(16.30 hodin)
(pokračuje Koten)

Já bych tady ještě zdůraznil jednu zvláštní věc. V době začátku boje s koronavirem byly testovány ve Wu-chanu některé preparáty, mezi nimi například přípravek Avigan japonské firmy, a byl testován s poměrně slibnými výsledky, tedy že minimálně u 60, 70 % lidí, kteří tento preparát vzali na začátku příznaků, tak byli do pěti dnů bez příznaků jednak, ale hlavně už nebyli infekční. Z mého pohledu je to i jedna z cest, jakým způsobem omezit ekonomické dopady této krize, používání vyzkoušených léků i někde ve světě. Takže to je spíše otázka na pana ministra zdravotnictví, který by nějakým způsobem měl ověřit, jestli statistiky, které jsou mimo naši republiku, jsou nějakým způsobem relevantní, a zvážit použití tohoto přípravku tedy i u nás pro nemocné, kteří tedy mají nějaké začáteční potíže.

Minule jsem tady interpeloval pana ministerského předsedu, jestli náhodou vláda neuvažuje o zřízení nějakého státního ústavu pro výrobu léčiv. Tyto léky by se tam mimo jiné daly vyrábět, dala by se tam vyrábět další generika různých léků a ceny by byly daleko nižší než od světových výrobců. Co by to znamenalo? Znamenalo by to úsporu peněz pro náš zdravotní systém, který je v současné době nucen kupovat preparáty různě v zahraničí od nadnárodních společností, které si to samozřejmě nechávají zaplatit.

Já jsem se setkal s jednou zajímavou věcí ve Francii na letišti Charlese de Gaulla. Na výstupu z letiště byl klasický stan, jak ho známe tady my, s nějakou laboratoří, nicméně rozdíl oproti České republice je ten, že v podstatě kdokoli na to letiště přiletí, kdokoliv z jakéhokoliv státu, tak jde a zdarma se otestuje. My tady můžeme argumentovat tím, že cena testu je 1 760, takže to zatíží náš systém atd. No, my odpovědnost za testy v podstatě přesouváme na naše daňové poplatníky, kteří si to tedy platí osobně ze svého rodinného rozpočtu. Proč to tedy jde ve Francii a u nás to nejde? Já si myslím, že právě pro snížení následků této pandemie a zjištění skutečnosti, kdo vlastně tedy je pozitivní nebo není pozitivní, by právě testování zdarma hodně pomohlo. Pokud tak mohou testovat ve Francii, tak proč ne u nás?

Navíc ve frontách, které jsou tady u nás v České republice před těmi stany - já jsem viděl nedávno frontu z Liberce, která byla téměř 400 metrů - nedělám si absolutně žádné iluze, že v té frontě se nemůže nikdo nakazit, pokud by tam tedy byl někdo pozitivní. To jsou vlastně i místa, kde se ti lidé mohou nějakým způsobem při osobním kontaktu nakazit.

Dále poměrně se zpožděním, to už tady říkali i někteří moji předřečníci, chodí SMS od hygieny v případě nějakého kontaktu s nakaženým. Přijde to se zpožděním 1, 2, 3, 4, 5 dní, nicméně u toho zdravého člověka to potom znamená stovky kontaktů lidí, se kterými přijde do styku. Proto si myslím, že ani nefunguje chytrá karanténa, protože není ani možné takový počet kontaktů vytrasovat s těmi technickými prostředky, které máme momentálně k dispozici.

Kde to poměrně slušně funguje, tak to je Německo, protože ti na to mají aplikaci také, ale měl jsem tu návštěvu z Německa, ukazoval mi aplikaci, co mu to vlastně píše, a v případě, že by se mohl náhodou setkat s někým nemocným, tak mu to tam okamžitě naskočí téměř online, nezatěžuje to baterku, napíše mu to, že byl v kontaktu a že se má nechat vyšetřit.

Statistiky, které jsou tady dostupné, úplně ta čísla nejsou sice radostná, protože nakažených přibývá, ale na druhou stranu si musíme říci, že průběh je daleko mírnější než v jarních měsících, a jsem tomu tedy rád. Doufám, že se pandemii podaří zvládnout a že konečně nějakým způsobem najdeme a vybudujeme nějaký národní podnik České republiky, který by začal vyrábět prostředky, které by potom sloužily k léčbě již nemocných.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako další je v rozpravě přihlášen pan poslanec Válek, připraví se pan poslanec Čižinský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Čím později se vystupuje, tím jednodušeji se vystupuje k tomuto tématu, protože řada věcí již byla řečena. Já si dovolím říci, že když jsem začínal zkoušet atestace, tak mně koryfejové mého oboru říkali: "Vlastíku, ať je ten adept, jaký chce, i když ho chceš vyhodit, tak ho aspoň trochu pochval, ať má naději." Tak já teď také zkusím trochu pana ministra pochválit, protože si myslím, že opravdu jsme připraveni na to, kdyby byli vážně nemocní pacienti, a za to ministerstvu děkuji, že je dostatek lůžek na jipkách, že systém nemocnic je na to připravený. To znamená, pokud se začnou objevovat vážně nemožní pacienti, tak si myslím, že systém nezkolabuje. Doufám, že nezkolabuje. A ty přípravy proběhly a mohu si to ověřit v praxi nejen v naší nemocnici, ale v řadě dalších nemocnic. Systém se opravdu na tuto situaci chystá. Je otázka, jestli těm pacientům skutečně budeme moci pomoci, jestli pro ně budeme mít účinnou léčbu, ale to je jiná věc.

Ale za to ostatní opravdu chválit nemohu. Já jsem doufal, že se dozvím data, že se dozvím fakta, protože z toho, co má člověk od různých pacientů, kolegů, od kontaktů z mailů, od těch, co odpovídají na moje posty, tak vím, že se postupně prodlužují čekací doby na to, aby člověk mohl jít na testování. Je jedno, jestli je samoplátce, nebo má žádanku. Jsou regiony, kde ty doby jsou velmi dlouhé, jsou regiony, kde jsou kratší, ale ty doby se prodlužují. Vím, že se trasuje stále méně a méně pozitivních, že nejsou trasováni všichni, že trasování se postupně omezuje prostě proto, že to na hygienách nestíhají, dokonce existují oficiální doporučení hygieny, například v Brně, kdy krajská hygienička psala, aby mladí, a já nevím kdo, raději nechodili vůbec a nebyli trasováni a nenechali se testovat, protože to nestíhají. Tak tyto informace prostě jsou v médiích, člověk je má z osobních kontaktů a ověřil si je.

Já bych si to netroufl kritizovat, kdyby tady jasně zaznělo: Ministerstvo zdravotnictví neplánuje, že budeme testovat všechny, ale plánuje, že budou testováni jenom například staří pacienti nad 60 let - jsem za vodou, 60 mi bylo -, nebo že budou testováni pacienti, kteří mají klinické příznaky a komorbidity. Jaký je tedy plán, co se týče testování, a kolik pacientů v současné době tedy - nebo jak dlouho čekají dnes pacienti na test. Já jsem si stoprocentně jistý, kdybych zdvihl tento mobil, vytočil náhodné číslo nějaké laboratoře a chtěl se objednat s tím, že mám od svého praktického lékaře nebo od hygieny žádanku na objednání, že odpověď nebude "přijďte dnes, přijďte zítra", ale že ta odpověď bude daleko, daleko pesimističtější, že dostanu termín za tři, za čtyři, za pět dnů. Když se budu ptát, co tedy mám dělat, když mám klinické příznaky a lékař mi řekl, tak se odpověď nedozvím. Toto mi na tom trochu vadí.

Já bych chtěl, aby jasně zaznělo, co je plán Ministerstva zdravotnictví, jaká čekací doba je akceptovatelná; pokud ji chceme zkracovat, co pro to máme udělat. A parlament, všechny politické strany, a to si myslím, že je velmi pozitivní, nabízejí maximum pomoci. Opravdu tady z toho nikdo nedělá politikum. Pokud tady zazní jasný plán, jasná strategie - ne co bychom chtěli, ne co bychom si mysleli, ne co bychom plánovali, ale toto bude krok A, toto bude krok B, těchto počtů dosáhneme tímto a tímto způsobem - tak si myslím, že všechny politické strany napříč tímto parlamentem takovouto jasnou strategii podpoří. Proto je i dnešní schůze.

Totéž se týká trasování. Já nevím, jestli chceme trasovat všechny, 5 %, 10 %, ale zase by měl zaznít - on to tady prostřednictvím pana předsedajícího pan poslanec Kalousek jasně říkal - jasný plán, co vlastně chceme, co je cílem, jaký počet nemocných chceme trasovat, protože ty informace se mění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP