Úterý 20. října 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

502.
Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 966
ve výborech Poslanecké sněmovny

Návrh na zkrácení lhůty jsme před chviličkou zařadili do programu a prosím, aby tento návrh uvedl předseda hospodářského výboru, pan poslanec Radim Fiala. Ještě, pane kolego, chvilku klidu. Ty, kteří diskutují jiné téma, prosím, přeneste diskuzi do předsálí. Věřím, že budeme rychle moci o tom hlasovat. Ještě chviličku. Kolegové a kolegyně! Tak. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, mnohokrát vám děkuji za zařazení tohoto mimořádného bodu. Jde opravdu o jedno krátké hlasování a já jenom velmi krátce zdůvodním a zopakuji, proč jsme to navrhli. Jde o to, že do konce roku bychom měli mít v platnosti celý tento zákon, který musí ještě samozřejmě schválit Senát a podepsat prezident, tak aby mohl být zahájen notifikační neboli povolovací proces v Evropské komisi v Bruselu na stavbu nových jaderných zařízení. Celý tento proces stavby nových jaderných zařízení bude trvat až do roku 2035 a já bych byl nerad, aby Poslanecká sněmovna byla prvním článkem nějakého zbrzdění tohoto celého procesu, který má vést k tomu, že budeme mít možnost nové energie, nové elektrické energie, která nebude příliš drahá.

My jsme pro to udělali jako hospodářský výbor všechno. Sešli jsme se dnes ráno, schválili jsme, nebo projednali jsme některé pozměňovací návrhy, které k tomu byly, a myslím si, že je to pro Českou republiku, nikoliv pro nějakou politickou stranu, ale pro Českou republiku velmi důležitý zákon.

Z hlediska technického by to probíhalo tak, že pokud bychom dnes prohlasovali zkrácení lhůty na 10 dnů, které navrhuji, tak bych zítra ráno zařadil projednání druhého čtení sněmovního tisku 966 o podporovaných zdrojích energie na zítřek na 14.30 hodin, a tím bychom měli za sebou druhé čtení tohoto zákona.

Samozřejmě ještě jednou mockrát vám děkuji a vyzývám také ministra průmyslu a obchodu, aby se k tomuto tématu vyjádřil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám rozpravu a opravdu s přednostním právem se hlásí pan ministr průmyslu a obchodu a místopředseda vlády, a pan kolega Černohorský zastupuje předsedu poslaneckého klubu. Pane místopředsedo vlády, chviličku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já si myslím, že naopak my to tady jakoby neblokujeme, naopak došlo výrazně ke zkrácení lhůty oproti standardnímu zákonu. Leč pokud se Sněmovna už v minulosti rozhodla, že to zkrátí na 30 dní, tak by to tak mělo i zůstat, protože vlastně v rámci tohoto termínu si připravují i jednotliví poslanci své pozměňovací návrhy, můžou to případně projednávat i další výbory, a vzhledem k tomu, že už jsme takhle v minulosti rozhodli, já bych tedy v tomto případě dal návrh na veto dvou klubů, a to za Starosty a nezávislé a za Piráty, podle § 91 odst. 2 v rámci dvou klubů, takže v tomto případě už ani to usnesení měnit nemusíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Veto padlo, ale přesto dám slovo panu místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy Karlu Havlíčkovi. (Již si nepřeje vystoupit.) Nechce hovořit. Tak. Vůli Sněmovny zablokovalo veto dvou poslaneckých klubů. Takže ještě kolega Dolínek se v otevřené rozpravě hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já bych se rád vyjádřil jako zpravodaj tohoto zákona, protože opravdu došlo k naplnění všeho, co Poslanecká sněmovna zadala svým hlasováním. Hlasovalo se o výborech. Byl vybrán hospodářský výbor jako jediný k projednání. Hospodářský výbor naplnil vše, co bylo potřeba. Připravenost poslanců u tohoto zákona já neberu jako férový argument, protože ten zákon byl vládou schválen transparentně, otevřeně již před řadou měsíců, takže není problém, aby se někdo na to připravil, pakliže chce nějaké návrhy dávat. Chápu, že pro některé poslance je to zajímavá - jak to nazvat? - mediální aréna, kde by se chtěli vyjadřovat. Teď jsem měl asi sedm telefonátů kolem tohoto zákona. Nicméně neargumentujme tím, že někdo se nemohl připravit. Je to jasný bod programu, který byl v prvním čtení projednán.

A chápu veto, nezpochybňuji ho. Podivuji se, že Starostové a nezávislí chtějí zpochybnit energetickou strategii tohoto státu. Zajímalo by mě, jestli STAN to opravdu všude projednal a jestli je to opravdu názor všech starostů, které zastupují, protože si myslím, že rozhodně větší jednoznačně zájem starostů obcí i jejich členů je energetická soběstačnost státu než závislost. Ale to je věc strategie, tu nezpochybňuji, pane kolego, proto plně respektuji to, co jste zde přednesl, ale za zpravodaje zákona říkám, lze to projednat a není nic nového, co bychom čekali po cestě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vnímám pana ministra, že nechce hovořit. Kolega Černohorský se ještě jednou hlásí.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Já bych jenom zareagoval v rychlosti na pana zpravodaje. Sice to hospodářský výbor projednal, ale jak jsem říkal, v rámci tohoto jednání se prostě připravují pozměňovací návrhy, které může podávat libovolný poslanec. A pokud my jsme jako Poslanecká sněmovna řekli, že do nějakého data ty pozměňovací návrhy připravovat můžou, tak je prostřednictvím pana předsedajícího prosím nechme, ať je připraví, a neměňme ze dne na den jakékoliv termíny jenom tak. Tento návrh zákona se týká dlouhodobé strategie, kam se budeme ubírat v rámci jaderné energetiky, obecně v rámci naší energetiky, a proto nechápu úplně, že najednou lusknutím prstu musíme rozhodnout o tom, že zavážeme občany na dlouhá léta, že budou oni ti, kteří budou v podstatě případné ztráty, které by vznikly stavbou jaderné elektrárny, krýt.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozprava je stále otevřena, takže kolega Dolínek se hlásí ještě jednou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. A tohle jsou přesně manipulace a fámy kolem tohoto zákona. Ten zákon naopak říká, že může vláda na svůj vrub vzít případný rozdíl mezi cenou vyrobené energie a platbou občanů. Proto ten zákon mj. sociální demokracie podporuje. Ne proto, aby ČEZ tady postavil urychleně nějakou elektrárnu, ale proto, že stát může na svůj vrub vzít případný rozdíl, a ne občan. Takže abychom si uvědomili, nebuďme manipulativní a nechme prosím argumenty na věcnou diskuzi! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já respektuji, že je otevřená rozprava, a diskutujeme o prodloužení, resp. zkrácení lhůty, nikoliv o obsahu zákona. Já vás musím vést k tomu, abyste dodržovali jednací řád. Ještě kolega Černohorský.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Já jenom takový drobný detail k svému předřečníkovi. Já úplně nevidím, jaký rozdíl vidíte mezi penězi státu, které se vybírají od občanů, a penězi jakoby občanů. To jsou prostě jenom - že jim je vlastně vezmete a zaplatíte z toho skrytě. Děkuji. Já už nebudu vystupovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Opravdu, vážené paní kolegyně, páni kolegové, vedu každého, kdo se přihlásí do rozpravy, k pořádku, protože diskutujeme jenom o zkrácení lhůty. Jiné debaty nehodlám připustit. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl říct, že kolega Třešňák avizoval, že připravuje pozměňovací návrhy, které se tomuto zákonu věnují, a počítal s tou původní lhůtou, tak jak byla původně Sněmovnou nahlášena. Takže opravdu tady jsou konkrétní poslanci, kteří na tom pracují, a je to velmi relevantní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě někdo do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím a končím i tento bod, protože jeho projednání bylo zavetováno dvěma poslaneckými kluby podle jednacího řádu. Končím bod číslo jedna.

 

Pokračovat budeme podle schváleného pořadu schůze podle naší dohody, a to bodem, kterým je

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP