nyní vystoupí pan poslanec Jan Pošvář, připraví se ještě jednou paní poslankyně Margita Balaštíková. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Pošvář: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom krátce ke klecovým chovům. Když jsme připravovali tento návrh na zrušení klecových chovů, tak jsme slyšeli stejné argumenty, jako zde zazněly na plénu, slyšeli jsme je na seminářích, při vyjednávání s ostatními poslanci, s odborníky. Pečlivě jsme tyto argumenty zhodnotili a zjistili jsme si veškerá data, která jsme potřebovali, všechna jsme je poctivě porovnávali. Vycházíme tak zhruba ze 27 vědeckých prací, a to jsou práce, které nejsou z nějakých laboratoří ve vesmíru, ale jsou přímo právě z těch provozů, jsou to dotazníkové studie přímo od farmářů, od lidí, kteří to vyloženě vykonávají, tu činnost. Máme dokonce i dvě ekonomické analýzy, máme i časovou analýzu, i prostorovou. Všechno jste vlastně ode mě už slyšeli při obhajobě mého pozměňovacího návrhu ve druhém čtení, tak to tady nebudu opakovat.

Mám tuto obhajobu i další materiály dostupné písemně, můžete si je ode mě i půjčit, nebo dokonce vám je mohu i vytisknout a můžete si to nastudovat. Sami se tak můžete přesvědčit, že zrušení klecových chovů je správná věc.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Pošvářovi. Nyní mám faktickou poznámku paní kolegyně Balaštíkové, která ale je zároveň přihlášena. Dobře. Tak teď faktická, ano? Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Každou analýzu je potřeba umět přečíst. Je potřeba se v ní orientovat. Víte, pane kolego, když mně dá někdo k posouzení dvě analýzy o výzkumu kosmu, já se mohu jako totální neodborník, který pozná pouze Polárku, Velký a Malý vůz, jenom pocitově rozhodnout. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A nyní tedy paní kolegyně Balaštíková je přihlášena k řádnému vystoupení. (Nemá zájem.) Paní kolegyně, už ne? Tak děkuji. Nyní tedy pan kolega Jan Čižinský, připraví se kolega Válek. (Poslanec Čižinský není přítomen.) Kolega Čižinský je nepřítomen, takže propadá jeho přihláška. Nyní pan kolega Válek, poté pan poslanec Jan Zahradník. Pane poslanče, v klidu, v klidu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já se, pane předsedající, velmi omlouvám, já viděl kolegu Čižinského. Já doufám, že už se nenecháme nikdo cloumat emocemi. To téma sice je komplikované a složité, nicméně já bych chtěl říct názor klubu TOP 09 a svůj názor.

Chtěl bych upozornit na jednu věc. Jakákoliv data, je jedno, zda jste v tom oboru odborník, nebo nejste, se hodnotí vědeckými nástroji. Pokud se zabýváte vědou, pokud se zabýváte výzkumem, pokud učíte na vysoké škole, pokud jste akademický pracovník, znáte tyto nástroje velmi dobře. A jenom s odpuštěním neznalý amatér může kritizovat to, že nejste v té oblasti odborníkem. Prostě statistické analýzy, prediktivní hodnoty, kvantifikace dat, metaanalýzy jsou nástroje, které nejsou dané jednomu oboru, ale jsou to obecné matematické, analytické a statistické nástroje. Nepotřebuji se vyznat v konkrétní problematice, abych dokázal posoudit, jestli validita publikovaných dat, jejich přesnost, správnost a pravdivost je dostatečně ověřitelná těmito metodami.

Koneckonců řada z nás, poslanců Parlamentu České republiky, je toho živým důkazem. Nikdo z nás, co tady sedíme, nejsme epidemiologové, nikdo z nás nejsme virologové, a přesto řada z nás, včetně mě, a prostřednictvím pana předsedajícího si dovolím jmenovat kolegu profesora Špičáka, který tady sedí, diskutujeme o covidu, prostě proto, že umíme publikovaná data analyticky hodnotit a víme, jak se přistupuje k vědecké práci. A domnívám se, že každý z nás, který toto umí anebo si zjednal mezi svými asistenty někoho, kdo je schopen ta data takto posoudit, hodnotil i některé ty body, které jsou konfliktní a kontroverzní a kde jsou různá stanoviska. A tak jsou různá stanoviska k některým z těchto bodů, například klecovému chovu, tak stejně tak jsou různá stanoviska v odborné literatuře například k nošení roušek. A je zbytečné, je zbytečné hrotit tu situaci, protože je otázka, kde přesně ta pravda je.

Za mě - klub TOP 09 podpoří zákaz klecových chovů. Ty důvody jsou pragmatické a dvojí. Ten první důvod je, že vývoj tímto směrem směřuje, a jsem rád, že pan ministr potvrdil, že stanovisko Ministerstva zemědělství je prosadit tento vývoj i na půdě Evropské unie jako systémové řešení. A já budu rád, když Česká republika bude jedna ze zemí, která s tím začne. S tím souvisí i to, že nejenom supermarkety, ale i někteří uživatelé vajec - a já si dovolím jmenovat Nestlé, dovolím si jmenovat v České republice Marlenku - podepsali tuto výzvu a nepoužívají jiná vejce než vejce z volných chovů. A ano, Marlenka je směšná firma, ale těch firem bude přibývat. Nestlé směšná firma není. Nestlé je velký výrobce a těch velkých výrobců je víc.

Chtěl bych říct, že druhý důvod - a ten byl pro mě podstatně důležitější, já jsem se snažil s kolegy z veteriny, z brněnské, protože tam veterina je, s kolegy, kteří zabývají výživou, z katedry výživy, zjistit, jestli je nějaký publikovatelný soubor o tom, jak se liší po výživové stránce, a velmi jsem rád, že to tady zaznělo, skladba vajec, z různých typů chovů, a překvapilo mě, že taková data jsou. Je otázka, zase se o tom můžeme bavit, jak dalece ta data jsou validní. Mě ta data přesvědčila, že vejce z volných chovů jsou kvalitnější, jsou po výživové stránce kvalitnější, obsahují menší hladinu cholesterolu. To znamená, těch látek, které nechceme, aby se dostaly do lidského těla, obsahují méně, naopak těch, které chceme, obsahují více. A to byl druhý důvod, co mě přesvědčil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP