(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec bude reagovat. Prosím.

 

Poslanec Martin Jiránek: Moc děkuji. To znamená, jde o to, že ten systém má stále určitou rezervu, řekněme, těch několik stovek lidí, které je možné přesunout bez jakéhokoliv rizika... Výborně, moc děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A tím jsme vyčerpali všechny interpelace na ministry, kteří jsou přítomni, takže já jim děkuji a přesuneme se k bloku paní poslankyně Kovářové na nepřítomné ministry. Jako první bude paní poslankyně interpelovat vicepremiéra Hamáčka ve věci stošestka: darebákům pro smích, poctivým k zlosti. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, váš resort nyní připravuje novelu zákona o poskytování informací, takzvané stošestky. V rámci meziresortního připomínkového řízení prezidentská kancelář předložila připomínku. Ta navrhuje přenesení pravomoci rozhodovat o odvolání z Úřadu pro ochranu osobních údajů zpět na Kancelář prezidenta republiky. Váš resort s touto připomínkou vyslovil souhlas.

Jak jistě víte, nejen Hrad má dlouhodobé problémy se zveřejňováním informací. To nedávno potvrdil i soud a prezidentská kancelář musela zveřejnit platy svých předních zaměstnanců. O to více mě zaráží troufalost Kanceláře prezidenta republiky si přisvojit pravomoc rozhodovat o svých rozhodnutích. Dalším takovým tvrdošíjným neposkytovatelem informací je také Středočeský kraj, kterému váš resort v rámci rozhodnutí o odvolání nařídil poskytovat informaci o odměnách, což i přesto odmítá. Pokud bych pominula excesy Hradu při poskytování, tedy spíše neposkytování informací, je pro mě nemyslitelné, aby v právním státě o odvolání rozhodoval tentýž orgán, který původní rozhodnutí vydal, a už vůbec se mi nelíbí v situaci, je-li představitelem tohoto orgánu pan Vratislav Mynář.

Vážený pane ministře, jak hodnotíte poskytování informací ze strany Kanceláře prezidenta republiky? Je pro vás akceptovatelné, aby o odvolání proti rozhodnutí neposkytnout informace dle stošestky rozhodoval tentýž orgán? A jaké chystáte kroky vůči povinným subjektům, které jsou na základě vašeho rozhodnutí o odvolání povinny poskytovat informace, ale tuto povinnost ignorují? Co prakticky hrozí Středočeskému kraji, který rozhodnutí Ministerstva vnitra ignoruje? (Upozornění na čas.) Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní se přesuneme k vaší interpelaci na vicepremiéra Hamáčka ve věci kauza roušky: koordinovaná neodpovědnost. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, Ministerstvo vnitra rozeslalo v týdnu od 14. září zhruba tři miliony zásilek s rouškami a respirátory občanům České republiky, který dosáhli věku šedesáti let. To by bylo jistě velice pěkné gesto, kdyby ovšem ministerstvo roušky nenechalo vybalovat z původních obalů, čímž se tyto prostředky hygienicky znehodnotily. Na to upozornil i Státní ústav pro kontrolu léčiv. Poukázal na to, že se zdravotnickými prostředky dle zákona by mělo být zacházeno tak, aby před dodáním uživateli nedošlo k porušení originálního balení. Ministerstvo vnitra dále patrně bez řádné zákonné opory poskytlo České poště osobní údaje lidí, kterým byly následně roušky zasílány, včetně jména, příjmení a adresy.

Vážený pane ministře, má otázka je tedy prostá. Na základě jakého zákonného zmocnění předalo Ministerstvo vnitra České poště osobní údaje dotčených obyvatel? Konzultovalo Ministerstvo vnitra podmínky rozesílky s dalšími odpovědnými úřady, například Ministerstvem zdravotnictví, případě Úřadem pro ochranu osobních údajů? Nezlobte se na mě, ale ta kauza vypadá tak, že levá neví, co dělá pravá, nikdo za nic neodpovídá a nikdo za nic nemůže. Na stát, respektive tuto vládu, to vrhá velmi špatné světlo. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a jako další je zde vaše interpelace na vicepremiéra Hamáčka ve věci situace v České poště. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ano, tady v tomto případě bych si ráda počkala na přímou odpověď a na přítomnost pana ministra. Týká se to České pošty, takže doufám, že na příštích interpelacích budu mít tu příležitost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, budeme se těšit. A nyní je zde vaše interpelace na ministra Petříčka, a to ve věci odpovědnosti Číny za šíření COVID-19. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, čelíme druhé vlně pandemie COVID-19. Každý den čteme o nových mrtvých, o počtu nakažených. Všichni musíme nosit roušky, ekonomická i sociální stabilita je v Česku i v mnoha zemích světa stále v ohrožení. Přitom kdyby čínští komunisté v minulém roce nezamlčovali fakta zdravotníků, existuje šance, že by se situace nevyvinula do rozměru této katastrofy.

Vážený pane ministře, moje otázka je možná naivní. Nebyl tajnůstkářský postup Číny v rozporu s mezinárodním právem? Je možné hovořit o odpovědnosti Číny a existuje šance ji vynutit? A přichází v úvahu požadavek na náhradu škody vůči státům, které byly epidemií poškozeny? Chápu, že jsou to možná dotazy naivní, ale jak se říká, hloupá není žádná otázka, hloupá může být jen odpověď. Prosím tedy o chytrou odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní poslední interpelace, a to opět vaše, na ministryni Schillerovou ve věci rozpočtu za hranou zákona. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, pro příští rok navrhlo vaše ministerstvo schodek státního rozpočtu ve výši 320 miliard korun. To podle Národní rozpočtové rady přesahuje rámec daný již rozvolněním zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Přitom široká řada expertů, ekonomů, ba dokonce i národní kontrolní úřad dlouhodobě upozorňují na neudržitelnost tohoto trendu veřejných financí a na neefektivní způsob hospodaření státu. Sám premiér současné vlády se ještě v roce 2013 rozčiloval, zdali - cituji - je normální, že stát rok co rok deklaruje, že bude hospodařit se ztrátou, a ještě se tváří, jaký je to úspěch. Konec citace.

Ekonomové Komerční banky již v září minulého roku upozorňovali na to, že vládní hospodaření dosahuje za září nejhoršího výsledku od roku 2014. Současná vláda však tuto situaci neřeší. Navzdory alarmujícím predikcím ekonomů o zpomalení ekonomiky České republiky, ke kterému nevyhnutelně dojde, pakliže státní hospodaření neprojde významnější reformou, se dále zadlužuje, což je přinejmenším nezodpovědné.

Vážená paní ministryně, proč vláda neřeší tyto problémy v dlouhodobém měřítku? Jak se stavíte k vyjádření ekonomů, že pouze krátkodobě záplatujeme rozpočet tak, abyste přežili do dalších voleb, a po vás může přijít potopa, na kterou doplatí každý daňový poplatník, každý běžný občan? Jak plánuje Ministerstvo financí schodek státního rozpočtu snižovat, aniž by se v budoucnu muselo uchýlit k utahování opasků? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Na všechny tyto interpelace odpovědí dotázaní ministři v souladu s jednacím řádem písemně do třiceti dnů.

Já konstatuji, že tímto jsme dnešní jednací den ukončili projednáním všech interpelací, takže končím tento bod číslo 490.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, tím jsme projednali také stanovený pořad 58. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím. Uvidíme se opět příští týden ve středu 7. 10. v 10.00 hodin na 61. schůzi, kde na pořadu je sněmovní tisk 1025. Děkuji všem za pozornost, přeji příjemný víkend a šťastnou chvilku u voleb.

 

(Schůze skončila v 16.09 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP