Úterý 20. října 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

9.
Vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020
/sněmovní tisk 997/ - druhé čtení

Za omluvenou ministryni práce z pověření vlády odůvodní tento návrh místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, velmi stručně. Předkládám jménem vlády a také v zastoupení paní ministryně, která tady nemůže být, protože je v karanténě, před začátkem druhého čtení stručné odůvodnění návrhu zákona, který sleduje posílení příjmové úrovně poživatelů důchodů a který je především reakcí na růst životních nákladů důchodců v letošním roce a na nejistý ekonomický a sociální vývoj v dalším období v návaznosti na pandemii COVID-19, která zvláště ohrožuje naše seniory.

Myslím, že ty důvody tady padly jak z úst paní ministryně Maláčové, tak z mých před prvním čtením, takže bych jenom uvedla, že se jedná o mimořádné navýšení příjmů důchodců. Je navrhováno ve formě zvláštní státní dávky, a to jednorázového příspěvku, který by vyplatili plátci důchodů a podle návrhu zákona by bylo vyplaceno v prosinci 2020 jednotně pět tisíc korun. Tuto částku by přitom obdržel každý důchodce bez ohledu na výši svého důchodu. V případě výplaty více důchodů by tuto částku obdržel důchodce jen jednou.

Podmínky pro nárok na poskytnutí příspěvku jsou stanoveny s přihlédnutím k měsíci výplaty a jsou vázány na listopad 2020. Forma jednorázového příspěvku se osvědčila například i v předcházejících letech. Bylo to v roce 2016, kdy byl tento jednorázový příspěvek vyplacen na základě zákona číslo 381/2015 Sb.

Pokud jde o výdaje na příspěvek, jedná se o částku maximálně odhadovanou na 15 miliard korun, která by byla vynaložena v letošním roce, to znamená, že výdaje v dalších letech tak nenastanou. Vzhledem k závažnosti návrhu, sociálním dopadům prosím tedy o podporu v následujícím průběhu legislativního procesu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 997/1. Prosím, aby se nyní ujala slova zpravodajka výboru pro sociální politiku, paní poslankyně Jana Pastuchová, a informovala nás o projednání ve výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěla říci, že první čtení tohoto návrhu proběhlo 15. 9. na 58. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh zákona, jak jste řekl, byl přikázán výboru pro sociální politiku, který projednal tento zákon 24. září 2020 a přijal usnesení, které vám nyní přečtu.

"192. usnesení výboru pro sociální politiku z 56. schůze dne 24. září 2020 k vládnímu návrhu zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020, sněmovní tisk 997. Po odůvodnění zastupující náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Dany Roučkové, zpravodajské zprávě poslankyně Jany Pastuchové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020, sněmovní tisk 997;

2. zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušně legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je s přednostním právem přihlášen místopředseda Sněmovny Tomio Okamura. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zvyšování invalidních a starobních důchodů. Proto návrh na jednorázový příspěvek důchodcům samozřejmě podpoříme, jelikož zvláště za nejnižší důchody se prostě nedá vyžít.

V této souvislosti musím poukázat na smutnou vládní realitu. Místo aby vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM odsouhlasila návrh zákona z pera SPD na uzákonění minimálního důstojného důchodu ve výši hranice chudoby, což je necelých 15 tisíc korun měsíčně, a až od této částky zásluhově, tak vláda pouze navrhuje jednorázově přidat několik tisíc. To ale přece systémově bídnou situaci důchodců neřeší. Řešením je návrh SPD na minimální důstojný důchod. Mimochodem platí ve značné části Evropy. Samozřejmě za podmínky odpracovaných let nebo pro ty, kteří z důvodu prokazatelné invalidity nemohli pracovat. Takže samozřejmě dle našeho návrhu zákona by takzvaní nepřizpůsobiví neměli na tento základní důstojný důchod nárok.

Každá vláda se před volbami snaží důchodcům vlichotit nějakou mimořádnou jednorázovou valorizací. Ale kupodivu nějakou stabilní minimální důstojnou hranici odmítají všechny vládní partaje zleva i zprava. Důvod je jasný. Důchodci jsou pak na valorizacích závislí a jsou pak vděčni za každé přidání. A přitom je to ze strany politiků jen politická hra. Protože senioři by přece měli mít důchody na slušné minimální úrovni automaticky. Jenže to by se pak politici nemohli pyšnit, že jim přidali.

Za hnutí SPD opakuji, že invalidní a starobní důchodci potřebují mít jistotu důstojného života. Ve zkratce zopakuji názor SPD na systémové změny ohledně důchodů. Důchod není nějaký bonus, ale pro drtivou většinu příjemců je to v podstatě sociální dávka. Lidem, co mají odpracovaná minimální léta, musíme zaručit minimální důchod ve výši, který bude stačit k důstojnému životu. Důchody je třeba valorizovat ne procentem, ale o pevnou částku. Důchody musí být financované z příjmů státu, z jeho firem, za přírodní bohatství.

Z uvedeného je jasné, že pokud budou mít důchodci důstojný stabilní příjem po celou dobu penze, pak nebudou závislí na nějakých mimořádných přídavcích. Popravdě pokud je někdo dlouhodobě v chudobě, pak ho pět tisíc jednorázově nezachrání, protože je spousta důchodců, kteří z důchodu nezaplatí ani nájem. A co horšího, v jejich tristní situaci jim často neumějí pomoci ani sociální úřady takovou pomocí pověřené.

SPD proto podalo zákon na uzákonění minimálního důchodu ve výši hranice chudoby stanovené Evropským statistickým úřadem, tzv. Eurostat, pro Českou republiku. Nikdo, kdo si odpracoval povinná léta, by neměl žít pod hranicí chudoby. To je naše morální povinnosti vůči našim seniorům. A stejně tak by neměli žít pod hranicí chudoby invalidní důchodci.

Tedy v principu, není potřeba tak rychle navyšovat nejvyšší důchody, ale je třeba systémově zvýšit ty nejnižší důchody. Za ty se opravdu nedá v dnešní době vyžít. A to si vláda neuvědomuje. Stát to, co by na jedné straně vydal uzákoněním návrhu SPD na minimální důstojný důchod, tak by na druhé straně ušetřil na sociální pomoci těm nejchudším důchodcům, a ušetří také s tím spojenou byrokracii, protože by všichni měli prostě ten základní důstojný důchod a až od té výměry zásluhově.

Jak jsem již řekl v úvodu, návrh na jednorázový příspěvek důchodcům za SPD samozřejmě podporujeme, protože pro důchodce je pochopitelně lepší něco než nic. Ale zároveň říkám, že to není ta skutečná systémová pomoc, kterou by důchodci potřebovali. Tím by byl až skutečně důstojný pravidelný důchod. Jednorázovým příspěvkem se vláda snaží o úhybný reklamní manévr, kterým se vláda pokouší odvést pozornost důchodců od toho, že by jim měli dát pravidelný stabilní důchod, důstojný a slušný důchod. A peníze by na to byly, kdyby vláda restrukturalizovala státní rozpočet a konečně vyškrtala miliardové položky, které slušným lidem nic nepřinášejí. K tomu ale tato vláda nemá odvahu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A také s přednostním právem vystoupí zastupující předsedkyně klubu ČSSD Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážená vládo, je jasné, že nemohu souhlasit s mým předřečníkem. To je asi přirozené.

My jako sociální demokraté jednorázový příspěvek důchodcům v roce 2020 dlouhodobě prosazujeme. Jsme rádi, že jsme ho prosadili, že ho dnes projednáváme. Jsme rádi, že tento jednorázový příspěvek také naši senioři a seniorky, tak jak už zmínila paní ministryně financí, získají.

Přes velké úsilí naší společné vlády v minulých letech, a to těžko může někdo popřít, se důchody zvyšovaly mimořádně významně. A také chci připomenout, že od 1. ledna zafunguje valorizační mechanismus, který také jsme prosadili v rámci předchozí vlády a zajišťuje důchodcům právě to, aby v návaznosti na vývoj cen a ekonomiky se jejich důchody zvyšovaly bez nějakého politického přetahování a taškařic v Poslanecké sněmovně. Jde nám tedy o co nejdůstojnější spravedlivé a poctivé důchody pro každého, kdo celý život pracoval.

Přes toto naše úsilí je však realita taková, že skoro 400 tisíc seniorů má příjem pod 12 tisíc korun. Přitom u domácností jednotlivců podle statistiků začíná chudoba od 11 963 korun. Je tedy jasné a přirozené, že pokud máme příležitost, a my tu možnost máme, a hlavním cílem je samozřejmě podpořit spotřebu a podpořit naši ekonomiku v této situaci - tak je přirozené, že pokud je to takto, tak vláda využívá možnosti jednorázového příspěvku ve výši 5 tisíc korun. A jsou to peníze, které si důchodci a důchodkyně zaslouží a jejichž vynaložení kromě toho, že to je důstojné a poctivé, se vrátí celé společnosti.

Protože se na nás důchodci a důchodkyně v posledních týdnech obracejí s ohledem na to, jestli danou úpravu stihneme, kdy to bude vyplaceno, jak to bude probíhat, jenom velice stručně zopakuji to, na co se ptají nejčastěji.

Jednak tedy dochází k jednorázové výplatě 5 tisíc korun pro všechny typy důchodů, ať je to starobní, invalidní, sirotčí nebo vdovský důchod. Pro každého důchodce se tak ale děje pouze jednou, tedy například vdova starobní důchodkyně dostane jen 5 tisíc korun. Nárok mají ti, kteří pobírají důchod k listopadu 2020. A příspěvek - a to je nejdůležitější a to jsou časté otázky - bude vyplácen Českou správou sociálního zabezpečení ještě v letošním roce. Kolegyně Jana Pastuchová, moje ctěná, bude následně zkracovat projednávání tak, abychom tento slib směrem k důchodcům a důchodkyním splnili.

Co je ještě nejdůležitější a na co se hodně často důchodci a důchodkyně ptají - a v minulých letech to ne vždy tak bylo, ale my to teď tady takto máme jako vláda zpracováno - vliv příspěvku na dávky, možnost zahrnutí do exekuce. Příspěvek dostanou senioři celý, nedosáhnou na něj exekutoři, nebude se započítávat pro nárok na sociální dávky ani nebude podléhat dani z příjmu. To si myslím, že je směrem k našim seniorům a seniorkám také podstatná informace, takže i toto pokládám za důležité zde zopakovat.

Vážené kolegyně, kolegové, sociální demokraté jednorázový příspěvek důchodcům v roce 2020 podporují a budeme rádi, když společně s ostatními poslaneckými kluby ve Sněmovně toto co nejrychleji prosadíme. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí v obecné rozpravě první přihlášený, pan poslanec Jan Bauer, připraví se pan předseda Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo Poslaneckého sněmovny, milé kolegyně, kolegové, já jsem se za poslanecký klub Občanské demokratické strany k tomuto vládnímu návrhu zákona již podrobně vyjádřil během prvního čtení, tak se tímto nechci opakovat. Na druhou stranu mi dovolte, abych v několika větách představil pozměňovací návrh taktéž za náš poslanecký klub, který je v systému načten pod číslem 6516, ke kterému se následně přihlásím v podrobné rozpravě.

Projednávání vládního návrhu zákona o jednorázovém příspěvku důchodcům v roce 2020 - jedná se tedy o sněmovní tisk 997 - poskytuje příležitost obnovit debatu o stanovení vhodnějších dílčích kritérií pro navyšování důchodů seniorů v nejvyšší věkové skupině, která doprovázela již schvalování novely zákona o důchodovém pojištění v roce 2018, jestli si na to pamatujete. Již tehdy jsem detailně argumentoval, proč by bylo vhodnější jako kritérium pro přiznání navýšení procentní výměry důchodů podle § 67 písm. a) pro tyto seniory stanovit namísto stávající věkové hranice 85 let lhůtu 25 let, po kterou důchodce pobírá starobní důchod. K tomuto názoru se následně přiklonil i Senát České republiky, který vládní novelu s příslušným přijatým pozměňovacím návrhem Poslanecké sněmovně vrátil. Nakonec jak dopadlo to hlasování, si taktéž jistě všichni dobře pamatujete. Stále platí, že úprava kritéria pro zvýšení procentní výměry o částku tisíc korun podle § 67 písm. a) zákona o důchodovém pojištění je nadále žádoucí, protože lhůta 25 let je pro posuzování potřebnosti zvýšení částky důchodu spravedlivější než stanovení striktní věkové hranice 85 let.

Upozorňuji zejména na fakt, že v nejzranitelnější skupině seniorů figurují ženy, které vychovávaly děti a pracovaly v době komunismu, odcházely do důchodu v dřívějším věku, a podle stávajícího znění zákona se přesto do skupiny důchodců zahrnutých do kritéria 85 let a více bohužel nedostanou. Proto dáváme k úvaze, zda nepřijmout drobnou, ale systémovou a pro řadu seniorů, hlavně seniorek, ve vyšším důchodovém věku zásadní úpravu stávajícího systému sestavování výše důchodů. Děkuji za podporu, případnou.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí pan předseda Marian Jurečka, připraví se paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane předsedající. Paní ministryně, pane ministře, kolegyně, kolegové, já musím říct za nás, za KDU-ČSL, že my dlouhodobě sledujeme otázku situace seniorů v České republice. Je to téma, které jsme se i v tomto funkčním období Sněmovny snažili tady několikrát svými legislativními návrhy, ať už to byly pozměňovací návrhy, nebo novely některých zákonů, řešit. Především ty velké nesrovnalosti, které jsou ve výši důchodů, například právě mezi ženami, které věnovaly kus svého života při výchově svých dětí, nebo jsou to vdovy a vdovci.

Když se podíváme na statistiky, tak mezi výší důchodů těchto skupin je poměrně velký rozdíl. Vdovy a vdovci jsou nejvíce ohroženou skupinou, kterých je více než 600 tisíc starobních důchodců, a mají v průměru ten starobní důchod nižší zhruba o 2,5 tisíce korun měsíčně. A dost často jsou oni v poměrně složitých sociálních situacích, aby dokázali zaplatit veškeré náklady nejenom na bydlení, ale případně i na ošacení nebo náklady spojené s léčbou.

Pak je to druhá velmi citelně postižená skupina. To jsou právě ony maminky, které se věnovaly výchově svých dětí, řádně si odpracovaly 35 let v pracovním poměru, a ty mají důchod nižší o více než 2 200 korun měsíčně. Dlouhodobě náš důchodový systém trestá ty zodpovědné, kteří se starají o to, aby tady byla silná skupina nás současných plátců do tohoto systému. Ten systém je vlastně za to potrestal, že věnovali kus života, obětovali kariéru výchově budoucí generace, nerostly jim jejich příjmy, nezapočítával se jim vyšší základ pro výpočet důchodu tak jako u těch, kteří - třeba u nás u mužů - kteří jsme tolik té rodině a té výchově dětí neobětovali.

Snažili jsme se opakovaně udělat parametrické změny tak, abychom toto znevýhodnění řešili nejenom odstraněním těch důsledků u těch, kteří už dneska jsou těmi starobními důchodci, ale abychom to řešení se pokusili najít pro ty, kteří jsou dneska pracují, tak aby se ty výpočtové základy upravily, aby tady mohl být princip například společného vyměřovacího základu pro důchod v České republice aby se na tom manželé či partneři mohli dohodnout, aby prostě maminky nebyly takovýmto způsobem dlouhodobě vlastně poškozovány nebo trestány. To se nám bohužel ani v tomto volebním období nepodařilo, budeme to zkoušet dál. Ale myslím, že musíme kromě odstraňování těch důsledků odstraňovat i ty příčiny, které ten náš systém bohužel stále má, stále nese. A ta velká důchodová reforma, po které se tady dlouhodobě tolik volá, je bohužel stále v nedohlednu.

Když přišel tady tento tisk, tak se tady vedly polemiky, jestli to je, či není předvolební uplácení a podobně. Já jsem do této debaty nikdy nechtěl sklouznout a nikdy jsem to ani v tomto duchu nekomentoval, protože si myslím, že tady je opravdu velká, početná skupina seniorů, která si zaslouží to, aby ta jejich situace byla řešena nejenom krátkodobými nástroji, ale dlouhodobými nástroji.

Tento nástroj je krátkodobý, okamžitý. Určité zlepšení té části seniorů, která má ty důchody velmi nízké, přinese. Proto jsme řekli dobře, my se pokusíme za nás, za KDU-ČSL, navrhnout některé parametrické úpravy tak, abychom mohli cílit na ty skupiny, které dlouhodobě, tak jak jsem tady zmiňoval, čelí té těžké životní situaci, že ty důchody jsou, přestože poctivě férově pracovali, tak tím systémem vlastně byli potrestáni, nebo jsou potrestáni a ty důchody mají velmi nízké. Proto ty pozměňovací návrhy, které krátce okomentuji a ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě.

Jenom dávám na zvážení vládní koalici, jestli v situaci, kdy tady řešíme otázku zajištění zdravotního personálu, zdravotní péče, kdy tady nejvýše ohroženou skupinou jsou právě senioři a chronicky nemocní obyvatelé České republiky, zdali by možná nebylo v tento okamžik účelnější a přednější tyto peníze nasměrovat právě na posílení zafinancování toho zdravotního sektoru, ať už po stránce té otázky vybavenosti, nebo především pro zajištění personálních kapacit, abychom dokázali mít tady zdravotní personál, který třeba budeme muset aktivovat i ze skupin lidí, kteří jsou dneska na rodičovské, mateřské nebo jsou například už čerstvými seniory. To je na zvážení a kompetenci vlády, ale dávám to tady jako věc, kterou by určitě vláda měla zvážit.

Pokud budeme dál pokračovat v projednávání tohoto tisku, já jsem si dovolil připravit několik pozměňovacích návrhů, které cílí na to, abychom té skupině seniorů, která je pod tou hranicí průměrného důchodu v České republice, pokud jde právě o skupinu vdovců, lidí s invalidním důchodem a maminek, které vychovávaly děti, nebo rodičů, i otců, kteří měli děti ve výlučné péči alespoň po dobu deseti let do jejich plnoletosti, abychom jim ten důchod dokázali zvýšit. To znamená, že navrhujeme, aby ta částka nad rámec 5 tisíc korun byla vyšší pro tyto skupiny lidí, jako jsou vdovy, vdovci nebo invalidé o částku 2 tisíce korun, aby to bylo následně zvýšeno pro ty rodiče, které jsem tady jmenoval, o 500 korun za každé vychované dítě, a ti, kteří jsou nad tou výší průměrného důchodu, aby tam nebyla podpora ve výši 5 tisíc korun, ale 3 tisíce. Hledáme určité vybalancování toho, že vlastně chceme část těch peněz nasměřovat pro tu skupinu lidí, která má důchody nižší, protože je to i prezentováno jako opravdu mimořádná pomoc. Není to standardní valorizace důchodů, ale mimořádná pomoc vůči těm, kteří tu pomoc nejvíce potřebují.

Takže tolik, snažím se být velmi stručný, komentář k tomuto sněmovnímu tisku, naše pozměňovací návrhy. A k těm konkrétním číslům se přihlásím v rámci podrobné rozpravy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Roman Sklenák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já jsem se přihlásil v reakci právě na pana předsedu Jurečku a byl bych rád, tedy pokud jsme ještě v obecné rozpravě, a on v podstatě představil svoje pozměňovací návrhy, abychom o nich případně vedli diskusi, protože jak on řekl opakovaně, on a jeho klub zde přicházejí s těmito návrhy, on opakovaně mluví o maminkách, které vychovaly děti, a že jim chce přidat. A já tady bohužel také opakovaně upozorňuji na to, že jak jsou jejich návrhy psány, tak jsou prostě nerealizovatelné. Já to tady prostě musím opakovat, protože jedna věc je vystoupit zde nebo na tiskové konferenci nebo v televizi a říct, že chceme přidat, nebo nechceme přidat, jak kdo, maminkám, které vychovaly děti, a druhá věc je předložit prostě nějaké paragrafy, které tomu neodpovídají. Takže pojďme se o tom pobavit, pane předsedo prostřednictvím předsedajícího.

Vy v tom textu paragrafu uvádíte, že příspěvky se navyšují o 500 korun za každé poživatelem důchodu vychované dítě. To znamená, nehovoříte o ženách, protože to ani samozřejmě nelze, to by bylo protiústavní. To znamená, že tak jak je to uvedeno, se to týká jak mužů, tak žen, to znamená, pokud je úplná rodina a mají dítě, tak by asi podle toho návrhu měli nárok na ten zvýšený důchod i ten tatínek, i maminka, to je jeden aspekt. Druhá věc je, jak by to bylo realizováno. Protože Česká správa sociálního zabezpečení nedisponuje těmi údaji, kdo má kolik dětí, jak dlouho je měli v péči. Eviduje to u žen, které odcházely a odcházejí dříve do důchodu, u mužů to neeviduje vůbec. A pokud vy tam uvádíte účinnost, aby to platilo nejpozději v červenci příštího roku, tak je to prostě nerealizovatelné. (Předsedající: Omlouvám se, čas.)

Ano, jsem si toho vědom. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí v rozpravě paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová, připraví se pan poslanec Václav Klaus. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se asi nebudu zapojovat do té diskuse, kterou tady vlastně začali mí předřečníci. Já si myslím, že teď v rámci tohoto bodu asi za každý klub vystoupí člověk, který bude samozřejmě hájit nejen své pozměňovací návrhy, ale samozřejmě především názory, jak by to vlastně udělal nejlépe.

My za KSČM jsme říkali od začátku, že se můžeme bavit, ať se to líbí komukoliv, nebo ne, že prostě v době, kdy vládní uskupení řeklo, že dá jednorázový příspěvek 5 tisíc korun, a bylo v době předvolební, tak to opravdu bylo cíleně zaměřeno před volbami. To, že to pomohlo výrazně ANO a ČSSD vlastně nula, to už si myslím, že je to prezentace toho, jak samotní voliči rozhodli ve volbách do krajských zastupitelstev, a vládní koalice si to bude rozříkávat asi sama. Každopádně za nás říkáme, že je to nesystémové, ale nedovedeme si představit, že bychom teď tady řekli a hlasovali jsme pro to, aby těch 5 tisíc korun, a je nám opravdu jedno, jestli liší naše seniory 300, 2 tisíce, anebo ne, tak se bavíme v 90 % o výrazně nízkých příjmových částkách, to znamená, že my nebudeme jako KSČM ti, kteří by bránili jednorázovému příspěvku 5 tisíc korun, ale naopak to podpoříme, protože do této doby vládní koalice nepřišla s jiným řešením, jak výrazně pomoci našim seniorům.

Ano, bavíme se, máme tady důchodovou komisi, která má řešit takzvanou důchodovou reformu. Jediný, kdo pro to nehlasoval, byla KSČM a ČSSD. A jak je vidět, paní ministryně Maláčová do této doby ještě žádné systémové řešení, které by mělo hlavu a patu, nepředložila.

Zároveň je pro nás také zásadní příjmová částka. Když se bavíme o jednorázovém příspěvku 5 tisíc korun, tak ale nikdo neřekl, který dělá zhruba 15 miliard dopad do státního rozpočtu v letošním roce, když se bavíme o nějaké razantní změně v rámci důchodové reformy do budoucna, kde se bude brát na důchody, kde budeme zajišťovat, aby naši senioři, i postupně noví senioři, vůbec důchody měli. Já patřím, myslím si, k nějaké věkové hranici, kdy už veřejně říkáme, že vlastně ten důchod mít ani nebudeme. Jsem ročník 1981. A opravdu, jak to zatím vypadá v rámci vyvíjení se situace kolem nějaké dlouhodobé pozitivní změny v tom, jak by vlastně do budoucna měly vypadat důchody, musím říci, že my už to tak bereme, že důchody, pokud si nenaspoříme, žádné mít nebudeme. Je to prostě realita.

A musím říci, že zatím veškeré návrhy, jak jsme je zatím probírali, nepadly na úrodnou půdu, a za nás jako za KSČM je to velice smutné a rozhodně se s tím ale smířit nehodláme. Naše řešení rychlejší valorizace těch nejnižších důchodů vláda stále vyslyšet nechce. Nechápeme, proč se jí to nelíbí, je nám to velice líto, a místo toho tady tvoříme nějaké nápady, u kterých asi napříč politickým spektrem žádnou shodu nenajdeme. Blíží se nám konec volebního období a možná si asi všichni musíme přiznat, že co se nepředloží do konce roku, to prostě mít nebudeme, to znamená, že tady opět čtyři roky slibujeme našim lidem, že můžeme něco změnit, a místo toho opět zase jenom slibujeme, ale konečné řešení není.

Velice nás mrzí, že také neříkáme seniorům, anebo velice málo, že tím pětitisícovým příspěvkem opravdu jednorázově pomůžeme, na druhou stranu jim to opravdu nezvedne valorizační koeficient, který by jim navyšoval ty mzdy (?) i v rámci další valorizace. Ano, přidalo se za poslední čtyři roky minimálně to, co se samozřejmě nikdy nepřidalo, ty částky byly obrovské, ale opravdu tady máme velký počet našich seniorů, kteří žijí na hranici chudoby, a je nutné s tím něco dělat.

Také bych se zmínila o návrhu z dílny SPD. Já chápu, že při té prezentaci v médiích a tady, když sedíte u pultíku, tak je strašně jednoduché říkat, že máte jediné řešení, že vy jste jediní přišli na ten recept, jak pomoci těm seniorům, ale nikdo už nenapíše, kde se na to vezme, že je to nesmysl, že popíráte vlastně všechny faktory, jak jsou sestaveny a našim seniorům přiznávány důchody, a že vlastně mažete lidem med kolem huby, doslova a do písmene. Proto my za KSČM říkáme, že chceme koncepční řešení. Bohužel se o něm možná budeme bavit ještě při státním rozpočtu, ale za komunisty říkáme ano, podpoříme vládní návrh, ale velice nás mrzí, že vláda do této doby opravdu nepředložila nic, co by bylo pro naše seniory a hlavně i pro ty budoucí pobírače důchodů koncepční. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následuje faktická poznámka pana předsedy Mariana Jurečky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já si vážím Romana Sklenáka, a proto jdu tady reagovat, ale musím na úvod říct, že mě hodně mrzí to, že když se člověk podívá do programového prohlášení této vlády a vzpomene si na úvod tohoto volebního období, tak tady stával premiér, který tady tím programovým prohlášením mával a říkal, jak jednou z klíčových priorit je důchodová reforma a že on ji má a že ji tato vládní koalice dokáže realizovat. A já chápu, že teď řešíme posledních sedm měsíců dopady covidu a otázku zvládnutí této pandemie, ale už před víc než rokem bylo evidentní, že ta víc než dvouapůlletá práce Komise pro spravedlivé důchody, kterou vede rektorka Danuše Nerudová, vlastně směřuje zase opět jako neúspěšný pokus do historie, protože prostě pan premiér závěry této komise, která byla sestavena z odborníků, s lidmi napříč politickými stranami, vlastně shodil ze stolu, že on tomu nerozumí, on to za dvě minuty nepochopil, že ho to nezajímá a že on bude hledat vlastní cestu.

Je to obrovská škoda, protože my se tady točíme opravdu už několik let v kruhu, a to, co tady popisuji a na co se snažím reagovat naším pozměňovacím návrhem, je bohužel stále věc, kterou se nedaří vyřešit. To, že tady jediná zásluhovost pro výpočet důchodu je to, jaké kdo má výdělky v průběhu svého života. Kde je zásluhovost toho, že rodič, rodiče - maminka a tatínek - jdou do toho, že vychovávají děti, pečují o ně, investují do nich jako do budoucích plátců? Tenhle systém vůbec tuhle zásluhovost neumí ocenit.

A k poznámce pana kolegy Sklenáka jenom řeknu, že v tom odůvodnění je také napsáno, že podmínka péče o dítě je přitom definována stejně jako podmínka výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod v § 32 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění. Takže odkaz na to, jak tuto situaci řešit, tak ten je tam zmíněn. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Václav Klaus, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Hnutí Trikolóra velice záleží na důstojném prožívání pozdějšího věku našich důchodců a seniorů. Požadujeme ovšem, aby řešení, se kterým se přichází, bylo koncepční, sneslo měřítko několika let, sneslo měřítko i současné situace, kde se nacházíme. To, co předložila vláda, někteří lidé tomu říkají držhubné a volebné apod., já bych takto pejorativní nebyl, ale skutečně žádné koncepční řešení to není. Byl to nahodilý výkřik.

Jediné, co bych dal paní ministryni za pravdu, je, že už to je jedno. Státní rozpočet neexistuje, čili jestli se dá 30 miliard důchodcům, 20 semhle, 14 tamhle, už nezmění nic na ničem a to tady paní po mé pravici jistě velice dobře ví.

Myslím, že doba, co přichází, bude těžká. Budeme muset osvěžit nějaké hodnoty, které vždycky panovaly. Jedna z nich je mezigenerační solidarita. Ve Sněmovně leží návrh Trikolóry, který právě posiluje, za prvé, snižování daní, za druhé možnost místo státu posílat peníze lidem, kteří pracují a snad ještě pracovat budou, peníze svým rodičům nebo prarodičům, kteří čerpají starobní důchod. Náš návrh je uložen v tom pořadí, jak to u těch menších klubů bývá. My jsme ho teď načetli jako pozměňovací návrh, protože skutečně je potřeba, a klidně i dneska, nemusí se to zase odkládat, začít tu debatu koncepčně. Čili to je tato věc.

Proti pět tisícům důchodcům v zásadě nic nemáme. Je to z hlediska rozvratu státního rozpočtu jedno a důchodci jsou skupina, která si za svou celoživotní práci ty peníze zaslouží více než jiní. Na druhou stranu skutečně je potřeba jejich situaci řešit dlouhodobě a udržitelně. Čili z toho důvodu jsme předložili pozměňovací návrh a já se k němu přihlásím ještě v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Romana Sklenáka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Já samozřejmě ještě reaguji na pana předsedu Jurečku. Jistě, ten § 39 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění tam zmíněn je, nicméně já jsem poukazoval na to, že Česká správa sociálního zabezpečení ani jiná instituce prostě ta data nemá k dispozici, tak aby takováto změna mohla být provedena automatizovaně. To znamená, že my bychom zde něco schválili, někde v systému do počítače by se zadaly tyto parametry, a tím pádem by se okamžitě změnily důchody těm statisícům lidí. Takhle by to prostě nebylo možné, protože ta data Česká správa v této podobě nemá. Čili kdybychom to takto schválili, tak by musel v podstatě každý jeden člověk z těch statisíců seniorů požádat Českou správu, doložit minimálně nějaké čestné prohlášení, možná prostě nějaké další listiny, a nějaký člověk by to tam musel vyhodnotit, pracovník České správy, a zadat individuálně do systému. A na to já jsem poukazoval, že skutečně se pohybujeme v řádu statisíců lidí, takže pokud je tam účinnost červenec příštího roku, tak že to prostě není technicky možné. Takže to je to, na co já jsem poukazoval. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Věra Kovářová a připraví se pan poslanec Tomáš Martínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, ráda bych vám představila náš pozměňovací návrh, který se snaží řešit tíživou situaci samoživitelů a samoživitelek. Právě na rodiče, kteří jsou bez svých partnerů a starají se o nezaopatřené děti, dopadla koronavirová krize samozřejmě nejvýraznějším způsobem. Mnoho z nich přišlo o práci a samozřejmě jejich finanční situace se stala ještě tíživější, nebo řada z nich se i zadlužila. Podobně tomu tak je i u mladých rodin s dětmi.

Podle některých průzkumů přišlo už na jaře 20 % těchto lidí o práci, myslím tedy samoživitelů a samoživitelek, v důsledku krize, třetině z nich klesl příjem pod 10 tisíc korun a podle tohoto průzkumu se polovina z nich zadlužila. To bylo na jaře a situace se opakuje. Čili napoprvé se to ještě dalo možná zvládnout, v současné době už opravdu nemají kam sáhnout. Samozřejmě také uzavření škol, kdy museli zůstat s dětmi doma, to zvyšuje náklady, a v důsledku toho samozřejmě tím, že zůstávali doma, mohli přijít i o práci.

Naším pozměňovacím návrhem chceme zabránit (?) zmírnění jejich finančních potíží a toho, aby se dostávali do dluhových pastí.

Vláda chystá odměnu pro důchodce za problémy spojené s epidemickou krizí, ale na podporu rodičů samoživitelů a mladých rodin nemyslela. A přitom právě na ně by vláda měla myslet v první řadě, protože jak data ukazují, právě tyto skupiny se dostaly během krize do potíží, které ohrožují jejich jistoty. Samoživitele bychom měli podpořit již v době krize, abychom předešli těmto zdrcujícím následkům. Jednorázová podpora by mohla částečně samoživitelům a samoživitelkám pomoci, ale není to samozřejmě řešení, ale je to jakýsi signál, že jsme na ně nezapomněli.

Myslím, že skupina důchodců, kterou vláda upřednostňuje, je jakousi odměnou. Samozřejmě nezpochybňujeme to, že řada důchodců je ve velmi tíživé situaci. Jen poznamenávám, že to se dalo řešit určitým způsobem důchodovou reformou, na kterou vláda zatím nenašla odvahu, a také tím, že jim bude zajištěna zdravotní péče a budou dostupné sociální služby.

Co je podstatou našeho návrhu? Náš návrh navrhuje, aby samoživitelka či samoživitel pečující o nezaopatřené dítě dostal příspěvek ve výši 6 tisíc korun jednorázově a to samé rodič, který pobírá rodičovský příspěvek. Dopad na státní rozpočet by činil 3 miliardy korun. Věřím, že takovýto pozměňovací návrh dojde sluchu u kolegů a kolegyň, a to z toho důvodu, že právě situace, která nastává a zřejmě bude ještě kulminovat, a dopady budou složitější, dopadne právě na samoživitele a samoživitelky a také na rodiny s malými dětmi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Tomáš Martínek, poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, vláda se předložením tohoto návrhu dopouští křivdy. Křivdy na seniorech, kteří se rozhodli sami dobrovolně pracovat, i když mají nárok na řádný důchod. Ti, kteří přesluhují, často lékaři, kteří bojují s koronavirovou nákazou a nenastoupili do řádného důchodu. Myslím si, že není fér, aby ti, kteří se rozhodnou i nadále odvádět sociální pojištění, nepobírat důchod a nadále pracovat a pomáhat společnosti, tak aby nedostali de facto za tuto práci pro společnost vůbec nic, a naopak byli připraveni o možnost i získat rouškovné. Proto zde přináším pozměňovací návrh, který by to měl alespoň částečně kompenzovat.

Současné nastavení důchodového systému počítá s pevně stanoveným věkem odchodu do důchodu, který postupně směřuje k důchodovému věku 65 let pro ročníky od roku 1971. Tato hranice by neměla být absolutně stanovená v tom smyslu, že po jejím dosažení musí každý do důchodu odejít. Stejně jako musí existovat možnost předčasného důchodu zejména pro pracující ve fyzicky náročném odvětví, musí existovat i možnost pro lidi, kteří chtějí plně či částečně pokračovat v pracovním životě. Domníváme se, že stávající bonifikace těchto lidí je nedostatečná. V některých případech je návratnost odvodů pracujících důchodců i dlouhých 75 let.

Proto navrhujeme alespoň symbolicky zvýšit procenta výpočtového základu pro pracující důchodce takto. U pracujících majících nárok na starobní důchod a nepobírajících důchod z 1,5 % na 1,6 % výpočtového základu. U pracujících pobírajících polovinu starobního důchodu z 1,5 na 1,6 % výpočtového základu. A u pracujících pobírajících celou částku starobního důchodu z 0,4 na 0,6 % výpočtového základu.

Cílem návrhu je pozitivně motivovat občany, kteří chtějí a jsou schopni pracovat i po dosažení důchodového věku. Tito lidé by pak měli být adekvátně bonifikováni. Vyšší motivace zvýší počet dobrovolně pracujících či přesluhujících důchodců, což se může dlouhodobě pozitivně projevit ve výši daňových příjmů. To by mělo být následně výhodné nejen pro pracující důchodce, ale i dlouhodobě pro příjmy státního rozpočtu. Pokud by více seniorů pracovalo v důchodovém věku, pomůže to nám i jim.

Prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A do obecné rozpravy se ještě přihlásil pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vyjádřím se k návrhu, který máme na stole, jako k celku.

Předně musím říct, že nás zklamalo, že paní ministryně financí si nejprve vyjednala ve Sněmovně významné navýšení vládní rozpočtové rezervy za účelem pomoci firmám a lidem zasaženým koronakrizí, aby následně významnou část této rezervy využila v rámci předvolebního boje, v rámci tohoto programu, jak se mu přezdívá, rouškovné. My jsme analyzovali ta tvrzení ohledně toho, že těch 5 tisíc odpovídá navýšení inflace, která se ještě nezapočítá do valorizace. Náš analytický tým to ověřil. A ve skutečnosti rozdíl mezi inflací, kterou předpokládala národní banka a která nastala a která ještě není započítaná v té valorizaci, dělá zhruba 1 000 korun za rok.

Z tohoto důvodu navrhujeme kompromisní variantu, a to 1 500 korun příspěvku, který zohledňuje právě jak mimořádně vysokou inflaci, především v tom sektoru zboží, které používají senioři, a dále i vyšší životní náklady s ohledem na nutnost pořizovat si roušky, respirátory, dezinfekční prostředky a tak dále. Ten kompromis 1 500 považujeme za odpovědný i ve vztahu ke státnímu rozpočtu, kde skutečně teď bohužel není peněz na rozdávání. Propadáme se do čím dál většího zadlužení a hrozí, že finanční trhy přehodnotí hodnocení České republiky jako spolehlivé země, co se dluhové politiky týče, a zvýší nám úroky, což by se samozřejmě velmi negativně a velmi rychle projevilo na hospodaření státu. Proto navrhujeme kompromisní variantu 1 500 korun na každého seniora.

A já ještě podávám jeden pozměňovací návrh, a to návrh, který se snaží odstranit jednu starou křivdu a změnit způsob valorizace důchodů. Dnes se důchody valorizují k datu výplaty. Nicméně to datum výplaty se mění, se liší u jednotlivých důchodců, takže někdo dostává valorizaci už typicky od 4. ledna a někdo až od 24. ledna a přichází tak o těch dvacet dní rozdílu. Jenom samozřejmě dvacet dní toho navýšení, ne celý důchod. A mně to přijde nespravedlivé. Ostatně této chyby v důchodovém systému si všimli i Slováci, kteří to napravili. Z tohoto důvodu já také navrhuji odstranit tuto chybu a zavést valorizaci k 1. lednu. A ti, co pobírají tu první výplatu důchodu později v měsíci lednu, následně dostanou vyšší doplatek za valorizaci k lednovému důchodu. Odstranila by se tak stará nespravedlnost a lidi by si o něco málo polepšili. Takže tohle je druhý návrh, který předkládáme. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nikdo se nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě nemá paní zpravodajka ani paní ministryně. Můžeme tedy přistoupit k podrobné rozpravě. Zahajuji podrobnou rozpravu. Paní zpravodajka vystoupí jako první. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedající. Chtěla bych požádat o zkrácení doby mezi druhým a třetím čtením na 7 dní.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Poznamenal jsem. Nyní vystoupí v podrobné rozpravě pan poslanec Jan Bauer. Připraví se pan poslanec Václav Klaus. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo, milé dámy a pánové, já bych se chtěl tímto přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 6516. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Václav Klaus. Připraví se pan předseda Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu 6498, který je v systému k tomuto tisku 997.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Marian Jurečka. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobrý večer ještě jednou. Já se tedy hlásím k pozměňovacím návrhům pod čísly 6319, 6320 a 6322.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Paní poslankyně Věra Kovářová. Připraví se pan poslanec Martínek. Ještě pan předseda. Paní poslankyně určitě počká.

 

Poslanec Marian Jurečka: Moc děkuji za strpení, abych sem nemusel ještě jednou. Zapomněl jsem se přihlásit ještě k číslu 6321.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Děkujeme. Teď je na řadě paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ráda bych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu svému a pana poslance Víta Rakušana, je veden pod sněmovním dokumentem 6506.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Tomáš Martínek. Máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Rád bych se tímto přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu sněmovnímu dokumentu 6493, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano a pan poslanec Mikuláš Ferjenčík se z místa hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se hlásím ke sněmovním dokumentům pod čísly 6522, to je to zlepšení valorizace důchodů tak, aby byla skutečně od 1. ledna, je tam posunutá účinnost až od roku 2022, aby to Ministerstvo práce a sociálních věcí zvládlo zadministrovat, a dále se hlásím ke sněmovnímu dokumentu pod číslem 6524, to je kompromisní výše toho jednorázového příspěvku. Děkuji za podporu těchto návrhů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Nemá paní zpravodajka, nemá paní ministryně.

Ale budeme se muset vyrovnat s jedním návrhem, o kterém musíme hlasovat, a to je návrh, který přednesla paní zpravodajka na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů. Já přivolám poslance a poslankyně. Je zde žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil, prosím, přihlaste se znovu svými identifikačními kartami. (Poslanci přicházejí do sálu.) Opět podle dohody politického grémia počkáme tři minuty, než budeme hlasovat. (Krátká pauza.)

 

Tak jsme připraveni. Hlasujeme o zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 32, přihlášeno 86 poslanců, pro 72, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce. Končím projednávání tohoto bodu a předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezký večer. Dalším bodem je

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP