Úterý 10. listopadu 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

401.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Dobrý podvečer, kolegyně, kolegové. Jsou před námi tři volební body. Já vás rychle provedu jejich obsahem. První bod, jak řekl pan předsedající, číslo 401, je standardní volební bod, návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny.

Lhůtu jsme nejdříve vyhlásili do 20. října, pak ji volební komise prodloužila do včerejška, do 9. listopadu, a obdržela usnesení a přijala usnesení per rollam číslo 173, s jehož obsahem vás pro stenozáznam rychle seznámím. Konstatujeme, že do rezignací je navržen ve výboru pro sociální politiku Petr Bendl za ODS a z kontrolního výboru Radek Zlesák za hnutí ANO. Proti tomu nominace: do organizačního výboru Marek Benda za ODS, mandátový a imunitní výbor Jaroslav Vymazal, do volebního výboru Petr Bendl a do výboru pro sociální politiku Jaroslav Vymazal - vše ODS - a do kontrolního výboru pan poslanec Josef Kott za hnutí ANO. A ještě jedna nominace, do stálé delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy Jana Černochová také za ODS. Všechny tyto rezignace, resp. nominace, odpovídají kvoru, které mají jednotlivé kluby ve výborech v orgánech Sněmovny přiřazené. V případě kolegů a kolegyň z ODS se jedná primárně o náhradu za paní poslankyni Miroslavu Němcovou, která se stala senátorkou. Je to tedy usnesení číslo 173.

Nyní, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu, a poté navrhujeme tradičně hlasovat nejdříve jedním hlasováním o rezignaci a poté o nových nominacích do orgánů. Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Otevírám rozpravu, do rozpravy žádná přihláška není, rozpravu končím a budeme v souladu s návrhem volební komise nejprve hlasovat o rezignacích.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 252, přihlášeno 173 poslanců, pro 157, proti nikdo. Návrh jsme přijali.

 

Nyní budeme hlasovat o volbách, tedy o nominacích, tak jak byly předneseny, jedním hlasováním.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 253, přihlášeno 174 poslanců, pro 159, proti nikdo. Návrh jsme schválili a bod číslo 401 končí.

 

Zahajuji projednávání bodu

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP