(16.20 hodin)
(pokračuje Jurečka)

A speciální kategorií svých dotazů mířím ještě do oblasti sektoru sociální péče, zdali je nějakým způsobem i řešena otázka koordinace například i pracovníků z řad především studentů, kteří teď mají uloženou pracovní povinnost, i ve vztahu právě k poskytovatelům sociální péče, protože máme informace napříč republikou, že jsou tady zařízení, ať už jsou to ta pobytová, kamenné hospici a podobně, ale i ti, kteří poskytují tu službu terénně, která jsou v situaci, kdy jim docházejí personální kapacity. Ne všude je to možné vykrýt armádou a někde jim už je řečeno, ať se postarají, jak umějí. Ale ti ředitelé nebo ředitelky se dostávají do poměrně zoufalé situace. Takže jestli toto pan ministr, případně paní ministryně, chápu, že tady nemůže být, nějakým způsobem řeší a tomuto sektoru nabízí tak určitou pomoc.

A poslední oblast mých dotazů míří do toho, jestli vláda neplánuje i nějakou pomoc vůči poskytovatelům sociální péče například v odpuštění alespoň části odvodů za zaměstnance, minimálně třeba teď na období října, listopadu, prosince, protože i tito poskytovatelé se budou potýkat s nedostatkem finančních prostředků. Už se za poslední měsíce ví, že jim finanční prostředky, které byly poskytnuty v rámci státního rozpočtu, i to, co třeba dofinancovávaly kraje, stačit nebudou. Tak jestli by vláda nehledala i cestu, jakým způsobem pomoci přes tento nástroj odpuštění alespoň částečně odvodů za zaměstnance, kteří právě poskytují v sociálních službách pomoc i pacientům, kteří mají covid. Je potřeba si uvědomit, že jedna návštěva pracovníka nebo pracovnice sociální služby u covidového pacienta stojí v nákladech na zdravotní ochranné pomůcky, jako je plášť, rukavice, rouška a podobně, i třeba částku 700 korun, a když to musí být třeba u některých pacientů až třikrát denně, tak to už je částka, která je poměrně významná.

Takže tolik několik mých otázek. Nechci být vůbec konfrontační, nevytahuji tady debatu, kdo co a kdy měl udělat a podobně. Myslím si, že na to přijde čas někdy v budoucnu. V tenhle okamžik jsme opravdu ve velmi kritické fázi. My nabízíme maximální spolupráci vůči vládě České republiky, jednotlivým rezortům, od našich lidí, kteří v té oblasti třeba i stále aktivně působí a jsou tady ve Sněmovně nebo v Senátu nebo na krajích, mají zkušenosti. Velmi bych stál o to, kdyby pan premiér tento týden udělal další videohovor, jako to bylo minulý týden, protože situace se posunuje. My bychom také byli rádi, kdybychom byli schopni zodpovědět občanům, jestli v nějaký moment třeba v tomto týdnu, pokud ta čísla nezačnou třeba od úterý, od středy klesat, to znamená, uvidíme to až ve středu ráno, ve čtvrtek ráno, se plánují ještě další zpřísnění. Pan ministr tady něco naznačil, ale kdyby třeba mohly být vyřčeny i určité hodnoty, za jakých hodnot budou případně další opatření, která můžeme očekávat, a v jakých oblastech.

Takže děkuji moc za prostor to tady říci a budu velmi rád, když se pan ministr třeba vrátí, nebo někdo v zastoupení ze členů vlády nám na to dokáže odpovědět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marianovi Jurečkovi. Požádám o posečkání kolegyni Markétu Adamovou Pekarovou. Přestože jsme se shodli na tom, že to bude bez faktických poznámek, tak ale předseda hnutí Trikolóra požádal také o vystoupení jako jiný politický subjekt ve Sněmovně, ale s faktickou poznámkou. Já tedy podle jednacího řádu nechám panu poslanci Václavu Klausovi faktickou poznámku a potom budeme pokračovat podle pořadí. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, dámy a pánové. Já se omlouvám. Já jsem to netušil, tak jsem se přihlásil na faktickou poznámku. Budu velice krátký. Já jsem chtěl jenom reagovat na předřečnici, paní poslankyni Richterovou, s jejím návrhem, že by Sněmovna zasedala z bezpečnostních důvodů z domova. Mně to přijde naprosto neuvěřitelné. Já dostávám denně dopisy od paní učitelek z mateřských školek a podobně, kde jim polovina personálu zůstala doma s dětmi, jsou tam na všechno samy, musejí uklízet, mají doma vlastní děti. Vidíme samozřejmě nejenom lékaře, ale spoustu lidí, kteří do práce chodí, veze vás tramvaják a tak dále, a představa, že my tedy nebudeme chodit do práce, mi přijde jak z Marsu. Jestli máte takové zdravotní obavy, tak se vzdejte mandátu, to se tady dá udělat za dvě sekundy, a můžete jít domů zabalit se do igelitu, ale my rozhodně žádné takovéto usnesení podporovat nebudeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová. (Poslanec Zdeněk Ondráček chce vystoupit s doplněním.)

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Já budu rychlý, paní kolegyně. Já bych jenom krátce zareagoval na paní kolegyni Richterovou. Máte pravdu, já jsem se po tom, co jste vystoupila, podíval do sociálních sítí, vycházel jsem z informací od paní středočeské hejtmanky - jak ona se jmenuje, teď už si nevzpomenu. Takže beru zpátky, děkuji. Paní kolegyně, omlouvám se, děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tím jsme vyčerpali faktické poznámky a paní předsedkyně Pekarová Adamová má slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená veřejnosti, já bych chtěla úvodem poděkovat za to, že vůbec byl tento bod dnes zařazen na schůzi, že se mu dostalo většího štěstí než třeba bodu, který navrhovala paní kolegyně Langšádlová, byť tam se jednalo dokonce o plnění usnesení, ale je konečně příležitost k současné situaci pohovořit. Zároveň mě ale mrzí, že tady pan ministr Prymula nezůstal na celou debatu, protože i já budu mít celou řadu otázek a byla bych ráda, abychom na ně dostali také odpovědi.

Myslím, že základem k tomu, abychom situaci zvládli, je stejně, jako tomu bylo na jaře, abychom dodržovali opatření, která jsou nařízená, a stejně jako na jaře si dovolím tady z tohoto místa požádat občany, aby k nařízením a opatřením, která dnes platí, přistupovali s veškerou pokorou a respektem a aby je skutečně dodržovali. Víte všichni dobře, že i v březnu, kdy situace byla vlastně z dnešního úhlu pohledu ještě mnohem klidnější, než je dnes, jsme k tomuto jako opozice vyzývali a byli jsme v tom naprosto jednotní s vámi jako vládou, abychom uklidnili veřejnost, že je možné situaci zvládnout, ale že je k tomu potřeba obezřetnosti a zodpovědnosti každého z nás. A proto prosím, aby jakkoliv jsou některá z těch opatření a nařízení dost obtěžující, nebo mohou mít až likvidační charakter pro živobytí mnohých našich spoluobčanů, aby je respektovali.

Zároveň s tím je ale důležité přesně to, co tady už zmiňovala paní kolegyně poslankyně Langšádlová a k čemu vyzýváme opravdu dlouhodobě: aby vláda komunikovala jasně a jednotně. Ta jasná a srozumitelná komunikace je úplným základem pro to, aby lidé důvěřovali nejen vládě, ale obecně státu, aby měli jasno v tom, že když se něco nařizuje, když jsou nějaká nutná opatření přijímána, tak to má své důvody, má to svůj smysl, má to velký význam. Proto chci využít této příležitosti a znovu apelovat na přijetí jasné komunikační strategie. Mrzí mě, že pan ministr Prymula nevyužil své úvodní slovo k tomu, aby nám právě z plnění usnesení, které jsme tady přijali na konci září a které mělo svůj termín splnění už 15. října, přednesl, aby nám řekl, jak se k němu postavilo jeho ministerstvo a co pro to, aby ta komunikace lepší byla, udělali.

Já jsem přesvědčená o tom, a říkala jsem to tady už v březnu - dokonce jsem si to dohledávala ve stenozáznamu, jestli si to nepamatuji špatně, ne nepamatuji si to špatně, opravdu jsem to tady říkala v březnu a říkala jsem to i na jednáních, která jsme měli tehdy jako předsedové stran s panem premiérem a ministry - že je přece úplně nejjednodušší udělat jednu jednoduchou webovou stránku. Na těch webových stránkách by měly být jak informace o tom, jaká opatření jsou aktuálně platná, jejich podrobnější vysvětlení srozumitelnou řečí, které bude rozumět každý, ne úřední usnesení, které je často velmi složité na pochopení, a zároveň že tam bude i oblast, která se bude týkat těch ekonomických opatření, té kompenzace toho, na co mají lidé nárok. Ve všech těch oblastech se lidé nevyznají, a to je také kámen úrazu a to je ten základní problém. Pokud bychom i my měli šanci odkazovat všechny ty, kteří nám píší, a věřím tomu, že všichni máte ve svých e-mailových schránkách, ale i v jiných komunikačních kanálech celou řadu otázek od občanů, co vlastně platí, co mají dělat, jaká opatření, respektive třeba jaká pomoc, kompenzace se jich může týkat, když jsou v té a té konkrétní situaci, tak i nám všem by přece pomohlo, kdybychom je mohli odkázat na jeden jediný rozcestníkový web, kde by ty informace kompletně byly uvedené. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP