(16.00 hodin)
(pokračuje Babiš)

A prosím vás, v tom testování. Ano, já se blbě vyjadřuji, takže zase si mě média vychutnala, kolik testujeme, tak já vám přečtu, kolik testujeme: 15. 9. Česká republika 15 998, Rakousko 13 100, Slovensko 3 235 - pětkrát méně, Maďarsko 8 653 a Polsko 21 912 - je jich čtyřikrát víc - a ani netestují dvakrát - než my.

Takže já jsem se vyjádřil, že v centrální Evropě z těchto zemí - Česká republika Rakousko, Slovensko, Maďarsko - testujeme nejvíc. Blbě jsem to řekl, tak samozřejmě média jako vždycky si mě vychutnala. (Upozornění na čas.) Mně to nevadí, ale je pravda, že v tomhle prostoru, proto... Slováky jsem i kritizoval - (Předsedající: Moc se omlouvám, ale podle jednacího řádu...) Já už končím. - že nás dali na červenou, přitom pětkrát méně testují.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Budeme muset pokračovat interpelaci na ostatní členy vlády. Já předávám řízení schůze a budeme pokračovat tedy, jak jsem řekl.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Budeme pokračovat interpelacemi na členy vlády. Já poprosím pana poslance Jana Zahradníka, aby přednesl ústní interpelaci na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se pan poslanec Jakub Michálek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, obracím se na pana ministra průmyslu a obchodu s následují interpelací. Rada Správy úložišť radioaktivních odpadů SÚRAO podle mých informací schválila zúžení lokalit pro hlubinné úložiště jaderného odpadu na čtyři lokality. Mezi ně byla také nově zařazena lokalita Janoch, nebo také ETE Jih nedaleko Jaderné elektrárny Temelín v Jihočeském kraji. Vláda by o tomto zúžení měla v blízké době definitivně rozhodnout. Tento záměr vzbuzuje v jižních Čechách poměrně živou diskuzi.

Vážený pane ministře, obracím se na vás s následujícími otázkami: Jaké důvody jsou pro zařazení lokality Janoch do výběru? Je vám známo, že lokalita Janoch nemá takzvané mezinárodní projednání? Je vám známo, pane ministře, že existuje stále platné usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje, které vybudování úložiště v kraji odmítá?

A teď jeden námět: Jihočeši nemají žádné zastoupení v Radě SÚRAO, na rozdíl od Dukovan. Žádám vás tímto o jmenování zástupce z jižních Čech do Rady SÚRAO.

A poslední moje otázka: Jak je to s tím zvláštním zákonem, který by měl definovat postavení obcí v procesu jednání o úložišti a o kterém hovoří § 108 odst. 2 atomového zákona?

Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A poprosím pana ministra o odpověď.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za dotaz. Ano, jaderné úložiště je citlivá záležitost. Je pravda, že většina těch oblastí nebo lokalit, kam se uvažovalo, že by mohl být odpad uložen, je proti. Je to 52 obcí v té původní devítilokalitové verzi. V tuto chvíli, anebo v tuto chvíli, nyní už je poté, proběhlo několikaměsíční poměrně pečlivé a velmi kvalifikované šetření geofyzikálních vlastností jednotlivých lokalit, výsledkem čehož je návrh na zúžení na čtyři lokality. Lokalita, kterou jste zmiňoval, Janoch, mezi nimi je, s tím, že je to v režimu nyní Ministerstva průmyslu a obchodu. My si na to necháme dělat ještě další oponenturu, protože to je důležité rozhodnutí, a následně teprve poté to předložím do vlády.

Chci, aby ta oponentura byla skutečně velmi dobře udělaná. Budeme chtít vidět, že proběhl výběr těch lokalit a ten průzkum skutečně maximálně profesionálně, transparentně a že ti odborníci, kteří tam byli, skutečně zvolili nejlepší možný proces a postup na to, aby byly vybrány tyto čtyři lokality. Lokalita Janochu tam je z důvodu, kdy splňuje právě ty geofyzikální vlastnosti, to je horniny, do které by potenciálně mohl být někdy kolem roku 2060 uložen tento odpad - podotýkám, nejedná se pouze o jaderný odpad, ale je to jaderný a průmyslový odpad, někdy dochází trošku ke zkreslení toho, že se jedná pouze o odpad z jaderných elektráren.

Já jsem měl možnost se zástupci Janochu se potkat nedávno, měli jsme videokonferenci. Musím říct, že byla velmi věcná a velmi seriózní, konstruktivní z mého úhlu pohledu. Byli to starostové těch dotčených obcí. Domluvili jsme se na dalším postupu, na informovanosti místních, domluvili jsme se na mé osobní účasti v rámci setkání s tamními obyvateli, domluvili jsme se i na tom, jakým způsobem se bude SÚRAO zapojovat do té lokální komunikace. Ano, já respektuji to, že nikdo není nadšen, že to skončilo tak, že jsou mezi těmi čtyřmi lokalitami. Na druhou stranu bych řekl, že i jejich postoj je poměrně pragmatický, protože jestliže mají několik kilometrů od sebe jadernou elektrárnu, tak je třeba to vnímat i z toho úhlu pohledu, že jednou ta jaderná elektrárna třeba nebude fungovat, ti lidé budou potřebovat práci, a jestliže se tam bude budovat skutečně prvotřídní, velmi moderní úložiště hluboko pod zemí, řekněme, profesionální laboratoře, bude to z toho ekonomického úhlu pohledu velmi zajímavá třeba i příležitost pro práci, nemluvě o tom, že ta krajina kolem bude velmi potom zkultivována atd.

Čili jsou tam na to různé názory, což je třeba respektovat. To, že Janoch je mezi těmito lokalitami, o tom jsem popravdě nerozhodoval já, ty už tam jsou celou řadu let. Je jich tam devět, jak určitě víte. Janoch prostě mezi nimi byl. A vzhledem na to, že prostě byl vytipován nebo navržen tou nezávislou komisí právě do toho finále, to znamená mezi ty poslední čtyři, tak je to čistě z odborných a profesionálních důvodů. Pokud tam bude jakýkoliv jiný problém, který bude, bude se samozřejmě průběžně vyhodnocovat, budeme o něm mluvit, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Janoch měl být vyřazen z jiných důvodů, protože ty důvody té odborné analýzy jsou naprosto jasné a Janoch by mohla být skutečně lokalita, kde by mohl být uložen, ale opakuji, jsou tam ještě další tři lokality.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Je zájem o doplňující otázku ze strany pana poslance Zahradníka? Vidím, že ano. Takže prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji. Vy jste mi, pane ministře, odpověděl jako hodně nepřímo. Nemluvil jste o tom, jestli je vám známo to platné usnesení zastupitelstva z roku 2003. Nemluvil jste o tom, zdali je vám známa ta absence mezinárodního projednání. A také jste se nezmínil bohužel o tom, zdali tedy tu moji výzvu nominovat někoho z jižních Čech do Rady SÚRAO vyslyšíte, nebo ne.

Já ještě dodávám, že to není úplně tak, že by ten Janoch v tom seznamu byl dlouhá léta. On tam je teprve nedávno, jste ho tam zařadili. Proto také ta reakce, která se tady objevuje. A ta petice už má 4 000 podpisů. Takže rozumím tomu, chceme-li mít jadernou energetiku, tak je třeba zvažovat i tuto alternativu. Možná (nesroz.) je známý, jsem skeptický k tomu trvalému ukládání jaderného odpadu, který může být zítra jaderným palivem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Ano, tak to nikdo nezpochybňuje, protože máme ještě desítky let do toho, než se to začne někde ukládat, a mezitím prostě věda se vyvíjí, technologie se vyvíjí a není vůbec vyloučené, že skutečně to může být využito jinak. Nicméně my jsme dneska v situaci, že musíme od roku 2025 rozhodnout o té finální lokalitě.

Ano, já vím o tom, že tam je celá řada nesouhlasu, že tam jsou petice. Popravdě řečeno, v každé té lokalitě jsou petice a jsou někteří místní obyvatelé, kteří jsou proti, mají na to plné právo. Na druhou stranu ta petice principiálně, nebo nesouhlas místních, nevylučuje možnost toho, že bude zařazena na ten takzvaný short list, čili na tu vytipovanou lokalitu.

Stejně tak pokud je tam něco, co by neodpovídalo nějakým mezinárodním dohodám, mezinárodnímu právu nebo čemukoli, no tak poté pochopitelně se k tomu bude muset přihlédnout. Ale zatím jsme tam neobjevili nic, co by bylo základem pro to, že by lokalita Janochu musela být vyřazena ze všech lokalit. Naopak, právě z toho geofyzikálního úhlu pohledu to dopadlo tak, že je velmi vhodnou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP