Čtvrtek 12. listopadu 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

517.
Návrh poslanců Ivana Bartoše, Jana Bartoška, Víta Rakušana,
MikulášeFerjenčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem
funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisku 978/ - druhé čtení

Za navrhovatele je přítomen u stolku zpravodajů pan Mikuláš Ferjenčík a požádám o zaujetí svého místa u stolku zpravodajů i pana zpravodaje Milana Ferance. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání v rozpočtovém výboru jako výboru garančnímu. Ptám se zástupce navrhovatelů, jestli má zájem vystoupit před zahájením rozpravy. Není tomu tak. Ptám se tedy zpravodaje Milana Ferance, aby nás informoval o jednání výboru a o jeho projednání a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás informoval o usnesení rozpočtového výboru, který projednal návrh poslanců Ivana Bartoše, Jana Bartoška, Víta Rakušana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci. Po úvodním slově předkladatele a zpravodajské zprávě rozpočtový výbor: I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s návrhem poslanců Ivana Bartoše, Jana Bartoška, Víta Rakušana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, vyslovila souhlas, a zmocňuje zpravodaje, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu, do které se s přednostním právem přihlásila paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Dále je přihlášen pan kolega Jan Chvojka, který nehlásil přednostní právo. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čelíme druhé vlně epidemie a velká část zaměstnanců, živnostníků, rodin s dětmi čelí propadu příjmů. Některým se v posledních měsících kompletně příjmy propadly až fatálně. Abych byla ale konkrétní, tak u 13 % domácností klesl od počátku epidemie příjem o 30 a více procent, velká část domácností má úspory maximálně na dva měsíce. U 26 % domácností klesl příjem od počátku epidemie o 10 a více procent, a dokonce 30 % a více domácností s vyššími úsporami také čelí propadu příjmů. Takže když to shrnu, téměř 40 %, konkrétně 39 % domácností má pokles příjmů o minimálně 10 %, a přitom tyto domácnosti nemají žádné zásadní úspory, které by jim pomohly tento propad vykrýt.

Ale hlavní důvod, a to je hlavní důvod, proč jsem v květnu, konkrétně 13. května, navrhla snížení platů politiků a dalších představitelů státní moci. Myslím si totiž, že stát má dýchat s ekonomikou. Sociální demokracie proto navrhla i nový princip, od kterého by se měly platy politiků odvíjet. Ten princip byl jednoduchý, navázat platovou základnu na minimální mzdu tak, aby lidé, kteří rozhodují o osudech jiných, pocítili, za kolik peněz mnozí z nás musí v této zemi pracovat. Nicméně jak všichni víme, tento návrh se nesetkal s podporou.

Myslím si, že minimální mzda je i přes to rekordní navyšování v minulých letech pořád ostudně nízká. Zaostáváme za Polskem i za Slovenskem. Ale jak už jsem zmínila, tento návrh sociální demokracie nikdo nepodpořil. Několik týdnů a měsíců jsme se snažili najít řešení. Bohužel, a to je pravda, Sněmovna je v tuto přehlcená, zablokovaná bych si dokonce tvrdila říci. Někteří sněmovní matadoři mi říkají, že v minulosti, když bylo ve Sněmovně 200 neprojednaných zákonů, tak Sněmovna propadala panice, zvláště rok před volbami. V tuto chvíli máme 500 neprojednaných zákonů.

Z tohoto důvodu se chci připojit k pirátskému návrhu a poděkovat za něj, protože v tuto chvíli je to zákon, který má největší šanci na to, aby se stihl doprojednat do konce tohoto roku. Je to poslanecký návrh, a proto se k němu jako sociální demokracie, připojujeme. Aby se vše stihlo k 1. lednu, tak využíváme tento nosič, nicméně musím říct, že pouhé zmrazení platové základny nic neřeší. Vytvoří nám to další problém, který budeme muset řešit hned na začátku příštího roku, a to jak zamezit od 1. 1. 2022 skokovému nárůstu platů představitelů státní moci. Proto jsme na Ministerstvu práce a sociálních věcí připravili pozměňovací návrh, který předloží pan předseda Chvojka, předseda poslaneckého klubu ČSSD, a který je i koaličně projednaný.

O co v tomto pozměňovacím návrhu jde. Souhlasíme se zmrazením platů od 1. ledna příštího roku. Jde o zmrazení platové základny pro rok 2021 na úroveň letoška. Nad rámec toho ale přicházíme se systémovým řešením pro ty roky další. Opakuji, že pokud se nám nepodařilo snížit platy představitelů státní moci, tak chceme alespoň platy zmrazit a zabránit skokovému nárůstu v příštích letech. Proto navrhujeme od roku 2022 nový výpočet, kdy bude nově vazba na průměrnou mzdu v celém národním hospodářství. Rozdíl je tedy, že ta nová platová základna by se neměla odvíjet od průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, ale od průměrné mzdy v celém národním hospodářství. Jak už jsem zmínila, tento pozměňovací načte pan předseda Chvojka.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, když není shoda na snížení platů politiků, což by byl dle mého názoru správný krok, tak abychom symbolicky podpořili a ukázali celé ekonomice, že stát dýchá s ekonomikou, prosím, podpořte tento nosič rychle do projednání tohoto pirátského zákona, ale také vládní pozměňovací návrh, který zajistí, aby stát a jeho představitelé byli solidární se živnostníky, zaměstnanci, rodinami s dětmi. Aby náš systém mohl vést k tomu, že systém bude předvídatelný, bude reagovat na změny v ekonomice v reálném čase a nebude docházet ke skokovému nárůstu představitelů státní moci. Nebylo by to vůči všem ostatním v celém národním hospodářství fér. Velmi děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Janě Maláčové. Teď mám přednostní právo předsedy klubu ANO pana Faltýnka a faktickou poznámku paní poslankyně Miloslavy Vostré. Takže faktická poznámka. Máte slovo, měřím vám čas.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych krátce zareagovala na vystoupení paní ministryně Maláčové, a to v tom duchu, že já rozhodně nepovažuji za naprosto vhodný její návrh, který podala, to znamená navázat platy ústavních činitelů na minimální mzdu, a to z jednoho prostého důvodu. Minimální mzda přece není odrazem ekonomiky. Minimální mzda vzniká na základě vyjednávání tripartity a vzniká nařízením vlády. Tento návrh, pokud by prošel, nás staví do velmi nepříjemné role, zejména nás levicové strany, které chtějí vyvíjet tlak na nárůst minimální mzdy. A v podstatě se to obrátí mediálně proti nám, že vlastně si zvyšujeme platy. Takže tento návrh já nepovažuji za vhodný. Považuji za mnohem lepší, a také ho podpoříme, návrh, který tady předkládali - já to teď vezmu velmi zjednodušeně, vím, že těch předkladatelů tam bylo víc - Piráti. A samozřejmě že pozměňovací návrh, který zabrání tomu skoku, který by měl následovat, my podpoříme také. To jsem jenom chtěla na vysvětlenou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s přednostním právem předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Máte slovo. Připraví se kolega Chvojka.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo, já nebudu komentovat a reagovat na vystoupení paní ministryně Maláčové. Nicméně to, co tady říkala před chvilkou paní předsedkyně rozpočtového výboru, už je hudbou daleké minulosti, protože myslím, že nikdo z nás by tento nesmysl navázat platy ústavních činitelů na minimální mzdu nepodpořil.

Já bych tady chtěl říct za náš klub, že je podán pozměňovací návrh, který předkládá, nebo dal do systému, kolega Chvojka, který se k němu přihlásí. Ten návrh je i za nás, je i za Piráty. Piráti měli totožný návrh, takže nemá smysl dávat totožné návrhy. A my určitě podpoříme tento návrh, tak aby v příštím roce - a v tom souhlasím s paní ministryní Maláčovou - z té solidarity ke společnosti, k podnikatelům, lidem prostě jsme si jako ústavní činitelé zmrazili platy. A pro to další období aby ten plat byl navázán nějakým koeficientem na průměrnou mzdu v celém národním hospodářství.

Takže tolik jenom velmi stručně za náš klub. A věřím, že do konce roku jsme schopni projednat tento zákon, tak abychom ho uvedli v život. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Faltýnkovi. Nyní pan kolega Chvojka a připraví se paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké čtvrteční dopoledne, kolegyně, kolegové. Tak oni v podstatě všechno řekli přede mnou předřečníci, ať už paní ministryně Maláčová, nebo paní ministryně Schillerová, či pan předseda Faltýnek.

Ano, podávám pozměňovací návrh, který je společným výsledkem práce Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí, s tím, že každý pozměňovací návrh musí být do systému někým vložen. Je vložen mojí osobou, s tím, že pozměňovací návrh podporuje a podepsal i předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek a předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Věřím, že tento pozměňovací návrh bude mít v tom závěrečném třetím čtení podporu, protože si myslím, že opravdu zavádí racionální výpočet odměn představitelů moci, s tím, že od nabytí účinnosti toho zákona a poté některých aspektech od roku 2020 by měl ten vývoj platové základny pro výpočet platů představitelů státní moci a soudců kopírovat hodnotu průměrné mzdy v národním hospodářství, což zahrnuje podnikatelskou i nepodnikatelskou sféru. Takový způsob podle nás lépe odráží vývoj hospodářství, resp. vývoj v oblasti odměňování práce napříč celým národním trhem práce.

Je potřeba také říci, že zvolený způsob přechodu na nový ukazatel zároveň umožňuje, aby nedošlo k platovému poklesu u soudců, což si o tom můžeme myslet své, ale nepřipouští to judikatura Ústavního soudu. To znamená, zde by neměl být poté případný problém s nějakou ústavní stížností.

To znamená, resumé, gros poslaneckého návrhu spočívá v tom, že zmrazuje platy poslanců, tak jak deklarovaly v zásadě všecky poslanecké kluby zastoupené zde ve Sněmovně, a poté navazuje konečně po mnoha letech různých diskusí výpočet těch platů na průměrné mzdy v národním hospodářství, a nikoliv pouze na tu sféru nepodnikatelskou. Tam si myslím, že je to spravedlivější. A je potřeba také říci, že se jedná o ukazatel, který mnohem lépe zohledňuje kondici celého hospodářství státu, ale zároveň s jednou jedinou výjimkou představuje i určitou úsporu pro státní rozpočet. A my všichni víme, že musíme šetřit, protože hodnota platu v národním hospodářství byla od roku 2000, to znamená, je to dvacet let, s jedinou výjimkou, a to v roce 2012, vždycky, vždycky nižší než ukazatel, který máme nyní. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok bude jako dosud Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašovat ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv svým sdělením.

Děkuji za pozornost. Poté se k pozměňovacímu návrhu přihlásím ještě v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Chvojkovi. Paní vicepremiérka se odhlásila z rozpravy. Já přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Z dnešního jednání se omlouvá pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, a to do 13 hodin z pracovních důvodů. Čtu do 13 hodin, to znamená, že bude přítomen na ústních interpelacích.

Do rozpravy obecné už nikoho nemám. Ptám se, jestli se do ní někdo hlásí. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Předkladatel ne, zpravodaj také ne. Mohu otevřít rozpravu podrobnou. Připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené podrobné rozpravě musí být odůvodněny. První je přihlášen pan kolega Jan Chvojka, poté pan zástupce Pirátů Mikuláš Ferjenčík. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Tak já jsem pozměňovací návrh, který byl podán mnou, panem předsedou Faltýnkem a panem předsedou Michálkem, již avizoval a odůvodnil v obecné rozpravě. Nyní se jenom přihlašuji v podrobné rozpravě ještě jednou k němu a také sděluji, že tento pozměňovací návrh je v systému uložen, evidován, pod sněmovním číslem 6739. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Mikuláš Ferjenčík a poté pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych byl skutečně rád, abychom to stihli projednat do konce roku. Proto navrhuji zkrácení lhůty na sedm dní. Skutečně nepovažuji za adekvátní, aby platy poslanců příští rok rostly.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Sedm dnů, ano. Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nevím, proč pan kolega Ferjenčík neustále zdůrazňuje, že se jedná pouze o platy poslanců. Je třeba říct ústavních činitelů, což je mnohem širší skupina. Tak abychom nevzbuzovali mylný dojem, že řešíme dvě stě platů, ale řešíme mnohem širší skupinu včetně soudců, státních zástupců, ústavních činitelů a také těch, jejichž plat je odvozen od platu poslance.

Ale já jsem se přihlásil ne kvůli tomu, abych reagoval na pana poslance Ferjenčíka, ale abych okomentoval ten pozměňující návrh. Ono to vypadá, že je to něco nového. Já chci říct, že s tím principem naprosto souhlasíme. Když jsme posledně projednávali novelu zákona o platu představitelů státní moci, tak jsme to aktivně podporovali, protože nám to přijde spravedlivé. A jenom připomínám to, co tady v posledních dnech a týdnech říkám velmi často, nebezpečně se rozevírají nůžky mezi příjmy ve veřejné sféře a v soukromé sféře. A měli bychom činit pro to, aby se ten trend otočil, protože to je pro ekonomiku nezdravé. A velmi těžko se vysvětluje zaměstnancům v soukromé sféře, já to vysvětlit neumím a ani nechci, proč na ně se vlastně zapomíná. Pro zaměstnance v té veřejné sféře je to vlastně jednoduché, v uvozovkách. Stačí politická dohoda, nejlépe na úrovni vlády, změní se tabulky, platy se zvyšují. Ale ekonomická realita je jiná mimo zasedací místnosti Sněmovny, Senátu či vlády. A je nanejvýš nepravděpodobné, že by v příštích měsících a možná i letech nějakým výrazným způsobem rostly platy v soukromé sféře.

Určitě o tom budeme debatovat příští týden k daňovému balíčku, o tom, jak případně zvýšit příjmy těch, kteří nepracují pro stát. Ale myslím si, že tohle je krok správným směrem, aby se jako ten základ vzala průměrná mzda v celé české ekonomice. Tak přestože to podali předsedové tří klubů, nás ostatní, kteří to podporovali, k tomu nepřivzali, ale potřeboval jsem za potřebné říct, že to podporujeme, že je to správné a že to není v našem případě pouze proklamace, že jsme pro to i v minulosti hlasovali, protože je to správný přístup.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu mohu ukončit. Nepadl návrh, že bychom vraceli zákon garančnímu výboru, ale návrh na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením byl podán na sedm dnů, což je nejvýše přípustný podle § 95 odst. 1, a o tomto návrhu budeme hlasovat v následujícím hlasování. Já ale ještě zagonguji a požádám kolegy a kolegyně, aby se vrátili do sálu.

 

Návrh na zkrácení lhůty k projednání mezi druhým a třetím čtením rozhodneme právě nyní v hlasování pořadové číslo 283, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 283, z přítomných 83 pro 74, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Mohu tedy ukončit druhé čtení. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 517.

 

Nyní se vracíme ke schválenému pořadu schůze, a to nejprve k bodu

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP